Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."Alentano Francesco; Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra wice król Neapolu (1568-1639); Baglio Giacomo da generał Franciszkanów; Balbi Giovanni Battista; Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627); Borlay de kardynał włoski; Charnace Hercules de poseł franc.; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Krzysztof chorąży W. Ks. Lit. (?-1652); Chrisostomo de Capranica; Ciepielowski Stanisław; Corcione Vincenzo minister króla hiszpańskiego; Cosimo II de Medici wlk. książę Toskani (1590-1621); Costa Pietro Maria; Cuniga Baltazar de dyplomata hiszpański (1561-1622); d'Alba zob. Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra; Daniłowicz Jan wda podolski (?-1628); Farnese Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Ferdynand II Medyceusz książę Toskani (1610-1670); Galeota Giuseppe; Gąsiewski Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin; Gaspar de Guzman y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar hrabia Olivares hiszpański polityk pierwszy minister Filipa IV (1587-1645); Gembicki Albertus Laurentius zob Gembicki Wawrzyniec; Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Giovani Domenico Paolini; Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Grassi Giorgio; Guzman Belasco Francisco de gubernator Filipin (?-1603); Homanay Jerzy de sędzia dworu król.; Iskander Basza; Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. (1634-1702); Jan Albrecht zob. Jan Albert Waza; Juan Enriquez; Kantymir Murza basza Sylistrii (?-1637); Karol Medyceusz kardynał (1595-1666); Kazanowski Marcin hetman pol. kor. sta bohusławski (1563-1636); Kołudzki Szymon kanonik pozn. sekr. król. (ca 1570-1656); Konaszewic Piotr hetman wojska zaporoskiego (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Kosma II Medyceusz zob: Cosimo II de Medici; Kosma II Medyceusz zob. Cosimo II de Medici; Kozielewski Kasper kanonik gnieźnieński sekretarz król.; Łempicki Jakub sekr. wlk. kor.; Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632); Makowski Adam opat jędrzejowski dyplomata (ca 1578-1623); Mąkowski Adam zob: Makowski Adam; Monteforte Łukasz de franciszkanin penitencjarz arcybiskupi; Nevers; Noris Mattia e Giovanni; Nowodworski Adam bp kamieniecki (1572-1634); Nowodworski Bartłomiej kawaler maltański kapitan gwardii przybocznej (1552-1625); Onorato [Honoriusz] II książę Monako (1597-1662); Opaliński Andrzej bp poznański (1575-1623); Orlandizio Claudio; Ostrowski sta sandomierski; Paoli Lorenzo prokurator generalny Jezuitów; Peoldi N.; Peroni Nicolo; Petagna Partenio; Plichta Konstanty kaszt. sochaczewski, sta gostyński; Powsiński Bartłomiej szambelan papieski (1568-1622); Raduł Mihnea hospodar wołoski (1586-1626); Roxas Bernard Sandoval de kardynał Toledo; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudomin Andrzej jezuita (1596-1631); Sapieha Leon; Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł kanclerz w. lit.; Scaglia Desiderio kardynał Cremony (1567-1639); Serra Francisco; Sobieski Jakub wda bełski i ruski, ojciec króla Jana III Sobieskiego (1591-1646); Spinelli Filippo kardynał (1566-1616); Szyszkowski Marcin bp krakowski (1554-1630); Tadino Giulio Cesare; Tarnowski Stanisław; Tryzna Marcin sekretarz króla; Tyszkiewicz Teodor Skumin podskarbi w. lit. (1533-1618); Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu; Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński poseł polski w Rzymie; Uszakowski; Vescovo di Ferminia; Wężyk Jan proboszcz sandomierski kanonik krak.; Wiktoria della Rovere księżniczka Urbino (1622-1694); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza zob. Władysław książę; Władysław Waza książę (1595-1648); Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi ziemski pisarz w. lit.; Wolski Mikołaj marsz. w. kor. (1553-1630); Zapeta zob. Zapata Antonio y Cisneros; Zebrzydowski Mikołaj wda krak marszałek wlk. kor. (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman i kancl. wlk. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław kanclerz hetman wlk. kor. (1547-1620); Żórawiński Stanisław; Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00292; BK 0029217 w.
Przejdź do zbioru
Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.Buskowski Marcin; Bykowski, Stanisław Jaksa klan konarski wda sieradzki (1540-1624); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Dilawer Basza wezyr; Drugeth de Homonnay Georg poseł siedmiogrodzki; Działyński Michał Erazm bp kamieniecki sufragan warmiński; Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Gostomski Jan wda kaliski (ca 1576-1623); Grochowski Felicjan klan przemyski; Jan Chrystian (książę legnicko-brzeski ; 1591-1639); Karnkowski Jan podkom. łączycki (1618-1634); Kazimirski Krzysztof bp kijowski (?-1618); Kiełczewski Wacław sta wschowski (?-1620); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (1588-1644); Konaszewicz Piotr Sahajdaczny hetman kozaków rejestrowych (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Krasicki Marcin wda podolski (1574-1631); Kuczborski Jan bp chełmiński sekretarz Zygmunta III (ca 1572-1624); Leśniowolski Prokop sta brański wda podlaski (?-1653); Ligęza Hermolaus podskarbi w. kor. (?-1632); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Madaliński Bonawentura bp kujawski (1620-1691); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński (1560-1628); Mniszech Stanisław Bonifacy sta sanocki i lwowski (1590-1661); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Oleszko Florian wojski włodzimierski; Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Ożga Piotr referendarz kor. (?-1623); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. (1589-1667); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Prusinowski Adam wda bełski (?-1619); Przyjemski Stanisław wda inowrocławski kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642); Radoszewski Bogusław bp kijowski łucki (1577-1638); Raduł Mihnea hospodar wołoski hospodar mołdawski; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Rudnicki Stanisław sędzia ziemski kaliski (?-1630); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Sieniawski Adam Hieronim pisarz polny kor. sta lwowski (1623-1650); Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Trebnitz Adam cysters; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Wejher Melchior klan elbląski wda chełmiński (?-1643); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622); Żaliński Samuel wda malborski (ca 1580-1629); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Zasławski Aleksander klan wołyński wda kijowski; Zasławski Janusz wda podlaski i wołyński (?-1629); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Jan miecznik kor. (?-1641); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00330; BK 0033017 w.
Znaleziono 2 rekordy