Stowarzyszenia

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14869
 • Autor: Fogel, Jerzy (1942-2013)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jerzego Fogla
  • Stowarzyszenia
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 399 k. dok., artykuły 30,2x21 cm i mniej
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Lista członków-założycieli Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 1
  • Proponowany skład zarządu Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego na 2-letnią kadencję k. 2
  • Wzór-projekt deklaracji członkostwa Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 3-3v.
  • Lista indywidualnych gości zapraszanych przez KTK, 1975 r. k. 4-7
  • Wykaz sołtysów Gminy Kórnik k. 8-8v.
  • Notatka dot. historii Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 9-10
  • Notatka biograficzna Jerzego Fogla k. 11-11v.
  • Notatka biograficzna Jerzego Noskowiaka i przebieg jego pracy zawodowej i społecznej k. 12-14
  • Notatka biograficzna Stefana Nowaka k. 15
  • Notatka biograficzna Wojciecha Szyca k. 16-17v.
  • Notatka biograficzna Bolesława Promińskiego k. 18-19v.
  • Notatka biograficzna Aleksandra Wertyńskiego sporządzona ręką Jerzego Fogla k. 20
  • Notatka biograficzna Bułata Okudżawy sporządzona ręką Jerzego Fogla k. 21
  • Informacje na temat KTK opracowane przez Jerzego Fogla (brudnopis) k. 22-23
  • Dane do noty o Kórnickim Towarzystwie Kulturalnym k. 24-26
  • Notatka o Kórnickim Towarzystwie Kulturalnym do "Encyklopedii Wielkopolski" k. 27-30
  • Artykuł Jerzego Fogla: "Doświadczenia Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego na tle osiągnięć wielkopolskiego ruchu społeczno-kulturalnego" k. 31-36
  • Sprawozdanie z organizacji przez KTK obchodów 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości k. 37-39
  • Plan walnego zebrania członków Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, 22.06.1976 r. k. 40-41
  • Programy spotkań i sesji organizowanych przez Kórnickie Towarzystwo Kulturalne k. 42-44
  • Program spotkania Towarzystw Regionalnych Województwa Poznańskiego, Kórnik-Błażejewko, 17.04.1977 k. 45-47
  • Notatki dot. atrakcji turystycznych organizowanych przez KTK k. 48-50
  • Informacje dla dyrekcji Biblioteki Kórnickiej PAN dot. realizacji zadań w ramach współpracy z KTK k. 51
  • Informacje dla dyrekcji Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku dot. realizacji zadań w ramach współpracy z KTK k. 52
  • Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1975/1976 k. 53-60
  • Sprawozdanie finansowe KTK za okres od 15.06.1975 r. do 14.05.1976 r. k. 61-61v.
  • Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1976/1977 k. 62-78
  • Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1985/1986 k. 79-92
  • Aneks do sprawozdania zarządu z lat 1986/1987 k. 93-102
  • Porozumienie między Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kórniku a Kórnickim Towarzystwem Kulturalnym w sprawie użytkowania klubu przy kinie w Kórniku k. 103
  • Porozumienie między Kórnickim Towarzystwem Kulturalnym a Klubem Filmowym w sprawie korzystania z lokalu "Klub Filmowy" przez KTK k. 104-105v.
  • Umowa zlecenie na wykonanie żelaznych zawiasów oraz haków z główkami do zawiasów zawarta pomiędzy KTK a Mieczysławem Hulewiczem k. 106-106v.
  • Kwit wywozowy potwierdzający dostarczenie Kórnickiemu Towarzystwu Kulturalnemu przez Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku liści i drewna opałowego k. 107-107v.
  • Notatki dot. prac wykonywanych przez członków Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 108-108v.
  • Projekt umowy zakupu oświetlenia estradowego przez KTK od Andrzeja Chełmickiego k. 109-111
  • Projekt umowy nabycia przez KTK od Stefana Nowaka karety 5-osobowej z przełomu XIX/XX w. k. 112-113v.
  • Pismo Jerzego Fogla z informacją, że zastrzega sobie prawa autorskie w zakresie reżyserii i scenografii do projektu "Święto Kwitnącej Magnolii" k. 114
  • Dokumenty dot. organizacji sesji naukowej pt. "Czy Kórnik ma tylko 550 lat?", m.in. apel do mieszkańców, wstępny program sesji, ramowy scenariusz części artystycznej, podział zadań i zobowiązań za które odpowiedzialne były kórnickie instytucje naukowe, projekty zaproszeń k. 115-135
  • Zaproszenie do udziału w Kongresie Regionalnym Towarzystw Kultury w Olsztynie. Do zaproszenia dołączono program kongresu oraz tezy do dyskusji k. 136-144
  • Notatka dot. organizacji konkursu k. 145-145v.
  • Notatki Jerzego Fogla dot. instrumentów muzycznych k. 146
  • Notatki zawierające spis zabytków i budownictwa, 1964 r. k. 147
  • Notatki, plany zebrań, scenariusze spotkań, projekty listów do mieszkańców z lat 1975-1976 k. 148-178v.
  • Brudnopisy zawierające roczne sprawozdania, projekt noty o KTK k. 179-191
  • Bruliony zawierające projekty listów gratulacyjnych, korespondencji z zaproszonymi gośćmi, urzędami, adresy instytucji, osób prywatnych k. 192-223
  • Projekty przemówień, referatów, protokołów i umów k. 224-240
  • Zaproszenie na uroczystość nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UAM Wisławie Szymborskiej k. 241-243
  • Projekt przemówienia J. Fogla na uroczystość nadania tyt. Doktora Honoris Causa Wisławie Szymborskiej k. 244
  • Korespondencja Jerzego Fogla jako przedstawiciela Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego (listy do/od): Albowicz Renata 1977 (3) k. 245-249v. - Biblioteka Kórnicka PAN 1976-2010 (6) k. 250-256 - Biblioteka Raczyńskich (1) k. 257-257v. - Chór Chłopięcy i Męski 1976 (2) k. 258-260 - Cybulska Hanna 2011 (2) k. 261-263 - Górny Marek 1977 (1) k. 264 - Hodorowicz Franciszek 1976-1977 (3) k. 265-269 - Instytut Dendrologii PAN 1975 (1) k. 270 - Kino "Zorza" 1976 (1) k. 271 - Klub Filmowy 1986 (2) k. 272-273 - Komenda Hufca ZHP w Kórniku 2010 (1) k. 274 - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Kórniku 1975 (1) k. 275-276 - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (1) k. 277 - Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Kórniku 1976 (1) k. 278-279 - Konopacki Maciej 1977 (6) k. 280-291- Kórnickie Towarzystwo Kulturalne 1975-1987 (2) k. 292-293 - Krakowska Stocznia Rzeczna 1977 (1) k. 294 - Krawiarz Kazimierz 1975 (1) k. 295-297 - Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kórniku 1975 (1) k. 298 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Kórniku 1985 (1) k. 299 - Ministerstwo Kultury i Sztuki 1987 (1) k. 300 - Muzeum Powstania Wielkopolskiego 2008 (1) k. 301 - Noskowiak Jerzy 1977 (1) k. 302 - Nowak Stefan 1986 (1) k. 303-305 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku (1) k. 306 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów 1976 (1) k. 307-307v. - Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki 1977 (1) k. 308-309 - Pohl Stanisław 1976 (1) k. 310-313v. - Raczkiewicz Zbigniew 1977 (1) k. 314-315v. - Rada Narodowa Miasta i Gminy Kórnik 1987 (2) k. 316-320 - Redakcja "Encyklopedii Wielkopolski" w Poznaniu 1992 (2) k. 321-322 - Redakcja "Gazety Zachodniej" 1977 (1) k. 323 - Stowarzyszenie "Aktywna Mościenica" 2010 (1) k. 324 - Straus Hanna 1977 (1) k. 325-327v. - Stuligrosz Stefan 1976 (2) k. 328-332v. - Urząd Miasta i Gminy Kórnik 1976-1986 (6) k. 333-343 - Tasiemski Jan 1977 (1) k. 344 - Telewizja Polska Magazyn "Pegaz" 1977 (1) k. 345 - Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki w Poznaniu 1976-1986 (6) k. 346-356 - Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu 1976-1977 (2) k. 357-359 - Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 1975-1986 (9) k. 360-369 - Wytwórnia Stempli W. Pieczyńskiego 1975 (1) k. 370 - Zespół Adwokacji nr 5 w Poznaniu 1988 (1) k. 371-373 - Zespół Estrady Wojsk Lotniczych "Eskadra" 1977 (1) k. 374 - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kórniku 2011 (1) k. 375 - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kórniku 1977 (1) k. 376 - Żegluga Bydgoska 1977 (2) k. 377-379
  • Druki akcydensowe (druki, formularze, wzory zaproszeń, kart członkowskich) k. 380-399
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamski, Dezydery
  • Fogel, Jerzy (1942-2013)
  • Hulewicz, Mieczysław
  • Krawiarz, Kazimierz (1944-)
  • Noskowiak, Jerzy
  • Nowak, Stefan
  • Okudżawa, Bułat (1924-1997)
  • Podolak, Adam
  • Potocki, Stanisław Kazimierz (1944-1992)
  • Promiński, Bolesław
  • Szyc, Wojciech
  • Szymborska, Wisława (1923-2012)
  • Wertyński, Aleksander
  • Regionalizm 20 w. Polska
  • Organizacje 20 w. Polska
  • Kultura 20 w. Polska
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) ogranizacje 20 w.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 100
  1
  .
  a Fogel, Jerzy d (1942-2013)
 • 240
  1
  0
  a Spuścizna Jerzego Fogla
 • 245
  1 
  0
  a Stowarzyszenia
 • 246
  3
  @
  a Kórnickie Towarzystwo Kulturalne
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 399 k. b dok., artykuły c 30,2x21 cm i mniej
 • 340 e luźne
 • 400 a Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu zob. Poznańskie Słowiki (chór chłopięcy i męski).
 • 400 a Front Jedności Narodu zob. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
 • 400 a Gazeta Zachodnia zob. Oddział (Gazeta Zachodnia).
 • 400 a Kowalska, Bogumiła zob. Michałowska-Kowalska, Bogusława.
 • 400 a Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zob. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki (Poznań).
 • 400 a Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo zob. Szarytki.
 • 520 a Lista członków-założycieli Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 1
 • 520 a Proponowany skład zarządu Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego na 2-letnią kadencję k. 2
 • 520 a Wzór-projekt deklaracji członkostwa Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 3-3v.
 • 520 a Lista indywidualnych gości zapraszanych przez KTK, 1975 r. k. 4-7
 • 520 a Wykaz sołtysów Gminy Kórnik k. 8-8v.
 • 520 a Notatka dot. historii Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 9-10
 • 520 a Notatka biograficzna Jerzego Fogla k. 11-11v.
 • 520 a Notatka biograficzna Jerzego Noskowiaka i przebieg jego pracy zawodowej i społecznej k. 12-14
 • 520 a Notatka biograficzna Stefana Nowaka k. 15
 • 520 a Notatka biograficzna Wojciecha Szyca k. 16-17v.
 • 520 a Notatka biograficzna Bolesława Promińskiego k. 18-19v.
 • 520 a Notatka biograficzna Aleksandra Wertyńskiego sporządzona ręką Jerzego Fogla k. 20
 • 520 a Notatka biograficzna Bułata Okudżawy sporządzona ręką Jerzego Fogla k. 21
 • 520 a Informacje na temat KTK opracowane przez Jerzego Fogla (brudnopis) k. 22-23
 • 520 a Dane do noty o Kórnickim Towarzystwie Kulturalnym k. 24-26
 • 520 a Notatka o Kórnickim Towarzystwie Kulturalnym do "Encyklopedii Wielkopolski" k. 27-30
 • 520 a Artykuł Jerzego Fogla: "Doświadczenia Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego na tle osiągnięć wielkopolskiego ruchu społeczno-kulturalnego" k. 31-36
 • 520 a Sprawozdanie z organizacji przez KTK obchodów 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości k. 37-39
 • 520 a Plan walnego zebrania członków Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, 22.06.1976 r. k. 40-41
 • 520 a Programy spotkań i sesji organizowanych przez Kórnickie Towarzystwo Kulturalne k. 42-44
 • 520 a Program spotkania Towarzystw Regionalnych Województwa Poznańskiego, Kórnik-Błażejewko, 17.04.1977 k. 45-47
 • 520 a Notatki dot. atrakcji turystycznych organizowanych przez KTK k. 48-50
 • 520 a Informacje dla dyrekcji Biblioteki Kórnickiej PAN dot. realizacji zadań w ramach współpracy z KTK k. 51
 • 520 a Informacje dla dyrekcji Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku dot. realizacji zadań w ramach współpracy z KTK k. 52
 • 520 a Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1975/1976 k. 53-60
 • 520 a Sprawozdanie finansowe KTK za okres od 15.06.1975 r. do 14.05.1976 r. k. 61-61v.
 • 520 a Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1976/1977 k. 62-78
 • 520 a Sprawozdanie zarządu z działalności Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1985/1986 k. 79-92
 • 520 a Aneks do sprawozdania zarządu z lat 1986/1987 k. 93-102
 • 520 a Porozumienie między Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kórniku a Kórnickim Towarzystwem Kulturalnym w sprawie użytkowania klubu przy kinie w Kórniku k. 103
 • 520 a Porozumienie między Kórnickim Towarzystwem Kulturalnym a Klubem Filmowym w sprawie korzystania z lokalu "Klub Filmowy" przez KTK k. 104-105v.
 • 520 a Umowa zlecenie na wykonanie żelaznych zawiasów oraz haków z główkami do zawiasów zawarta pomiędzy KTK a Mieczysławem Hulewiczem k. 106-106v.
 • 520 a Kwit wywozowy potwierdzający dostarczenie Kórnickiemu Towarzystwu Kulturalnemu przez Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku liści i drewna opałowego k. 107-107v.
 • 520 a Notatki dot. prac wykonywanych przez członków Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego k. 108-108v.
 • 520 a Projekt umowy zakupu oświetlenia estradowego przez KTK od Andrzeja Chełmickiego k. 109-111
 • 520 a Projekt umowy nabycia przez KTK od Stefana Nowaka karety 5-osobowej z przełomu XIX/XX w. k. 112-113v.
 • 520 a Pismo Jerzego Fogla z informacją, że zastrzega sobie prawa autorskie w zakresie reżyserii i scenografii do projektu "Święto Kwitnącej Magnolii" k. 114
 • 520 a Dokumenty dot. organizacji sesji naukowej pt. "Czy Kórnik ma tylko 550 lat?", m.in. apel do mieszkańców, wstępny program sesji, ramowy scenariusz części artystycznej, podział zadań i zobowiązań za które odpowiedzialne były kórnickie instytucje naukowe, projekty zaproszeń k. 115-135
 • 520 a Zaproszenie do udziału w Kongresie Regionalnym Towarzystw Kultury w Olsztynie. Do zaproszenia dołączono program kongresu oraz tezy do dyskusji k. 136-144
 • 520 a Notatka dot. organizacji konkursu k. 145-145v.
 • 520 a Notatki Jerzego Fogla dot. instrumentów muzycznych k. 146
 • 520 a Notatki zawierające spis zabytków i budownictwa, 1964 r. k. 147
 • 520 a Notatki, plany zebrań, scenariusze spotkań, projekty listów do mieszkańców z lat 1975-1976 k. 148-178v.
 • 520 a Brudnopisy zawierające roczne sprawozdania, projekt noty o KTK k. 179-191
 • 520 a Bruliony zawierające projekty listów gratulacyjnych, korespondencji z zaproszonymi gośćmi, urzędami, adresy instytucji, osób prywatnych k. 192-223
 • 520 a Projekty przemówień, referatów, protokołów i umów k. 224-240
 • 520 a Zaproszenie na uroczystość nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UAM Wisławie Szymborskiej k. 241-243
 • 520 a Projekt przemówienia J. Fogla na uroczystość nadania tyt. Doktora Honoris Causa Wisławie Szymborskiej k. 244
 • 520 a Korespondencja Jerzego Fogla jako przedstawiciela Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego (listy do/od): Albowicz Renata 1977 (3) k. 245-249v. - Biblioteka Kórnicka PAN 1976-2010 (6) k. 250-256 - Biblioteka Raczyńskich (1) k. 257-257v. - Chór Chłopięcy i Męski 1976 (2) k. 258-260 - Cybulska Hanna 2011 (2) k. 261-263 - Górny Marek 1977 (1) k. 264 - Hodorowicz Franciszek 1976-1977 (3) k. 265-269 - Instytut Dendrologii PAN 1975 (1) k. 270 - Kino "Zorza" 1976 (1) k. 271 - Klub Filmowy 1986 (2) k. 272-273 - Komenda Hufca ZHP w Kórniku 2010 (1) k. 274 - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Kórniku 1975 (1) k. 275-276 - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (1) k. 277 - Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Kórniku 1976 (1) k. 278-279 - Konopacki Maciej 1977 (6) k. 280-291- Kórnickie Towarzystwo Kulturalne 1975-1987 (2) k. 292-293 - Krakowska Stocznia Rzeczna 1977 (1) k. 294 - Krawiarz Kazimierz 1975 (1) k. 295-297 - Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kórniku 1975 (1) k. 298 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Kórniku 1985 (1) k. 299 - Ministerstwo Kultury i Sztuki 1987 (1) k. 300 - Muzeum Powstania Wielkopolskiego 2008 (1) k. 301 - Noskowiak Jerzy 1977 (1) k. 302 - Nowak Stefan 1986 (1) k. 303-305 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku (1) k. 306 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów 1976 (1) k. 307-307v. - Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki 1977 (1) k. 308-309 - Pohl Stanisław 1976 (1) k. 310-313v. - Raczkiewicz Zbigniew 1977 (1) k. 314-315v. - Rada Narodowa Miasta i Gminy Kórnik 1987 (2) k. 316-320 - Redakcja "Encyklopedii Wielkopolski" w Poznaniu 1992 (2) k. 321-322 - Redakcja "Gazety Zachodniej" 1977 (1) k. 323 - Stowarzyszenie "Aktywna Mościenica" 2010 (1) k. 324 - Straus Hanna 1977 (1) k. 325-327v. - Stuligrosz Stefan 1976 (2) k. 328-332v. - Urząd Miasta i Gminy Kórnik 1976-1986 (6) k. 333-343 - Tasiemski Jan 1977 (1) k. 344 - Telewizja Polska Magazyn "Pegaz" 1977 (1) k. 345 - Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki w Poznaniu 1976-1986 (6) k. 346-356 - Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu 1976-1977 (2) k. 357-359 - Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 1975-1986 (9) k. 360-369 - Wytwórnia Stempli W. Pieczyńskiego 1975 (1) k. 370 - Zespół Adwokacji nr 5 w Poznaniu 1988 (1) k. 371-373 - Zespół Estrady Wojsk Lotniczych "Eskadra" 1977 (1) k. 374 - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kórniku 2011 (1) k. 375 - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kórniku 1977 (1) k. 376 - Żegluga Bydgoska 1977 (2) k. 377-379
 • 520 a Druki akcydensowe (druki, formularze, wzory zaproszeń, kart członkowskich) k. 380-399
 • 541 c a d 2022 e 1219
 • 546 a Pol.
 • 561 w Fogel, Irena
 • 600
  1
  9
  a Adamski, Dezydery
 • 600
  1
  9
  a Fogel, Jerzy d (1942-2013)
 • 600
  1
  9
  a Hulewicz, Mieczysław
 • 600
  1
  9
  a Krawiarz, Kazimierz d (1944-)
 • 600
  1
  9
  a Noskowiak, Jerzy
 • 600
  1
  9
  a Nowak, Stefan
 • 600
  1
  9
  a Okudżawa, Bułat d (1924-1997)
 • 600
  1
  9
  a Podolak, Adam
 • 600
  1
  9
  a Potocki, Stanisław Kazimierz d (1944-1992)
 • 600
  1
  9
  a Promiński, Bolesław
 • 600
  1
  9
  a Szyc, Wojciech
 • 600
  1
  9
  a Szymborska, Wisława d (1923-2012)
 • 600
  1
  9
  a Wertyński, Aleksander
 • 650
  .
  9
  a Regionalizm x 20 w. z Polska
 • 650
  .
  9
  a Organizacje y 20 w. z Polska
 • 650
   .
  9
  a Kultura y 20 w. z Polska
 • 651
  .
  9
  a Kórnik (woj. wielkopolskie) x ogranizacje y 20 w.
 • 700
  1
  2
  a Albowicz, Renata.
 • 700
  1
  2
  a Antkowiak, Krystyna.
 • 700
  1
  2
  a Cybulska, Hanna.
 • 700
  1
  2
  a Dembski, Janusz c Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (1972-1977; 1981-1997) d (1929-1997)
 • 700
  1
  2
  a Dworzecki, Zdzisław d (1945-1997).
 • 700
  1
  2
  a Fogel, Irena.
 • 700
  1
  2
  a Fogel, Jerzy d (1942-2013).
 • 700
  1
  2
  a Górny, Marian.
 • 700
  1
  2
  a Hodorowicz, Franciszek.
 • 700
  1
  2
  a Jankowiak, Stefan.
 • 700
  1
  2
  a Janusz, Tadeusz.
 • 700
  1
  2
  a Jazdon, Artur d (1956-).
 • 700
  1
  2
  a Jóźwiak, Jan.
 • 700
  1
  2
  a Konopacki, Maciej.
 • 700
  1
  2
  a Krawiarz, Kazimierz d (1944-).
 • 700
  1
  2
  a Kuberacki, Jan.
 • 700
  1
  2
  a Męczyński, Jerzy.
 • 700
  1
  2
  a Michałowska-Kowalska, Bogusława d (1931-2020).
 • 700
  1
  2
  a Owczarzuk, Lidia.
 • 700
  1
  2
  a Pieczyński, W.
 • 700
  1
  2
  a Pohl, Stanisław.
 • 700
  1
  2
  a Potocki, Mikołaj d (1975-).
 • 700
  1
  2
  a Potocki, Stanisław Kazimierz d (1944-1992).
 • 700
  1
  2
  a Przystalski, Władysław.
 • 700
  1
  2
  a Raczkiewicz, Zbigniew.
 • 700
  1
  2
  a Ratajczak, Leopold.
 • 700
  1
  2
  a Rokicki, R.
 • 700
  1
  2
  a Słopień, Stanisław.
 • 700
  1
  2
  a Straus, Hanna.
 • 700
  1
  2
  a Stuligrosz, Stefan c Dyrygent, kompozytor d (1920-2012)
 • 700
  1
  2
  a Tasiemski, Jan.
 • 700
  1
  2
  a Waligóra, Janusz.
 • 700
  1
  2
  a Walkowiak, Bronisław.
 • 700
  1
  2
  a Wojtalik, Barbara.
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka PAN (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Raczyńskich (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Czy Kórnik ma tylko 550 lat?
 • 710
  2
  2
  a Dyskusyjny Klub Filmowy (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Kino "Zorza" (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Miejsko-Gminnej Rady Narodowej (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Komitet Miejsko-Gminny PZPR (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Kórnickie Towarzystwo Kulturalne.
 • 710
  2
  2
  a Krakowska Stocznia Rzeczna.
 • 710
  2
  2
  a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki (Polska).
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki (Polska).
 • 710
  2
  2
  a Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Ochotnicza Straż Pożarna (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Oddział (Gazeta Zachodnia).
 • 710
  2
  2
  a Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
 • 710
  2
  2
  a Pegaz (program telewizyjny.)
 • 710
  2
  2
  a Poznańskie Słowiki (chór chłopięcy i męski).
 • 710
  2
  2
  a Rada Narodowa (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Redakcja Encyklopedii Wielkopolskiej.
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie "Aktywna Mościenica".
 • 710
  2
  2
  a Szarytki.
 • 710
  2
  2
  a Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Urząd Miasta i Gminy (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.
 • 710
  2
  2
  a Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Wojewódzka Rada Narodowa (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Wydział Kultury i Sztuki (Urząd Wojewódzki ; Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Wytwórnia Stempli.
 • 710
  2
  2
  a Żegluga Bydgoska.
 • 710
  2
  2
  a Zespół Adwokacki nr 5 (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Związek Harcerstwa Polskiego. b Hufiec Kórnik
 • 710
  2
  2
  a Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (Kórnik).
 • 711
  2
  2
  a Czy Kórnik ma tylko 550 lat? c (Kórnik ; d 1976)
 • 711
  2
  2
  a Kórnik w XXX-leciu – młodzież o swoim mieście i okolicy c (Kórnik ; d 1976)
 • 711
  2
  2
  a 550 rocznica nadania Kórnikowi praw miejskich c (Kórnik ; d 1976)
 • 711
  2
  2
  a 550-lecie miasta Kórnik c (Kórnik ; d 1976)
 • 711
  2
  2
  a Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury c (Olsztyn ; d 1977)
 • 740 a Lista członków KTK
 • 740 a Skład zarządu KTK
 • 740 a Projekt deklaracji członkostwa
 • 740 a Lista gości zapraszanych przez KTK
 • 740 a Spis sołtysów Gminy Kórnik
 • 740 a Notatki historyczno-biograficzne
 • 740 a Artykuł Jerzego Fogla
 • 740 a Sprawozdanie z działalności
 • 740 a Plan zebrania
 • 740 a Programy spotkań i sesji
 • 740 a Informacje o atrakcjach turystycznych
 • 740 a Notatki z informacjami dla lokalnych instytucji
 • 740 a Sprawozdania
 • 740 a Porozumienia o współpraycy
 • 740 a Umowy i faktury
 • 740 a Projekty umów
 • 740 a Zaproszenia i dokumenty dot. sesji KTK
 • 740 a Notatki i bruliony
 • 740 a Projekty przemówień i referatów
 • 740 a Listy
 • 740 a Druki akcydensowe
 • 852 j BK 14869
 • 999 a MMP d 21.11.29

Indeksy