Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyZabezpieczenie fundamentów Zamku i Dziennik pali.Bąk M. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań; Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu; Bank Komunalny w Poznaniu; Białobok Stefan; Bodniak Stanisław historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" (1897–1952); Bodzicz Jan; Cebertowicz Romuald (1897-1981); Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Oddział w Poznaniu; Chruścielowa Jadwiga Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej; Durzyński Henryk; Duszczak St. mistrz malarski w Kórniku; Dziewulski Romuald inż. arch., dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego; Fundacja Zakłady Kórnickie; Gastman Bolesław Dyrektor Administracyjny PAN; Gibasiewicz Stanisław (1904-1986); Górski Edmund główny księgowy, Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań; Grześkowiakowa P. księgowa FZK; Hilgier L. Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego PAN; Holas Aleksander mgr inż., przedstawiciel Konserwatora Wojewódzkiego; Instytut Wodny przy Katedrze Hydrauliki Politechniki Gdańskiej; Kamiński Bogusław mgr inż. Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej, nadzór nad elektropetryfikacją; Kantorowicz Teodor Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze; Konserwator Wojewódzki Poznań; Koziński Piotr inż. arch. Dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego Konserwator Generalny; Mazur Stanisław Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk; Miastoprojekt-Północ, Oddział w Poznaniu; Ministerstwo Kultury i Sztuki; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Główny Urząd Konserwatorski; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków; Narodowy Bank Polski, V. Oddział Miejski w Poznaniu; Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego; Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 8, Poznań; P.G.R. Zespół Kórnik; Polska Akademia Nauk; Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Poznań; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Konserwator Wojewódzki; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury Poznań; Raczkowska Bogusława; Rossbaum Jan inż., Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Warszawa; Ruszczyńska T. Konserwator Wojewódzki w Poznaniu; Rydlewski Stanisław prof. dr inż., Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej; Sadowska J. p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji PAN; Salomończyk Bolesław inż., Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu; Sokorski Włodzimierz Wiceminister Kultury i Sztuki; Stronka Antoni wicedyrektor Oddziału 8 w Poznaniu, Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane; Świejkowski W. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku; Swuliński Bogumił mgr inż. Dyrektor Oddziału, Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań; Szmidtowa Jadwiga Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury; Urbaniak Stefan inż., Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze; Urząd Statystyczny; Wojciechowski Franciszek mgr inż., Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu; Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku; Zamek w Kórniku; Zieliński Karol inż., Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej; Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1, Dział Kosztorysowo-Umowny, Poznań; Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie Nr 5, Warszawa; Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie, Oddział 3, Poznań; Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu; Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w PoznaniuRękopisy1947-1953
Brak miniaturyRemont Zamku.Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu; Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu; Bodniak Stanisław dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" (1897–1952); Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, Śrem; Bukowski Bronisław; Centrala Handlowa Metali Niezależnych, Katowice; Duszczak Stanisław malarz, Kórnik; Fundacja Zakłady Kórnickie; Gibasiewicz Stanisław (1904-1986); Holas Aleksander; Jasicki Alfons; Kamiński Kazimierz; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Planowania; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków; Orańska Józefa (1896-1955); Państwowa Pracownia Konserwacji Zabytków Architektury, Poznań; Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, Zjednoczenie Poznańskie; Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Śremie; Piętkowski Radzimir profesor Politechniki Warszawskiej; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Konserwator Wojewódzki Poznań; Siekierski Franciszek mistrz zduński w Kórniku; Silski Teodor inżynier; Spółdzielnia Pracy "Budowa", Śrem; Trawczyński Stanisław; Urząd Skarbowy, Poznań; Wojciechowski Franciszek; Wojewódzki Urząd Odbudowy w Poznaniu; Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 2, Oddział 4, PoznańRękopisy1935, 1949-1953