Acta Universitatis Wratislaviensis Historia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 24314
 • Tytuł : Acta Universitatis Wratislaviensis Historia
 • Numeracja :
  • 151, 2000 Głowiński T. O nowy porządek [...]
  • 152, 2001 Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
  • 155, 2002 Studia z dziejów Europy Wschodniej 1
  • 157, 2002 Harc Lucyna Samuel Beniamin Klose (1730-1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze
  • 159, 2002 Morsztyn J. A. Listy Jana Andrzeja [...]
  • 161, 2002 Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich
  • 165, 2003 Goliński Mateusz Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 2
  • 166, 2003 Studia z dziejów Europy Wschodniej 2 Ciesielski S. Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu
  • 167, 2003 Strauchold G. Wrocław okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów rocznic historycznych
  • 168, 2004 Polska a Europa (X-XX wiek)
  • 169, 2005 Wąs Gabriela Kaspar von Schwenckfeld. Myśl i działalność do 1534 roku
  • 170, 2004 Ad fontes. O naturze źródła historycznego
  • 171, 2005 Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego
  • 172, 2005 Nowosielska-Sobel Joanna Spór o nowoczesność. Konfrontacje postaw środowisk twórczych i odbiorców sztuki we Wrocławiu w latach 1900-1932
  • 173, 2006 Goliński Mateusz Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej
  • 176, 2007 Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością
  • 177, 2008 Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym
  • 181, 2011 Wąs Gabriela Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów
  • 182, 2011 Spychała Lesław Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. Między pulpitem średniowiecznego skryby a "warsztatem" współczesnego badacza
 • Seria : Historia
 • Uwagi :
  • 152, 2001 ; 165, 2003 ; 173, 2006 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Klose, Samuel Beniamin (1730-1798)
  • Morsztyn, Jan Andrzej (1621-1693)
  • Schwenckfeld, Caspar (1489-1561)
  • Tyszkiewicz, Lech Antoni (1931- )
  • Uniwersytet Wrocławski

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2009
 • 130 $a ACTA
 • 245 $a Acta Universitatis Wratislaviensis $p Historia
 • 362 $a 151, 2000 $b Głowiński T. $c O nowy porządek [...]
 • 362 $a 152, 2001 $c Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 • 362 $a 155, 2002 $c Studia z dziejów Europy Wschodniej 1
 • 362 $a 157, 2002 $b Harc Lucyna $c Samuel Beniamin Klose (1730-1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze
 • 362 $a 159, 2002 $b Morsztyn J. A. $c Listy Jana Andrzeja [...]
 • 362 $a 161, 2002 $c Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich
 • 362 $a 165, 2003 $b Goliński Mateusz $c Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 2
 • 362 $a 166, 2003 Studia z dziejów Europy Wschodniej 2 $b Ciesielski S. $c Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu
 • 362 $a 167, 2003 $b Strauchold G. $c Wrocław okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów rocznic historycznych
 • 362 $a 168, 2004 $c Polska a Europa (X-XX wiek)
 • 362 $a 169, 2005 $b Wąs Gabriela $c Kaspar von Schwenckfeld. Myśl i działalność do 1534 roku
 • 362 $a 170, 2004 $c Ad fontes. O naturze źródła historycznego
 • 362 $a 171, 2005 $c Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego
 • 362 $a 172, 2005 $b Nowosielska-Sobel Joanna $c Spór o nowoczesność. Konfrontacje postaw środowisk twórczych i odbiorców sztuki we Wrocławiu w latach 1900-1932
 • 362 $a 173, 2006 $b Goliński Mateusz $c Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej
 • 362 $a 176, 2007 $c Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością
 • 362 $a 177, 2008 $c Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym
 • 362 $a 181, 2011 $b Wąs Gabriela $c Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów
 • 362 $a 182, 2011 $b Spychała Lesław $c Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. Między pulpitem średniowiecznego skryby a "warsztatem" współczesnego badacza
 • 440 $a Historia
 • 500 $a 152, 2001 ; 165, 2003 ; 173, 2006 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 546 $a Tekst pol.
 • 600 $a Klose, Samuel Beniamin $d (1730-1798)
 • 600 $a Morsztyn, Jan Andrzej $d (1621-1693)
 • 600 $a Schwenckfeld, Caspar $d (1489-1561)
 • 600 $a Tyszkiewicz, Lech Antoni $d (1931- )
 • 710 $a Uniwersytet Wrocławski
 • 852 $j Cz 24314

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 24314/2000
 • Sygnatura: Cz 24314/2001
 • Sygnatura: Cz 24314/2002
 • Sygnatura: Cz 24314/2003
 • Sygnatura: Cz 24314/2004
 • Sygnatura: Cz 24314/2005
 • Sygnatura: Cz 24314/2006
 • Sygnatura: Cz 24314/2007
 • Sygnatura: Cz 24314/2008
 • Sygnatura: Cz 24314/2011