Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy i instrukcje poselskie Zygmunta Augusta z lat 1562-1563.Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)Rękopisy16 w.
Przejdź do zbioru
Akta do panowania Stefana Batorego króla Polski 1583 roku: listy, instrukcje, relacje poselskie.Amurat zob. Murad; Anna Jagiellonka (królowa Polski 1523-1596); Batory Gryzelda zob. Zamoyska Gryzelda z Batorych; Braun Jerzy; Brzeźnicki Jakub sufragan pozn. (1540-1604); Brzeźnicki Jakub sufragan. pozn. (1540-1604); d'Allencon Francois; Działyński Mikołaj woj. chełmiński (1540-1604); Gerstmann Marcin bp wrocławski (1527-1585); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Górka Andrzej klan międzyrzecki (1534-1583); Górka Stanisław wda. poznański (1538-1592); Henryk II książę brunszwicki (1489-1568); Hohenzollern Jan Jerzy margrabia brandenburski (1525-1598); Hornostaj Gabriel wda brzeski (1515-1587); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Konarski Jan klan kaliski 1526-1599); Kościelecki Łukasz bp. pozn. (1539-1597); Kurtzbach Zygmunt (1547-1579); Leszczyński Andrzej wda brzesko kujawski sta nakielski (1559-1606); Leszczyński Rafał kaszt. śremski (ca 1526-1592); Maksymilian Hbaburg zob: Maksymilian III Habsburg; Maksymilian III Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Mehmed Girej II chan krymski (1532-1584); Oborski Olbrycht rotmistrz; Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp. (1540-1593); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp (1540-1593); Pac Stanisław woj. witebski (1522-1588); Piotrowski Jan sekr. król (1550-1591); Piotrowski Jan sekr. król. (1550-1591); Piotr V Kulawy hospodar mołdawski (1537-1594); Radziwiłł Jerzy bp krakowski wileński kardynał (1556-1600); Sinan pasza 16 w.; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Stefan Batory (król Polski 1533-1586); Truchsess Waldburg Gebhard von bp Kolonii (1547-1601); Wartenberg Georgius zob. Braun Jerzy; Wiśniowiecki Michał sta owrucki (?-1616); Zajączkowski Wojciech podstarosta; Zamoyska Gryzelda z Batorych wojewodzianka siedmiogrodzka (1569-1590); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zofia Jagiellonka księżna brunszwicka (1522-1575)Rękopisy16 w.
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."Anrep Reinhold; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Czarnkowski Andrzej wda kaliski (1560-ca 1618); Delwig Euerardus a; Delwig Euherardus zob. Delwig Euerardus a; Drucki Jan z Dziecinowic; Działyński Mikołaj wda chełmiński (ca 1540-1604); Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602); Farensbach Jerzy wda wendeński hetman inflancki (1551-1602); Firlej Jan podskarbi kor. (?-1614); Fryderyk Kettler książę Kurlandii i Semigalii (1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610); Jan hrabia Fryzji Wschodniej; Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kos Stanisław podkomorzy wendeński; Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602); Krutniewicz Hawryło; Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Linderson Andreas; Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Mierzejewski Adam rotmistrz król.; Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613); Ostrowski [Ostrogski] Konstanty książę wda kijowski; Potulicki Piotr wda kaliski; Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Prittwitz Jakub zob. Pretwicz Jakub wda podolski 1546-1613; Pstrokoński, Maciej bp przemyski (ca 1553-1609); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609); Rosen Jerzy; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Schenking Otto bp inflancki (1554-1637); Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605); Sobieski, Marek wda lubelski (1549/50-1605); Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (?-1606); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strik Teodor; Sudermański Karol zob. Karol IX Waza; Tarnowski Jan podkancl. kor. prymas (1550-1605); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tylicki Piotr podkancl. kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Wołowicz Andrzej płk. sędzia żmudzki; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17-19 w.
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Skarb No 1o"Rękopisy16-17 i 18 w.
Przejdź do zbioru
Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)Rękopisy16-19 w.
Znaleziono 5 rekordów