Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2824
 • Tytuł : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : [2004]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 265, 2004 [BPR] Rusztyn Kunegunda Zofia Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868-1919. Struktura i rozwój terytorialny
  • T. 266, 2005 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 10 Juśko Edmund Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej
  • T. 269, 2004 Szymonowic Szymon Flagellum livoris = Bicz na zawiść Tekst łacińsko-polski
  • T. 270, 2004 Kuczyńska Jadwiga Kościół farny św. Michała w Lublinie
  • T. 271, 2004 Kozyrska Antonina Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność (1851-1939)
  • T. 272, 2004 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 11 Surdacki Marian Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-XVIII w.
  • T. 274, 2004 Niewiński Andrzej Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy
  • T. 275, 2004 Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje
  • T. 277, 2004 Dybek Elżbieta Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345-1434
  • T. 278, 2005 Fudakowski Jan Ułańskie wspomnienia z roku 1920
  • T. 280, 2004 Koło Naukowe Historyków studentów KUL 1919-2004. Księga jubileuszowa
  • T. 282, 2005 Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
  • T. 287, 2005 Stasiak Arkadiusz Michał Patriotyzm w myśli konfederatów barskich
  • T. 289, 2005 Koncept w kulturze staropolskiej
  • T. 290, 2005 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 13 Chachaj Jacek Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej
  • T. 291, 2005 Pawlak Wiesław Koncept w polskich kazaniach barokowych
  • T. 292, 2005 Prucnal Dariusz Szpital przy kościele p.w. Ducha Świętego w Lublinie w latach 1419-1655
  • T. 294, 2006 Cwenk Małgorzata Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca
  • T. 295, 2006 Ziółek Jan Żołnierze nieugięci. Procesy członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie
  • T. 296, 2006 Górski Grzegorz Na szlaku Chrobrego. W sześćdziesiątą rocznicę powrotu do Polski Ziem Zachodnich i Północnych o pracach nad ich przejęciem w ramach Polskiego Państwa Podziemnego
  • T. 297, 2006 Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej
  • T. 298, 2006 Szuba Ludwik Stanisław Powszechna Organizacja "Służba Polsce" jako narzędzie pracy i indoktrynacji młodzieży w latach 1948-1955
  • T. 299, 2006 [wyd. 2 rozszerz.] Zgorzelski Czesław Przywołane z pamięci
  • T. 300, 2006 [BPR] Kozyrski Robert Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717
  • T. 301, 2006 Mongini Maria Adelaide Rozwój kultu i ikonografii św. Katarzyny ze Sieny w Polsce
  • T. 304, 2006 Pelczarski Kazimierz Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899-1964)
  • T. 305, 2006 Podstawka Anna Dramaturgia Macieja Szukiewicza
  • T. 306, 2006 Ołdakowska-Kuflowa Mirosława Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia
  • T. 308, 2006 Warmiński Jan Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831
  • T. 309, 2007 Polska literatura współczesna wobec romantyzmu
  • T. 311, 2007 Kulesza-Gierat Monika Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza. Próba monografii
  • T. 315, 2007 Krynicka Tatiana Świat roślin w XVII księdze Etymologii Izydora z Sewilli
  • T. 316, 2007 Surdacki Marian Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto, społeczeństwo, życie codzienne
  • T. 318, 2007 Hus Jan O Kościele
  • T. 320, 2007 Wodzianowska Irena Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu : 1842-1918
  • T. 324, 2008 Radwan Marian Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu
  • T. 328, 2008 Barańska Anna Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830)
  • T. 330, 2008 Sophocles Elektra
  • T. 331, 2008 Bednaruk Waldemar Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794
  • T. 332, 2008 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 16 Partyka Wiesław Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku
  • T. 333, 2009 [BPR] Szemberg Teofil Relacyja prawdziwa o weszciu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem w Roku Pańskim 1620 we wrześniu i w październiku
  • T. 334, 2009 Burda Stanisław Jan Dzieje kultu bł. Jakuba Strzemię w XX wieku
  • T. 336, 2009 Piotrowski Mirosław Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie : 1944-1947
  • T. 338, 2008 Rosowski Witalij Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941
  • T. 341, 2009 Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich
  • T. 342, 2009 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 17 Kukuła Artur Jan Hieronim hrabia Stroynowski. Prawnik - ekonomista - fizjokrata (1752-1815)
  • T. 343, 2009 Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. T. 5 Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej
  • T. 345, 2009 Pisarek-Małyszek Katarzyna Z dziejów Kazimierza Dolnego w średniowieczu
  • T. 346, 2009 Stroynowski Hieronim Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791, czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791
  • T. 347, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 2 Komarynska Helena Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII - XVIII wieku
  • T. 348, 2009 Osek Ewa Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego
  • T. 349, 2009 [BPR H 127c] Adamczuk Arkadiusz Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
  • T. 351, 2009 Modlińska-Piekarz Angelika Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku
  • T. 352, 2009 Gombin Krzysztof Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego
  • T. 353, 2009 [BPR E 359] Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 3 Szylar Anna Kronika bernardynek lubelskich : 1618-1885
  • T. 354, 2009 Ziółek Jan Kryptonim "Pedagog" i "Zlikwidowani". Związek Bojowników o Wolność - tajna organizacja niepodległościowa nauczycieli z Łowicza. Moje wspomnienia
  • T. 358, 2010 Dzwonkowski Roman Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika
  • T. 359, 2010 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 1 Jeziorkowska-Polakowska Anna Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939)
  • T. 361, 2010 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 2 Szabłowska-Zaremba Monika Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga
  • T. 362, 2010 Błotnicka-Mazur Elżbieta Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego zapomnianego lubelskiego architekta i malarza
  • T. 363, 2010 Kochaniewicz Paweł Jezus Romana Brandstaettera
  • T. 365, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 1 Litak Stanisław Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku
  • T. 366, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 4 Pawlik Wojciech Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja
  • T. 369, 2011 Kamiński Antoni Grudziądzki galop. Wspomnienia ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 1932-1933
 • Seria :
  • Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce
  • Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
  • Żródła i monografie
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bazyli Wielki (św. ; ok.330-379)
  • Gratianus (?-ca 1160) Decretum
  • Grynberg, Henryk (1936- )
  • Izydor z Sewilli (św. ; ok.560-636)
  • Jakub Strzemię (bł. ; 1340-1409)
  • Katarzyna ze Sieny (św. ; 1347-1380)
  • Kelles-Krauze, Bohdan (1885-1945)
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Pirożyński, Marian (1899-1964)
  • Potocki, Eustachy (ok.1720-1768)
  • Ropp, Edward (1851-1939)
  • Stroynowski, Hieronim (1752-1815)
  • Szemberg, Teofil (?-1639)
  • Szukiewicz, Maciej (1870-1943)
  • Vincenz, Stanisław (1888-1971)
  • Zamącińska, Danuta (1935-2007)
  • Żółkiewski, Stanisław (1547-1620)
  • Bernardynki
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Kościół św. Michała Archanioła (Lublin)
  • Rimsko-katoličeskaâ Duhovnaâ Akademiâ (Petersburg)
  • Powszechna Organizacja Służba Polsce
  • Szpital św. Ducha (Lublin)
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego (Kraków)
  • Narodowe Siły Zbrojne
  • Bitwa 1620 r. pod Cecorą
  • Powstanie 1830 r. listopadowe
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a TOWARZYSTWO
 • 245 a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego p Źródła i monografie
 • 260 a Lublin c [2004]- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 265, 2004 [BPR] b Rusztyn Kunegunda Zofia c Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868-1919. Struktura i rozwój terytorialny
 • 362 a T. 266, 2005 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 10 b Juśko Edmund c Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej
 • 362 a T. 269, 2004 b Szymonowic Szymon c Flagellum livoris = Bicz na zawiść c Tekst łacińsko-polski
 • 362 a T. 270, 2004 b Kuczyńska Jadwiga c Kościół farny św. Michała w Lublinie
 • 362 a T. 271, 2004 b Kozyrska Antonina c Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność (1851-1939)
 • 362 a T. 272, 2004 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 11 b Surdacki Marian c Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-XVIII w.
 • 362 a T. 274, 2004 b Niewiński Andrzej c Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy
 • 362 a T. 275, 2004 c Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje
 • 362 a T. 277, 2004 b Dybek Elżbieta c Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345-1434
 • 362 a T. 278, 2005 b Fudakowski Jan c Ułańskie wspomnienia z roku 1920
 • 362 a T. 280, 2004 c Koło Naukowe Historyków studentów KUL 1919-2004. Księga jubileuszowa
 • 362 a T. 282, 2005 c Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
 • 362 a T. 287, 2005 b Stasiak Arkadiusz Michał c Patriotyzm w myśli konfederatów barskich
 • 362 a T. 289, 2005 c Koncept w kulturze staropolskiej
 • 362 a T. 290, 2005 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 13 b Chachaj Jacek c Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej
 • 362 a T. 291, 2005 b Pawlak Wiesław c Koncept w polskich kazaniach barokowych
 • 362 a T. 292, 2005 b Prucnal Dariusz c Szpital przy kościele p.w. Ducha Świętego w Lublinie w latach 1419-1655
 • 362 a T. 294, 2006 b Cwenk Małgorzata c Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca
 • 362 a T. 295, 2006 b Ziółek Jan c Żołnierze nieugięci. Procesy członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie
 • 362 a T. 296, 2006 b Górski Grzegorz c Na szlaku Chrobrego. W sześćdziesiątą rocznicę powrotu do Polski Ziem Zachodnich i Północnych o pracach nad ich przejęciem w ramach Polskiego Państwa Podziemnego
 • 362 a T. 297, 2006 c Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej
 • 362 a T. 298, 2006 b Szuba Ludwik Stanisław c Powszechna Organizacja "Służba Polsce" jako narzędzie pracy i indoktrynacji młodzieży w latach 1948-1955
 • 362 a T. 299, 2006 [wyd. 2 rozszerz.] b Zgorzelski Czesław c Przywołane z pamięci
 • 362 a T. 300, 2006 [BPR] b Kozyrski Robert c Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717
 • 362 a T. 301, 2006 b Mongini Maria Adelaide c Rozwój kultu i ikonografii św. Katarzyny ze Sieny w Polsce
 • 362 a T. 304, 2006 b Pelczarski Kazimierz c Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899-1964)
 • 362 a T. 305, 2006 b Podstawka Anna c Dramaturgia Macieja Szukiewicza
 • 362 a T. 306, 2006 b Ołdakowska-Kuflowa Mirosława c Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia
 • 362 a T. 308, 2006 b Warmiński Jan c Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831
 • 362 a T. 309, 2007 c Polska literatura współczesna wobec romantyzmu
 • 362 a T. 311, 2007 b Kulesza-Gierat Monika c Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza. Próba monografii
 • 362 a T. 315, 2007 b Krynicka Tatiana c Świat roślin w XVII księdze Etymologii Izydora z Sewilli
 • 362 a T. 316, 2007 b Surdacki Marian c Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto, społeczeństwo, życie codzienne
 • 362 a T. 318, 2007 b Hus Jan c O Kościele
 • 362 a T. 320, 2007 b Wodzianowska Irena c Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu : 1842-1918
 • 362 a T. 324, 2008 b Radwan Marian c Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu
 • 362 a T. 328, 2008 b Barańska Anna c Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830)
 • 362 a T. 330, 2008 b Sophocles c Elektra
 • 362 a T. 331, 2008 b Bednaruk Waldemar c Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794
 • 362 a T. 332, 2008 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 16 b Partyka Wiesław c Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku
 • 362 a T. 333, 2009 [BPR] b Szemberg Teofil c Relacyja prawdziwa o weszciu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem w Roku Pańskim 1620 we wrześniu i w październiku
 • 362 a T. 334, 2009 b Burda Stanisław Jan c Dzieje kultu bł. Jakuba Strzemię w XX wieku
 • 362 a T. 336, 2009 b Piotrowski Mirosław c Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie : 1944-1947
 • 362 a T. 338, 2008 b Rosowski Witalij c Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941
 • 362 a T. 341, 2009 c Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich
 • 362 a T. 342, 2009 Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce T. 17 b Kukuła Artur Jan c Hieronim hrabia Stroynowski. Prawnik - ekonomista - fizjokrata (1752-1815)
 • 362 a T. 343, 2009 Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. T. 5 c Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej
 • 362 a T. 345, 2009 b Pisarek-Małyszek Katarzyna c Z dziejów Kazimierza Dolnego w średniowieczu
 • 362 a T. 346, 2009 b Stroynowski Hieronim c Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791, czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791
 • 362 a T. 347, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 2 b Komarynska Helena c Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII - XVIII wieku
 • 362 a T. 348, 2009 b Osek Ewa c Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego
 • 362 a T. 349, 2009 [BPR H 127c] b Adamczuk Arkadiusz c Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 • 362 a T. 351, 2009 b Modlińska-Piekarz Angelika c Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku
 • 362 a T. 352, 2009 b Gombin Krzysztof c Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego
 • 362 a T. 353, 2009 [BPR E 359] Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 3 b Szylar Anna c Kronika bernardynek lubelskich : 1618-1885
 • 362 a T. 354, 2009 b Ziółek Jan c Kryptonim "Pedagog" i "Zlikwidowani". Związek Bojowników o Wolność - tajna organizacja niepodległościowa nauczycieli z Łowicza. Moje wspomnienia
 • 362 a T. 358, 2010 b Dzwonkowski Roman c Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika
 • 362 a T. 359, 2010 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 1 b Jeziorkowska-Polakowska Anna c Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939)
 • 362 a T. 361, 2010 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 2 b Szabłowska-Zaremba Monika c Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga
 • 362 a T. 362, 2010 b Błotnicka-Mazur Elżbieta c Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego zapomnianego lubelskiego architekta i malarza
 • 362 a T. 363, 2010 b Kochaniewicz Paweł c Jezus Romana Brandstaettera
 • 362 a T. 365, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 1 b Litak Stanisław c Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku
 • 362 a T. 366, 2010 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 4 b Pawlik Wojciech c Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja
 • 362 a T. 369, 2011 b Kamiński Antoni c Grudziądzki galop. Wspomnienia ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 1932-1933
 • 440 a Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce
 • 440 a Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
 • 440 a Żródła i monografie
 • 600 a Bazyli Wielki c (św. ; d ok.330-379)
 • 600 a Gratianus d (?-ca 1160) t Decretum
 • 600 a Grynberg, Henryk d (1936- )
 • 600 a Izydor z Sewilli c (św. ; d ok.560-636)
 • 600 a Jakub Strzemię c (bł. ; d 1340-1409)
 • 600 a Katarzyna ze Sieny c (św. ; d 1347-1380)
 • 600 a Kelles-Krauze, Bohdan d (1885-1945)
 • 600 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 600 a Pirożyński, Marian d (1899-1964)
 • 600 a Potocki, Eustachy d (ok.1720-1768)
 • 600 a Ropp, Edward d (1851-1939)
 • 600 a Stroynowski, Hieronim d (1752-1815)
 • 600 a Szemberg, Teofil d (?-1639)
 • 600 a Szukiewicz, Maciej d (1870-1943)
 • 600 a Vincenz, Stanisław d (1888-1971)
 • 600 a Zamącińska, Danuta d (1935-2007)
 • 600 a Żółkiewski, Stanisław d (1547-1620)
 • 610 a Bernardynki
 • 610 a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 610 a Kościół św. Michała Archanioła (Lublin)
 • 610 a Rimsko-katoličeskaâ Duhovnaâ Akademiâ (Petersburg)
 • 610 a Powszechna Organizacja Służba Polsce
 • 610 a Szpital św. Ducha (Lublin)
 • 610 a Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego (Kraków)
 • 610 a Narodowe Siły Zbrojne
 • 650 a Bitwa 1620 r. pod Cecorą
 • 650 a Powstanie 1830 r. listopadowe
 • 651 a Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 651 a Kazimierz Dolny (woj. lubelskie)
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie)
 • 651 a Lubaczów (woj. podkarpackie ; okręg)
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie)
 • 651 a Lwów (Ukraina ; okręg)
 • 651 a Urzędów (woj. lubelskie)
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie
 • 852 j Cz 2824

Indeksy