"Dary wydawnictw. 1907-1923".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 196
  • Nr inw. 0200
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Dary wydawnictw. 1907-1923".
 • Miejsce i czas powstania: 1907-1923
 • Opis fizyczny:
  • 418 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol r. jęz.
 • Uwagi: 123 listy
 • Zawartość:
  • Akademia Umiejętności w Krakowie (podpis: Bolesław Ulanowski i Kazimierz Kostanecki sekretarz generalny, 1910-1920, (2), k. 79-80, 380. - Baran Władysław, 1911, k. 112. -
  • Battaglia Otto Forst, 1917, k. 325. - Biblioteca Apostolica Vaticana (podpis: Franz Ehrle prefekt i Pressutti sekretarz), 1913, (3), k. 157-158, 176-178, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do F. Ehrle, k. 164; katalog wydawnictw Biblioteki Watykańskiej (dr.), k. 156-163; katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Watykańskiej, k. 165-174. -
  • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (podpis: Fryderyk Papee dyrektor), 1922, k. 417. - Biblioteka Narodowa w Sofii (podpis: A. Zlatanov), 1914, k. 228-230 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece, k. 216-225. - Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (podpis: Tadeusz Korzon i Jadwiga z Buszów Korzonowa) 1911-1921, (2), k. 107-108, 400, przy tym spis wydawnictw BK, których Biblioteka Ordynacji Zamojskiej nie posiada, k. 401. -
  • Biblioteka Publiczna Lwowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej (podpis: Ernest Adam przewodniczący Związku Okręgowego TSL i inżynier Władysław Kucharski kierownik biblioteki TSL), 1911, k. 88-92. - Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (podpis: Oswald Collmann, Antoni Bederski, Wilhelm Christiani, Albert Kunkel), 1910-1917, (5), k. 77-78, 101, 227, 328, 333. -
  • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (podpis: Edward Kuntze dyrektor i ks. Henryk Likowski), 1919-1920, (4), k. 341, 391-394, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 381-390. - Bibliothek der königliche Universität, Uppsala (podpis: Aksel Andersson dyrektor), 1915-1916, (2), 268-269, 298-299, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do A. Anderssona, 1915, k. 270-271 i katalog wydawnictw BK (dr.), k. 381-390. -
  • Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fryburg (podpis: Max de Diesbach dyrektor), 1913-1916, (2), k. 199-201, 282-283, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 179-188 i kwit przewozowy, k. 189. - "Česky Časopis Historicky", Praga (podpis: Vaclav Kral), 1911, k. 110-111. - Chłapowski Kazimierz, działacz społeczny, 1911, k. 94-95. - Chołodecki Józef Białynia, 1918, k. 330-332. - Czaplicka Helena, sekretarka Czytelni dla Kobiet w Kościanie, 1911, k. 96-97. -
  • Deutsche Auslands-Bibliothek, Berlin (podpis: G. Kampffmeyer), 1915, k. 247. - Dobrzycki Stanisław, historyk literatury, filolog, prof. Uniwersytetu we Fryburgu, 1916, (3), k. 285-286, 301-302, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 287. - Frejlich Józef, 1914-1922, (4), k. 224-225, 336-337, 415. - Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Bytomiu (podpis: Brunon Kudera adwokat), 1914, k. 226, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 206-215. -
  • "Kasa Bratniej Pomocy" w Berlinie (podpis: Kazimierz Światopełk Mirski i Józef Gomerski student agronomii), 1913, k. 154-155. - Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko Reformowanego w Warszawie (podpis: ks. Błaszkowski przewodniczący, Ludwik Brinchen i Ludwik Ręczlerski), 1918, k. 329. - Konsulat Czechosłowacji w Poznaniu (podpis: Glos konsul), 1922, k. 416. - Kozierowski Stanisław ks., 1907, k. 2-3. -
  • Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Bronisław Daniec sekretarz i Gustaw Przychocki przewodniczący), 1908, (2), k. 43-44. - Koło Matematyczno-Fizyczne w Warszawie (podpis: Samuel Dickstein przewodniczący i Wł. Wojtny bibliotekarz), 1911, k. 87. - Kółko Slawistów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Wincenty Ogrodziński przewodniczący, Juliusz Waga bibliotekarz i A. Grabowicz bibliotekarz), 1907-1908, (2), k. 36-39. -
  • Lasocki Wacław, lekarz, 1912, (5), k. 122-124, 126-128, 141-146, 149-151, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do biblioteki Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie, k. 129-138. - Muzeum Kralovstvi Českeho w Pradze (podpis: Čenek Zibrt), 1910-1921, (2), k. 71-72, 402, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 403-412. -
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego (kilka do Władysława Zamoyskiego) dotyczące darów wydawnictw BK:
  • Okoniewski Stanisław ks., 1911, k. 109. - Ostrowski Dezydery (Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu), 1920-1921, (2), k. 396a, 399, przy tym kopia listu Z. Celichowskiego do D. Ostrowskiego, 1920, k. 395. -
  • Pawłowski Bronisław, historyk wojskowości (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1913, k. 190-191. - Perlbach Max, 1915, k. 265-266. - Pierling Paul, jezuita, historyk, 1907, (2), k. 1, 7-8, przy tym spis wydawnictw BK przesłanych do Museum Slavicum w Brukseli, k. 4.
  • Przy tym: bruliony listów Z. Celichowskiego do Szwedzkiej Akademii Królewskiej w Sztokholmie, 1916, k. 307, do prof. Schückinga [?] w Marburgu, 1907, k. 40; katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi dla Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie, k. 249-258; kwity przewozowe dotyczące przesyłki wydawnictw BK dla Koła Spiżowego na Spiszu, 1909, k. 46-47, dla projektowanej przez Wincentego Lutosławskiego "szkoły życia" w Algierze, 1911, k. 113-114 i spis wysłanych wydawnictw, k. 119 oraz dla W. Zamoyskiego, 1912, k. 147-148.
  • Publiczna Książnica Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (podpis: Władysław Cholewiński sekretarz, Tadeusz Tabaczyński przewodniczący i Władysław Kucharski referent biblioteczny), 1913-1914, (2), k. 193-195, 204-205, przy tym kwit przewozowy, k. 196-197. - Rutski Stefan Welamin (Towarzystwo Naukowe Płockie), 1909, k. 53-54, przy tym spis przesłanych wydawnictw BK k. 52 i katalog wydawnictw BK (dr.) k. 55-70. -
  • Rydel Józef (Akademia Umiejętności w Krakowie), 1910-1911, (2), k. 81-82, 100. - Schnorr von Carlsfeld Hans, dyrektor Hof- und Staatsbibliothek w Monachium, 1912, k. 120-121. - Schulze Alfred, dyrektor Königliche und Universitäts-Bibliothek w Królewcu, 1916, k. 303-304 i katalog wydawnictw BK (dr.), k. 288-297. - Schwenke Paul, dyrektor Königliche Bibliothek w Berlinie, 1911, k. 104-105. -
  • Skałkowski Adam (Seminarium Kultury Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego), 1920, (3), k. 396-398. - Stablewski Karol, 1911, k. 93. - Stadtbibliothek, Gdańsk (podpis: Otto Günther), 1911, k. 85. - Szkoła Politechniczna we Lwowie (podpis: Wiktor Syniewski rektor), 1908, k. 41. - Szukiewicz Maciej, 1920, (2), k. 375-378. -
  • Talko-Hryncewicz Julian (Zakład Antropologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1910, (2), k. 74-76. - Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie (podpis: Samuel Dickstein przewodniczący i Stanisław Michalski sekretarz), 1907, (2), k. 30-33. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Oswald Balzer przewodniczący i Przemysław Dąbkowski sekretarz), 1916, k. 300. -
  • Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Zjednoczenie" w Krakowie (podpis: I. Podczaska bibliotekarz, Władysław Horodyski przewodniczący i G. Winkowski bibliotekarz), 1907, (2), k. 9-10, 29, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 11-26 i kwit przewozowy, k. 27-28. - Towarzystwo Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie (podpis: Aleksander Majkowski), 1914, (2), k. 198, 202. -
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu (podpis: Otton Steinborn przewodniczący), 1916, k. 318-319, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 308-317 i kwit przewozowy, k. 320-321. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis: Franciszek Pułaski sekretarz generalny), 1912, (2), k. 115-118, przy tym kwit przewozowy, k. 139-140. -
  • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Biblioteka (podpis: Bolesław Erzepki i Ludwika Dobrzyńska-Rybicka), 1916-1919, (2), k. 284, 334-335; Muzeum (podpis: Józef Kostrzewski), 1915, (3), k. 259-262, 267. -
  • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (podpis: Andrzej Skowronek sekretarz, Franciszek Ksawery Kuś przewodniczący, inż. Kazimierz Osiński kustosz muzeum, ks. Jan Kwolek członek dyrekcji, Jan Smołka przewodniczący), 1914-1923, (3), k. 242-243, 246, 418, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) k. 231-240 i notatka Z. Celichowskiego k. 241. -
  • Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej w Warszawie (podpis: Wacław Tokarz), 1917, k. 322-324. - Uniwersytet Lwowski: Seminarium Historii Społecznej (podpis: Franciszek Bujak dyrektor), 1922, k. 414; Seminarium Polonistyczne (podpis: Wilhelm Adolf Bruchnalski i Józef Kallenbach), 1909, (2), k. 45, 48-49. -
  • Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Kazimierz Tymieniecki i Adam Skałkowski), 1920, k. 363, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 342-262. - Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie, Seminarium Filozoficzne (podpis: Władysław Horodyski), 1919, (2), k. 339-340. - Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena, 1911-1915, (2), k. 106, 248. - Weber Stanisław, bibliotekarz polski w Katowicach, 1919, k. 50-51. -
  • Wentzel T. ks., 1907, k. 34-35. - Westpreussische Geschichtsverein, Gdańsk (podpis: Friedrich Schwarz), 1915, k. 263-264. - Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Stanisław Marcin Badeni marszałek krajowy i Stanisław Dąmbski), 1911, k. 98-99. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, 1911, k. 103. - Załęski Stanisław ks., 1907, k. 5-6.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 165-168.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a "Dary wydawnictw. 1907-1923".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1907-1923
 • 300 $a 418 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e poszyt
 • 400 $a Busz Jadwiga zob. Korzon Jadwiga z Buszów
 • 400 $a Forst-Battaglia Otto de zob. Battaglia Otto Forst de
 • 400 $a Hryncewicz Julian zob. Talko-Hryncewicz Julian
 • 500 $a 123 listy
 • 520 $a Akademia Umiejętności w Krakowie (podpis: Bolesław Ulanowski i Kazimierz Kostanecki sekretarz generalny, 1910-1920, (2), k. 79-80, 380. - Baran Władysław, 1911, k. 112. -
 • 520 $a Battaglia Otto Forst, 1917, k. 325. - Biblioteca Apostolica Vaticana (podpis: Franz Ehrle prefekt i Pressutti sekretarz), 1913, (3), k. 157-158, 176-178, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do F. Ehrle, k. 164; katalog wydawnictw Biblioteki Watykańskiej (dr.), k. 156-163; katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Watykańskiej, k. 165-174. -
 • 520 $a Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (podpis: Fryderyk Papee dyrektor), 1922, k. 417. - Biblioteka Narodowa w Sofii (podpis: A. Zlatanov), 1914, k. 228-230 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece, k. 216-225. - Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (podpis: Tadeusz Korzon i Jadwiga z Buszów Korzonowa) 1911-1921, (2), k. 107-108, 400, przy tym spis wydawnictw BK, których Biblioteka Ordynacji Zamojskiej nie posiada, k. 401. -
 • 520 $a Biblioteka Publiczna Lwowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej (podpis: Ernest Adam przewodniczący Związku Okręgowego TSL i inżynier Władysław Kucharski kierownik biblioteki TSL), 1911, k. 88-92. - Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (podpis: Oswald Collmann, Antoni Bederski, Wilhelm Christiani, Albert Kunkel), 1910-1917, (5), k. 77-78, 101, 227, 328, 333. -
 • 520 $a Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (podpis: Edward Kuntze dyrektor i ks. Henryk Likowski), 1919-1920, (4), k. 341, 391-394, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 381-390. - Bibliothek der königliche Universität, Uppsala (podpis: Aksel Andersson dyrektor), 1915-1916, (2), 268-269, 298-299, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do A. Anderssona, 1915, k. 270-271 i katalog wydawnictw BK (dr.), k. 381-390. -
 • 520 $a Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fryburg (podpis: Max de Diesbach dyrektor), 1913-1916, (2), k. 199-201, 282-283, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 179-188 i kwit przewozowy, k. 189. - "Česky Časopis Historicky", Praga (podpis: Vaclav Kral), 1911, k. 110-111. - Chłapowski Kazimierz, działacz społeczny, 1911, k. 94-95. - Chołodecki Józef Białynia, 1918, k. 330-332. - Czaplicka Helena, sekretarka Czytelni dla Kobiet w Kościanie, 1911, k. 96-97. -
 • 520 $a Deutsche Auslands-Bibliothek, Berlin (podpis: G. Kampffmeyer), 1915, k. 247. - Dobrzycki Stanisław, historyk literatury, filolog, prof. Uniwersytetu we Fryburgu, 1916, (3), k. 285-286, 301-302, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 287. - Frejlich Józef, 1914-1922, (4), k. 224-225, 336-337, 415. - Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Bytomiu (podpis: Brunon Kudera adwokat), 1914, k. 226, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 206-215. -
 • 520 $a "Kasa Bratniej Pomocy" w Berlinie (podpis: Kazimierz Światopełk Mirski i Józef Gomerski student agronomii), 1913, k. 154-155. - Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko Reformowanego w Warszawie (podpis: ks. Błaszkowski przewodniczący, Ludwik Brinchen i Ludwik Ręczlerski), 1918, k. 329. - Konsulat Czechosłowacji w Poznaniu (podpis: Glos konsul), 1922, k. 416. - Kozierowski Stanisław ks., 1907, k. 2-3. -
 • 520 $a Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Bronisław Daniec sekretarz i Gustaw Przychocki przewodniczący), 1908, (2), k. 43-44. - Koło Matematyczno-Fizyczne w Warszawie (podpis: Samuel Dickstein przewodniczący i Wł. Wojtny bibliotekarz), 1911, k. 87. - Kółko Slawistów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Wincenty Ogrodziński przewodniczący, Juliusz Waga bibliotekarz i A. Grabowicz bibliotekarz), 1907-1908, (2), k. 36-39. -
 • 520 $a Lasocki Wacław, lekarz, 1912, (5), k. 122-124, 126-128, 141-146, 149-151, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do biblioteki Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie, k. 129-138. - Muzeum Kralovstvi Českeho w Pradze (podpis: Čenek Zibrt), 1910-1921, (2), k. 71-72, 402, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 403-412. -
 • 520 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego (kilka do Władysława Zamoyskiego) dotyczące darów wydawnictw BK:
 • 520 $a Okoniewski Stanisław ks., 1911, k. 109. - Ostrowski Dezydery (Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu), 1920-1921, (2), k. 396a, 399, przy tym kopia listu Z. Celichowskiego do D. Ostrowskiego, 1920, k. 395. -
 • 520 $a Pawłowski Bronisław, historyk wojskowości (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1913, k. 190-191. - Perlbach Max, 1915, k. 265-266. - Pierling Paul, jezuita, historyk, 1907, (2), k. 1, 7-8, przy tym spis wydawnictw BK przesłanych do Museum Slavicum w Brukseli, k. 4.
 • 520 $a Przy tym: bruliony listów Z. Celichowskiego do Szwedzkiej Akademii Królewskiej w Sztokholmie, 1916, k. 307, do prof. Schückinga [?] w Marburgu, 1907, k. 40; katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi dla Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie, k. 249-258; kwity przewozowe dotyczące przesyłki wydawnictw BK dla Koła Spiżowego na Spiszu, 1909, k. 46-47, dla projektowanej przez Wincentego Lutosławskiego "szkoły życia" w Algierze, 1911, k. 113-114 i spis wysłanych wydawnictw, k. 119 oraz dla W. Zamoyskiego, 1912, k. 147-148.
 • 520 $a Publiczna Książnica Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (podpis: Władysław Cholewiński sekretarz, Tadeusz Tabaczyński przewodniczący i Władysław Kucharski referent biblioteczny), 1913-1914, (2), k. 193-195, 204-205, przy tym kwit przewozowy, k. 196-197. - Rutski Stefan Welamin (Towarzystwo Naukowe Płockie), 1909, k. 53-54, przy tym spis przesłanych wydawnictw BK k. 52 i katalog wydawnictw BK (dr.) k. 55-70. -
 • 520 $a Rydel Józef (Akademia Umiejętności w Krakowie), 1910-1911, (2), k. 81-82, 100. - Schnorr von Carlsfeld Hans, dyrektor Hof- und Staatsbibliothek w Monachium, 1912, k. 120-121. - Schulze Alfred, dyrektor Königliche und Universitäts-Bibliothek w Królewcu, 1916, k. 303-304 i katalog wydawnictw BK (dr.), k. 288-297. - Schwenke Paul, dyrektor Königliche Bibliothek w Berlinie, 1911, k. 104-105. -
 • 520 $a Skałkowski Adam (Seminarium Kultury Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego), 1920, (3), k. 396-398. - Stablewski Karol, 1911, k. 93. - Stadtbibliothek, Gdańsk (podpis: Otto Günther), 1911, k. 85. - Szkoła Politechniczna we Lwowie (podpis: Wiktor Syniewski rektor), 1908, k. 41. - Szukiewicz Maciej, 1920, (2), k. 375-378. -
 • 520 $a Talko-Hryncewicz Julian (Zakład Antropologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1910, (2), k. 74-76. - Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie (podpis: Samuel Dickstein przewodniczący i Stanisław Michalski sekretarz), 1907, (2), k. 30-33. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Oswald Balzer przewodniczący i Przemysław Dąbkowski sekretarz), 1916, k. 300. -
 • 520 $a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Zjednoczenie" w Krakowie (podpis: I. Podczaska bibliotekarz, Władysław Horodyski przewodniczący i G. Winkowski bibliotekarz), 1907, (2), k. 9-10, 29, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 11-26 i kwit przewozowy, k. 27-28. - Towarzystwo Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie (podpis: Aleksander Majkowski), 1914, (2), k. 198, 202. -
 • 520 $a Towarzystwo Naukowe w Toruniu (podpis: Otton Steinborn przewodniczący), 1916, k. 318-319, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 308-317 i kwit przewozowy, k. 320-321. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis: Franciszek Pułaski sekretarz generalny), 1912, (2), k. 115-118, przy tym kwit przewozowy, k. 139-140. -
 • 520 $a Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Biblioteka (podpis: Bolesław Erzepki i Ludwika Dobrzyńska-Rybicka), 1916-1919, (2), k. 284, 334-335; Muzeum (podpis: Józef Kostrzewski), 1915, (3), k. 259-262, 267. -
 • 520 $a Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (podpis: Andrzej Skowronek sekretarz, Franciszek Ksawery Kuś przewodniczący, inż. Kazimierz Osiński kustosz muzeum, ks. Jan Kwolek członek dyrekcji, Jan Smołka przewodniczący), 1914-1923, (3), k. 242-243, 246, 418, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) k. 231-240 i notatka Z. Celichowskiego k. 241. -
 • 520 $a Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej w Warszawie (podpis: Wacław Tokarz), 1917, k. 322-324. - Uniwersytet Lwowski: Seminarium Historii Społecznej (podpis: Franciszek Bujak dyrektor), 1922, k. 414; Seminarium Polonistyczne (podpis: Wilhelm Adolf Bruchnalski i Józef Kallenbach), 1909, (2), k. 45, 48-49. -
 • 520 $a Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Kazimierz Tymieniecki i Adam Skałkowski), 1920, k. 363, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 342-262. - Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie, Seminarium Filozoficzne (podpis: Władysław Horodyski), 1919, (2), k. 339-340. - Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena, 1911-1915, (2), k. 106, 248. - Weber Stanisław, bibliotekarz polski w Katowicach, 1919, k. 50-51. -
 • 520 $a Wentzel T. ks., 1907, k. 34-35. - Westpreussische Geschichtsverein, Gdańsk (podpis: Friedrich Schwarz), 1915, k. 263-264. - Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Stanisław Marcin Badeni marszałek krajowy i Stanisław Dąmbski), 1911, k. 98-99. - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, 1911, k. 103. - Załęski Stanisław ks., 1907, k. 5-6.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a r. jęz.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 165-168.
 • 600 $a Lutosławski Wincenty
 • 600 $a Schücking [?]
 • 610 $a Biblioteka Polska (Katowice)
 • 610 $a Czytelnia dla Kobiet (Kościan)
 • 610 $a Koło Spiżowe Spisz
 • 610 $a Museum Slavicum (Bruksela)
 • 610 $a Muzeum Ziemi Lubelskiej (Nałęczów)
 • 610 $a Szwedzka Akademia Królewska Sztokholm
 • 610 $a Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza Kraków
 • 651 $a Berlin $x "Kasa Bratniej Pomocy"
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x Königliche Bibliothek
 • 651 $a Berlin $x Deutsche Auslands-Bibliothek
 • 651 $a Bnin $x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Bruksela $x Museum Slavicum
 • 651 $a Bytom $x Górnośląskie Towarzystwo Literackie
 • 651 $a Fryburg Szwajcarski $x Bibliothèque Cantonale et Universitaire
 • 651 $a Gdańsk $x Westpreussische Geschichtsverein
 • 651 $a Gdańsk $x Biblioteka Miejska
 • 651 $a Jena $x Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde
 • 651 $a Katowice $x Biblioteka Polska
 • 651 $a Kościan $x Czytelnia dla Kobiet
 • 651 $a Kraków $x Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 651 $a Kraków $x Kółko Slawistów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Jagiellońska
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Kraków $x Publiczna Książnica Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński. Zakład Antropologiczny
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 $a Kraków $x Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Zjednoczenie"
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Królewiec $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 $a Lwów $x Wydział Krajowy
 • 651 $a Lwów $x Uniwersytet
 • 651 $a Lwów $x Szkoła Politechniczna
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Publiczna Lwowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
 • 651 $a Lwów $x Uniwersytet. Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej
 • 651 $a Lwów $x Uniwersytet. Seminarium Polonistyczne
 • 651 $a Monachium $x Königliche Hof- und Staatsbibliothek
 • 651 $a Nałęczów $x Muzeum Ziemi Lubelskiej
 • 651 $a Płock $x Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 651 $a Poznań $x Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet Poznański. Seminarium Kultury Polskiej
 • 651 $a Poznań $x Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x Gimnazjum Marii Magdaleny
 • 651 $a Poznań $x Konsulat Czechosłowacji
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Historyczne
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet
 • 651 $a Praga $x czasopismo - "Česky Časopis Historicky"
 • 651 $a Praga $x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 651 $a Przemyśl $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Sofia $x Biblioteka Narodowa
 • 651 $a Sopot $x Towarzystwo Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego
 • 651 $a Spisz $x Koło Spiżowe
 • 651 $a Sztokholm $x Szwedzka Akademia Królewska
 • 651 $a Toruń $x Towarzystwo Naukowe
 • 651 $a Uppsala $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 651 $a Warszawa $x Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej
 • 651 $a Warszawa $x Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko Reformowanego
 • 651 $a Warszawa $x Koło Matematyczno-Fizyczne
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Biblioteki Publicznej
 • 651 $a Watykan $x Biblioteka Watykańska
 • 651 $a Wilno $x Uniwersytet Stefana Batorego. Seminarium Filozoficzne
 • 651 $a Wilno $x Uniwersytet Stefana Batorego
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Adam Ernest
 • 700 $a Andersson Aksel
 • 700 $a Badeni, Stanisław Marcin $d (1850-1912)
 • 700 $a Balzer, Oswald $d (1858-1933)
 • 700 $a Baran Władysław
 • 700 $a Battaglia Otto Forst de
 • 700 $a Bederski Antoni
 • 700 $a Błaszkowski [?], ks.
 • 700 $a Brinchen Ludwik
 • 700 $a Bruchnalski Wilhelm Adolf
 • 700 $a Bujak Franciszek
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chłapowski Kazimierz $d (1832-1916)
 • 700 $a Cholewiński Władysław
 • 700 $a Chołodecki Józef Białynia
 • 700 $a Christiani Wilhelm
 • 700 $a Collmann Oswald
 • 700 $a Czaplicka Helena
 • 700 $a Dąbkowski Przemysław
 • 700 $a Dąmbski, Stanisław
 • 700 $a Daniec Bronisław
 • 700 $a Dickstein Samuel
 • 700 $a Dickstein Samuel
 • 700 $a Diesbach Max de
 • 700 $a Dobrzycki Stanisław
 • 700 $a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 700 $a Ehrle Franz, ks.
 • 700 $a Erzepki Bolesław
 • 700 $a Frejlich Józef
 • 700 $a Glos [?]
 • 700 $a Gomerski Józef
 • 700 $a Grabowicz A.
 • 700 $a Günther Otto
 • 700 $a Horodyski Władysław
 • 700 $a Kallenbach Józef
 • 700 $a Kampffmeyer G.
 • 700 $a Korzon Jadwiga z Buszów
 • 700 $a Korzon Tadeusz
 • 700 $a Kostanecki Kazimierz
 • 700 $a Kostrzewski Józef
 • 700 $a Kozierowski Stanisław, ks.
 • 700 $a Kral Vaclav
 • 700 $a Kucharski Władysław $d (1884-1964)
 • 700 $a Kucharski Władysław $d (1884-1964)
 • 700 $a Kudera Brunon
 • 700 $a Kunkel Albert
 • 700 $a Kuntze Edward
 • 700 $a Kuś Franciszek Ksawery
 • 700 $a Kwolek Jan, ks.
 • 700 $a Lasocki Wacław
 • 700 $a Likowski Henryk, ks.
 • 700 $a Majkowski Aleksander
 • 700 $a Michalski Stanisław $d (1865-1949)
 • 700 $a Mirski Kazimierz Światopełk
 • 700 $a Ogrodziński Wincenty
 • 700 $a Okoniewski Stanisław, ks. $c bp, wcześniej proboszcz w Bninie $d (1870-1944)
 • 700 $a Osiński Kazimierz
 • 700 $a Ostrowski Dezydery
 • 700 $a Papee Fryderyk
 • 700 $a Pawłowski, Bronisław
 • 700 $a Perlbach, Max
 • 700 $a Pierling, Paul
 • 700 $a Podczaska I.
 • 700 $a Pressutti Dominico
 • 700 $a Przychocki Gustaw
 • 700 $a Pułaski Franciszek
 • 700 $a Ręczlerski Ludwik
 • 700 $a Rutski Stefan Welamin
 • 700 $a Rydel Józef
 • 700 $a Schnorr von Carlsfeld Hans
 • 700 $a Schulze Alfred
 • 700 $a Schwarz Friedrich
 • 700 $a Schwenke Paul
 • 700 $a Skałkowski Adam
 • 700 $a Skowronek Andrzej
 • 700 $a Smołka Jan
 • 700 $a Stablewski Karol
 • 700 $a Steinborn Otton
 • 700 $a Syniewski Wiktor
 • 700 $a Szukiewicz Maciej
 • 700 $a Tabaczyński Tadeusz
 • 700 $a Talko-Hryncewicz Julian
 • 700 $a Tokarz Wacław
 • 700 $a Tymieniecki Kazimierz
 • 700 $a Ulanowski Bolesław
 • 700 $a Waga Juliusz
 • 700 $a Weber Stanisław
 • 700 $a Wentzel T., ks.
 • 700 $a Winkowski G.
 • 700 $a Wojtny Wł.
 • 700 $a Załęski, Stanisław
 • 700 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 $a Zibrt Čenek
 • 700 $a Zlatanov A.
 • 710 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 710 $a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Miejska Gdańsk
 • 710 $a Biblioteka Narodowa Sofia
 • 710 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 $a Biblioteka Publiczna Lwowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej Lwów
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 710 $a Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Królewiec
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka (Lwów)
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Poznań
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka (Uppsala)
 • 710 $a Biblioteka Watykańska
 • 710 $a Bibliothek der Königliche Universität (Uppsala) zob. Biblioteka Uniwersytecka (Uppsala)
 • 710 $a Bibliothèque Cantonale et Universitaire Fryburg Szwajcarski
 • 710 $a Deutsche Auslands-Bibliothek Berlin
 • 710 $a Gimnazjum Marii Magdaleny Poznań
 • 710 $a Górnośląskie Towarzystwo Literackie Bytom
 • 710 $a "Kasa Bratniej Pomocy" Berlin
 • 710 $a Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko Reformowanego Warszawa
 • 710 $a Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 710 $a Kółko Slawistów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
 • 710 $a Koło Matematyczno-Fizyczne Warszawa
 • 710 $a Königliche Bibliothek Berlin
 • 710 $a Königliche Hof- und Staatsbibliothek (Monachium)
 • 710 $a Konsulat Czechosłowacji Poznań
 • 710 $a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 710 $a Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań
 • 710 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 710 $a Publiczna Książnica Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej Kraków
 • 710 $a Stadtbibliothek zob. Biblioteka Miejska Gdańsk
 • 710 $a Szkoła Politechniczna Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Biblioteki Publicznej Warszawa
 • 710 $a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Zjednoczenie" Kraków
 • 710 $a Towarzystwo Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego Sopot
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Toruń
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Nauk Przemyśl
 • 710 $a Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej (Warszawa)
 • 710 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 710 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) $b Zakład Antropologiczny
 • 710 $a Uniwersytet Lwowski
 • 710 $a Uniwersytet Lwowski. $b Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej
 • 710 $a Uniwersytet Lwowski. $b Seminarium Polonistyczne
 • 710 $a Uniwersytet Poznański
 • 710 $a Uniwersytet Poznański. $b Seminarium Kultury Polskiej
 • 710 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historyczne (Poznań)
 • 710 $a Uniwersytet Stefana Batorego Wilno
 • 710 $a Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno). $b Seminarium Filozoficzne
 • 710 $a Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde Jena
 • 710 $a Westpreussische Geschichtsverein Gdańsk
 • 710 $a Wydział Krajowy Lwów
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Lwów)
 • 740 $a "Česky Časopis Historick", Praga
 • 740 $a Katalog wydawnictw BK
 • 852 $j AB 196
 • 960 $n Nr inw. 0200
 • 999 $a KW

Indeksy