Korespondencja Łucji Danielewskiej (K).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14865/K
 • Autor: Danielewska, Łucja (1932-2004)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Łucji Danielewskiej
  • Korespondencja Łucji Danielewskiej (K).
 • Miejsce i czas powstania: 1973-1989
 • Opis fizyczny: 409 k. 29,7 x 21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: Korespondencja Łucji Danielewskiej (listy do/od): Kamieńska Anna 1973-1986 (178) k. 1-191 [koperty k. 1-103] - Kobierski Janusz Adam 1979-1981 (3) k. 192-201 - Kogut Bogusław 1976 (7) k. 202-215 - Kolankowski Jerzy 1976-1986 (26) k. 216-273 - Koniusz Janusz 1988 (1) k. 274-275 - Konsulat Generalny PRL (Zagrzeb) 1989 (1) k. 276 - Kopiejkina Iraida Aleksiejewna 1968 (1) k. 277-279 - Kornhauser Julian 1995 (1) k. 280-281 - Korzon Krystyna 1987 (1) k. 282-283 - Kowalska Maria 1986 (1) k. 284-285 - Kowalski Andrzej 1979 (2) k. 286-290 - Krajowa Agencja Wydawnicza 1979-1987 (5) k. 291-296 - Krawczyk Aleksander 1986 (1) k. 297-298 - Kronika Miasta Poznania 1984-1985 (4) k. 299-302 - Kryska Sławomir (1) k. UZUP. - k. 303 - Kubalik Czesław 1977 (1) k. 304-305 - Kultura (czasop.; 1963-1981; Warszawa) 1976-1978 (2) k. 305-306 - Marjańska Ludmiła 1986 (1) k. 192-193
 • Hasła przedmiotowe:
  • Danielewska, Łucja (1932-2004) Antyfony barowe recenzja
  • Danielewska, Łucja (1932-2004) Antyfony domowe recenzja
  • Danielewska, Łucja (1932-2004) Antyfony malinowe recenzja
  • Danielewski, Przemysław Syn Łucji Danielewskiej
  • Erotyki polskie 20 w.
  • Listy polskie 20 w.
  • Pisarze polscy archiwa prywatne 20 w.
  • Poezja polska 20 w.
  • Wiersze polskie 20 w.
  • Chojnik (zamek)
  • Lwówek (woj. wielkopolskie) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek
  • Warszawa (woj. mazowieckie) Krajowa Agencja Wydawnicza
  • Warszawa (woj. mazowieckie) Ministerstwo Kultury i Sztuki
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) Zakład Narodowy im. Ossolińskich Dział Rękopisów
  • Zagrzeb (Chorwacja) Konsulat Generalny PRL
  • Zamek Chojnik
 • Uwagi:
  • Przy korespondencji załączony wiersz Anny Kamieńskiej "Dla Łucji".
  • Przy korespondencji załączony wiersz Janusza Adama Kobierskiego "Tren" i recenzje utworów Łucji Danielewskiej ("Antyfony barowe", "Antyfony domowe", "Antyfony malinowe").
  • Przy korespondencji załączona była fotografia Janusza Adama Kobierskiego.
  • Przy korespondencji załączone erotyki Bogusława Koguta ("Erotyk z długim słowem", "Erotyk z męskim rymem", "Erotyk niebieski").
  • Przy korespondencji załączone wiersze Jerzego Kolankowskiego ["Dla Łucji", "Do Śląska!", "Do Twórcy "Sądu Ostatecznego", "Nie-boskość", "Sudety", "Wałbrzych", "Wielki Staw w Karkonoszach", "Z Buonarrotiego", "Zamek Chojnik", "Znad Morskiego Oka", [bez tytułu]).
  • Przy korespondencji Jerzego Kolankowskiego załączone wiersze Janet Kersey w jego tłumaczeniu ("A przecież gwiazdy świecą...", "Kabul", "Winne jest milczenie").
  • Przy korespondencji Anny Kamieńskiej załączony list Ludmiły Marjańskiej do Łucji Danielewskiej w sprawie śmierci Anny Kamieńskiej.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓZ Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 100 1 $a Danielewska, Łucja $d (1932-2004)
 • 240 1 0 $a Spuścizna Łucji Danielewskiej
 • 245 1 0 $a Korespondencja Łucji Danielewskiej (K).
 • 260 $c 1973-1989
 • 300 $a 409 k. $c 29,7 x 21 cm
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Przy korespondencji załączony wiersz Anny Kamieńskiej "Dla Łucji".
 • 500 $a Przy korespondencji załączony wiersz Janusza Adama Kobierskiego "Tren" i recenzje utworów Łucji Danielewskiej ("Antyfony barowe", "Antyfony domowe", "Antyfony malinowe").
 • 500 $a Przy korespondencji załączona była fotografia Janusza Adama Kobierskiego.
 • 500 $a Przy korespondencji załączone erotyki Bogusława Koguta ("Erotyk z długim słowem", "Erotyk z męskim rymem", "Erotyk niebieski").
 • 500 $a Przy korespondencji załączone wiersze Jerzego Kolankowskiego ["Dla Łucji", "Do Śląska!", "Do Twórcy "Sądu Ostatecznego", "Nie-boskość", "Sudety", "Wałbrzych", "Wielki Staw w Karkonoszach", "Z Buonarrotiego", "Zamek Chojnik", "Znad Morskiego Oka", [bez tytułu]).
 • 500 $a Przy korespondencji Jerzego Kolankowskiego załączone wiersze Janet Kersey w jego tłumaczeniu ("A przecież gwiazdy świecą...", "Kabul", "Winne jest milczenie").
 • 500 $a Przy korespondencji Anny Kamieńskiej załączony list Ludmiły Marjańskiej do Łucji Danielewskiej w sprawie śmierci Anny Kamieńskiej.
 • 520 $a Korespondencja Łucji Danielewskiej (listy do/od): Kamieńska Anna 1973-1986 (178) k. 1-191 [koperty k. 1-103] - Kobierski Janusz Adam 1979-1981 (3) k. 192-201 - Kogut Bogusław 1976 (7) k. 202-215 - Kolankowski Jerzy 1976-1986 (26) k. 216-273 - Koniusz Janusz 1988 (1) k. 274-275 - Konsulat Generalny PRL (Zagrzeb) 1989 (1) k. 276 - Kopiejkina Iraida Aleksiejewna 1968 (1) k. 277-279 - Kornhauser Julian 1995 (1) k. 280-281 - Korzon Krystyna 1987 (1) k. 282-283 - Kowalska Maria 1986 (1) k. 284-285 - Kowalski Andrzej 1979 (2) k. 286-290 - Krajowa Agencja Wydawnicza 1979-1987 (5) k. 291-296 - Krawczyk Aleksander 1986 (1) k. 297-298 - Kronika Miasta Poznania 1984-1985 (4) k. 299-302 - Kryska Sławomir (1) k. UZUP. - k. 303 - Kubalik Czesław 1977 (1) k. 304-305 - Kultura (czasop.; 1963-1981; Warszawa) 1976-1978 (2) k. 305-306 - Marjańska Ludmiła 1986 (1) k. 192-193
 • 541 $c c $d 2001 $e 685
 • 541 $c c $d 2001 $e 655
 • 541 $c c $d 2001 $e 683
 • 541 $c c $d 2001 $e 684
 • 541 $c c $d 2001 $e 705
 • 541 $c c $d 2001 $e 704
 • 541 $c c $d 2001 $e 714
 • 541 $c c $d 2001 $e 721
 • 541 $c c $d 2001 $e 682
 • 600 1 2 $a Danielewska, Łucja $d (1932-2004) $t Antyfony barowe $x recenzja
 • 600 1 2 $a Danielewska, Łucja $d (1932-2004) $t Antyfony domowe $x recenzja
 • 600 1 2 $a Danielewska, Łucja $d (1932-2004) $t Antyfony malinowe $x recenzja
 • 600 1 2 $a Danielewski, Przemysław $c Syn Łucji Danielewskiej
 • 650 . 9 $a Erotyki polskie $y 20 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 20 w.
 • 650 . 9 $a Pisarze polscy $a archiwa prywatne $y 20 w.
 • 650 . 9 $a Poezja polska $y 20 w.
 • 650 . 9 $a Wiersze polskie $y 20 w.
 • 651 . 9 $a Chojnik (zamek)
 • 651 . 9 $a Lwówek (woj. wielkopolskie) $x Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek
 • 651 . 9 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $x Krajowa Agencja Wydawnicza
 • 651 . 9 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $x Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • 651 . 9 $a Wrocław (woj. dolnośląskie) $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich Dział Rękopisów
 • 651 . 9 $a Zagrzeb (Chorwacja) $x Konsulat Generalny PRL
 • 651 . 9 $a Zamek Chojnik
 • 700 1 2 $a Brzezińska-Zielska, Danuta $c Kierownik Redakcji Aktualności i Wydawnictw Okolicznościowych Krajowej Agencji Wydawniczej w Poznaniu
 • 700 1 2 $a Kamieńska, Anna $c Poetka, tłumaczka $d (1920-1986) $t Dla Łucji
 • 700 1 2 $a Kersey, Janet $t Winne jest milczenie
 • 700 1 2 $a Kersey, Janet $t Kabul
 • 700 1 2 $a Kersey, Janet $t A przecież gwiazdy świecą...
 • 700 1 2 $a Kobierski, Janusz Adam $d (1947-) $t Tryptyk obejmujący
 • 700 1 2 $a Kobierski, Janusz Adam $d (1947-) $t Tren
 • 700 1 2 $a Kobierski, Janusz Adam $d (1947-) $t Tryptyk obejmujący
 • 700 1 2 $a Kogut, Bogusław $d (1925-1987) $t Erotyk z męskim rymem
 • 700 1 2 $a Kogut, Bogusław $d (1925-1987) $t Erotyk z długim słowem
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Znad Morskiego Oka
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Zamek Chojnik
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Z Buonarrotiego
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Wielki Staw w Karkonoszach
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Dla Łucji
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Do Śląska!
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Do Twórcy "Sądu Ostatecznego"
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Nie-boskość
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Wałbrzych
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t Sudety
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Jerzy $c Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz, alpinista $d (1915-2001) $t [bez tytułu]
 • 700 1 2 $a Koniusz, Janusz $c Poeta, prozaik, dramaturg $d (1934-2017)
 • 700 1 2 $a Kopiejkina, Iraida Aleksiejewna $c Profesor z Leningradu
 • 700 1 2 $a Kornhauser, Julian $c Poeta, prozaik, krytyk literacki $d (1946- )
 • 700 1 2 $a Korzon, Krystyna $c Kierownik Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Wrocław)
 • 700 1 2 $a Kowalska, Maria $c Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lwówek
 • 700 1 2 $a Kowalski, Andrzej
 • 700 1 2 $a Krawczuk, Aleksander $c Minister kultury i sztuki (1986-1989) $d (1922- )
 • 700 1 2 $a Kubalik, Czesław $c Poeta, dziennikarz $d (1923-2007)
 • 700 1 2 $a Marjańska, Ludmiła $c Poetka, tłumaczka $d (1923-2005)
 • 700 1 2 $a Nowicki, Bogdan $c Sekretarz Redakcji Krajowej Agencji Wydawniczej w Poznaniu
 • 700 1 2 $a Szmeja, Krystyna $c Zastępca Redaktora Naczelnego Krajowej Agencji Wydawniczej w Poznaniu $d (1929-2016)
 • 700 1 2 $a Zieliński, Marek $c Publicysta, krytyk literacki, dyplomata, redaktor "Kultury" ("warszawskiej") $d (1950- )
 • 710 2 2 $a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek (Lwówek)
 • 710 2 2 $a Konsulat Generalny PRL (Zagrzeb)
 • 710 2 2 $a Krajowa Agencja Wydawnicza (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Kronika Miasta Poznania (czasop.; 1923- )
 • 710 2 2 $a Kultura (czasop.; 1963-1981; Warszawa)
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Kultury i Sztuki (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Dział Rękopisów (Wrocław)
 • 852 $j BK 14865/K
 • 999 $a ŁJ

Indeksy