"Prospekty i ogłoszenia księgarskie".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 249
  • Nr inw. 0258
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • "Prospekty i ogłoszenia księgarskie".
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1882
 • Opis fizyczny:
  • 103 pozycje 34x27 cm
  • dr., litogr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Bartoszewicz K., Kraków, 1882, (3), nr 94-95, 102. - Bensiger Zygmunt, Wiedeń, ok. 1881, nr 71. - "Biesiada Literacka", Warszawa, 1879-1880, (2), nr 6 (zob. WBC), 50. - Chociszewski Józef, Poznań, 1880-1882, (5), nr 18, 46, 62, 64, 100. - Cybulska Paulina z Broekere'ów, Poznań, 1882, nr 98. - "Donosiciel Rolniczy dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Poznań, 1880, nr 29. - "Dwutygodnik dla Kobiet", Poznań, 1880, (2), nr 27, 30.
  • Drobne druki nadesłane przez księgarzy i wydawców:
  • "Encyklopedia wychowawcza", Warszawa 1879, nr 15. - "Gazeta Kolejowa", Warszawa, 1880, nr 38. - "Gazeta Rolnicza", Warszawa, 1880, (2), nr 10, 34. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1881, nr 76. - Glücksberg Michał, Warszawa, 1879-1881, (3), nr 5 (zob. WBC), 49, 82. - "Goniec Wielkopolski", Poznań, 1879-1880, (3), nr 3, 12, 52. - "Gospodarz Wiejski", Lwów, 1880, nr 25. - Gubrynowicz i Schmidt, Lwów, ok. 1881, nr 74. - Hoesick F., Warszawa, 1880, nr 39.
  • "Jan Długosz (1415-1480). Wydanie Konstantego i Gustawa hr. Przeździeckich poświęcone pamiątce obchodu czterechsetnej rocznicy zgonu Długosza, w Krakowie d. 19 maja 1880 roku". (Na tym notatka Z. Celichowskiego "Arkusz na okaz rozdawany uczestnikom zjazdu historycznego d. 19 maja 1880 r. w Krakowie"), 1880, nr 21. - Kamieński N. i Sp., Poznań, 1880-1882, (11), nr 14, 28, 33, 40, 48, 70, 72, 75, 92, 101, 103.
  • Komitet wydawniczy "księgi pamiętniczej, zawierającej zbiór materiałów do historii powstania listopadowego", Lwów, 1880, (2), nr 22-23. - "Kraj", Petersburg, 1882, nr 97. - Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Lwów, 1880 - ok. 1882, (2), nr 44, 86. - Lange J. B., Gniezno, 1881-1882, (2), nr 77, 99. - Leitgeber Jarosław, Poznań, 1881, nr 67. - Leitgeber Mieczysław i Sp., Poznań, 1881, (2), nr 69, 85.
  • Lewental S., Warszawa, 1879-1881, (4), nr 1 (zob. WBC), 7, 51, 83. - Łukaszewicz K., Lwów, ok. 1880-1882, (4), nr 58, 68, 87, 93. - Morawski Adam, Kraków, ok. 1882, nr 93. - "Muzeum", Kraków, 1880, nr 42. - "Nowiny", Warszawa, 1881, nr 91. - Orda Napoleon, Pińsk, 1880, (6), nr 54-57, 89. - Orgelbrand Maurycy, Warszawa, 1879-1881, (3), nr 2 (zob. WBC), 45, 78. - Orzeszkowa E. i Sp., Wilno, 1880, nr 20. - Pobudkiewicz Franciszek Ksawery, Kraków, 1881, nr 41.
  • "Przegląd Akademicki", Kraków, ok. 1880, nr 16. - "Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny", Warszawa, 1880-1881, (4), nr 36, 65-66, 84. - "Przegląd Słowiański", Poznań, 1880, nr 63. - "Pszczelarz", Chociszewice pod Pempowem, 1880, (2), nr 19, 47. -"Pszczółka", Lwów, 1880, nr 26. - "Reforma", Kraków, 1881, nr 79. - Richter A., Berlin, 1880, nr 11. - Richter F. H. (H. Altenberg), Lwów, 1880-1882, (4), nr 32, 59-60, 96.
  • "Rocznik Pedagogiczny", Warszawa, 1881, nr 88. - Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa, 1879, nr 4. - Twardowski Bolesław, Poznań, 1880, nr 17. - "Tygodnik Rolniczy", Warszawa, 1880, nr 9. - Unger Józef, Warszawa, 1880-1881, (6), nr 31-32, 37, 43, 73, 80. - "Wędrowiec", Warszawa, 1881, nr 90. - "Wieczory Rodzinne", Warszawa, 1879, nr 13. - Wydawnictwo ks. Fr. Bażyńskiego (W. Simon), Poznań, 1881, nr 61. - Żupański J. K., Poznań, 1880, nr 8.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 221-222.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245 $a "Prospekty i ogłoszenia księgarskie".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1879-1882
 • 300 $a 103 pozycje $c 34x27 cm
 • 340 $d dr., litogr. $e poszyt
 • 400 $a Broekere Paulina zob. Cybulska Paulina z Broekere'ów
 • 520 $a Bartoszewicz K., Kraków, 1882, (3), nr 94-95, 102. - Bensiger Zygmunt, Wiedeń, ok. 1881, nr 71. - "Biesiada Literacka", Warszawa, 1879-1880, (2), nr 6 (zob. WBC), 50. - Chociszewski Józef, Poznań, 1880-1882, (5), nr 18, 46, 62, 64, 100. - Cybulska Paulina z Broekere'ów, Poznań, 1882, nr 98. - "Donosiciel Rolniczy dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Poznań, 1880, nr 29. - "Dwutygodnik dla Kobiet", Poznań, 1880, (2), nr 27, 30.
 • 520 $a Drobne druki nadesłane przez księgarzy i wydawców:
 • 520 $a "Encyklopedia wychowawcza", Warszawa 1879, nr 15. - "Gazeta Kolejowa", Warszawa, 1880, nr 38. - "Gazeta Rolnicza", Warszawa, 1880, (2), nr 10, 34. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1881, nr 76. - Glücksberg Michał, Warszawa, 1879-1881, (3), nr 5 (zob. WBC), 49, 82. - "Goniec Wielkopolski", Poznań, 1879-1880, (3), nr 3, 12, 52. - "Gospodarz Wiejski", Lwów, 1880, nr 25. - Gubrynowicz i Schmidt, Lwów, ok. 1881, nr 74. - Hoesick F., Warszawa, 1880, nr 39.
 • 520 $a "Jan Długosz (1415-1480). Wydanie Konstantego i Gustawa hr. Przeździeckich poświęcone pamiątce obchodu czterechsetnej rocznicy zgonu Długosza, w Krakowie d. 19 maja 1880 roku". (Na tym notatka Z. Celichowskiego "Arkusz na okaz rozdawany uczestnikom zjazdu historycznego d. 19 maja 1880 r. w Krakowie"), 1880, nr 21. - Kamieński N. i Sp., Poznań, 1880-1882, (11), nr 14, 28, 33, 40, 48, 70, 72, 75, 92, 101, 103.
 • 520 $a Komitet wydawniczy "księgi pamiętniczej, zawierającej zbiór materiałów do historii powstania listopadowego", Lwów, 1880, (2), nr 22-23. - "Kraj", Petersburg, 1882, nr 97. - Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Lwów, 1880 - ok. 1882, (2), nr 44, 86. - Lange J. B., Gniezno, 1881-1882, (2), nr 77, 99. - Leitgeber Jarosław, Poznań, 1881, nr 67. - Leitgeber Mieczysław i Sp., Poznań, 1881, (2), nr 69, 85.
 • 520 $a Lewental S., Warszawa, 1879-1881, (4), nr 1 (zob. WBC), 7, 51, 83. - Łukaszewicz K., Lwów, ok. 1880-1882, (4), nr 58, 68, 87, 93. - Morawski Adam, Kraków, ok. 1882, nr 93. - "Muzeum", Kraków, 1880, nr 42. - "Nowiny", Warszawa, 1881, nr 91. - Orda Napoleon, Pińsk, 1880, (6), nr 54-57, 89. - Orgelbrand Maurycy, Warszawa, 1879-1881, (3), nr 2 (zob. WBC), 45, 78. - Orzeszkowa E. i Sp., Wilno, 1880, nr 20. - Pobudkiewicz Franciszek Ksawery, Kraków, 1881, nr 41.
 • 520 $a "Przegląd Akademicki", Kraków, ok. 1880, nr 16. - "Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny", Warszawa, 1880-1881, (4), nr 36, 65-66, 84. - "Przegląd Słowiański", Poznań, 1880, nr 63. - "Pszczelarz", Chociszewice pod Pempowem, 1880, (2), nr 19, 47. -"Pszczółka", Lwów, 1880, nr 26. - "Reforma", Kraków, 1881, nr 79. - Richter A., Berlin, 1880, nr 11. - Richter F. H. (H. Altenberg), Lwów, 1880-1882, (4), nr 32, 59-60, 96.
 • 520 $a "Rocznik Pedagogiczny", Warszawa, 1881, nr 88. - Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa, 1879, nr 4. - Twardowski Bolesław, Poznań, 1880, nr 17. - "Tygodnik Rolniczy", Warszawa, 1880, nr 9. - Unger Józef, Warszawa, 1880-1881, (6), nr 31-32, 37, 43, 73, 80. - "Wędrowiec", Warszawa, 1881, nr 90. - "Wieczory Rodzinne", Warszawa, 1879, nr 13. - Wydawnictwo ks. Fr. Bażyńskiego (W. Simon), Poznań, 1881, nr 61. - Żupański J. K., Poznań, 1880, nr 8.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 221-222.
 • 600 $a Altenberg H.
 • 600 $a Bażyński Franciszek, ks.
 • 600 $a Długosz Jan
 • 600 $a Przeździecki Gustaw
 • 600 $a Przeździecki Konstanty
 • 600 $a Simon W.
 • 610 $a Glücksberg Michał, |Księgarnia Warszawa
 • 610 $a Hösick Ferdynand, |Księgarnia Warszawa
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Richter A.
 • 651 $a Chociszewice pod Pempowem $x czasopismo - "Pszczelarz"
 • 651 $a Gniezno $x księgarnia - Lange J. B.
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Muzeum"
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Bartoszewicz K.
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Reforma"
 • 651 $a Kraków $x Zjazd Historyczny im. Jana Długosza $y 1880
 • 651 $a Kraków $x czasopismo - "Przegląd Akademicki"
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Pobudkiewicz Franciszek Ksawery
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Gubrynowicz i Schmidt
 • 651 $a Lwów $x czasopismo - "Gospodarz Wiejski"
 • 651 $a Lwów $x czasopismo - "Pszczółka"
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Biernacki Mikołaj
 • 651 $a Lwów $x Komitet wydawniczy "księgi pamiętniczej, zawierającej zbiór materiałów do historii powstania listopadowego"
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Łukaszewicz K.
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Bartoszewicz Adam Dominik
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Richter F.H.
 • 651 $a Petersburg $x czasopismo - "Kraj"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Przegląd Słowiański"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Donosiciel Rolniczy dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dwutygodnik dla Kobiet"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651 $a Poznań $x Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Kamieński N. i Sp.
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Mieczysław i Sp.
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Lewental S.
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Wieczory Rodzinne"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Wędrowiec"
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Unger Józef
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Tygodnik Rolniczy"
 • 651 $a Warszawa $x Spółka Wydawnicza Księgarzy
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Rocznik Pedagogiczny"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny"
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Orgelbrand Maurycy
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Nowiny"
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Hösick Ferdynand
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Glücksberg Michał
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Gazeta Rolnicza"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Gazeta Kolejowa"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Encyklopedia wychowawcza"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Biesiada Literacka"
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Bensiger Sigmund
 • 651 $a Wilno $x księgarnia - Orzeszkowa E. i Sp.
 • 653 $a Druki ulotne
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Ogłoszenia księgarskie
 • 653 $a Prospekty
 • 700 $a Bartoszewicz Adam Dominik
 • 700 $a Bartoszewicz K.
 • 700 $a Bensiger Sigmund
 • 700 $a Biernacki Mikołaj
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chociszewski Józef
 • 700 $a Cybulska Paulina z Broekere'ów
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Glücksberg Michał
 • 700 $a Gubrynowicz, Władysław Ludwik (1836-1914)
 • 700 $a Hösick Ferdynand
 • 700 $a Kamieński N.
 • 700 $a Lange J. B.
 • 700 $a Leitgeber Jarosław
 • 700 $a Leitgeber Mieczysław
 • 700 $a Lewental S.
 • 700 $a Łukaszewicz K.
 • 700 $a Morawski Adam
 • 700 $a Orda Napoleon
 • 700 $a Orgelbrand Maurycy
 • 700 $a Orzeszkowa Eliza
 • 700 $a Pobudkiewicz Franciszek Ksawery
 • 700 $a Richter A.
 • 700 $a Richter F. H.
 • 700 $a Schmidt, Władysław (1840-1908)
 • 700 $a Twardowski Bolesław
 • 700 $a Unger Józef
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 710 $a Bartoszewicz Adam Dominik, |Księgarnia Polska Lwów
 • 710 $a Bartoszewicz K., |Księgarnia (Kraków)
 • 710 $a Bensiger Sigmund, |Verlagsbuchhandlung Wiedeń
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biernacki Mikołaj, |Księgarnia Polska Lwów
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Gubrynowicz i Schmidt, |Księgarnia Lwów
 • 710 $a Kamieński N. i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Komitet wydawniczy "księgi pamiętniczej, zawierającej zbiór materiałów do historii powstania listopadowego" Lwów
 • 710 $a Lange J. B., |Księgarnia (Gniezno)
 • 710 $a Leitgeber Mieczysław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Lewental S., |Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Łukaszewicz K., |Księgarnia (Lwów)
 • 710 $a Orgelbrand Maurycy, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Orzeszkowa E. i Sp., |Księgarnia Wilno
 • 710 $a Pobudkiewicz Franciszek Ksawery, |Księgarnia (Kraków)
 • 710 $a Richter A., |Księgarnia Berlin
 • 710 $a Richter F. H., |Księgarnia (Lwów)
 • 710 $a Spółka Wydawnicza Księgarzy Warszawa
 • 710 $a Unger Józef, |Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego Poznań
 • 711 $a Zjazd Historyczny im. Jana Długosza $c Kraków $d 1880
 • 740 $a "Biesiada Literacka", Warszawa
 • 740 $a "Donosiciel Rolniczy dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Poznań
 • 740 $a "Dwutygodnik dla Kobiet", Poznań
 • 740 $a "Encyklopedia wychowawcza", Warszawa
 • 740 $a "Gazeta Kolejowa", Warszawa
 • 740 $a "Gazeta Rolnicza", Warszawa
 • 740 $a "Goniec Wielkopolski", Poznań
 • 740 $a "Gospodarz Wiejski", Lwów
 • 740 $a "Jan Długosz (1415-1480). Wydanie Konstantgo i Gustawa hr. Przeździeckich poświęcone pamiątce obchodu czterechsetnej rocznicy zgonu Długosza, w Krakowie d. 19 maja 1880 roku".
 • 740 $a "Kraj", Petersburg
 • 740 $a "Muzeum", Kraków
 • 740 $a "Nowiny", Warszawa
 • 740 $a "Przegląd Akademicki", Kraków
 • 740 $a "Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny", Warszawa
 • 740 $a "Przegląd Słowiański", Poznań
 • 740 $a "Pszczelarz", Chociszewice pod Pempowem
 • 740 $a "Pszczółka", Lwów
 • 740 $a "Reforma", Kraków
 • 740 $a "Rocznik Pedagogiczny", Warszawa
 • 740 $a "Tygodnik Rolniczy", Warszawa
 • 740 $a "Wędrowiec", Warszawa
 • 740 $a "Wieczory Rodzinne", Warszawa
 • 852 $j AB 249
 • 856 $a Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Prospekt na rok 1880. Wyd. S. Lewental $u http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:71615
 • 856 $a Biesiada Literacka $u http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:71931
 • 856 $a Bluszcz [...]. Prospekt 1880. Wyd. M. Glücksberg $u http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:71918
 • 856 $a Tygodnik Powszechny [...]. Prospekt na rok 1880. Wyd. M. Orgelbrand $u http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:71888
 • 960 $n Nr inw. 0258
 • 999 $a KW

Indeksy