"Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek, dawanie informacji itp. od 1.3.1913".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 225
  • Nr inw. 0231
 • Kopie: Mf 8566
 • Tytuł:
  • Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
  • "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek, dawanie informacji itp. od 1.3.1913".
 • Miejsce i czas powstania: 1913-1922
 • Opis fizyczny:
  • 229 k. 35x23 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger cze lat
 • Uwagi: 140 listów
 • Zawartość:
  • Allen Percy Stafford, dziekan Collegium Martonensis uniwersytetu w Oksfordzie, 1922, k. 187-198. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 199. - kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu (wyd. Oxonium 1906-1928).
  • Askenazy Szymon, historyk, profesor uniwersytetu Warszawskiego, 1913, (6), k. 27-39. - o materiał ilustracyjny do pracy "Napoleon a Polska" (Warszawa 1918).
  • Badecki Karol, 1913-1914, (2), k. 7, 99. - zwrot st.dr.; kwerenda dotycząca polskich broszur z literaturą plebejską.
  • Bajoński Kazimierz, dyrektor Banku Przemysłowców w Poznaniu, 1915, k. 107-108. - o zamierzonej kwerendzie dotyczącej akt do spraw ekonomicznych od 1850 r.
  • Baranowski Ignacy, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, 1913, (2), k. 9-12. - wypożyczenie st.dr.
  • Bernacki Ludwik, 1913-1918, (5), k. 5-6, 13-15, 47-48, 136, 149. - wypożyczenie st.dr. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, m.in. dla K. Badeckiego; kwerenda dotycząca rkps. Ignacego Krasickiego; informacja dotycząca rkps. zbioru pieśni polskich z 1551 r. (BK 44).
  • Bursche Edmund, pastor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1922, (2), k. 206-209. - o skopiowanie listu króla Stefana Batorego.
  • Bzowiecki Alfred, por. Wojska Polskiego, 1921, (4), k. 181-184, 188, 193. - wypożyczenie książek do rozprawy doktorskiej z zakresu historii Księstwa Warszawskiego.
  • Chłapowski Zygmunt, 1918, k. 153-154. - o informację bibliograficzną dotyczącą posiadanej Biblii J. Wujka.
  • Chrzanowski Bernard, 1920, k. 170-171. - o udostępnienie zbiorów BK Stanisławowi Pigoniowi do jego pracy o mesjanizmie polskim.
  • Chwalewik Edward, prawnik, bibliograf i bibliofil, 1918, k. 147. - o sprostowanie i uzupełnienie hasła "Kórnik" do II wydania pracy "Zbiory polskie" (Warszawa 1926-1927).
  • Cieszyński Nikodem ks., 1919-1920, (3), k. 162-163, 165-167. - wypożyczenie st.dr. do pracy o ks. Hieronimie Powodowskim.
  • Ćwikliński Ludwik, 1921, k. 192. - kwerenda dotycząca kilku wierszy w rkps. utworów Andrzeja Krzyckiego (BK 243).
  • Czapla Zygmunt, historyk, 1917, k. 129-130. - kwerenda materiałów dotyczących Kazimierza Czapli i jego udziału w pracach Ligi Polskiej w l. 1848-1852.
  • Czaplewski Paweł ks., 1913, k. 4. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy nad sufraganami w Polsce średniowiecznej.
  • Dąbrowski ks., proboszcz w Wejherowie, 1919, k. 176. - przy tym list Z. Celichowskiego do Dąbrowskiego, k. 175. - kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca rkps. kroniki oblężenia Pucka przez Szwedów.
  • Dąmbski Mieczysław, 1916, k. 125-126. - o posiadanych pamiątkach po gen. Jakubie Jasińskim.
  • Danysz Antoni, pedagog, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 1920-1921, (2), k. 186, 189. - wypożyczenie dr. Szymona Maryckiego z Pilzna "De Scholis" (1551) do wyd. tłumaczenia tego dziełka (zob. "Szymona Maryciusza z Pilzna O szkołach czyli akademickich ksiąg dwoje". Kraków 1925).
  • Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, 1920, k. 180. - wypożyczenie st.dr. do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dla Bolesława Śląskiego.
  • Drzażdżyński Stanisław, 1916-1920, (5), k. 117-121, 127, 185. - wypożyczenie dr. i czasopism do swoich prac.
  • Erzepki Bolesław, 1913-1920, (2), k. 44, 187. - zwrot broszur XVI i XVII w. wypożyczonych dla S. Kota; wypożyczenie st.dr. śląskich do pracy "Historyczny zarys piśmiennictwa śląsko-polskiego XVI-XVIII w." (nie wyd.).
  • Frejlich Józef, 1920-1922, (2), k. 174, 220. - o udostępnienie materiałów archiwalnych z Archiwum Zamoyskich do pracy "Sprawa polska w czasie wojny wschodniej [krymskiej]" (nie wyd.).
  • Gansiniec (Ganszyniec) Ryszard, filolog klasyczny, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1921, k. 191. - o fotografię rkps. relacji o klęsce warneńskiej (BK 194).
  • Geniusz Mieczysław Stefan, inżynier i pisarz, 1914, k. 94. - kwerenda dotycząca materiałów o "astrologii w Polsce".
  • Gerullis Georg, 1922, k. 225-226. - o przekład litewski pieśni "Te Deum laudamus" dla Indogermanisches Institut w Lipsku.
  • Handelsman Marceli, 1914, (2), k. 70-72, 75. - o kopię dokumentu z rkps. BK 194; sprawa prowenencji rkps. Antoniego Magiera w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.
  • Hauptmanówna Lidia, studentka filologii Uniwersytetu Poznańskiego, 1921, k. 195. - kwerenda dotycząca dzieł Piotra Artomiusza do rozprawy doktorskiej.
  • Horodyski Władysław, 1915, k. 106. - zwrot książek.
  • Jelska Maria (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), 1921, k. 205. - potwierdzenie odbioru rkps.
  • Kamocki Franciszek, heraldyk, 1917, (3), k. 137-140. - o opis herbu z rkps. herbarza Jana Karola Dachnowskiego.
  • Kłodziński Abdon, 1921, (2), k. 200-204. - kolacjonowanie odpisów akt unii Polski z Litwą z rkps. BK do wyd. przygotowanego przez S. Kutrzebę i W. Semkowicza (Kraków 1932).
  • Kniaziołucka Stefania, 1914, j. 97-98. - kwerenda dotycząca sejmu warszawskiego z 1607 r. i materiałów do rokoszu Zebrzydwoskiego.
  • Kolberg Joseph ks., historyk Warmii, 1914, k. 95-96. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy o działalności poselskiej Jana Dantyszka.
  • Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, 1918, k. 144-145. - o opis bibliograficzny "Postylli" Jana Kaliksta z 1595 r.
  • Korzeniowski Józef, 1913-1914, (4), k. 24-26, 82, 90-91. - wypożyczenie st.dr. do Biblioteki Jagiellońskiej dla Mariana Falskiego i Józefa Płokarza.
  • Kotula Rudolf (Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie), 1918, k. 143. - wypożyczenie st.dr. dla K. Kolbuszewskiego.
  • Kuntze Edward, 1913, k. 45-46. - o udostępnienie zbiorów BK.
  • Kutrzeba Stanisław, 1919, k. 157-158. - o rkps. wypożyczony B. Ulanowksiemu.
  • Lewak Adam, 1916, k. 111. - o wskazówki bibliograficzne dotyczące stosunków gospodarczych i ekonomicznych Litwy i Rusi dla Bronisława Piłsudskiego.
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łoś Jan, 1916, k. 115. - kwerenda dotycząca wyd. "Roksolanek" Szymona Zimorowicza do edycji w Bibliotece Pisarzów Polskich.
  • Machholz, sekretarz konsystorza w Magdeburgu, 1918, (2), k. 150-152. - kwerenda dotycząca rodziny Ikier.
  • Majkowski Edmund ks., 1918-1921, (5), k. 155-156, 177-179, 190, 194. - wypożyczenie st.dr. (agend, statutów prowincjonalnych) i dokumentów klasztoru w Łeknie.
  • Mańkowski Alfons ks., 1914, k. 76. - wypożyczenie st.dr.
  • Mańkowski Bolesław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1913, k. 2), k. 59, 73-74. - wypożyczenie st.dr. dla K. Badeckiego i B. Pawłowskiego.
  • Marczyński (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1921, k. 196. - wypożyczenie st.dr.
  • Mościcki Henryk, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1916, k. 124. - kwerenda materiałów dotyczących gen. Jakuba Jasińskiego do pracy "Jenerał Jasiński i powstanie kościuszkowskie" (Warszawa 1917).
  • Naetabus Gotthold (Königliche Bibliothek, Berlin), 1913, k. 3. - wypożyczenie st.dr.
  • Niklewski Zdzisław, 1919, (2), k. 164, 168. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących stosunków gospodarczych wsi polskich XVII i XVIII w.
  • Novaček Vojtech J., dyrektor Archivu Zemskeho w Pradze, 1914, k. 86-87. - wypożyczenie rkps. "Acta Tomiciana".
  • Okoniewski Stanisław ks., 1915, k. 104-105. - zwrot st.dr. wypożyczonych ks. Janowi Koźmianowi.
  • Ossowski Kazimierz J., inżynier, 1917, (2), k. 132-133. - o nazwisko autora medali Zygmunta I i Krzysztofa Szydłowieckiego i informację dotyczącą zbioru medali BK.
  • Otwinowski Konstanty ks., 1913, k. 57-58. - kwerenda dotycząca danych bibliograficznych dzieła Skargi i o informację dotyczącą biblioteki Czarneckich w Rusku.
  • Pawłowski Stanisław, 1922, k. 228. - kwerenda dotycząca księgozbioru z zakresu geografii i historii geografii dla Stanisława Nowakowskiego prof. Clark University w Worcester (USA).
  • Piotrowska J., sekretarz Czytelni dla Kobiet w Dolsku, 1914, k. 103. - wypożyczenie literatury dotyczącej zamku kórnickiego.
  • Pociecha Władysław (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1922, k. 213. - wypożyczenie st.dr. dla Jana Luchsa.
  • Ponikiewski W., 1918, k. 148. - kwerenda dotycząca literatury do historii powiatów żnińskiego i szubińskiego.
  • Prümers Rodgero, 1916, k. 114. - o udostępnienie zbiorów BK.
  • Przy tym: notatka Z. Celichowskiego o pobycie Kazimierza Piekarskiego w Kórniku, 1920, k. 173; kopia spisu akt i druków emigracyjnych wypożyczonych do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1910, z dopiskami W. Zamoyskiego, 1923, k. 229.
  • Rawdanowicz Wł., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Wągrowcu, 1922, k. 215-216. - o udostępnienie st.dr.
  • Rosenberg (Rozemberg) Tadeusz Orsini, 1914-1919, (2), k. 92-93, 159-161. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Rosenberg.
  • Rydel Józef, 1913-1916, (12), k. 1-2, 19-23, 42-43, 55-56, 60-61, 63-65, 78-81, 84-85. - wypożyczenie rkps. i st.dr. do Akademii Umiejętności w Krakowie dla Tadeusza Grabowskiego, Bolesława Ulanowskiego, Szymona Askenazego, ks. Konstantego Czaykowskiego, Józefa Rostafińskiego, Ignacego Chrzanowskiego i Tadeusza Antoniewicza.
  • Sawicka Stanisława, 1922, (2), k. 210-211, 221-222. - o udostępnienie prac Kajetana Wincentego Kielisińskiego.
  • Schneider Kazimierz, Skład towarów kolonialnych, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 77. - wykonanie fotografii dla Sz. Askenazego.
  • Skotnicka, ok. 1922, k. 218-219. - kwerenda dotycząca korespondencji Tadeusza Kościuszki.
  • Śliwiński Artur, historyk i polityk, 1913, k. 49-51. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Joachim Lelewel. Zarys biograficzny, lata 1786-1831" (Warszawa 1918).
  • Sobierajska Helena, 1917, (2), k. 131, 134. - kwerenda dotycząca pism Andrzeja Wolana.
  • Starzyński Stanisław, prawnik, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1916, k. 112-113. - kwerenda dotycząca tekstu mowy Ksawerego Działyńskiego do Napoleona I z 1906 r.
  • Stecka Maria, 1914, (2), k. 100-102. - wypożyczenie akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z l. 1832-1836.
  • Szembek Adam, 1922, 2), k. 212, 217. - kwerenda dotycząca szyfrowanych dokumentów kancelarii królewskiej i akt poselstwa Pawła Działyńskiego do Anglii 1595 r.
  • Szramek (Schramek) Emil ks., publicysta, 1916-1917, (3), k. 122-123, 128, 135. - wypożyczenie czasopism z artykułami dotyczącymi Śląska.
  • Szyjkowski Marian (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1913, (2), k. 16-18, 40-41. - wypożyczenie st.dr. dla Ludwika Birkenmajera i Witolda Rubczyńskiego.
  • Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Adam Skałkowksi i Kazimierz Tymieniecki), 19120, k. 169. - o udostępnienie zbiorów BK członkom Seminarium.
  • Vykonkal Ernest, benedyktyn w Pradze, 1914, k. 66-68. - o wypożyczenie rkps. reguły św. Benedykta (BK 124).
  • Wagner, 1918, k. 141-142. - kwerenda dotycząca niemieckich czasopism warszawskich XVIII i XIX w., załączony spis.
  • Weinbergówna Cecylia, studentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1922, (2), k. 223-224, 227. - kwerenda dotycząca materiałów rkps. Jerzego i Stanisława Szlichtyngów.
  • Wicherkiewiczowa Maria ze Sławskich, 1914, (3), k. 89, 109-110. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Antoni Hoene królewsko-polski budowniczy" ("Archiwum Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 14:1914); o materiał ilustracyjny do broszury "Pałac Działyńskich w Poznaniu" (Poznań 1916).
  • Wójcikówna Maria, 1913, k. 53-54. - kwerenda dotycząca listów Działyńskich z 1569 do pracy nad sprawą Prus Królewskich w sejmie lubelskim.
  • Zieliński Stanisław, 1914, k. 88. - kwerenda dotycząca materiałów z l. 1846-1848 w Poznańskiem dla Maurycego Szaroty.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 199-208.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
 • 245 a "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek, dawanie informacji itp. od 1.3.1913".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1913-1922
 • 300 a 229 k. c 35x23 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e opr. półpł.
 • 400 a Rozemberg Tadeusz Orsini zob. Rosenberg (Rozemberg) Tadeusz Orsini
 • 400 a Schramek Emil zob. Szramek Emil, ks.
 • 500 a 140 listów
 • 520 a Allen Percy Stafford, dziekan Collegium Martonensis uniwersytetu w Oksfordzie, 1922, k. 187-198. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 199. - kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu (wyd. Oxonium 1906-1928).
 • 520 a Askenazy Szymon, historyk, profesor uniwersytetu Warszawskiego, 1913, (6), k. 27-39. - o materiał ilustracyjny do pracy "Napoleon a Polska" (Warszawa 1918).
 • 520 a Badecki Karol, 1913-1914, (2), k. 7, 99. - zwrot st.dr.; kwerenda dotycząca polskich broszur z literaturą plebejską.
 • 520 a Bajoński Kazimierz, dyrektor Banku Przemysłowców w Poznaniu, 1915, k. 107-108. - o zamierzonej kwerendzie dotyczącej akt do spraw ekonomicznych od 1850 r.
 • 520 a Baranowski Ignacy, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, 1913, (2), k. 9-12. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 a Bernacki Ludwik, 1913-1918, (5), k. 5-6, 13-15, 47-48, 136, 149. - wypożyczenie st.dr. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, m.in. dla K. Badeckiego; kwerenda dotycząca rkps. Ignacego Krasickiego; informacja dotycząca rkps. zbioru pieśni polskich z 1551 r. (BK 44).
 • 520 a Bursche Edmund, pastor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1922, (2), k. 206-209. - o skopiowanie listu króla Stefana Batorego.
 • 520 a Bzowiecki Alfred, por. Wojska Polskiego, 1921, (4), k. 181-184, 188, 193. - wypożyczenie książek do rozprawy doktorskiej z zakresu historii Księstwa Warszawskiego.
 • 520 a Chłapowski Zygmunt, 1918, k. 153-154. - o informację bibliograficzną dotyczącą posiadanej Biblii J. Wujka.
 • 520 a Chrzanowski Bernard, 1920, k. 170-171. - o udostępnienie zbiorów BK Stanisławowi Pigoniowi do jego pracy o mesjanizmie polskim.
 • 520 a Chwalewik Edward, prawnik, bibliograf i bibliofil, 1918, k. 147. - o sprostowanie i uzupełnienie hasła "Kórnik" do II wydania pracy "Zbiory polskie" (Warszawa 1926-1927).
 • 520 a Cieszyński Nikodem ks., 1919-1920, (3), k. 162-163, 165-167. - wypożyczenie st.dr. do pracy o ks. Hieronimie Powodowskim.
 • 520 a Ćwikliński Ludwik, 1921, k. 192. - kwerenda dotycząca kilku wierszy w rkps. utworów Andrzeja Krzyckiego (BK 243).
 • 520 a Czapla Zygmunt, historyk, 1917, k. 129-130. - kwerenda materiałów dotyczących Kazimierza Czapli i jego udziału w pracach Ligi Polskiej w l. 1848-1852.
 • 520 a Czaplewski Paweł ks., 1913, k. 4. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy nad sufraganami w Polsce średniowiecznej.
 • 520 a Dąbrowski ks., proboszcz w Wejherowie, 1919, k. 176. - przy tym list Z. Celichowskiego do Dąbrowskiego, k. 175. - kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca rkps. kroniki oblężenia Pucka przez Szwedów.
 • 520 a Dąmbski Mieczysław, 1916, k. 125-126. - o posiadanych pamiątkach po gen. Jakubie Jasińskim.
 • 520 a Danysz Antoni, pedagog, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, 1920-1921, (2), k. 186, 189. - wypożyczenie dr. Szymona Maryckiego z Pilzna "De Scholis" (1551) do wyd. tłumaczenia tego dziełka (zob. "Szymona Maryciusza z Pilzna O szkołach czyli akademickich ksiąg dwoje". Kraków 1925).
 • 520 a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, 1920, k. 180. - wypożyczenie st.dr. do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dla Bolesława Śląskiego.
 • 520 a Drzażdżyński Stanisław, 1916-1920, (5), k. 117-121, 127, 185. - wypożyczenie dr. i czasopism do swoich prac.
 • 520 a Erzepki Bolesław, 1913-1920, (2), k. 44, 187. - zwrot broszur XVI i XVII w. wypożyczonych dla S. Kota; wypożyczenie st.dr. śląskich do pracy "Historyczny zarys piśmiennictwa śląsko-polskiego XVI-XVIII w." (nie wyd.).
 • 520 a Frejlich Józef, 1920-1922, (2), k. 174, 220. - o udostępnienie materiałów archiwalnych z Archiwum Zamoyskich do pracy "Sprawa polska w czasie wojny wschodniej [krymskiej]" (nie wyd.).
 • 520 a Gansiniec (Ganszyniec) Ryszard, filolog klasyczny, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1921, k. 191. - o fotografię rkps. relacji o klęsce warneńskiej (BK 194).
 • 520 a Geniusz Mieczysław Stefan, inżynier i pisarz, 1914, k. 94. - kwerenda dotycząca materiałów o "astrologii w Polsce".
 • 520 a Gerullis Georg, 1922, k. 225-226. - o przekład litewski pieśni "Te Deum laudamus" dla Indogermanisches Institut w Lipsku.
 • 520 a Handelsman Marceli, 1914, (2), k. 70-72, 75. - o kopię dokumentu z rkps. BK 194; sprawa prowenencji rkps. Antoniego Magiera w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.
 • 520 a Hauptmanówna Lidia, studentka filologii Uniwersytetu Poznańskiego, 1921, k. 195. - kwerenda dotycząca dzieł Piotra Artomiusza do rozprawy doktorskiej.
 • 520 a Horodyski Władysław, 1915, k. 106. - zwrot książek.
 • 520 a Jelska Maria (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), 1921, k. 205. - potwierdzenie odbioru rkps.
 • 520 a Kamocki Franciszek, heraldyk, 1917, (3), k. 137-140. - o opis herbu z rkps. herbarza Jana Karola Dachnowskiego.
 • 520 a Kłodziński Abdon, 1921, (2), k. 200-204. - kolacjonowanie odpisów akt unii Polski z Litwą z rkps. BK do wyd. przygotowanego przez S. Kutrzebę i W. Semkowicza (Kraków 1932).
 • 520 a Kniaziołucka Stefania, 1914, j. 97-98. - kwerenda dotycząca sejmu warszawskiego z 1607 r. i materiałów do rokoszu Zebrzydwoskiego.
 • 520 a Kolberg Joseph ks., historyk Warmii, 1914, k. 95-96. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy o działalności poselskiej Jana Dantyszka.
 • 520 a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, 1918, k. 144-145. - o opis bibliograficzny "Postylli" Jana Kaliksta z 1595 r.
 • 520 a Korzeniowski Józef, 1913-1914, (4), k. 24-26, 82, 90-91. - wypożyczenie st.dr. do Biblioteki Jagiellońskiej dla Mariana Falskiego i Józefa Płokarza.
 • 520 a Kotula Rudolf (Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie), 1918, k. 143. - wypożyczenie st.dr. dla K. Kolbuszewskiego.
 • 520 a Kuntze Edward, 1913, k. 45-46. - o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 a Kutrzeba Stanisław, 1919, k. 157-158. - o rkps. wypożyczony B. Ulanowksiemu.
 • 520 a Lewak Adam, 1916, k. 111. - o wskazówki bibliograficzne dotyczące stosunków gospodarczych i ekonomicznych Litwy i Rusi dla Bronisława Piłsudskiego.
 • 520 a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 a Łoś Jan, 1916, k. 115. - kwerenda dotycząca wyd. "Roksolanek" Szymona Zimorowicza do edycji w Bibliotece Pisarzów Polskich.
 • 520 a Machholz, sekretarz konsystorza w Magdeburgu, 1918, (2), k. 150-152. - kwerenda dotycząca rodziny Ikier.
 • 520 a Majkowski Edmund ks., 1918-1921, (5), k. 155-156, 177-179, 190, 194. - wypożyczenie st.dr. (agend, statutów prowincjonalnych) i dokumentów klasztoru w Łeknie.
 • 520 a Mańkowski Alfons ks., 1914, k. 76. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 a Mańkowski Bolesław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1913, k. 2), k. 59, 73-74. - wypożyczenie st.dr. dla K. Badeckiego i B. Pawłowskiego.
 • 520 a Marczyński (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1921, k. 196. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 a Mościcki Henryk, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1916, k. 124. - kwerenda materiałów dotyczących gen. Jakuba Jasińskiego do pracy "Jenerał Jasiński i powstanie kościuszkowskie" (Warszawa 1917).
 • 520 a Naetabus Gotthold (Königliche Bibliothek, Berlin), 1913, k. 3. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 a Niklewski Zdzisław, 1919, (2), k. 164, 168. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących stosunków gospodarczych wsi polskich XVII i XVIII w.
 • 520 a Novaček Vojtech J., dyrektor Archivu Zemskeho w Pradze, 1914, k. 86-87. - wypożyczenie rkps. "Acta Tomiciana".
 • 520 a Okoniewski Stanisław ks., 1915, k. 104-105. - zwrot st.dr. wypożyczonych ks. Janowi Koźmianowi.
 • 520 a Ossowski Kazimierz J., inżynier, 1917, (2), k. 132-133. - o nazwisko autora medali Zygmunta I i Krzysztofa Szydłowieckiego i informację dotyczącą zbioru medali BK.
 • 520 a Otwinowski Konstanty ks., 1913, k. 57-58. - kwerenda dotycząca danych bibliograficznych dzieła Skargi i o informację dotyczącą biblioteki Czarneckich w Rusku.
 • 520 a Pawłowski Stanisław, 1922, k. 228. - kwerenda dotycząca księgozbioru z zakresu geografii i historii geografii dla Stanisława Nowakowskiego prof. Clark University w Worcester (USA).
 • 520 a Piotrowska J., sekretarz Czytelni dla Kobiet w Dolsku, 1914, k. 103. - wypożyczenie literatury dotyczącej zamku kórnickiego.
 • 520 a Pociecha Władysław (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1922, k. 213. - wypożyczenie st.dr. dla Jana Luchsa.
 • 520 a Ponikiewski W., 1918, k. 148. - kwerenda dotycząca literatury do historii powiatów żnińskiego i szubińskiego.
 • 520 a Prümers Rodgero, 1916, k. 114. - o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 a Przy tym: notatka Z. Celichowskiego o pobycie Kazimierza Piekarskiego w Kórniku, 1920, k. 173; kopia spisu akt i druków emigracyjnych wypożyczonych do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1910, z dopiskami W. Zamoyskiego, 1923, k. 229.
 • 520 a Rawdanowicz Wł., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Wągrowcu, 1922, k. 215-216. - o udostępnienie st.dr.
 • 520 a Rosenberg (Rozemberg) Tadeusz Orsini, 1914-1919, (2), k. 92-93, 159-161. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Rosenberg.
 • 520 a Rydel Józef, 1913-1916, (12), k. 1-2, 19-23, 42-43, 55-56, 60-61, 63-65, 78-81, 84-85. - wypożyczenie rkps. i st.dr. do Akademii Umiejętności w Krakowie dla Tadeusza Grabowskiego, Bolesława Ulanowskiego, Szymona Askenazego, ks. Konstantego Czaykowskiego, Józefa Rostafińskiego, Ignacego Chrzanowskiego i Tadeusza Antoniewicza.
 • 520 a Sawicka Stanisława, 1922, (2), k. 210-211, 221-222. - o udostępnienie prac Kajetana Wincentego Kielisińskiego.
 • 520 a Schneider Kazimierz, Skład towarów kolonialnych, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 77. - wykonanie fotografii dla Sz. Askenazego.
 • 520 a Skotnicka, ok. 1922, k. 218-219. - kwerenda dotycząca korespondencji Tadeusza Kościuszki.
 • 520 a Śliwiński Artur, historyk i polityk, 1913, k. 49-51. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Joachim Lelewel. Zarys biograficzny, lata 1786-1831" (Warszawa 1918).
 • 520 a Sobierajska Helena, 1917, (2), k. 131, 134. - kwerenda dotycząca pism Andrzeja Wolana.
 • 520 a Starzyński Stanisław, prawnik, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1916, k. 112-113. - kwerenda dotycząca tekstu mowy Ksawerego Działyńskiego do Napoleona I z 1906 r.
 • 520 a Stecka Maria, 1914, (2), k. 100-102. - wypożyczenie akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z l. 1832-1836.
 • 520 a Szembek Adam, 1922, 2), k. 212, 217. - kwerenda dotycząca szyfrowanych dokumentów kancelarii królewskiej i akt poselstwa Pawła Działyńskiego do Anglii 1595 r.
 • 520 a Szramek (Schramek) Emil ks., publicysta, 1916-1917, (3), k. 122-123, 128, 135. - wypożyczenie czasopism z artykułami dotyczącymi Śląska.
 • 520 a Szyjkowski Marian (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1913, (2), k. 16-18, 40-41. - wypożyczenie st.dr. dla Ludwika Birkenmajera i Witolda Rubczyńskiego.
 • 520 a Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne (podpis: Adam Skałkowksi i Kazimierz Tymieniecki), 19120, k. 169. - o udostępnienie zbiorów BK członkom Seminarium.
 • 520 a Vykonkal Ernest, benedyktyn w Pradze, 1914, k. 66-68. - o wypożyczenie rkps. reguły św. Benedykta (BK 124).
 • 520 a Wagner, 1918, k. 141-142. - kwerenda dotycząca niemieckich czasopism warszawskich XVIII i XIX w., załączony spis.
 • 520 a Weinbergówna Cecylia, studentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1922, (2), k. 223-224, 227. - kwerenda dotycząca materiałów rkps. Jerzego i Stanisława Szlichtyngów.
 • 520 a Wicherkiewiczowa Maria ze Sławskich, 1914, (3), k. 89, 109-110. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Antoni Hoene królewsko-polski budowniczy" ("Archiwum Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 14:1914); o materiał ilustracyjny do broszury "Pałac Działyńskich w Poznaniu" (Poznań 1916).
 • 520 a Wójcikówna Maria, 1913, k. 53-54. - kwerenda dotycząca listów Działyńskich z 1569 do pracy nad sprawą Prus Królewskich w sejmie lubelskim.
 • 520 a Zieliński Stanisław, 1914, k. 88. - kwerenda dotycząca materiałów z l. 1846-1848 w Poznańskiem dla Maurycego Szaroty.
 • 530 d Mf 8566
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a cze a lat
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 199-208.
 • 600 a Antoniewicz Tadeusz
 • 600 a Artomiusz Piotr
 • 600 a Askenazy, Szymon d (1866?-1935)
 • 600 a Badecki, Karol Józef d (1886-1953)
 • 600 a Benedykt c (św. ; d ca 480-547)
 • 600 a Birkenmajer Ludwik
 • 600 a Chrzanowski Ignacy
 • 600 a Czapla Kazimierz
 • 600 a Czarneccy
 • 600 a Czarnecki Zygmunt d (1823-1908)
 • 600 a Czaykowski Konstanty, ks.
 • 600 a Dachnowski Jan Karol
 • 600 a Dantyszek Jan
 • 600 a Działyńscy
 • 600 a Działyński Ksawery d (1756-1819)
 • 600 a Działyński Paweł d (zm. po 1609)
 • 600 a Erazm z Rotterdamu
 • 600 a Falski Marian
 • 600 a Grabowski Tadeusz
 • 600 a Hoene Antoni
 • 600 a Ikier, rodzina
 • 600 a Jasiński Jakub
 • 600 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kot Stanisław
 • 600 a Koźmian Jan, ks.
 • 600 a Krasicki Ignacy d (1735-1801)
 • 600 a Krzycki Andrzej
 • 600 a Kutrzeba Stanisław
 • 600 a Lelewel Joachim
 • 600 a Luchs Jan
 • 600 a Magier Antoni
 • 600 a Napoleon b I c (cesarz Francuzów ; d 1769-1821)
 • 600 a Nowakowski Stanisław
 • 600 a Pawłowski Bronisław
 • 600 a Piekarski Kazimierz
 • 600 a Pigoń Stanisław
 • 600 a Piłsudski, Bronisław d (1866-1918)
 • 600 a Płokarz Józef
 • 600 a Powodowski Hieronim, ks.
 • 600 a Rosenbergowie
 • 600 a Rostafiński Józef
 • 600 a Rubczyński Witold
 • 600 a Semkowicz Władysław
 • 600 a Skarga, Piotr d (1536-1612)
 • 600 a Ślaski Bolesław
 • 600 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 600 a Szarota Marceli
 • 600 a Szlichtyng Jan
 • 600 a Szlichtyng Jerzy
 • 600 a Szydłowiecki Krzysztof
 • 600 a Ulanowski Bolesław
 • 600 a Wolan Andrzej
 • 600 a Zamoyscy
 • 600 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj
 • 600 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 610 a Biblioteka Zygmunta Czarneckiego Rusko
 • 610 a Clark University Worcester (USA)
 • 610 a Indogermanische Institut Lipsk
 • 610 a Klasztor cystersów (Łekno)
 • 610 a Liga Polska
 • 610 a Pałac Działyńskich (Poznań)
 • 610 a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 a Sejm 1607 Warszawa
 • 610 a Towarzystwo Demokratyczne Polskie (Paryż)
 • 610 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 610 a Zamek Kórnicki
 • 610 a Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho (Praga)
 • 611 a Powstanie 1794 Kościuszkowskie
 • 611 a Rokosz 1606-1609 Zebrzydowskiego
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x Königliche Bibliothek
 • 651 a Bnin
 • 651 a Bnin x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik x Zakład fotograficzny - Schneider Kazimierz
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651 a Kraków x Biblioteka Jagiellońska
 • 651 a Księstwo Warszawskie
 • 651 a Łekno pod Wągrowcem x klasztor cystersów
 • 651 a Lipsk x Indogermanische Institut
 • 651 a Litwa
 • 651 a Lwów x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 a Lwów x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 a Lwów x Biblioteka Baworowskich
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 651 a Pomorze Gdańskie
 • 651 a Poznań x Uniwersytet. Seminarium Historyczne
 • 651 a Poznań x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x Pałac Działyńskich
 • 651 a Praga x Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho
 • 651 a Prusy Królewskie
 • 651 a Puck
 • 651 a Ruś
 • 651 a Rusko x Biblioteka Zygmunta Czarneckiego
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Szubin x powiat
 • 651 a Warna x bitwa
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 a Warszawa x Sejm 1607
 • 651 a Worcester x Clark University z USA
 • 651 a Żnin x powiat
 • 653 a Archiwum Zamoyskich
 • 653 a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 700 a Allen Percy Stafford
 • 700 a Askenazy, Szymon d (1866?-1935)
 • 700 a Badecki, Karol Józef d (1886-1953)
 • 700 a Bajoński Kazimierz
 • 700 a Baranowski Ignacy d (1879-1917)
 • 700 a Bernacki Ludwik
 • 700 a Bursche Edmund
 • 700 a Bzowiecki Alfred
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chłapowski Zygmunt
 • 700 a Chrzanowski Bernard
 • 700 a Chwalewik Edward
 • 700 a Cieszyński Nikodem, ks.
 • 700 a Ćwikliński Ludwik
 • 700 a Czapla Zygmunt
 • 700 a Czaplewski Paweł, ks.
 • 700 a Dąbrowski, ks.
 • 700 a Dąmbski Mieczysław
 • 700 a Danysz Antoni
 • 700 a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 700 a Drzażdżyński Stanisław
 • 700 a Erzepki Bolesław
 • 700 a Frejlich Józef
 • 700 a Gansiniec (|Ganszyniec) Ryszard
 • 700 a Geniusz Mieczysław Stefan
 • 700 a Gerullis Georg
 • 700 a Handelsman Marceli
 • 700 a Hauptmanówna Lidia
 • 700 a Horodyski Władysław
 • 700 a Jelska Maria
 • 700 a Kamocki Franciszek
 • 700 a Kłodziński Abdon
 • 700 a Kniaziołucka Stefania
 • 700 a Kolberg Joseph, ks.
 • 700 a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz
 • 700 a Korzeniowski Józef
 • 700 a Kotula Rudolf
 • 700 a Kuntze Edward
 • 700 a Kutrzeba Stanisław
 • 700 a Lewak Adam
 • 700 a Łoś Jan
 • 700 a Machholz [?]
 • 700 a Majkowski Edmund, ks.
 • 700 a Mańkowski Alfons, ks.
 • 700 a Mańkowski Bolesław
 • 700 a Marczyński [?]
 • 700 a Mościcki Henryk
 • 700 a Naetabus Gotthold
 • 700 a Niklewski Zdzisław
 • 700 a Novaček Vojtech J.
 • 700 a Okoniewski Stanisław, ks. c bp, wcześniej proboszcz w Bninie d (1870-1944)
 • 700 a Ossowski Kazimierz J.
 • 700 a Otwinowski Konstanty, ks.
 • 700 a Pawłowski Stanisław d (1882-1940)
 • 700 a Piotrowska J.
 • 700 a Pociecha Władysław
 • 700 a Ponikiewski W.
 • 700 a Prümers Rodgero
 • 700 a Rawdanowicz Wł.
 • 700 a Rosenberg (Rozemberg) Tadeusz Orsini
 • 700 a Rydel Józef
 • 700 a Sawicka Stanisława
 • 700 a Schneider Kazimierz
 • 700 a Skałkowski Adam
 • 700 a Skotnicka [?]
 • 700 a Śliwiński Artur
 • 700 a Sobierajska Helena
 • 700 a Starzyński Stanisław
 • 700 a Stecka Maria
 • 700 a Szembek Adam
 • 700 a Szramek Emil, ks.
 • 700 a Szyjkowski Marian
 • 700 a Tymieniecki Kazimierz
 • 700 a Vykonkal Ernest
 • 700 a Wagner [?]
 • 700 a Weinbergówna Cecylia
 • 700 a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich
 • 700 a Wójcik Maria
 • 700 a Zieliński Stanisław
 • 710 a Akademia Umiejętności Kraków
 • 710 a Biblioteka Baworowskich (Lwów)
 • 710 a Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego zob. Biblioteka Baworowskich (Lwów)
 • 710 a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Biblioteka Uniwersytecka Lwów
 • 710 a Biblioteka Uniwersytecka Poznań
 • 710 a Königliche Bibliothek Berlin
 • 710 a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historyczne (Poznań)
 • 710 a Zakład fotograficzny - Schneider Kazimierz (Kórnik)
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a Biblioteka Pisarzów Polskich
 • 777 a Kalkstein Jan t Postylla
 • 777 a Marycki Szymon z Pilzna t De Scholis
 • 777 a Wujek Jakub t Biblia
 • 777 a Zimorowicz Szymon t Roksolanki
 • 852 j AB 225
 • 960 n Nr inw. 0231
 • 999 a KW

Indeksy