Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
Gniazdo cnoty, zkąd herby rycerstwa [...] Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Żmudzkiego [...] początek swoy maią.Bendoński, Szymon Szymonowic zob. Szymonowic, Szymon; Paprocki Bartłomiej zob. Paprocki Bartosz; Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614); Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1550-1620); Simonides, Szymon zob. Szymonowic, Szymon; Simonius, Simon zob. Szymonowic, Szymon; Simon Simonius Leopoliensis zob. Szymonowic, Szymon; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Szymonowicz Szymon zob. Szymonowic, Szymon; Voluczki, Andreas zob. Wołucki, Andrzej; Wołucki, Andrzej poeta ; (?-1588)StarodrukiCim.F.40491578)
Przejdź do zbioru
Ogrod krolewsky w ktore~2m o Poczatku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Krolow Polskich, Czeskich Xiążąt Sląskich Ruskich litewskich Pruskich rozrodzenia ich krotko opisane niaidziesz /Gorajscy (ród); Gorajski, Piotr (ante 1561-1619); Moiecki, Przeclaw zob. Mojecki, Przecław; Mojecki, Przecław; Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614); Sedlčansky, Daniel (?-1613); Sędziwój, Michał alchemik, filozof ; (1566-1636); Sendivogius Michael zob. Sędziwój, MichałStarodrukiCim.F.40501599 16 VIII [rz.])
Przejdź do zbioru
Panosza. Tho iest wysławienie panow y paniąt ziem ruskich y podolskich, z męsthwa z obyczaiow, y z inszych spraw poczćiwych ktoremi oni porownali z onymi Greckiemi y Troiańskiemi meżmi, także theż madremi, rzymskiemi i inszych państw rozmaitych Ricerzmi, z Oratory y philozophy, osmia wirkow tylko co przednieysze osoby opisane.Masz theż krole polskie, zmarłe woiewody wołoskie, sasiady przyległe, insze krole rzymskie, y inszych narodow, hetmany ich sprawne, z rozmaitemi sprawami ich, krotce opisane.Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614); Wirzbięta, Maciej (1523-1605)StarodrukiCim.Qu.21751575
Znaleziono 3 rekordy