Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
[Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610); Bałaban Aleksander; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. (1548-1615); Baronio, Cesare kardynał włoski hagigraf (1538-1607); Bogusz Jan klan zawichojski; Boratyński Mikołaj stolnik orszański; Borghese, Scipione kard. (1577-1633); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Czykowski Stanisław podkomorzy krakowski; Daniłowicz Jan wda ruski (1570-1628); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Domaradzki Stanisław podstoli lwowski; Drewiński Lauryn cześnik wołyński; Dżanibekgirej chan krymski; Działyński Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617); Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621); Filip II (książę pomorski ; 1573-1618); Firlej, Henryk (abp gnieźnieński ; 1574-1626); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Zygmunt margrabia brandenburski; Jermogen Siergiej archiep. smoleński; Jerzy III ks. pomorski; Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Karol II książę oleśnicki; Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kochanowski Piotr (1566-1629); Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski; Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Korecki Samuel Karol pułk. sta ropczycki (1621-1651); Kos Feliks ksiądz sekr. król.; Kossobudzki Adam klan wyszogrodzki; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Krzewski Abraham sekr. pos. w Turcji poseł; Kuczborski Jan bp chełmiński sekr. król. (ca 1572-1624); Łahodowski Jan klan woł.; Lanckoroński Stanisław wda podlaski, sandomierski (ca 1465-1535); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Ledóchowski Samuel pisarz ziemski krzemieniecki; Leon XI (papież ; 1535-1605); Leopold abp Strasburga; Leśniowski Maciej sta raciborski klan bełski; Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Ligęza Sebastian podstoli sandomierski; Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Madaliński Jan opat lędzki; Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642); Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński 1560-1628; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Mohiła Konstanty wda wołoski; Montalto Alessandro kard.; Mortangen Ludwik von zob. Mortęski Ludwik; Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623); Plichta Konstanty klan sochaczewski; Przyjemski Andrzej klan gnieźn. marsz. nadworny kor. (?-1618); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marsz. w. lit. wda wileński (1549-1616); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rudomina Jan sekretarz królewski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sierakowski Jan cześnik podolski; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stadnicki Stanisław (ca 1551-1610); Stefan II Bocskay (książę Siedmiogrodu ; 1557-1606); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Struś Mikołaj klan halicki sta bracławski i winnicki (zm. 1604); Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szydłowiecki Krzysztof klan sandomierski; Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wężyk Jan prymas 1575-1638; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wołłowicz Hieronim [Jarosz] podkancl. lit. sta żmudzki (?-1643); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kancl. w. kor. (1582-1642); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00325; BK 0032517 w.
Brak miniatury"Inventarium Omnium et Singulorum Privilegiorum, Qvaecunqve in Archivio Regio Arcis Cracoviensis Continentur. Confectum Mansato, et ex Commissione Sacrae Regiae Majestatis, Per Venerabiles Stanislaum Lubiensky, Gneznensem et Mathiam Lubiensky, Lanciciensem, Praepositos, ejusdem Majestatis Secretarios Anno Domini M.DC.XIII."RękopisyBK 00836; BK 008361613
Znaleziono 2 rekordy