Acta Universitatis Wratislaviensis

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 24344
 • Tytuł : Acta Universitatis Wratislaviensis
 • Numeracja :
  • Nr 2388, 2002 Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Nr 2391, 2002 Białek E. Prowokatorzy i Obrońcy ludu [...]
  • Nr 2393, 2002 Jabłoński M. Wygoda K. Dostęp do informacji i jego granice [...]
  • Nr 2410, 2002 Budziak A. Czas i historia w poezji T. S. Eliota [...]
  • Nr 2418, 2002 Chodorowski J. Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło [...]
  • Nr 2439, 2002 Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego (Samozwańca), z okazyi jego zaślubin z Maryną Mniszchowną
  • Nr 2443, 2002 Drobniak P. Jedność w różnorodności. Europa [...]
  • Nr 2444, 2002 O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki
  • Nr 2446, 2002 Pigoniowa M. Obraz kobiety w Meghaducie Kalidasy [...]
  • Nr 2449, 2002 Rzymowska L. Istota gnostycyzmu w świetle interpretacji [...]
  • Nr 2450, 2002 [sygn.: 286775] Dzieje świętego Tomasza Apostoła
  • Nr 2455, 2002 Wojciechowski R. Societas w twórczości glosatorów [...]
  • Nr 2456, 2002 Przybytek D. Kartografia historyczna Śląska XVIII-XX wieku
  • Nr 2463, 2002 Fleischer Michael Konstrukcja rzeczywistości
  • Nr 2473, 2002 Tatarowski L. Człowiek - kultura - sacrum. O Chłopach Reymonta
  • Nr 2474, 2002 Malej I. Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły)
  • Nr 2480, 2003 Corpus Caesarianum
  • Nr 2496, 2003 Biografia a tożsamość
  • Nr 2504, 2003 Memoria Silesiae. Laben und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht in der literarischen Kultur des Barock [...]
  • Nr 2511, 2003 Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1991-2000
  • Nr 2513, 2003 Ślęczka T. Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej
  • Nr 2516, 2003 Martuszewska A. Pyszny J. Romanse z różnych sfer
  • Nr 2517, 2003 Cisło A. Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku
  • Nr 2524, 2003 Kochan A. Źwierciadło Mikołaja Reja. Studium o utworze
  • Nr 2565, 2003 Kaczmarczyk B. Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku
  • Nr 2566, 2003 Kozińska-Donderi D. Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie 1918-1956
  • Nr 2567, 2003 Hartleb-Kropidło B. Rzymska poezja sceniczna. Cecyliusz Stacjusz - fragmenty zaginionych sztuk
  • Nr 2568, 2003 Malinowski G. Zwierzęta świata antycznego. Studia nad "Geografią" Strabona
  • Nr 2571, 2003 Kurek M. Powieść totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sabato i Maria Vargasa Llosy
  • Nr 2583, 2003 [Gr.XII,1] Czechowicz Bogusław Nagrobki poźnogotyckie na Śląsku
  • Nr 2587, 2004 Od starożytności do współczesności. Język-literatura-kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka
  • Nr 2608, 2004 Jednaka Wiesława Gabinety koalicyjne w III RP
  • Nr 2615, 2004 Czarnecka Mirosława Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX wieku do końca XX wieku
  • Nr 2623, 2004 Piekalski Jerzy Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza - funkcja - forma
  • Nr 2625, 2005 Ergetowski Ryszard Silesiaca. Biblioteki - studenci - uczeni
  • Nr 2640, 2004 Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator
  • Nr 2652, 2004 Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 5
  • Nr 2658, 2004 Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu
  • Nr 2671, 2005 Jonca Magdalena Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku
  • Nr 2682, 2004 Wójtowicz Agnieszka Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959-1964
  • Nr 2687,1 2004 Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947. T. 1: 1939-1942
  • Nr 2687,2 2004 Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947. T. 2: 1943-1947
  • Nr 2691, 2004 Jastrzębski Jerzy W ciekawych czasach. Szkice o kulturze i edukacji
  • Nr 2695, 2004 Tyszkiewicz Lech A. Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie
  • Nr 2737, 2007 Światłowska Irena Biografia człowieka poszukującego Klaus Mann Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski
  • Nr 2764, 2005 Kurcz Zbigniew Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne
  • Nr 2765, 2005 Rychlewska Ludwika Dzieje literatury rzymskiej
  • Nr 2766, 2005 Fras Janina Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi
  • Nr 2767, 2005 Bestry Jerzy Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechosłowacji
  • Nr 2773, 2005 [sygn.: 322327 Gr.] Banaś Paweł Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej
  • Nr 2790, 2005 Klimowicz Mieczysław Wspomnienia z czasów zamętu
  • Nr 2792, 2005 Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
  • Nr 2799, 2005 Kozuschek Waldemar Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Rys życia i działalność naukowa
  • Nr 2803, 2006 Staniów Bogumiła "Z uśmiechem przez wszystkie granice". Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989
  • Nr 2806, 2005 Orzechowski Kazimierz Historia ustroju Śląska 1202-1740
  • Nr 2815, 2005 Ciesielski Stanisław GUŁag w radzieckim systemie represji 1930-1953
 • Uwagi : Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe : Biblia. NT. Apokryfy. Akta Tomasza

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2009
 • 130 a ACTA
 • 245 a Acta Universitatis Wratislaviensis
 • 362 a Nr 2388, 2002 c Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 362 a Nr 2391, 2002 b Białek E. c Prowokatorzy i Obrońcy ludu [...]
 • 362 a Nr 2393, 2002 b Jabłoński M. b Wygoda K. c Dostęp do informacji i jego granice [...]
 • 362 a Nr 2410, 2002 b Budziak A. c Czas i historia w poezji T. S. Eliota [...]
 • 362 a Nr 2418, 2002 b Chodorowski J. c Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło [...]
 • 362 a Nr 2439, 2002 c Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego (Samozwańca), z okazyi jego zaślubin z Maryną Mniszchowną
 • 362 a Nr 2443, 2002 b Drobniak P. c Jedność w różnorodności. Europa [...]
 • 362 a Nr 2444, 2002 c O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki
 • 362 a Nr 2446, 2002 b Pigoniowa M. c Obraz kobiety w Meghaducie Kalidasy [...]
 • 362 a Nr 2449, 2002 b Rzymowska L. c Istota gnostycyzmu w świetle interpretacji [...]
 • 362 a Nr 2450, 2002 [sygn.: 286775] c Dzieje świętego Tomasza Apostoła
 • 362 a Nr 2455, 2002 b Wojciechowski R. c Societas w twórczości glosatorów [...]
 • 362 a Nr 2456, 2002 b Przybytek D. c Kartografia historyczna Śląska XVIII-XX wieku
 • 362 a Nr 2463, 2002 b Fleischer Michael c Konstrukcja rzeczywistości
 • 362 a Nr 2473, 2002 b Tatarowski L. c Człowiek - kultura - sacrum. O Chłopach Reymonta
 • 362 a Nr 2474, 2002 b Malej I. c Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły)
 • 362 a Nr 2480, 2003 c Corpus Caesarianum
 • 362 a Nr 2496, 2003 c Biografia a tożsamość
 • 362 a Nr 2504, 2003 c Memoria Silesiae. Laben und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht in der literarischen Kultur des Barock [...]
 • 362 a Nr 2511, 2003 c Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1991-2000
 • 362 a Nr 2513, 2003 b Ślęczka T. c Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej
 • 362 a Nr 2516, 2003 b Martuszewska A. b Pyszny J. c Romanse z różnych sfer
 • 362 a Nr 2517, 2003 b Cisło A. c Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku
 • 362 a Nr 2524, 2003 b Kochan A. c Źwierciadło Mikołaja Reja. Studium o utworze
 • 362 a Nr 2565, 2003 b Kaczmarczyk B. c Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku
 • 362 a Nr 2566, 2003 b Kozińska-Donderi D. c Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie 1918-1956
 • 362 a Nr 2567, 2003 b Hartleb-Kropidło B. c Rzymska poezja sceniczna. Cecyliusz Stacjusz - fragmenty zaginionych sztuk
 • 362 a Nr 2568, 2003 b Malinowski G. c Zwierzęta świata antycznego. Studia nad "Geografią" Strabona
 • 362 a Nr 2571, 2003 b Kurek M. c Powieść totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sabato i Maria Vargasa Llosy
 • 362 a Nr 2583, 2003 [Gr.XII,1] b Czechowicz Bogusław c Nagrobki poźnogotyckie na Śląsku
 • 362 a Nr 2587, 2004 c Od starożytności do współczesności. Język-literatura-kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka
 • 362 a Nr 2608, 2004 b Jednaka Wiesława c Gabinety koalicyjne w III RP
 • 362 a Nr 2615, 2004 b Czarnecka Mirosława c Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX wieku do końca XX wieku
 • 362 a Nr 2623, 2004 b Piekalski Jerzy c Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza - funkcja - forma
 • 362 a Nr 2625, 2005 b Ergetowski Ryszard c Silesiaca. Biblioteki - studenci - uczeni
 • 362 a Nr 2640, 2004 c Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator
 • 362 a Nr 2652, 2004 c Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 5
 • 362 a Nr 2658, 2004 b Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu
 • 362 a Nr 2671, 2005 b Jonca Magdalena c Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku
 • 362 a Nr 2682, 2004 b Wójtowicz Agnieszka c Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959-1964
 • 362 a Nr 2687,1 2004 c Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947. T. 1: 1939-1942
 • 362 a Nr 2687,2 2004 c Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947. T. 2: 1943-1947
 • 362 a Nr 2691, 2004 b Jastrzębski Jerzy c W ciekawych czasach. Szkice o kulturze i edukacji
 • 362 a Nr 2695, 2004 b Tyszkiewicz Lech A. c Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie
 • 362 a Nr 2737, 2007 b Światłowska Irena c Biografia człowieka poszukującego Klaus Mann Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski
 • 362 a Nr 2764, 2005 b Kurcz Zbigniew c Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne
 • 362 a Nr 2765, 2005 b Rychlewska Ludwika c Dzieje literatury rzymskiej
 • 362 a Nr 2766, 2005 b Fras Janina c Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi
 • 362 a Nr 2767, 2005 b Bestry Jerzy c Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechosłowacji
 • 362 a Nr 2773, 2005 [sygn.: 322327 Gr.] b Banaś Paweł c Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej
 • 362 a Nr 2790, 2005 b Klimowicz Mieczysław c Wspomnienia z czasów zamętu
 • 362 a Nr 2792, 2005 c Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
 • 362 a Nr 2799, 2005 b Kozuschek Waldemar c Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Rys życia i działalność naukowa
 • 362 a Nr 2803, 2006 b Staniów Bogumiła c "Z uśmiechem przez wszystkie granice". Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989
 • 362 a Nr 2806, 2005 b Orzechowski Kazimierz c Historia ustroju Śląska 1202-1740
 • 362 a Nr 2815, 2005 b Ciesielski Stanisław c GUŁag w radzieckim systemie represji 1930-1953
 • 546 a Tekst pol.
 • 630 a Biblia. p NT. p Apokryfy. p Akta Tomasza
 • 852 j Cz 24344

Indeksy