Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Atlas do Historyi i Geografii starożytney [...] polecny do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rzadową Oświeceina Publicz. /Agrippa, Marcus Vipsanius zob. Agryppa; Agrippa zob. Agryppa; Agryppa pisarz ; (63-12 a. C.); Aristoteles filozof grecki ; (384-322 a. C.); Aristoteles zob. Aristoteles; Aristotele zob. Aristoteles; Aristotelis zob. Aristoteles; Aristote zob. Aristoteles; Aristotle zob. Aristoteles; Arystoteles Stagirites zob. Aristoteles; Arystoteles ze Stagiry zob. Aristoteles; August cesarz rzymski ; (63 a. C.-14); August Oktawian zob. August; Augustus, Caius Iulius Caesar Octavianus zob. August; Caius Iulius Caesar Octavianus zob. August; Caius Octavius zob. August; Claudius Ptolemaeus Pelusiensis Alexandrinus zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Claudius Ptolemaeus zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Eratosthenes (ca 275-194 a. C.); Gaius Octavianus zob. August; Gajusz Juliusz Cezar Oktawian zob. August; Hesiode zob. Hezjod; Hesiodos zob. Hezjod; Hesiodus zob. Hezjod; Hesiod zob. Hezjod; Hesjodos zob. Hezjod; Hesjod z Askry w Beocji zob. Hezjod; Hezjod epik grecki ; (ca 700 a. C.); Hezjod z Beocji zob. Hezjod; Hezjod zob. Hezjod; Hezyod zob. Hezjod; Homer epik grecki ; (VIII a. C.); Homere zob. Homer; Homèros zob. Homer; Hómerus zob. Homer; Instytut Litograficzny Szkolny (Warszawa); J.L. zob. Lelewel, Joachim; Klaudiusz Ptolemeusz astronom, geograf ; (ca 100-ca 168); Lelevelis, Joachimas zob. Lelewel, Joachim; Lelevel, Joachim Józef Benedykt zob. Lelewel, Joachim; Lelevel, Joachim zob. Lelewel, Joachim; Lelewel, Joachim historyk ; (1786-1861); Marcus Vipsanius Agrippa zob. Agryppa; Marek Agrypa zob. Agryppa; Marek Wipsaniusz Agryppa zob. Agryppa; Marinos z Neapolu zob. Marinus Neapolitanus Samaritanus; Marinus Neapolitanus Samaritanus (ca 440-?); Marinus zob. Marinus Neapolitanus Samaritanus; Octavianus Caius Iulius Caesar Augustus zob. August; Octavianus zob. August; Oktawian August zob. August; Patrocles Historicus grecki periegeta (autor opisów geograficznych) i dowódca floty w służbie Seleukosa I. ; (ca 345-281/280 a. C.); Patrokles zob. Patrocles Historicus; Pitea di Massalia zob. Pytheas Massiliensis; Pseudo-Eratosthenis zob. Eratosthenes; Ptholemaeus, Alexandrinus zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptholemaios, Klaudios zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptholemee, Claude zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptholemeus, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemaeus, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemej zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemeos zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemeusz, Klaudiusz zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemeus zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemy, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Ptolemy zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Pyteasz z Marsylii zob. Pytheas Massiliensis; Pyteasz z Massalii zob. Pytheas Massiliensis; Pytheas de Marseille zob. Pytheas Massiliensis; Pytheas Marsiliensis zob. Pytheas Massiliensis; Pytheas Massiliensis grecki geograf, żeglarz, odkrywca ; IV/III w. a. C.); Pytheas z Masalli zob. Pytheas Massiliensis; Ruchacz, Wilhelm rytownik; Strabo grecki geograf, historyk ; (ca 68 a. C.-ca 26); Strabon z Amasei zob. Strabo; Strabon zob. Strabo; Tolemeo, Claudio zob. Klaudiusz Ptolemeusz; Wipsaniusz, Agryppa Marek zob. AgryppaKartografia1828