Biuletyn Informacyjny

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 32270
 • Tytuł : Biuletyn Informacyjny
 • Redaktor :
  • MKZ NSZZ "Solidarność"
  • [red. odp. Leszek Sławiński]
  • red. w podziemiu Dariusz Boguski, Krzysztof Burek, A. Wrona, B. Okoń, C. Miś, D. Kruk
 • Wydawca : MKZ NSZZ "Solidarność"
 • Miejsce wydania : Białystok Polska
 • Data wydania : 1980-1989
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Tygodnik
 • Numeracja : 1982, nr 24(76)
 • Uwagi :
  • Nr 1, 1980 - 52, 1981 r. wyd legalnie. Od nr 1(53), 1982 - 120/121(172/173), 1989 r. pismo wyd. w podziemiu, od nr 174, 1989 r. ponownie wyd. legalnie
  • W latach 1982-1983 nadruk: Niecenzurowano. Nazwy drukarń i adresy redakcji w podziemiu fikcyjne
  • Pismo z mottem: "W konflikcie między władzą a ludem - rację ma zawsze lud" Jan Paweł II
  • Nr 31, 1981 r. inst. spr.: MKR NSZZ "Solidarność" Białystok
  • Nr 32-52, 1981 ; 17(69) - 48(100), 1982 ; 78, 1984 - 82, 1985 ; 90-92/93, 1986 ; 104, 1988 ; 111-112, 1988 ; 115-116, 1989 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok
  • Nr 49(101) - 55(107), 1983 r. inst. spr.: MKZ NSZZ "Solidarność" Białystok
  • Nr 43(95) - 44/45(96/97), 1982 ; 61(113) - 66(118), 1983 ; 70-71, 1984 ; 74, 1984 r. inst. spr.: TKR NSZZ "Solidarność" Region Białystok
  • Nr 42(94), 1982 ; 65(117), 1983 ; 69(118), 1983 r. inst. spr.: TKR NSZZ "Solidarność" Białystok
  • Nr 75, 1984 ; 86-89, 1986 ; od 94, 1986 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Białystok
  • Od nr 83, 1985 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok
  • Nr 117, 1989 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok : RKW NSZZ "Solidarność" Region Białystok
  • Od nr 6/7, 1980 r. red. odp.: Robert Tomczak, Jerzy Zegarski
  • Nr 8-10, 1981 r. red. odp.: Leszek Sławiński
  • Nr 11-14, 1981 ; 1(53), 1982 ; 8(60), 1982 - 120/121(172/173), 1989 r. red. Kol.
  • Nr 15-19, 1981 r. red. nacz.: Tadeusz Masłowiecki
  • Nr 20-53, 1981 r. red. nacz.: Krzysztof Burek
  • Nr 5(57), 1982 r. red.: A. Wrona [i in.]
  • Nr 6(58), 1982 r. red. Kolegium krwawych ekstremistów
  • Nr 74, 1984 r. red. Kol.
  • Od nr 174, 1989 r. red. nacz.: Konrad Kruszewski
  • Nr 105, 1988 ; 113, 1988 ; 114, 1989 r. wyd.: Wydawnictwo Północno-Wschodnie
  • Nr 9-53, 1981 ; od 174, 1989 r. m. druk.: Białystok
  • Nr 9-53, 1981 ; od 174, 1989 r. druk.: BZGraf.
  • Nr 1(53), 1982 r. m. druk.: Białystok
  • Nr 1(53), 1982 r. druk.: Wolna drukarnia bębenkowa
  • Nr 7, 1982 r. m. druk.: Puszcza Knyszyńska
  • Nr 7, 1982 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa im. ZBoWiD
  • Nr 24(76), 1982 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa Szaniec Raginisa
  • Nr 74, 1984 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa
  • Nr 103, 1988 ; 111-113, 1988 r. druk.: Myśl Wydawnictwo Prasowe
  • Nr 115-119, 1989 r. m. druk.: Lublin
  • Nr 115-119, 1989 r. druk.: Wydawnictwo Prasowe "Respublica"
  • Od nr 1(53), 1982 r.: dwutygodnik
  • Od nr 70, 1984 r.: niereg.
  • Opis na podst.: 1980, nr 3
  • c 1988 245
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • NSZZ "Solidarność"
  • Czasopisma związkowe polskie 20 w.
  • Sławiński, Leszek red.
  • Tomczak, Robert red.
  • Zegarski, Jerzy red.
  • Masłowiecki, Tadeusz red.
  • Burek, Krzysztof red.
  • Wrona, A. red.
  • Kolegium krwawych ekstremistów (pseud.) red.
  • Kruszewski, Konrad red.
  • NSZZ "Solidarność" Region Białostocki (Białystok)
  • Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Białystok

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2011
 • 041 a 0. a pol
 • 130 a BIULETYN
 • 245 a Biuletyn Informacyjny c MKZ NSZZ "Solidarność"
 • 245 c [red. odp. Leszek Sławiński]
 • 245 c red. w podziemiu Dariusz Boguski, Krzysztof Burek, A. Wrona, B. Okoń, C. Miś, D. Kruk
 • 260 a Białystok b MKZ NSZZ "Solidarność" c 1980-1989 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Tygodnik
 • 362 a 1982, nr 24(76)
 • 500 a Nr 1, 1980 - 52, 1981 r. wyd legalnie. Od nr 1(53), 1982 - 120/121(172/173), 1989 r. pismo wyd. w podziemiu, od nr 174, 1989 r. ponownie wyd. legalnie
 • 500 a W latach 1982-1983 nadruk: Niecenzurowano. Nazwy drukarń i adresy redakcji w podziemiu fikcyjne
 • 500 a Pismo z mottem: "W konflikcie między władzą a ludem - rację ma zawsze lud" Jan Paweł II
 • 500 a Nr 31, 1981 r. inst. spr.: MKR NSZZ "Solidarność" Białystok
 • 500 a Nr 32-52, 1981 ; 17(69) - 48(100), 1982 ; 78, 1984 - 82, 1985 ; 90-92/93, 1986 ; 104, 1988 ; 111-112, 1988 ; 115-116, 1989 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok
 • 500 a Nr 49(101) - 55(107), 1983 r. inst. spr.: MKZ NSZZ "Solidarność" Białystok
 • 500 a Nr 43(95) - 44/45(96/97), 1982 ; 61(113) - 66(118), 1983 ; 70-71, 1984 ; 74, 1984 r. inst. spr.: TKR NSZZ "Solidarność" Region Białystok
 • 500 a Nr 42(94), 1982 ; 65(117), 1983 ; 69(118), 1983 r. inst. spr.: TKR NSZZ "Solidarność" Białystok
 • 500 a Nr 75, 1984 ; 86-89, 1986 ; od 94, 1986 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Białystok
 • 500 a Od nr 83, 1985 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok
 • 500 a Nr 117, 1989 r. inst. spr.: NSZZ "Solidarność" Region Białystok : RKW NSZZ "Solidarność" Region Białystok
 • 500 a Od nr 6/7, 1980 r. red. odp.: Robert Tomczak, Jerzy Zegarski
 • 500 a Nr 8-10, 1981 r. red. odp.: Leszek Sławiński
 • 500 a Nr 11-14, 1981 ; 1(53), 1982 ; 8(60), 1982 - 120/121(172/173), 1989 r. red. Kol.
 • 500 a Nr 15-19, 1981 r. red. nacz.: Tadeusz Masłowiecki
 • 500 a Nr 20-53, 1981 r. red. nacz.: Krzysztof Burek
 • 500 a Nr 5(57), 1982 r. red.: A. Wrona [i in.]
 • 500 a Nr 6(58), 1982 r. red. Kolegium krwawych ekstremistów
 • 500 a Nr 74, 1984 r. red. Kol.
 • 500 a Od nr 174, 1989 r. red. nacz.: Konrad Kruszewski
 • 500 a Nr 105, 1988 ; 113, 1988 ; 114, 1989 r. wyd.: Wydawnictwo Północno-Wschodnie
 • 500 a Nr 9-53, 1981 ; od 174, 1989 r. m. druk.: Białystok
 • 500 a Nr 9-53, 1981 ; od 174, 1989 r. druk.: BZGraf.
 • 500 a Nr 1(53), 1982 r. m. druk.: Białystok
 • 500 a Nr 1(53), 1982 r. druk.: Wolna drukarnia bębenkowa
 • 500 a Nr 7, 1982 r. m. druk.: Puszcza Knyszyńska
 • 500 a Nr 7, 1982 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa im. ZBoWiD
 • 500 a Nr 24(76), 1982 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa Szaniec Raginisa
 • 500 a Nr 74, 1984 r. druk.: Wolna Drukarnia Polowa
 • 500 a Nr 103, 1988 ; 111-113, 1988 r. druk.: Myśl Wydawnictwo Prasowe
 • 500 a Nr 115-119, 1989 r. m. druk.: Lublin
 • 500 a Nr 115-119, 1989 r. druk.: Wydawnictwo Prasowe "Respublica"
 • 500 a Od nr 1(53), 1982 r.: dwutygodnik
 • 500 a Od nr 70, 1984 r.: niereg.
 • 500 a Opis na podst.: 1980, nr 3
 • 541 c c d 1988 e 245
 • 546 a pol.
 • 610 a NSZZ "Solidarność"
 • 650 a Czasopisma związkowe polskie y 20 w.
 • 651 a Polska x polityka y 1980-1989 r.
 • 700 a Sławiński, Leszek e red.
 • 700 a Tomczak, Robert e red.
 • 700 a Zegarski, Jerzy e red.
 • 700 a Masłowiecki, Tadeusz e red.
 • 700 a Burek, Krzysztof e red.
 • 700 a Wrona, A. e red.
 • 700 a Kolegium krwawych ekstremistów (pseud.) e red.
 • 700 a Kruszewski, Konrad e red.
 • 710 a NSZZ "Solidarność" b Region Białostocki (Białystok)
 • 785 t Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Białystok
 • 852 j Cz 32270