Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyListy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892).Amyot F. wydawca paryski; Birkbeck Lloyd W.; Błotnicki Hipolit kpt. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr., sekr. A. Czartoryskie; Borchartowa Joanna z; Cayley Artur matematyk; Croegaert Edmond J. kompozytor; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn; Duchiński Franciszek Henryk pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, komserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego; Durutte François Camille Antoine pisarz, filozof, muzykolog; Działyński Jan Kanty; Favre Jules adwokat, senator; Friedländer J.R.; Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863; Girard Henry major, prof. fortyfikacji w Szkole Wojskowej w Brukseli; Girard Philippe inż., założyciel Żyrardowa; Habich Edward Jan inż., matematyk, powst. 1863, komisarz Rządu Nar. w Galicji Wsch., dyr. Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu i Escule de Construcciones Civilles y de Minas del Peru w Limie; Jaubert Leon sekr. Commision des chemins de fer; Kasprzak Józef ppor. 1831, emigr.; Klaczko Julian publicysta, krytyk literacki, współpracownik Hotelu Lambert; Klinksieck Friedrich; Kossiłowski Ildefons emigrant 1831, kpt. adj. d-cy Dyw. Koz. Sułt., sekretarz Szkoły Polskiej Batignolles; Kotula Andrzej; Kotula Jerzy księgarz cieszyński; Koźmian Stanisław Egbert literat, powst. 1831, emigr., wyd. Przeglądu Pozn., prezes PTPN; Krasicki Kazimierz kpt. 1831, prezes Galic. T-wa Ziem.-Kredyt., kurator Ossolineum; Kurc Julian emigrant; Lacome François; Lagrange Charles; Lancaster A. bibliotekarz Obserwatorium w Brukseli; Leffler Cösta Mittag- zob. Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie; Łempicka Adela zob. Łubieńska Adela z Łempickich; Lenartowicz Teofil; Lepine E.; Letalle Paul inż. geometra; Łubieńska Adela z Łempickich; Lubomirski Jerzy II pisarz, ordynat przeworski, kurator Ossolineum; Mańkowski Teodor emigr.; Marbeau Eduard; Marca Eugène de; Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec; Mialle S. stenograf, językoznawca; Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie; Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.; Muir Thomas matematyk; Neumann Charles; Orchowski Alojzy emigr. 1831, pułk.; Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski; Pelz C. prof. Szkoły Technicznej w Grazu; Petit-Dossaris B.; Philippe E. inż mechanik w Paryżu; Piccon Louis prof. prawa w Nicei; Pinet Henri syndyk Tribunal de Commerce; poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu; Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego; Połotsky Havriił zob. Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego; Rayleigh John William lord; Retaux A.; Rusteyko Józef emigr. 1863, sekr., kasjer Stow. Naukowej Pomocy; Skórzewski Arnold Franciszek czł. PTPN, poseł sejmu pozn., parlamentu pruskiego; Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra; Straszewski Maurycy prof. filozofii Uniw. Jag.; Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.; Tissot van Patot L. oficer holenderski; Villars-Gautier P. M. wyd., księgarz; West Emile inż. chemik; Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta; Zamoyski Władysław gen. (1803-1868); Zienkowicz Leon podoficer 4 p. strzelców konnych, emigr. 1831, publicysta, czł. T-wa Dem. Pol. lub Wincenty ks. emigr.Rękopisy19 w.
Brak miniaturyListy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892)Croegaert Edmond J. kompozytor; Czartoryski Adam Kazimierz 1734-1823 generał ziemski podolski; Czartoryski Władysław przywódca Hotelu Lambert, główny agent dypl. Rządu Narodowego 1863, prezes Kom. Długu Narodowego, Rady Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu, T-wa Hist.-Lit., założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie; De; Durutte François Camille Antoine pisarz, filozof, muzykolog; J. D. Z. zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Radziwiłłówna Karolina zob. Wittgenstein Karolina z Radziwiłłów; Reitzenheim Józef por. 5 p. ułanów 1831, emigr.; Rety Benoit Marie Leon adwokat Tryb. Cywilnego Sekwany; Roussel Adolphe; Rusteyko Józef emigr. 1863, sekr., kasjer Stow. Naukowej Pomocy; Saint Roman; Sasowski W.; Schlaehlar; Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra; Taillandier S. M. sekr. franc. ministra Wychowania Publ. i Wyznań Relig.; Thayer Edouard James; Toffolotto Giuseppe; Transon Abel inż. górnik, matematyk, egzaminator Szkoły Politechnicznej, współpracownik T-wa Nauk Ścisłych w Paryżu; Trentowski Bolesław filozof; Villarceau Yvon astronom, matematyk, czł. Institut National, kierownik Obserwatorium w Paryżu; Wallon Claire z Auge; West Emile inż. chemik; Wilder Victor; Wirgman Thomas; Wittgenstein Karolina z Radziwiłłów; Wodpol Michał; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)Rękopisy19 w.