Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wynikówLista Widok kompaktowy Tabela
Znaleziono 720 obiektów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioruKorespondencja Zygmunta Augusta z żoną Barbarą Radziwiłłówną oraz materiały związane z pertraktacjami o unię Korony z Litwą - autografy, oryginały, kopie.Agryppa, Wacław kasztelan miński, smoleński (ca 1540-1597); Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568); Barbara Radziwiłłówna (królowa Polski ; 1520-1551); Bujno, Jan sędzia drohiczyński; Chodkiewicz, Jan kasztelan wileński (ca 1537-1579); Drzewicki, Adam kasztelan inowrocławski, gostyński (?-1569); Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Galen, Henryk von mistrz inflancki (1480-1557); Gotthard, Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; ca 1517-1587); Grimzdybr, Grzegorz kanonik miednicki; Hajko Jan kasztelan brzeski; Herburt, Walenty biskup przemyski (1524-1572); Hohenzollern, Wilhelm arcybiskup ryski (1498-1563); Hornostaj, Gabriel wojewoda brzeskolitewski (?-1587); Izabella Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559); Jamont, Paweł kanonik miednicki; Jan III Waza (król Szwecji ; 1537-1592); Jordan, Spytek Wawrzyniec kasztelan krakowski (1518-1568); Katarzyna (królowa Polski ; 1533-1572); Koszutski Stanisław bibliotekarz Zygmunta Augusta poeta zm. 1559; Krasiński, Franciszek biskup krakowski, podkanclerzy koronny (1525-1577); Kunicki dzierżawca szydłowiecki; Łaski, Stanisław wojewoda sieradzki (1491-1550); Mielecki, Mikołaj wojewoda podolski, hetman wielki koronny (ca 1540-1585); Myszkowski, Stanisław krajczy koronny, ksztelan sandomierski, wojewoda krakowski (?-1570); Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz podskarbi wielki litewski (?-1575); Ościk, Jerzy wojewoda mścisławski, smoleński (ca 1530-1579); Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530); Owsiany, Tomasz pisarz bielski; Padniewski, Filip biskup krakowski, podskarbi koronny (1510-1572); Patkowski, Piotr sędzia mielnicki; Piekarski, Stanisław 16 w.; Podlodowski, Jerzy prepozyt gnieźnieński, kanclerz Barbary Radziwiłówny (?-1555); Protasewicz, Walerian biskup wileński (ca 1505-1579); Radziwiłł, Elżbieta (1533-1562); Radziwiłł, Mikołaj kanclerz litewski, wojewoda wileński (1515-1565); Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof marszałek wielki litewski, wojewoda wileński (1549-1616); Radziwiłł, Mikołaj wojewoda wileński, hetman wielki litewski (1512-1584); Rosenberger, Johann kupiec augsburski; Rosenberger, Markward kupiec augsburski; Sapieha, Dymitr administrator puszcz królewskich (?-1576); Sawicki, Maciej pisarz litewski (ca 1530-1581); Sieniawski, Mikołaj wojewoda ruski, hetman wielki koronny (1489-1569); Staroźrebski Sobiejuski, Wojciech biskup chełmski, przemyski (ca 1517-1589); Stefan z Mejszagoły kanonik katedralny w Miednikach; Stożeński, Kasper rotmistrz królewski; Synowski Jan dworzanin Barbary Radziwiłłówny; Trzebuchowski, Mikołaj kasztelan gnieźnieński; Trzykowicz Kasper 16 w.; Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581); Warszewicki, Stanisław jezuita. teolog (1529-1591); Wierzbicki, Wacław biskup żmudzki (?-1555); Wierzbicki Wiktoryn biskup żmudzki, łucki (ca 1520-1588); Wołłowicz, Ostafi kanclerz wielki litewski, kasztelan wileński (?-1587); Wyszkowski, Wojciech sędzia grodzki bielski; Zebrzydowski, Florian kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji (?-1566); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00247; BK 0024716 w.
Przejdź do zbioruDiariusz Sejmu Piotrkowskiego 1562 r.Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)RękopisyBK 00249; BK 002491551-1574
Przejdź do zbioruDokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka oraz dokumenty z czasów Zygmunta III Wazy.Baranowski, Wojciech (prymas Polski ; 1548-1615); Borzysławski, Piotr (?-ca 1543); Broniewski Marcin poseł na sejm; Choiński, Jerzy; Ciświcki, Adam kasztelan śremski; De la Gardie, Jacob (1583-1652); Dżanibek Girej chan krymski (1610-1623) 17 w.; Firlej, Mikołaj wojewoda krakowski (?-1601); Gembicki, Wawrzyniec (prymas Polski ; 1559-1624); Gostomski, Stanisław wojewoda rawski (?-1598); Grodziecki, Adam kasztelan nakielski, międzyrzecki; Grudziński, Stefan wojewodzic rawski, syn Zygmunta; Grzymułtowski, Janusz kasztelan bydgoski (?-1617); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; (1594-1632); Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593); Orzelski, Świętosław starosta radziejowski (1549-1598); Ostroróg, Sędziwój starosta wschowski, kasztelan międzyrzecki (ca 1568-1624); Pierzchliński, Andrzej podkomorzy poznański (ca 1570-1624); Przyjemski, Stanisław wojewoda inowrocławski, starosta generalny wielkopolski, marszałek nadworny koronny (?-1642); Radziwiłł, Janusz podczaszy litewski, kasztelan wileński (1579-1620); Radziwiłł, Jerzy biskup krakowski, kardynał, gubernator Inflant (1556-1600); Radziwiłł, Krzysztof wojewoda wileński, hetman wielki litewski (1585-1640_; Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof marszałek wielki litewski, wojewoda wileński (1549-1616); Rozdrażewski, Hieronim biskup włocławski (1546-1600); Rudnicki, Stanisław sędzia ziemski kaliski (?-ca 1630); Sahin, Girej (ca 1585-1641); Skarga, Piotr (1536-1612); Słuszka, Aleksander wojewoda miński, trocki (1580-1647); Solikowski, Jan Dymitr arcybiskup lwowski (1539-1603); Włoszek, Stanisław podskarbi nadworny litewski; Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00250; BK 0025016-17 w.
Brak miniaturyListy oryginalne rożnych osób do Jana Przerębskiego pierwey biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego potem arcybiskupa gnieznienskiego od 1550 do 1561.Bona (królowa Polski ; 1494-1557); Bzicki, Andrzej kasztelan chełmski (?-1567); Czarnkowski, Andrzej biskup poznański (1507-1562); Czerski 16 w.; Dachnowski dworzanin król.; Dobaniewski, Olechno łowczy przemyski; Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Galen, Henryk von mistrz inflancki (1480-1557); Gim 16 w.; Glinka Anna zob. Wolska Anna; Gołębiowski, Łukasz (1773-1849); Górka, Łukasz wojewoda brzeski, łęczycki, poznański (1533-1573 ); Górkowa, Elżbieta (1539-1582); Herberstein, Sigmund von (1486-1566); Hohenzollern Wilhelm arcybiskup ryski (1498-1563); Jaczymirski, Paweł rotmistrz kamieniecki; Jakub z Szadka kanonik sandomierski (1412-1487); Jalibowski, Mikołaj; Jordan, Spytek Wawrzyniec kasztelan krakowski (1518-1568); Katarzyna (królowa Polski ; 1533-1572); Kocieński 16 w.; Krobanowski podsędek chełmiński; Krzesiński, J. dworzanin Beaty Ostrogskiej; Łaska, Beata (1515-1576); Leżeńska 16 w.; Ligęza, Feliks arcybiskup lwowski (ca 1500-1560); Lismanin, Franciszek prowincjał franciszkanów, działacz reformacyjny (1504-1566); Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550); Mielecki, Jan wojewoda podolski, marszałek wielki koronny (?-1561); Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563); Olelkowicz, Jan Szymon (książę słucki ; ?-1592); Ostrogscy (rodzina); Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530); Ożarowski, Janusz podsędek chełmiński; Padniewski, Filip biskup krakowski, podskarbi koronny (1510-1572); Piekarski prezbiter luterański; Pilecki, Mikołaj 16 w.; Przerębski, Jan (prymas Polski ; 1519-1562); Radziwiłł, Mikołaj kanclerz litewski, wojewoda wileński (1515-1565); Ramsza dzierżawca dóbr królewskich; Rimer, Jan 16 w.; Sekuliński, Jan 16 w.; Sieniawski, Aleksander stolnik i podkomorzy halicki (ca 1490-1568); Sieniawski, Mikołaj wojewoda ruski, hetman wielki koronny (1489-1569); Sikora 16 w.; Simon prezbiter luterański; Spot, Piotr starosta piotrkowski; Stryżowski, Jan 16 w.; Švihovsky, Břetislav ochmistrz króla węgierskiego; Szekuliński, Jan sługa Jana Tarnowskiego; Tarło, Gabriel kasztelan radomski, krajczy koronny (?-1565); Tarło, Paweł arcybiskup lwowski (?1565); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Tarnowski, Jan Krzysztof starosta sandomierski, kasztelan wojnicki (1537-1567); Tęczyński, Stanisław kasztelan lwowski, wojewoda sandomierski, krakowski (?-1561); Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581); Wiśniowiecki, Dymitr dzierżawca woniaczyński; Wolska, Anna kasztelanowa sandomierska; Zaborowski, Jan proboszcz sandomierski (1448-1530); Zaremba 16 w.; Zborowski, Marcin wojewoda poznański, kasztelan krakowski (1492-1565); Złoczowski 16 w.; Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)RękopisyBK 00251; BK 0025116 w.
Przejdź do zbioruListy oryginalne i autografy Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego do króla Zygmunta Augusta od 1562 do 1568.Hozjusz, Stanisław (1504-1579 ); Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579 ); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00252; BK 0025216 w.
Przejdź do zbioruListy i instrukcje poselskie Zygmunta Augusta z lat 1562-1563.Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00260; BK 0026016 w.
Przejdź do zbioruDiarium per R. D. Franciscum Krasinski [...] ad Maximilianum II Romanorum Imperatorem, [...] oratorem in comitiis Imperii Augustae Anno Domini 1566 celebratis gestarum in quo mandata regia ad ipsum oratorem scripta postulata imperatori et ordinibus imperii proposita ac eorundem responsa continentur.Krasiński, Franciszek biskup krakowski, podkanclerzy koronny (1525-1577); Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00261; BK 0026117 w.
Przejdź do zbioruHistoria Livonica 1556-1557.Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00263; BK 0026316 w.
Przejdź do zbioruAkta oryginalne za panowania Stefana Batorego z lat 1576-1586.Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Dorohostajski Mikołaj wda połocki (?-1597); Grabowiecki Sebastian sekretarz królewski (ca 1543-1607); Hlebowicz Jan wda trocki klan miński (ca 1540-ca 1590); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Kiszka Jan wda brzeski klan wileński (1552-1592); Korsak Roman Wasilewicz dworzanin królewski; Kościesza Konstanty kniaź zob. Łukomski Konstanty kniaź; Krasiński Stanisław archidiakon krakowski sekretarz królewski (1534-1598); Magnus (król Inflant 1540-1583); Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576); Mielecki Mikołaj wda podolski hetman wlk. kor. (ca 1540-1585); Niemsta Jerzy sta warszawski łożniczy Stefana Batorego (?-1583); Olelkowicz Jerzy ks. słucki; Ościk Jerzy wda mścisławski, wda smoleński (ca 1530-1579); Pac Mikołaj bp kijowski (1527-1585); Pac Paweł klan witebski (?-1595); Protasewicz-Szuszkowski Walerian bp łucki i bp wileński (ca 1505-1579); Protaszewicz-Szuszkowski zob. Protasewicz; Radziwiłł Jerzy bp krakowski wileński kardynał (1556-1600); Radziwiłł Mikołaj Rudy wda wileński hetman w. litewski (1512-1584); Stefan Batory (król polski ; 1533-1586); Szuszkowski zob. Protasewicz; Wołłowicz Eustachy klan trocki (?-1587); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zbaraski Stefan wda witebski trocki klan trocki (1518-1585); Zborowski Andrzej marszałek nadw. kor. (?-1598); Zborowski Jan hetman nadw. kor. klan gnieźnieński (1538-1603); Zborowski Jan hetman nadw. kor., klan gnieźnieński (1538-1603); Zborowski Jan sta stobnicki; Zborowski Krzysztof podczaszy kor. (?-1593); Zborowski Piotr wda sandomierski krakowski (?-1580)RękopisyBK 00277; BK 0027716 w.
Przejdź do zbioruMateriały do dziejów Polski od 1575-1701 roku.August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. (1634-1702); Krakowski Jan; Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek wlk. kor. (ca 1642-1702); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp (1540-1593); Tański Jan instygator kor., klan międzyrzecki (?-1673); Urban VIII (papież ; 1568-1644); Władysław Waza IV (król ; 1595-1648); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605)RękopisyBK 00278; BK 0027817-18 w.
Przejdź do zbioruAkta za panowania Batorego A. D. 1578.Albrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618); Berzevicius Martinus; Borukowski Jan bp przemyski, podkanclerzy kor. ; (1524-1584); Broniewski, Marcin sekr. król., kartograf , podróżnik (?-1593); Dulski Jan podskarbi kor. (?-1590); Goślicki Wawrzyniec bp pozn. (ca 1530-1607); Hornostaj Gabriel wda brzeski (1515-1587); Hozjusz Stanisław kardynał (1504-1579); Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603); Kryski Stanisław wda mazowiecki (ca 1536-1595); Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Lupowski Szymon prepozyt miechowski; Maria Leonora Kliwijska księżna pruska, rugijska, szczecińsko-pomorska (?-1608); Mehmed Girej II chan krymski (1532-1584); Mielecki Mikołaj wda podolski hetman wlk. kor. (ca 1540-1585); Murad III (sułtan Turcji ; 1546-1595); Myszkowski Piotr bp.krak. podkanclerz kor. (1510-1591); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp. (1540-1593); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp. 1540-1593; Piotrowski Jan sekr. król. (1550-1591); Piotr V Kulawy hospodar mołdawski (1537-1594); Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606); Przeborowski Marcin Tomasz; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Wolski Piotr Dunin kanclerz w. kor. bp płocki (?-1590); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. 1542-1605; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zebrzydowski Kasper wda kaliski (ca 1500-1583)RękopisyBK 00279; BK 0027916 w.
Przejdź do zbioruAkta do panowania Stefana Batorego króla Polski 1583 roku: listy, instrukcje, relacje poselskie.Amurat zob. Murad; Anna Jagiellonka (królowa Polski 1523-1596); Batory Gryzelda zob. Zamoyska Gryzelda z Batorych; Braun Jerzy; Brzeźnicki Jakub sufragan pozn. (1540-1604); Brzeźnicki Jakub sufragan. pozn. (1540-1604); d'Allencon Francois; Działyński Mikołaj woj. chełmiński (1540-1604); Gerstmann Marcin bp wrocławski (1527-1585); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Górka Andrzej klan międzyrzecki (1534-1583); Górka Stanisław wda. poznański (1538-1592); Henryk II książę brunszwicki (1489-1568); Hohenzollern Jan Jerzy margrabia brandenburski (1525-1598); Hornostaj Gabriel wda brzeski (1515-1587); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Konarski Jan klan kaliski 1526-1599); Kościelecki Łukasz bp. pozn. (1539-1597); Kurtzbach Zygmunt (1547-1579); Leszczyński Andrzej wda brzesko kujawski sta nakielski (1559-1606); Leszczyński Rafał kaszt. śremski (ca 1526-1592); Maksymilian Hbaburg zob: Maksymilian III Habsburg; Maksymilian III Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Mehmed Girej II chan krymski (1532-1584); Oborski Olbrycht rotmistrz; Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp. (1540-1593); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. sta gen. wlkp (1540-1593); Pac Stanisław woj. witebski (1522-1588); Piotrowski Jan sekr. król (1550-1591); Piotrowski Jan sekr. król. (1550-1591); Piotr V Kulawy hospodar mołdawski (1537-1594); Radziwiłł Jerzy bp krakowski wileński kardynał (1556-1600); Sinan pasza 16 w.; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Stefan Batory (król Polski 1533-1586); Truchsess Waldburg Gebhard von bp Kolonii (1547-1601); Wartenberg Georgius zob. Braun Jerzy; Wiśniowiecki Michał sta owrucki (?-1616); Zajączkowski Wojciech podstarosta; Zamoyska Gryzelda z Batorych wojewodzianka siedmiogrodzka (1569-1590); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zofia Jagiellonka księżna brunszwicka (1522-1575)RękopisyBK 00280; BK 0028016 w.
Przejdź do zbioruAkta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.Anna Austriaczka (królowa Polski i Szwecji ; 1573-1598); Anna Habsburżanka zob. Anna Austriaczka; Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596); Anna Wazówna (królewna szwedzka ; 1568-1625); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Batory, Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Batory Gabriel ksiażę Siedmiogrodu (1589-1613); Batory Zygmunt książę Siedmiogrodu (1572-1613); Bolestraszycki; Butler Gerard Jerzy podkom. wendeński; Buywid Michał; Chalecki Dymitr podskarbi w. lit. (?-1598); Charłęski Szymon?; Chodkiewicz Hieronim klan wil. (1560-1617); Chodkiewicz, Hieronim klan wil. (1560-1617); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Cicziński Wasilij Zienkowicz; Ciz Jan sekr. król.; Ciz? Jan sekr. król.; Czapliński porucznik; Czartoryski; Dębiński Maciej wda parnawski; De La Gardie Jacob gen. szwedz. gubernator Estonii marsz. Szwecji; Duckero Joanne; Dyak Andrzej Iwanow; Dziadkowski Aleksander; Dziadkowski Stanisław ciwun koweński; Farensbach Jan sta lenzeński (?-1627); Farensbach Włodzimierz Wolmar awanturnik zdrajca (1586-1633); Felt Johan von der; Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki 1578-1637); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Filip III Habsburg (król Hiszpanii ; 1605-1665); Firlej Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej, Henryk (prymas abp gnieźnieński ; 1574-1626); Fryderyk Kettler (ksiażę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Galbrecht Jurgen burmistrz Dobblina; Giedroyć Melchior bp żmudzki (1536-1608); Głębocki Albert; Goraiski Piotr; Górnicki Łukasz poeta pisarz sekr. król. (1527-1603); Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Gostomski Stanisław wda rawski (?-1598); Grodziński Jan Mieleszka; Grudowski Piotr marszałek zjazdu warszawskiego; Grudziński Zygmunt wda rawski (ca 1560-1618); Grzegorz XIV (papież ; 1535-1591); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Gyllenhielm Karl Karlson; Hlebowic Jan stolnik wlk. lit (?-1633); Hlebowicz Jan stolnik lit. (?-1604); Hlebowicz Mikołaj pstol. lit. rot. wda wil. klan wil. (?-1632); Hołownia Józef; Hołownia Paweł pisarz sk. lit. koniuszy wil.; Hołownia zob. Hołownia Paweł pisarz sk. lit. koniuszy wil.; Holtscher Bertram klan derptski; Hrydzicza Jan namiestnik dorohobuski; Hrydzicz Jan sekr. król.; Hryniecki; Innocenty IX (papież ; 1519-1591); Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL; Iwanow Andrej diak; Jakowski Krzysztof; Jasieński Mikołaj podkom. wil. pis. WKsL sekr. król.; Jerzy Wilhelm Hohenzollern elektor brandenburski (1595-1640); Jerzy Wilhelm Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1595-1640); Kapaczowski Piotr rtm.; Karlson Karol; Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Karp Mikołaj; Kazanowski Adam klan sandomierski podkom. nadw. kor. (1599-1649); Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy (1563-1634); Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy 1563-1634); Kazimierski; Kiesowski Maciej; Kieszowski Maciej; Kindi Mikołaj; Kiszka Janusz wda połocki hetman w. lit. (ca 1586-1654); Kiszka Krzysztof wda witebski (1590-1646); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (ca 1588-1644); Kiszka Mikołaj wda derpski (1588-1644); Kiszka Stanisław bp żmudzki (1584-1626); Kiszkowa Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Kiszkowa Elżbieta z Ostrogskich zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599; Klukowski; Komorowski Samuel psęd. chor. wiłkom. (?-1659); Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609); Kopaczewski Piotr rotmistrz; Kopaczowski Piotr rotmistrz; Kopysteński Michał wład. samb. przem. (?-1610); Kopystyński Mateusz zob.: Kopystyński Michał; Kopystyński Michał [imię zakonne] bp przemyski (?-1610); Korff Mikołaj płk klan i wda wendeński (?-1659); Korff Mikołaj płk. klan i wda wendeński (?-1659); Korf Mikołaj zob: Korff Mikołaj; Koscieski Marcin; Kościeski Marcin pisarz; Kossakowski; Kozubowski Łukasz; Krasiński Stanisław wda płocki (1558-1617); Krupa Stanisław?; Krupka Stanisław; Kupreliwi Michał; Kuprel Michał; Labar kpt.; Lacki Teodor pis. pol. (?-1616); Lagardie Jakub de gubernator Estonii; Łaszcz Jan; Łaszcz Piotr; Latalski Mikołaj klan nakielski; Leśniowolski Marcin klan podlaski (?-1593); Leszczyński Rafał wda bełski przywódca różnowierców (1579-1636); Ligęza Mikołaj Spytek klan czechowski (1562-1637); Lipski Adam; Lisowski rtm; Łoboda Archory zob: Łoboda Hrychor [Grzegorz]; Łowicki Jan klan inowrocławski (?-1640); Lubieniecki; Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lutomirski Mikołaj; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn.prymas (1548-1608); Maksymilian III Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Malaspina Germanico bp św. Sewera nuncjusz (1550-1603); Malaspina Germanik nuncjusz papieski; Mandsskiolldh Christopher; Mandsskiolldh? Christopher; Mansfeld Ernest hr; Manskiöldh; Marcinkiewicz; Michał I Waleczny hospodar wołoski (1557-1601); Michał Waleczny hospodar wołoski; Mieleszko Jan stol. grodz.; Mielnik Paweł; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Miroszowski; Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Mustapha zob. Mustafa I sułtan; Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Myszkowski Zygmunt marsz. wlk. kor. (ca 1562-1615); Nalewajko Semen hetman kozacki (1560-1597); Naruszewicz Krzysztof podskarbi lit. (?-1630); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Naruszewicz Krzysztof podskarbi ziemski pisarz łowczy (?-1630); Naruszewicz Mikołaj klan żmudzki; Naruszewicz Mikołaj klan żmudzki (?-1603); Ogiński Bogdan Marcjan podkomorzy trocki (?-1625); Ogiński Bogdan podk. trocki. (?-1625); Ostrogska Elżbieta zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599; Ostrogski Janusz klan krak. (1554-1620); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski ca 1554-1620; Ostroróg Jan klan pozn. (1565-1622); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Oxenstierna Gabriel; Oxenstierna Gabriel Gustafsson szwedzki mąż stanu (1587-1640); Pac Stefan podskarbi lit. podkanclerzy lit. (1587-1640); Paukszta Stanisław; Piotrowic Kasper; Plettenberg Walter sta nowogrodzki; Pukszta Jan chorąży wołkowyjski; Pukszta Stanisław; Radziejowski Stanisław; Radziwiłł Albrycht Władysław (1589-1636); Radziwiłł Albrycht Władysław stolnik w. lit. (1589-1636); Radziwiłł Jan Jerzy klan trocki (1588-1625); Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1600); Radziwiłł Janusz podczaszy w. ks. lit. (1579-1620); Radziwiłł Janusz podczaszy Wlk. Ks. Lit. (1579-1620); Radziwiłł Jerzy bp krakowski gubernator Jnflant (1556-1600); Radziwiłł Jerzy kardynał; Radziwiłł Katarzyna z Tęczyńskich żona Krzysztofa Mikołaja "Pioruna" Radziwiłła (1544-1592); Radziwiłł Krzysztof hetman pol. lit.; Radziwiłł Krzysztof hetman polny lit.; Radziwiłł Krzysztof hetman wlk. kor.; Radziwiłł Krzysztof "Piorun" wda wileński hetman w. lit. (1547-1603); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Piorun" hetman wlk. lit. (1547-1603); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" wda trocki (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" wda wil. (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Sierotką wda trocki; Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodz. wil. (?-1599); Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Radziwiłłówna Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Radzymiński Aleksander; Radzymiński Aleksander ciwun żmudzki (?-ca 1657); Recke Fryderyk Jerzy von der rotmistrz; Recke Fryderyk Jerzy von der rtm.; Reut Daniel; Reuth Daniel; Reut Roman; Rymsza Andrzej; Sapieha Leon kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł koniuszy król. (1563-1635); Sapieha Paweł koniuszy lit. podkanclerzy lit. (?-1635); Schraffer Adam; Schrappfer Adam; Sienieński Jakub bp krak. (?-1639); Sienieński Jakub protektor arian (1568-1639); Słucka Katarzyna z Tęczyńskich zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Sokoliński Drucki Jan notariusz lit.; Sokoliński Jan notariusz lit.; Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strawiński Balcer; Strawiński Balcer ciwun trocki; Szałapski Jan; Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szołdrski Andrzej proboszcz gnieźn.; Szujski Wasyl Wlk. kniaż moskiewski (1552-1612); Szwarchoff jan rotmistrz; Szwarchoff Jan rtm.; Talwosz Adam klan żmudzki; Tęczyńsi Gabriel wda lubelski (1574-1617); Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Tęczyńska Katarzyna zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Tęczyński Gabriel wda lubelski (?-1617); Tęczyński Jan; Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Telatycki Jan; Thelatycki Jan; Tomaszewicz Andrzej; Trantson Antonius; Tylicki Piotr bp krak. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tyszkiewicz Teodor podskarbi nadw. lit. wda nowogrodzki (?-1618); Tyzenhaus Gothard Jan kpt. marienburski klan wendeński; Tyzenhauss Jan Gotard klan wendeński; Wasyl Szujski car Rosji ; 1552-1612); Ważyński Bartłomiej podkom. derpski (1570-ca 1648); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wilamowski Marek; Wilhelm Kettler książę Kurlandii (1574-1640); Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640); Wiśniowiecki Janusz wda krakowski; Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław Waza królewicz polski zob. Władysław IV Waza; Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Włodek Stanisław wda bełski; Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Włodkówna Jadwiga wojewodzianka bełska; Wołkoński Hrehor [Grzegorz] Konscienemowicz; Wołłowicz Hieronim sta żmudzki (?-1643); Wołowicz Hieronim podskarbi lit.; Woyna Benedykt bp wil. (?-1615); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Woyna Jan; Woyna Maciej pisarz; Wrangell Hans; Wrzeszeżac Paweł; Wrzeszeżaka? Paweł; Zadzik Jakub; Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zadzik Jakub sekr. wlk. kor.; Zamoyski Jan abp lwowski (?-1614); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zamoyski Jan hetman wlk. kor. kanclerz (1542-1605); Zamoyski Jan hetman wlk. kor. kanclerz (1542-1606); Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zawisza Jan wda witebski; Zbaraski Jerzy klan krak. (1574-1631); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zebrydowicz Mikołaj wda krak.; Zenowicz Mikołaj Bogumił sta czeczerski; Zenowicz Mikołaj Bogumił sta czeczerski (?-1621); Zieliński Wojciech marszałek sejmiku raciąskiego; Zieliński Wojciech marsz. sejmiku raciąskiego; Żółkiewski Stanisław hetman (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman pol. kor.; Żółkiewski Stanisław hetman wlk. kor.; Zygmunt Batory (książę Siedmiogrodu ; 1572-1613); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00289; BK 0028916-17 w.
Przejdź do zbioruPanowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. MiscellaneaAlbrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Bellarmino Robert kardynał (1542-1621); Bock Abraham; Boxa Paweł zob. Boksza Paweł; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Delfini, Giovanni Antonio kard. (1506-1561); Dymitr Samozwaniec II (?-1610); Fedorowicz Kaszyn Michał; Fedorowicz Kaszyn Michał zob. Kaszyn Michał Fedorowicz; Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Firlej Andrzej klan radomski (?-1609); Firlej, Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej Mikołaj wda krakowski (?-1601); Garzez [Garces] Martin wielki mistrz zakonu joannitów (1526-1601); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849); Górnicki Łukasz kanonik warmiński (1585-1651); Heidenstein Reinhold sekr. król. (1553-1620); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603); Joachim Fryderyk Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kaszyn Michał Fedorowicz wda czernihowski; Kolegium Jezuitów Braniewo; Konarski Daniel opat oliwski (1564-1616); Konopacki Fabian dziekan poznański; Kostitz Johann; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kragius[?] Mikołaj poseł duński; Kryski Feliks kancl. wlk. kor. (1562-1618); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lyndsay? S.; Maciejowski Bernard abp. gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Malcyan [Maltzan] Joachim; Mendoza Franciszek poseł hiszpański 16 w.; Młodzianowski Tomasz jezuita; Mortęski Ludwik wda pomorski (1554-1615); Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. (1540-1593); Ostrogski Wasyl Konstantynowicz wda kijowski (ca 1524-1608); Possevino Antonio (ca 1533-1611); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (1553-1609) kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski; Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (ca 1553-1609); Radziwiłł Albrycht marszałek w. lit. (1558-1592); Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant (1556-1600); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Romanus Franciszek; Roszkowski Jan klan poznański (ca 1575-1613); Rozdrażewski Hieronim bp włocławski (1546-1600); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Saltykov Michail' Glěbovič; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy kasztelan wendeński (1554-1605); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Sczawiński Mikołaj klan łęczycki (?-1620); Sherleo Roberto; Stanisławski Baltazar podskarbi w. kor. (?-1610); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Trubeckoj Jurij Nikitič; Tylicki Piotr (1543-1616); Tylicki Piotr bp warmiński sekretarz król. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński krakowski; Wignacourt Alof de wielki mistrz zakonu joannitów (1547-1622); Włoszek Stanisław podskarbi nadworny lit.; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi w. lit. (?-1643); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zygmunt III Waza III (król polski (1566-1632); Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00290; BK 0029017 w. i.
Przejdź do zbioru"Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."Alentano Francesco; Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra wice król Neapolu (1568-1639); Baglio Giacomo da generał Franciszkanów; Balbi Giovanni Battista; Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627); Borlay de kardynał włoski; Charnace Hercules de poseł franc.; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Krzysztof chorąży W. Ks. Lit. (?-1652); Chrisostomo de Capranica; Ciepielowski Stanisław; Corcione Vincenzo minister króla hiszpańskiego; Cosimo II de Medici wlk. książę Toskani (1590-1621); Costa Pietro Maria; Cuniga Baltazar de dyplomata hiszpański (1561-1622); d'Alba zob. Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra; Daniłowicz Jan wda podolski (?-1628); Farnese Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Ferdynand II Medyceusz książę Toskani (1610-1670); Galeota Giuseppe; Gąsiewski Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin; Gaspar de Guzman y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar hrabia Olivares hiszpański polityk pierwszy minister Filipa IV (1587-1645); Gembicki Albertus Laurentius zob Gembicki Wawrzyniec; Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Giovani Domenico Paolini; Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Grassi Giorgio; Guzman Belasco Francisco de gubernator Filipin (?-1603); Homanay Jerzy de sędzia dworu król.; Iskander Basza; Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. (1634-1702); Jan Albrecht zob. Jan Albert Waza; Juan Enriquez; Kantymir Murza basza Sylistrii (?-1637); Karol Medyceusz kardynał (1595-1666); Kazanowski Marcin hetman pol. kor. sta bohusławski (1563-1636); Kołudzki Szymon kanonik pozn. sekr. król. (ca 1570-1656); Konaszewic Piotr hetman wojska zaporoskiego (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Kosma II Medyceusz zob: Cosimo II de Medici; Kosma II Medyceusz zob. Cosimo II de Medici; Kozielewski Kasper kanonik gnieźnieński sekretarz król.; Łempicki Jakub sekr. wlk. kor.; Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632); Makowski Adam opat jędrzejowski dyplomata (ca 1578-1623); Mąkowski Adam zob: Makowski Adam; Monteforte Łukasz de franciszkanin penitencjarz arcybiskupi; Nevers; Noris Mattia e Giovanni; Nowodworski Adam bp kamieniecki (1572-1634); Nowodworski Bartłomiej kawaler maltański kapitan gwardii przybocznej (1552-1625); Onorato [Honoriusz] II książę Monako (1597-1662); Opaliński Andrzej bp poznański (1575-1623); Orlandizio Claudio; Ostrowski sta sandomierski; Paoli Lorenzo prokurator generalny Jezuitów; Peoldi N.; Peroni Nicolo; Petagna Partenio; Plichta Konstanty kaszt. sochaczewski, sta gostyński; Powsiński Bartłomiej szambelan papieski (1568-1622); Raduł Mihnea hospodar wołoski (1586-1626); Roxas Bernard Sandoval de kardynał Toledo; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudomin Andrzej jezuita (1596-1631); Sapieha Leon; Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł kanclerz w. lit.; Scaglia Desiderio kardynał Cremony (1567-1639); Serra Francisco; Sobieski Jakub wda bełski i ruski, ojciec króla Jana III Sobieskiego (1591-1646); Spinelli Filippo kardynał (1566-1616); Szyszkowski Marcin bp krakowski (1554-1630); Tadino Giulio Cesare; Tarnowski Stanisław; Tryzna Marcin sekretarz króla; Tyszkiewicz Teodor Skumin podskarbi w. lit. (1533-1618); Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu; Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński poseł polski w Rzymie; Uszakowski; Vescovo di Ferminia; Wężyk Jan proboszcz sandomierski kanonik krak.; Wiktoria della Rovere księżniczka Urbino (1622-1694); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza zob. Władysław książę; Władysław Waza książę (1595-1648); Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi ziemski pisarz w. lit.; Wolski Mikołaj marsz. w. kor. (1553-1630); Zapeta zob. Zapata Antonio y Cisneros; Zebrzydowski Mikołaj wda krak marszałek wlk. kor. (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman i kancl. wlk. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław kanclerz hetman wlk. kor. (1547-1620); Żórawiński Stanisław; Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00292; BK 0029217 w.
Przejdź do zbioru"Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."Anrep Reinhold; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Czarnkowski Andrzej wda kaliski (1560-ca 1618); Delwig Euerardus a; Delwig Euherardus zob. Delwig Euerardus a; Drucki Jan z Dziecinowic; Działyński Mikołaj wda chełmiński (ca 1540-1604); Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602); Farensbach Jerzy wda wendeński hetman inflancki (1551-1602); Firlej Jan podskarbi kor. (?-1614); Fryderyk Kettler książę Kurlandii i Semigalii (1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610); Jan hrabia Fryzji Wschodniej; Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kos Stanisław podkomorzy wendeński; Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602); Krutniewicz Hawryło; Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Linderson Andreas; Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Mierzejewski Adam rotmistrz król.; Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613); Ostrowski [Ostrogski] Konstanty książę wda kijowski; Potulicki Piotr wda kaliski; Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Prittwitz Jakub zob. Pretwicz Jakub wda podolski 1546-1613; Pstrokoński, Maciej bp przemyski (ca 1553-1609); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609); Rosen Jerzy; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Schenking Otto bp inflancki (1554-1637); Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605); Sobieski, Marek wda lubelski (1549/50-1605); Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (?-1606); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strik Teodor; Sudermański Karol zob. Karol IX Waza; Tarnowski Jan podkancl. kor. prymas (1550-1605); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tylicki Piotr podkancl. kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Wołowicz Andrzej płk. sędzia żmudzki; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00293; BK 0029317-19 w.
Przejdź do zbioru"Panowanie Zygmunta III. Woyna inflantska No 2" 1603-1623.Baro Albertus Liber; Chodkiewicz Jan Karol hetman. w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. 1560-1621); Farensbach Włodzimierz Wolmar awanturnik zdrajca (1586-1633); Farnese Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Farnese, Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Filip Juliusz (książę wołogoski ; 1584-1625); Filip Juliusz książę wołogoski (1584-1625); Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849); Gołębiowski Łukasz historyk 1773-1849; Gonzaga-Myszkowski Piotr zob. Myszkowski Piotr klan lubelski; Henryk IV Burbon (król Francji ; 1553-1610); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jeger Petrus; Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Karol Sudermański zob. Karol IX Waza; Kietlitz Albert; Kitlitz; Marschalcus Georg Pudevels; Megden Gerz von zob. Mengen Jerzy; Meier Jan sekr. król.; Meier Jan sekr. ryski; Mendelański zob. Madaliński Bonawentura; Myszkowski Piotr; Myszkowski Piotr klan lubelski (ca 1550-1606); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ossoliński Zbigniew; Ossoliński Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Konstanty Wasyl sta włodzimierski wda kijowski (1526-1608); Radziwiłł Krzysztof II Młodszy hetman polny lit. (1585-1640); Radziwiłł Krzysztof Piorun wda wileński hetman w. lit. (1547-1603); Radziwiłł Krzysztof wlk. książę lit.; Ramo Thome; Ramus Tomasz obywatel ryski; Rappe Christophorus kanclerz; Rappe Krzysztof konsyliarz król. kanclerz pruski; Rautter Joannes burgrabia; Rautter Johannes burgrabia; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudnicki Szymon sekr. wlk. kor. (1552-1621); Sapieha Lew hetman wlk. lit. (1557-1633); Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sieniawski Adam Hieronim pisarz polny kor. sta lwowski (1623-1650); Sudermański Karol zob Karol IX Waza; Syndico Joanni Ulrico; Ulryk Jan obywatel ryski; Weiher Jan sta pucki (1580-1626); Zamoyski Jan hetman wlk. kor. kancl. wlk. lit. (1542-1605); Żółkiewiski Stanisław hetman (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00294; BK 0029417-19 w.
Przejdź do zbioru[Materiały do panowania Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1661].Białłozor, Jerzy bp wileński smoleński (1622-1665); Conde ks. zob. Conti François Louis de Bourbon ks. franc., kandydat do korony pol.; Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Hlebowicz, Jerzy Karol wda smoleński (?-1669); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Kopeć, Jan Karol wda płocki (?-ca 1680); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostroróg, Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Pac, Mikołaj wda trocki (ca 1623-1684); Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński hetman polny lit. (1635-1680); Sakowicz, Adam Maciej wda smoleński (?-1662)RękopisyBK 00303; BK 0030317 w.
Przejdź do zbioru[Materiały z czasów Zygmunta III króla Polski oraz różne zapiski praktyczne, gospodarcze i domowe].Achmed I sułtan turecki ; 1590-1617); Adam Wacław ks. cieszyński; Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Baronio, Cesare (1538-1607); Bayern, Ernst von abp Kolonii (1554-1612); Bocskay Istvan ks. Siedmiogrodu zob. Stefan II Bocskay; Boczkai Stefan zob: Bocskay Stefan; Boczkaj Stefan ks. Siedmiogrodu zob. Stefan II Bocskay; Borghese, Scipione kard. (1577-1633); Borzewski Maciej opat lądecki; Branicki Jan klan Ruski; Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665); Filip V (król Hiszpani ; 1683-1746); Grimani Marino doża wenecki; Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Jerzy I (książę saski ; 1585-1656); Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Klemens VIII (papież ; 1536-1605); Maciejowski Bernard prymas (1548-1608); Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Maksymilian I (książę Bawarski ; 1573-1651); Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Marino Grimani doża Wenecji (1632-1605); Paretti, Alessandro Monte Alto de; Paweł V (papież ; 1552-1621); Radomicki Hieronim wda inowrocławski (?-1652); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Sefer poddany Zygmunta III; Vincenzo I książę Mantui; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00312; BK 0031217 w.
Przejdź do zbioru[Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewody krakowskiego 1606-1608].Dorohostajski (Monwid) Krzysztof marszałek w. lit. (?-1615); Firlej Henryk abp gnieźnieński (1574-1626); Górski Andrzej podsędek kamieniecki; Grudziński Zygmunt wda rawski (1560-1618); Grzymułtowski Janusz klan bydgoski (1567-1633); Kazanowski Marcin rtm. płk. klan hal. hetm. pol.; Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609); Lanckoroński Przecław marszałek koła rycerskiego; Leniek Maciej klan dorpacki; Ligęza Mikołaj Spytek klan wiślicki sta biecki (1562-1637); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Łukomski Konstanty kniaź; Mieleszko Iwan rtm; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Narajowski podsędek lwowski; Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Piasecki Paweł bp kamieniecki chełmski przemyski (1579-1649); Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1620); Sieniawski Adam Hieronim podczaszy kor. (ca 1576-1619); Sierakowski Janusz klan brzeski (1556-1621); Stadnicki Stanisław sta żygwulski zw. Diabłem łańcuckim (ca 1551-1610); Tarnowski Jan klan sandomierski; Tęczyński Andrzej wda wiślicki (1576-1613); Tęczyński Gabyel wda lubelski (ca 1574-1617); Tylicki Piotr podkancl. kor. bp krak. (1543-1616); Zbaraski Janusz wda bracławski (1553-1608); Zebrzydowski, Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Zółkiewski Stanisław (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00315; BK 0031517 w.
Znaleziono 720 obiektów