Roczniki Teologiczne =

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 24758
 • Tytuł : Roczniki Teologiczne = Annales de Theologie = Annals of Theology /
 • Wariant tytułu :
  • Annales de Theologie.
  • Annals of Theology.
 • Redaktor :
  • Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii.
  • [red. nacz. Tomasz Moskal]
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 2014-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 61, 2014, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 61, 2014, z. 2 Teologia Dogmatyczna
  • T. 61, 2014, z. 3 Teologia Moralna
  • T. 61, 2014, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 61, 2014, z. 5 Teologia Duchowości
  • T. 61, 2014, z. 6 Teologia Pastoralna
  • T. 61, 2014, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 61, 2014, z. 8 Liturgika
  • T. 61, 2014, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • T. 61, 2014, z. 10 Nauki o Rodzinie
  • T. 61, 2014, z. 11 Katechetyka
  • T. 61, 2014, z. 12 Homiletyka
  • T. 62, 2015, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 62, 2015, z. 2 Teologia Dogmatyczna
  • T. 62, 2015, z. 3 Teologia Moralna
  • T. 62, 2015, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 62, 2015, z. 5 Teologia Duchowości
  • T. 62, 2015, z. 6 Teologia Pastoralna
  • T. 62, 2015, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 62, 2015, z. 8 Liturgika
  • T. 62, 2015, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • T. 62, 2015, z. 10 Nauki o Rodzinie
  • T. 62, 2015, z. 11 Katechetyka
  • T. 62, 2015, z. 12 Homiletyka
  • T. 62, 2015, z. 13 Muzykologia
  • T. 63, 2016, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 63, 2016, z. 2 Teologia Dogmatyczna
  • T. 63, 2016, z. 3 Teologia Moralna
  • T. 63, 2016, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 63, 2016, z. 5 Teologia Duchowości
  • T. 63, 2016, z. 6 Teologia Pastoralna
  • T. 63, 2016, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 63, 2016, z. 8 Liturgika
  • T. 63, 2016, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • T. 63, 2016, z. 10 Nauki o Rodzinie
  • T. 63, 2016, z. 11 Katechetyka
  • T. 63, 2016, z. 12 Homiletyka
  • T. 63, 2016, z. 13 Muzykologia
  • T. 64, 2017, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 64, 2017, z. 2 Teologia Dogmatyczna
  • T. 64, 2017, z. 3 Teologia Moralna
  • T. 64, 2017, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 64, 2017, z. 5 Teologia Duchowości
  • T. 64, 2017, z. 6 Teologia Pastoralna
  • T. 64, 2017, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 64, 2017, z. 8 Liturgika
  • T. 64, 2017, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • T. 64, 2017, z. 10 Nauki o rodzinie
  • T. 64, 2017, z. 11 Katechetyka
  • T. 64, 2017, z. 12 Homiletyka
  • T. 64, 2017, z. 13 Muzykologia
  • T. 65, 2018, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 65, 2018, z. 2 Teologia Dogmatyczna
  • T. 65, 2018, z. 3 Teologia Moralna
  • T. 65, 2018, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 65, 2018, z. 5 Teologia Duchowości
  • T. 65, 2018, z. 6 Teologia Pastoralna
  • T. 65, 2018, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 65, 2018, z. 8 Liturgika
  • T. 65, 2018, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • T, 65, 2018, z. 10 Nauki o rodzinie
  • T, 65, 2018, z. 11 Katechetyka
  • T, 65, 2018, z. 12 Homiletyka
  • T, 65, 2018, z. 13 Muzykologia
  • T. 66, 2019, z. 1 Praca Socjalna
  • T. 66, 2019, z. 4 Historia Kościoła
  • T. 66, 2019, z. 7 Teologia Ekumeniczna
  • T. 66, 2019, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • Seria :
  • Praca Socjalna
  • Teologia Dogmatyczna
  • Teologia Moralna
  • Historia Kościoła
  • Teologia Duchowości
  • Teologia Pastoralna
  • Teologia Ekumeniczna
  • Liturgika
  • Teologia Fundamentalna i Religiologia
  • Nauki o Rodzinie
  • Katechetyka
  • Homiletyka
  • Muzykologia
 • Uwagi :
  • Tom 61, 2014, z. 10 współwyd. z tyt.: Human Dignity Journal.
  • Od t. 62, 2015, z. 2 [red. nacz. Agnieszka Zaborowska].
  • a 2018 1006 33,33 zł
  • a 2018 1007 33,33 zł
  • a 2019 315 33,33 zł
  • a 2018 1008 33,33 zł
  • a 2018 1009 33,33 zł
  • a 2019 316 33,33 zł
  • a 2018 1010 33,33 zł
  • a 2019 317 33.33 zł
  • a 2018 1011 33,33 zł
  • a 2019 311 57,52 zł
  • a 2019 312 33,33 zł
  • a 2019 313 33,33 zł
  • a 2019 314 33,33 zł
  • a 2019 1452 48,23 zł
  • a 2019 1453 36,19 zł
  • a 2019 1454 34,26 zł
  • a 2019 1455 36,19 zł
  • Tekst pol., ang. Streszcz. ang., pol.
  • Pismo powstało z połączenia rozproszonych w latach 2009-2013 tyt.: Roczniki Historii Kościoła, sygn.: Cz 24346, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, sygn.: Cz 24567, Roczniki Nauk o Rodzinie, sygn.: Cz 24515, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, sygn.: Cz 24361, Roczniki Teologii Duchowości, sygn.: Cz 24514, Roczniki Teologii Ekumenicznej, sygn.: Cz 24513, Roczniki Teologii Dogmatycznej, sygn.: Cz 24362, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, sygn.: Cz 24355, Roczniki Teologii Moralnej, sygn.: Cz 24356.
  • Czasopismo kontynuuje numerację Roczników Teologicznych wyd. w latach 1991-2008, sygn.: Cz 2817.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czasopisma teologiczne polskie 21 w.
  • Teologia.
  • Moskal, Tomasz (1972- ). red.
  • Zaborowska, Agnieszka red.
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii.
  • Roczniki Historii Kościoła = Annales de l'Histoire de l'Eglise = Annals of Church History 2080-8526
  • Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne = Annales Liturgiques et Homiletiques = Liturgical and Homiletic Annals 2082-8586
  • Roczniki Nauk o Rodzinie (Lublin ; 2013) 2353-3153
  • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne = Annales Pastorales Catechetiques = Pastoral and Catechetical Annals 2081-1829
  • Roczniki Teologii Duchowości = Annales de Theologie de Spiritualite = Annals of Theology of Spirituality 2081-6146
  • Roczniki Teologii Ekumenicznej = Annales de Theologie Oecumenique = Annals of Ecumenical Theology 2081-6731
  • Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii = Annales de Theologie Fondamentale et Religiologie = Annals of Fundamental Theology and Religiology 2080-8534
  • Roczniki Teologii Dogmatycznej = Annales de Theologie Dogmatique = Annals of Dogmatic Theology 2080-6345
  • Roczniki Teologii Moralnej = Annales de Theologie Morale = Annals of Moral Theology 2081-1810

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2015
 • 022 a 2353-7272
 • 041 a 0. a pol a eng b eng b pol
 • 130 a ROCZNIKI
 • 245 a Roczniki Teologiczne = b Annales de Theologie = Annals of Theology / c Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii.
 • 245 c [red. nacz. Tomasz Moskal]
 • 246 a Annales de Theologie.
 • 246 a Annals of Theology.
 • 260 a Lublin b Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II c 2014- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 61, 2014, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 61, 2014, z. 2 Teologia Dogmatyczna
 • 362 a T. 61, 2014, z. 3 Teologia Moralna
 • 362 a T. 61, 2014, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 61, 2014, z. 5 Teologia Duchowości
 • 362 a T. 61, 2014, z. 6 Teologia Pastoralna
 • 362 a T. 61, 2014, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 61, 2014, z. 8 Liturgika
 • 362 a T. 61, 2014, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 362 a T. 61, 2014, z. 10 Nauki o Rodzinie
 • 362 a T. 61, 2014, z. 11 Katechetyka
 • 362 a T. 61, 2014, z. 12 Homiletyka
 • 362 a T. 62, 2015, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 62, 2015, z. 2 Teologia Dogmatyczna
 • 362 a T. 62, 2015, z. 3 Teologia Moralna
 • 362 a T. 62, 2015, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 62, 2015, z. 5 Teologia Duchowości
 • 362 a T. 62, 2015, z. 6 Teologia Pastoralna
 • 362 a T. 62, 2015, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 62, 2015, z. 8 Liturgika
 • 362 a T. 62, 2015, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 362 a T. 62, 2015, z. 10 Nauki o Rodzinie
 • 362 a T. 62, 2015, z. 11 Katechetyka
 • 362 a T. 62, 2015, z. 12 Homiletyka
 • 362 a T. 62, 2015, z. 13 Muzykologia
 • 362 a T. 63, 2016, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 63, 2016, z. 2 Teologia Dogmatyczna
 • 362 a T. 63, 2016, z. 3 Teologia Moralna
 • 362 a T. 63, 2016, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 63, 2016, z. 5 Teologia Duchowości
 • 362 a T. 63, 2016, z. 6 Teologia Pastoralna
 • 362 a T. 63, 2016, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 63, 2016, z. 8 Liturgika
 • 362 a T. 63, 2016, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 362 a T. 63, 2016, z. 10 Nauki o Rodzinie
 • 362 a T. 63, 2016, z. 11 Katechetyka
 • 362 a T. 63, 2016, z. 12 Homiletyka
 • 362 a T. 63, 2016, z. 13 Muzykologia
 • 362 a T. 64, 2017, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 64, 2017, z. 2 Teologia Dogmatyczna
 • 362 a T. 64, 2017, z. 3 Teologia Moralna
 • 362 a T. 64, 2017, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 64, 2017, z. 5 Teologia Duchowości
 • 362 a T. 64, 2017, z. 6 Teologia Pastoralna
 • 362 a T. 64, 2017, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 64, 2017, z. 8 Liturgika
 • 362 a T. 64, 2017, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 362 a T. 64, 2017, z. 10 Nauki o rodzinie
 • 362 a T. 64, 2017, z. 11 Katechetyka
 • 362 a T. 64, 2017, z. 12 Homiletyka
 • 362 a T. 64, 2017, z. 13 Muzykologia
 • 362 a T. 65, 2018, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 65, 2018, z. 2 Teologia Dogmatyczna
 • 362 a T. 65, 2018, z. 3 Teologia Moralna
 • 362 a T. 65, 2018, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 65, 2018, z. 5 Teologia Duchowości
 • 362 a T. 65, 2018, z. 6 Teologia Pastoralna
 • 362 a T. 65, 2018, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 65, 2018, z. 8 Liturgika
 • 362 a T. 65, 2018, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 362 a T, 65, 2018, z. 10 Nauki o rodzinie
 • 362 a T, 65, 2018, z. 11 Katechetyka
 • 362 a T, 65, 2018, z. 12 Homiletyka
 • 362 a T, 65, 2018, z. 13 Muzykologia
 • 362 a T. 66, 2019, z. 1 Praca Socjalna
 • 362 a T. 66, 2019, z. 4 Historia Kościoła
 • 362 a T. 66, 2019, z. 7 Teologia Ekumeniczna
 • 362 a T. 66, 2019, z. 9 Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 440 a Praca Socjalna
 • 440 a Teologia Dogmatyczna
 • 440 a Teologia Moralna
 • 440 a Historia Kościoła
 • 440 a Teologia Duchowości
 • 440 a Teologia Pastoralna
 • 440 a Teologia Ekumeniczna
 • 440 a Liturgika
 • 440 a Teologia Fundamentalna i Religiologia
 • 440 a Nauki o Rodzinie
 • 440 a Katechetyka
 • 440 a Homiletyka
 • 440 a Muzykologia
 • 500 a Tom 61, 2014, z. 10 współwyd. z tyt.: Human Dignity Journal.
 • 500 a Od t. 62, 2015, z. 2 [red. nacz. Agnieszka Zaborowska].
 • 541 c a d 2018 e 1006 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2018 e 1007 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 315 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2018 e 1008 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2018 e 1009 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 316 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2018 e 1010 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 317 h 33.33 zł
 • 541 c a d 2018 e 1011 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 311 h 57,52 zł
 • 541 c a d 2019 e 312 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 313 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 314 h 33,33 zł
 • 541 c a d 2019 e 1452 h 48,23 zł
 • 541 c a d 2019 e 1453 h 36,19 zł
 • 541 c a d 2019 e 1454 h 34,26 zł
 • 541 c a d 2019 e 1455 h 36,19 zł
 • 546 a Tekst pol., ang. Streszcz. ang., pol.
 • 580 a Pismo powstało z połączenia rozproszonych w latach 2009-2013 tyt.: Roczniki Historii Kościoła, sygn.: Cz 24346, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, sygn.: Cz 24567, Roczniki Nauk o Rodzinie, sygn.: Cz 24515, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, sygn.: Cz 24361, Roczniki Teologii Duchowości, sygn.: Cz 24514, Roczniki Teologii Ekumenicznej, sygn.: Cz 24513, Roczniki Teologii Dogmatycznej, sygn.: Cz 24362, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, sygn.: Cz 24355, Roczniki Teologii Moralnej, sygn.: Cz 24356.
 • 580 a Czasopismo kontynuuje numerację Roczników Teologicznych wyd. w latach 1991-2008, sygn.: Cz 2817.
 • 650 a Czasopisma teologiczne polskie y 21 w.
 • 650 a Teologia.
 • 700 a Moskal, Tomasz d (1972- ). e red.
 • 700 a Zaborowska, Agnieszka e red.
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 710 a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. b Wydział Teologii.
 • 780 t Roczniki Historii Kościoła = Annales de l'Histoire de l'Eglise = Annals of Church History x 2080-8526
 • 780 t Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne = Annales Liturgiques et Homiletiques = Liturgical and Homiletic Annals x 2082-8586
 • 780 t Roczniki Nauk o Rodzinie (Lublin ; 2013) x 2353-3153
 • 780 t Roczniki Pastoralno-Katechetyczne = Annales Pastorales Catechetiques = Pastoral and Catechetical Annals x 2081-1829
 • 780 t Roczniki Teologii Duchowości = Annales de Theologie de Spiritualite = Annals of Theology of Spirituality x 2081-6146
 • 780 t Roczniki Teologii Ekumenicznej = Annales de Theologie Oecumenique = Annals of Ecumenical Theology x 2081-6731
 • 780 t Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii = Annales de Theologie Fondamentale et Religiologie = Annals of Fundamental Theology and Religiology x 2080-8534
 • 780 t Roczniki Teologii Dogmatycznej = Annales de Theologie Dogmatique = Annals of Dogmatic Theology x 2080-6345
 • 780 t Roczniki Teologii Moralnej = Annales de Theologie Morale = Annals of Moral Theology x 2081-1810
 • 852 j Cz 24758
 • 920 a 2353-7272

Indeksy