Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14872
 • Autor: Fogel, Jerzy (1942-2013)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jerzego Fogla
  • Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 78 k. dok., artykuły, fotografie 30x21,1 cm i mniej
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Notatki i pisma dotyczące utworzenia Regionalnego Muzeum w Kórniku k. 1-8
  • Notatka dot. Marcina Kasprzaka dla księdza kanonika Romualda Żurowskiego k. 9
  • Kopia pisma prof. Witolda Molika do wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z 1995 r. w sprawie pomnika Marcina Kasprzaka k. 10-11
  • Notatka biograficzna Marcina Kasprzaka sporządzona przez Witolda Molika k. 12-14
  • List otwarty Jerzego Fogla do wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z 1995 r. w sprawie pomnika Marcina Kasprzaka k. 15-18
  • Dokumenty skierowane do Miejsko-Gminnej Rady w Kórniku z prośbą o pośmiertne nadanie kórnickiemu lekarzowi, Leonowi Langerowi, odznaczenia państwowego, nazwanie jego imieniem jednej z kórnickich ulic lub ośrodka zdrowia w Kórniku oraz wykonanie tablicy pamiątkowej k. 19-20
  • Pismo Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o nadanie imienia Leona Langera Przychodni Rejonowej w Kórniku k. 21-22
  • Program uroczystości nadania imienia Leona Langera Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku (21.07.1984) k. 23
  • Wniosek o pośmiertne nadania Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Leonowi Langerowi k. 25-25v.
  • Prośba o wydanie aktu nadania patrona Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku k. 24
  • Tekst autorstwa Jerzego Fogla poświęcony pamięci Leona Langera k. 26-27
  • Brudnopis artykułu Jerzego Fogla o Leonie Langerze pt. "Lekarz i żołnierz semper fidelis" k. 28-32
  • Wspomnienie w lokalnej gazecie "Kórniczanin" o Leonie Langera autorstwa Edmunda Melosika k. 33
  • Fotografie dotyczące Leona Langera k. 34-42v.
  • Notatki Jerzego Fogla dot. sprawy Leona Langera k. 43-57v.
  • Dokumenty dot. ufundowania tablicy pamiątkowej Stanisława Woźniaka (1904-1942), społecznego działacza i oficera Armii Krajowej k. 58-66
  • Fotografie przedstawiające Stanisława Woźniaka k. 67-69
  • Karta inwentaryzacyjna dot. tablicy pamiątkowej Stanisława Woźniaka; karta zawiera następujące informacje: opis przedmiotu, treść napisu na tablicy oraz kto jest fundatorem k. 70-70v.
  • Karta inwentaryzacyjna dot. tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom pierwszej wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny 1920 r. z parafii kórnickiej; karta zawiera następujące informacje: opis przedmiotu, treść napisu na tablicy oraz kto jest fundatorem k . 71-71v.
  • Treść tablicy pamiątkowej znajdującej się na frontonie kościoła w Kórniku wraz z nazwiskami poległych k. 72
  • Zdjęcia ukazujące tablicę na kościele k. 73-78
 • Grafika:
  • Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) zdjęcie ukazuje Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika 13,9x9,1 cm k. 34-34v. fotokopia fotografii
  • Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) [2] zdjęcia ukazują Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika 12,7x9 cm k. 35-36v. odbitka na papierze fotograficznym
  • Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) [4] zdjęcia ukazują Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika 18x12,7 cm k. 37-40v. odbitka na papierze fotograficznym
  • Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) negatyw ukazuje Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika 23,1x3,5 cm k. 41-41v. błona negatywowa
  • Antkowiak, Józef fotografia przedstawia ludzi zgromadzonych na uroczystości nadania imienia Leona Langera Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku, 21.07.1984 r. 8,8x13 cm k. 42-42v. fotokopia fotografii
  • fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku 8,3x12,7 cm k. 67-67v. fotokopia fotografii
  • fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku 8,4x12,8 cm k. 68-68v. fotokopia fotografii
  • fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku 8,3x12,8 cm k. 69-69v. fotokopia fotografii
  • [6 identycznych] fotografii przedstawia tablicę pamiątkową wraz z nazwiskami poległych, która została umieszczona na frontonie kościoła w Kórniku 18,2x23,8 cm k. 73-78v.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kasprzak, Marcin (1860-1905)
  • Langer, Leon (1913-1975)
  • Łęcki, Włodzimierz (1937-)
  • Molik, Witold (1949-)
  • Woźniak, Stanisław (1904-1942)
  • Żurowski, Romuald
  • Historia 20 w. Polska
  • Kultura 20 w. Polska
  • Regionalizm 20 w. Polska
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) kultura 20 w.
  • Miejsca pamięci narodowej

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 100 1 . $a Fogel, Jerzy $d (1942-2013)
 • 240 1 0 $a Spuścizna Jerzego Fogla
 • 245 1 0 $a Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla
 • 246 3 @ $a Miejsca pamięci w Kórniku
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 20 w.
 • 300 $a 78 k. $b dok., artykuły, fotografie $c 30x21,1 cm i mniej
 • 340 $e luźne
 • 520 $a Notatki i pisma dotyczące utworzenia Regionalnego Muzeum w Kórniku k. 1-8
 • 520 $a Notatka dot. Marcina Kasprzaka dla księdza kanonika Romualda Żurowskiego k. 9
 • 520 $a Kopia pisma prof. Witolda Molika do wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z 1995 r. w sprawie pomnika Marcina Kasprzaka k. 10-11
 • 520 $a Notatka biograficzna Marcina Kasprzaka sporządzona przez Witolda Molika k. 12-14
 • 520 $a List otwarty Jerzego Fogla do wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z 1995 r. w sprawie pomnika Marcina Kasprzaka k. 15-18
 • 520 $a Dokumenty skierowane do Miejsko-Gminnej Rady w Kórniku z prośbą o pośmiertne nadanie kórnickiemu lekarzowi, Leonowi Langerowi, odznaczenia państwowego, nazwanie jego imieniem jednej z kórnickich ulic lub ośrodka zdrowia w Kórniku oraz wykonanie tablicy pamiątkowej k. 19-20
 • 520 $a Pismo Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o nadanie imienia Leona Langera Przychodni Rejonowej w Kórniku k. 21-22
 • 520 $a Program uroczystości nadania imienia Leona Langera Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku (21.07.1984) k. 23
 • 520 $a Wniosek o pośmiertne nadania Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Leonowi Langerowi k. 25-25v.
 • 520 $a Prośba o wydanie aktu nadania patrona Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku k. 24
 • 520 $a Tekst autorstwa Jerzego Fogla poświęcony pamięci Leona Langera k. 26-27
 • 520 $a Brudnopis artykułu Jerzego Fogla o Leonie Langerze pt. "Lekarz i żołnierz semper fidelis" k. 28-32
 • 520 $a Wspomnienie w lokalnej gazecie "Kórniczanin" o Leonie Langera autorstwa Edmunda Melosika k. 33
 • 520 $a Fotografie dotyczące Leona Langera k. 34-42v.
 • 520 $a Notatki Jerzego Fogla dot. sprawy Leona Langera k. 43-57v.
 • 520 $a Dokumenty dot. ufundowania tablicy pamiątkowej Stanisława Woźniaka (1904-1942), społecznego działacza i oficera Armii Krajowej k. 58-66
 • 520 $a Fotografie przedstawiające Stanisława Woźniaka k. 67-69
 • 520 $a Karta inwentaryzacyjna dot. tablicy pamiątkowej Stanisława Woźniaka; karta zawiera następujące informacje: opis przedmiotu, treść napisu na tablicy oraz kto jest fundatorem k. 70-70v.
 • 520 $a Karta inwentaryzacyjna dot. tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom pierwszej wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny 1920 r. z parafii kórnickiej; karta zawiera następujące informacje: opis przedmiotu, treść napisu na tablicy oraz kto jest fundatorem k . 71-71v.
 • 520 $a Treść tablicy pamiątkowej znajdującej się na frontonie kościoła w Kórniku wraz z nazwiskami poległych k. 72
 • 520 $a Zdjęcia ukazujące tablicę na kościele k. 73-78
 • 541 $c c $d 2022 $e 1227
 • 546 $a Pol.
 • 561 $w Fogel, Irena
 • 600 1 9 $a Kasprzak, Marcin $d (1860-1905)
 • 600 1 9 $a Langer, Leon $d (1913-1975)
 • 600 1 9 $a Łęcki, Włodzimierz $d (1937-)
 • 600 1 9 $a Molik, Witold $d (1949-)
 • 600 1 9 $a Woźniak, Stanisław $d (1904-1942)
 • 600 1 9 $a Żurowski, Romuald
 • 650 . 9 $a Historia $y 20 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Kultura $y 20 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Regionalizm $y 20 w. $z Polska
 • 651 . 9 $a Kórnik (woj. wielkopolskie) $x kultura $y 20 w.
 • 655 . 9 $a Miejsca pamięci narodowej
 • 700 1 2 $a Melosik, Edmund.
 • 740 $a Dokumenty związane z utworzeniem Muzeum Regionalnego
 • 740 $a Dokumenty dot. Marcina Kasprzaka
 • 740 $a Materiały związane z uczczeniem pamięci Leona Langera
 • 740 $a Fotografie przedstawiające Leona Langera
 • 740 $a Materiały dot. tablicy pamiątkowej Stanisława Woźniaka
 • 740 $a Fotografie przedstawiające Stanisława Woźniaka
 • 740 $a Materiały dot. tablicy pamiątkowej na kościele
 • 852 $j BK 14872
 • 900 $a Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) $c zdjęcie ukazuje Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika $d 20 w. $f 13,9x9,1 cm $k k. 34-34v. $m fotokopia fotografii
 • 900 $a Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) $c [2] |zdjęcia ukazują Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika $d 20 w. $f 12,7x9 cm $k k. 35-36v. $m odbitka na papierze fotograficznym
 • 900 $a Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) $c [4] |zdjęcia ukazują Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika $d 20 w. $f 18x12,7 cm $k k. 37-40v. $m odbitka na papierze fotograficznym
 • 900 $a Wojciechowski, Zbigniew (1920-2002) $c negatyw ukazuje Leona Langera (1913-1975), kórnickiego lekarza i społecznika $d 20 w. $f 23,1x3,5 cm $k k. 41-41v. $m błona negatywowa
 • 900 $a Antkowiak, Józef $c fotografia przedstawia ludzi zgromadzonych na uroczystości nadania imienia Leona Langera Ośrodkowi Zdrowia w Kórniku, 21.07.1984 r. $d 1984 $f 8,8x13 cm $k k. 42-42v. $m fotokopia fotografii
 • 900 $c fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku $d 20 w. $f 8,3x12,7 cm $k k. 67-67v. $m fotokopia fotografii
 • 900 $c fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku $d 20 w. $f 8,4x12,8 cm $k k. 68-68v. $m fotokopia fotografii
 • 900 $c fotografia przedstawia Stanisława Woźniaka siedzącego przy biurku $d 20 w. $f 8,3x12,8 cm $k k. 69-69v. $m fotokopia fotografii
 • 900 $c [6 identycznych] |fotografii przedstawia tablicę pamiątkową wraz z nazwiskami poległych, która została umieszczona na frontonie kościoła w Kórniku $d 20 w. $f 18,2x23,8 cm $k k. 73-78v.
 • 999 $a MMP $d 22.01.24

Indeksy