Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14873
 • Autor: Fogel, Jerzy (1942-2013)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jerzego Fogla
  • Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 94 k. dok., artykuły, fotografie 30x21,1 cm i mniej
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Notatki, adresy i numery telefonów sporządzone ręką Jerzego Fogla, które były niezbędne do napisania artykułu o kórnickich Żydach k. 1-5
  • Historia kórnickich Żydów w artykule "Ostatni kórnicki Żyd" autorstwa Jerzego Fogla i Bożeny Gorzelannej k. 6-7
  • Notatka biograficzna rodziny Scholl, którzy przed wojną mieszkali w Kórniku k. 8
  • Notatki sporządzone ręką Jerzego Fogla dot. Stanisława Gibasiewicza i Żyda z rodziny Scholl k. 9
  • Wypisy z monografii Poznania, w której znajduje się relacja Jana Pohla dot. ostatnich Żydów w Kórniku k. 10
  • Kopia mapy geodezyjnej Kórnika z uwzględnieniem kórnickiego rynku, ulic: Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Kościelnej, Średzkie, Zamkowej i Wodnej. Mapa została wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu k. 11
  • Kopia mapy geodezyjnej obszaru obejmującego ul. Wojska Polskiego w Kórniku. Mapa została wydana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu k. 12
  • Odpis z karty informacyjnej w języku niemieckim dot. działek o numerach: 151, 152, 153, 154 i 155 w Kórniku k. 13
  • Rachunek za wykonanie i przesłanie kopii dokumentów geodezyjnych k. 14
  • Historia powstania lapidarium judaistycznego w Kórniku zwanego "Uchem Igielnym". Jest to artykuł autorstwa Jerzego Fogla k. 15-19
  • Notatki Jerzego Fogla dot. uroczystości otwarcia w Kórniku "Ucha Igielnego" wraz z lista osób, które należy zaprosić k. 20-20v.
  • Projekt tablicy upamiętniającej mieszkańców Kórnika narodowości żydowskiej, którzy zostali straceni jesienią 1939 r. przez niemieckich okupantów w Forcie VII w Poznaniu k. 21
  • Karta inwentaryzacyjna lapidarium nagrobków żydowskich [macew] w miejscu zwanym "Uchem Igielnym" k. 22-22v.
  • Protokół z wyjazdowego posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej, z listopada 2001 r. Spotkanie dot. pozostałości kultury żydowskiej k. 23
  • Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej, z lutego 2002 r. Zebranie dot. powiększenia terenu lapidarium przy Placu Niepodległości w Kórniku k. 24
  • Korespondencja Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego dot. "Ucha Igielnego" (listy do/od): Bromberger-Kobus Alicja 2001 (1) k. 25 - Goldberg Jakub 2002 (6) k. 26-38 - Prezydent Miasta Poznania 2000 (1) k. 39 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2001 (2) k. 40-41 - Telekomunikacja Polska S.A. 2002 (1) k. 42-43 - Urząd Miejski w Kórniku 2001-2006 (6) k. 44-54 - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 2001 (4) k. 55-62 - Żydowski Instytut Historyczny 2002 (2) k. - 63-65
  • Fotografie "Ucha Igielnego" i macew k. 66-72
  • Program odsłonięcia tablic pamiątkowych w lapidarium judaistycznym w Kórniku k. 73-74
  • Ksero dokumentu z 1941 r. w języku niemieckim dot. cmentarza żydowskiego w Kórniku k. 75
  • Ksero ukazuje budynek Synagogi w Kórniku z 1767 r. k. 76
  • Wycinki, ksera i diapozytywy z albumu o kórnickiej synagodze. Materiały ukazują fotografie synagogi z zewnątrz i wewnątrz wraz z detalami. Zdjęcia pochodzą z książki Alfreda Grotte pt. "Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts" k. 77-92
  • Ksera i diapozytywy z albumu o kórnickiej synagodze. Materiały ukazują plany architektoniczne oraz przekroje budynku synagogi. Zdjęcia pochodzą z książki Alfreda Grotte pt. "Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts" k. 93-102
  • Ksero i diapozytyw z mapą przedstawiającą kórnicki park k. 103-104
 • Grafika:
  • fotografia przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; nad wejściem znajduje się napis w języku hebrajskim 15,1x10 cm k. 66-66v. fotokopia fotografii
  • Fogel, Jerzy (1942-2013) fotografia przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; nad wejściem znajduje się napis w języku hebrajskim 15,1x10 cm k. 67-67v. fotokopia fotografii
  • zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" 15,1x10 cm k. 68-68v. fotokopia fotografii
  • Fogel, Jerzy (1942-2013) zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" 15,1x10 cm k. 69-69v. fotokopia fotografii
  • zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" 15,1x10 cm k. 70-70v. fotokopia fotografii
  • Fogel, Jerzy (1942-2013) zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne, żydowski świecznik oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" 15,1x10 cm k. 71-71v. fotokopia fotografii
  • fotografia jest zbiorem 4 różnych zdęć, które przedstawiają wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne, żydowski świecznik, tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" oraz napis w języku hebrajskim, który znajduje się nad wejściem do "Ucha Igielnego" 29,7x21 cm k. 72-72v.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bromberger-Kobus, Alicja
  • Gibasiewicz, Stanisław (1904-1986)
  • Goldberg, Jakub (1924-2011)
  • Gorzelanna, Bożena
  • Pohl, Jan
  • Scholl
  • Macewy w fotografii 20 w. Polska
  • Synagogi w fotografii 20 w. Polska
  • Żydzi histroria 20 w. Polska
  • Żydzi kultura 20 w. Polska
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) tablice pamiątkowe 20 w.
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) historia
  • Historia
 • Uwagi: W czasie wojny Niemcy zmienili nazwę miasta Kórnik na Burgstadt.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 100
  1
  .
  a Fogel, Jerzy d (1942-2013)
 • 240
  1
  0
  a Spuścizna Jerzego Fogla
 • 245
  1 
  0
  a Materiały różne ze spuścizny Jerzego Fogla
 • 246
  3
  @
  a Żydzi w Kórniku
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 94 k. b dok., artykuły, fotografie c 30x21,1 cm i mniej
 • 340 e luźne
 • 400 a Prezydent Miasta Poznania zob. Wydział Działalności Gospodarczej (Urząd Miasta Poznania)
 • 400 a Wielkopolski Konserwator Zabytków zob. Wojewódzki Konserwator Zabytków (Poznań)
 • 500 a W czasie wojny Niemcy zmienili nazwę miasta Kórnik na Burgstadt.
 • 520 a Notatki, adresy i numery telefonów sporządzone ręką Jerzego Fogla, które były niezbędne do napisania artykułu o kórnickich Żydach k. 1-5
 • 520 a Historia kórnickich Żydów w artykule "Ostatni kórnicki Żyd" autorstwa Jerzego Fogla i Bożeny Gorzelannej k. 6-7
 • 520 a Notatka biograficzna rodziny Scholl, którzy przed wojną mieszkali w Kórniku k. 8
 • 520 a Notatki sporządzone ręką Jerzego Fogla dot. Stanisława Gibasiewicza i Żyda z rodziny Scholl k. 9
 • 520 a Wypisy z monografii Poznania, w której znajduje się relacja Jana Pohla dot. ostatnich Żydów w Kórniku k. 10
 • 520 a Kopia mapy geodezyjnej Kórnika z uwzględnieniem kórnickiego rynku, ulic: Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Kościelnej, Średzkie, Zamkowej i Wodnej. Mapa została wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu k. 11
 • 520 a Kopia mapy geodezyjnej obszaru obejmującego ul. Wojska Polskiego w Kórniku. Mapa została wydana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu k. 12
 • 520 a Odpis z karty informacyjnej w języku niemieckim dot. działek o numerach: 151, 152, 153, 154 i 155 w Kórniku k. 13
 • 520 a Rachunek za wykonanie i przesłanie kopii dokumentów geodezyjnych k. 14
 • 520 a Historia powstania lapidarium judaistycznego w Kórniku zwanego "Uchem Igielnym". Jest to artykuł autorstwa Jerzego Fogla k. 15-19
 • 520 a Notatki Jerzego Fogla dot. uroczystości otwarcia w Kórniku "Ucha Igielnego" wraz z lista osób, które należy zaprosić k. 20-20v.
 • 520 a Projekt tablicy upamiętniającej mieszkańców Kórnika narodowości żydowskiej, którzy zostali straceni jesienią 1939 r. przez niemieckich okupantów w Forcie VII w Poznaniu k. 21
 • 520 a Karta inwentaryzacyjna lapidarium nagrobków żydowskich [macew] w miejscu zwanym "Uchem Igielnym" k. 22-22v.
 • 520 a Protokół z wyjazdowego posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej, z listopada 2001 r. Spotkanie dot. pozostałości kultury żydowskiej k. 23
 • 520 a Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej, z lutego 2002 r. Zebranie dot. powiększenia terenu lapidarium przy Placu Niepodległości w Kórniku k. 24
 • 520 a Korespondencja Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego dot. "Ucha Igielnego" (listy do/od): Bromberger-Kobus Alicja 2001 (1) k. 25 - Goldberg Jakub 2002 (6) k. 26-38 - Prezydent Miasta Poznania 2000 (1) k. 39 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2001 (2) k. 40-41 - Telekomunikacja Polska S.A. 2002 (1) k. 42-43 - Urząd Miejski w Kórniku 2001-2006 (6) k. 44-54 - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 2001 (4) k. 55-62 - Żydowski Instytut Historyczny 2002 (2) k. - 63-65
 • 520 a Fotografie "Ucha Igielnego" i macew k. 66-72
 • 520 a Program odsłonięcia tablic pamiątkowych w lapidarium judaistycznym w Kórniku k. 73-74
 • 520 a Ksero dokumentu z 1941 r. w języku niemieckim dot. cmentarza żydowskiego w Kórniku k. 75
 • 520 a Ksero ukazuje budynek Synagogi w Kórniku z 1767 r. k. 76
 • 520 a Wycinki, ksera i diapozytywy z albumu o kórnickiej synagodze. Materiały ukazują fotografie synagogi z zewnątrz i wewnątrz wraz z detalami. Zdjęcia pochodzą z książki Alfreda Grotte pt. "Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts" k. 77-92
 • 520 a Ksera i diapozytywy z albumu o kórnickiej synagodze. Materiały ukazują plany architektoniczne oraz przekroje budynku synagogi. Zdjęcia pochodzą z książki Alfreda Grotte pt. "Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts" k. 93-102
 • 520 a Ksero i diapozytyw z mapą przedstawiającą kórnicki park k. 103-104
 • 541 c c d 2022 e 1226
 • 546 a Pol.
 • 561 w Fogel, Irena
 • 600
  1
  9
  a Bromberger-Kobus, Alicja
 • 600
  1
  9
  a Gibasiewicz, Stanisław d (1904-1986)
 • 600
  1
  9
  a Goldberg, Jakub d (1924-2011)
 • 600
  1
  9
  a Gorzelanna, Bożena
 • 600
  1
  9
  a Pohl, Jan
 • 600
  1
  9
  a Scholl
 • 650
  .
  9
  a Macewy x w fotografii y 20 w. z Polska
 • 650
  .
  9
  a Synagogi x w fotografii y 20 w. z Polska
 • 650
  .
  9
  a Żydzi x histroria y 20 w. z Polska
 • 650
  .
  9
  a Żydzi x kultura y 20 w. z Polska
 • 651
  .
  9
  a Kórnik (woj. wielkopolskie) x tablice pamiątkowe y 20 w.
 • 651
  .
  9
  a Kórnik (woj. wielkopolskie) x historia
 • 655
  .
  9
  a Historia
 • 700
  1
  2
  a Głowacka, S.
 • 710
  2
  2
  a Kórnickie Towarzystwo Kulturalne.
 • 710
  2
  2
  a Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
 • 710
  2
  2
  a Starostwo Powiatowe (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Telekomunikacja Polska.
 • 710
  2
  2
  a Urząd Miasta i Gminy (Kórnik).
 • 710
  2
  2
  a Wojewódzki Konserwator Zabytków (Poznań).
 • 710
  2
  2
  a Wydział Działalności Gospodarczej (Urząd Miasta Poznania).
 • 710
  2
  2
  a Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Instytut Naukowo-Badawczy.
 • 740 a Notatki z adresami i nazwiskami
 • 740 a Historia rodzin żydowskich z Kórnika
 • 740 a Notatki dot. historii Żydów
 • 740 a Wypisy z monografii Poznania
 • 740 a Mapy geodezyjne Kórnika
 • 740 a Karta inwentaryzacyjna zabytków
 • 740 a Protokoły z posiedzeń komisji inwentaryzacyjnej
 • 740 a Korespondencja
 • 740 a Fotografie
 • 740 a Program uroczystości
 • 740 a Dokument dot. cmentarza żydowskiego
 • 740 a Materiały fotograficzne dot. kórnickiej Synagogi
 • 852 j BK 14873
 • 900 c fotografia przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; nad wejściem znajduje się napis w języku hebrajskim d 20 w. f 15,1x10 cm k k. 66-66v. m fotokopia fotografii
 • 900 a Fogel, Jerzy (1942-2013) c fotografia przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; nad wejściem znajduje się napis w języku hebrajskim d 1990 f 15,1x10 cm k k. 67-67v. m fotokopia fotografii
 • 900 c zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" d 20 w. f 15,1x10 cm k k. 68-68v. m fotokopia fotografii
 • 900 a Fogel, Jerzy (1942-2013) c zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" d 1990 f 15,1x10 cm k k. 69-69v. m fotokopia fotografii
 • 900 c zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" d 20 w. f 15,1x10 cm k k. 70-70v. m fotokopia fotografii
 • 900 a Fogel, Jerzy (1942-2013) c zdjęcie przedstawia wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne, żydowski świecznik oraz tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" d 1990 f 15,1x10 cm k k. 71-71v. m fotokopia fotografii
 • 900 c fotografia jest zbiorem 4 różnych zdęć, które przedstawiają wejście do tzw. "Ucha Igielnego" w Kórniku; na fotografii widać żydowskie płyty nagrobne, żydowski świecznik, tablicę z napisem: "Jest czas lamentu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni" oraz napis w języku hebrajskim, który znajduje się nad wejściem do "Ucha Igielnego" d 20 w. d 20 w. f 29,7x21 cm k k. 72-72v.
 • 999 a MMP d 22.01.27

Indeksy