Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy do Celestyny Działyńskiej w sprawach publicznych i prywatnychArbiewicz Kalasanty ksiądz; Argant Paul nauczyciel domowy języka francuskiego; Arnaud C., d' zob. Bachelier C. z d. d'Arnaud; Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich; Arnaud M., d'; Bachelier C. z d. d'Arnaud; Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu; Bartoszewicz Julia; Benion Anne szarytka w Genewie; Birt Anne guwernantka; Bodenham Irena de z Morawskich; Borzęcka Emilia zob. Hofman Emilia z Borzęckich; Broekere Paulina zob. Cybulska Paulina z Broekerów; Brzeziński Antoni filipin; Brzostowska Maria z Niezabytowskich; Byrne nauczycielka; Bystrzonowska Kamila; Caboga Wanda z Potockich; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chłapowska Anna z Chłapowskich; Chłapowska Antonina z Grudzińskich; Chłapowska Stanisława; Chłapowska Zofia zob. Koźmian Zofia z Chłapowskich; Chociszewski Józef pisarz ludowy, publicysta i działacz społeczny; Chotomski Władysław redaktor "Tygodnika Wielkopolskiego"; Chrząszczewska Maria; Cybulska Paulina z Broekerów; Cybulski Napoleon szewc i fabrykant butów w Berlinie, prezes Towarzystwa "Przytulisko"; Czachowski Julian; Czapiński Euzebiusz Wiktor księgarz; Czarnecka Maria z Giżyckich; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Daszkiewicz Tytus drukarz i księgarz w Poznaniu, członek Rady Wyższej Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu; Dehn Siegfried Wilhelm kustosz biblioteki królewskiej w Berlinie; Delert Jan Baptysta ksiądz; Delliant Annette; Dmochowski Henryk rzeźbiarz; Donat rektor szkoły w Pleszewie; Dönhoff Louise; Duchińska Pruszak Seweryna poetka; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Działyński Adam Tytus zob. Działyński Tytus; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzigulski zob. Dziwulski; Dziwulski zob. Dzigulski ksiądz; Feldmanowski Hieronim pedagog, literat i bibliotekarz; Feliński Zygmunt Szczęsny arcybiskup warszawski; Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny; Gagatkiewicz Eleonora zob. Ziemięcka Eleonora z Gagatkiewiczów; "G. C. P. Bureau d'Informations" Genewa 1872; Gibosiewicz Anna zob. Lizak Anna z Gibosiewiczów; Giżycka Maria zob. Czarnecka Maria z Giżyckich; Gliński Juliusz Dominik malarz na szkle; Gondzielska Rozalia; Grabowski Stefan; Gros; Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich; Grudzińska Maria z Działyńskich; Gutakowska S.; Hoffman Klementyna z Tańskich pisarka; Hofman Emilia z Borzęckich; Iwaszkiewicz Józef proboszcz w Kępnie; Jackowski Henryk jezuita; Jakowicki Ludwik profesor gimnazjum w Trzemesznie i Poznaniu; Janicki Jan Nepomucen proboszcz kórnicki; Janke; Jaskulski Władysław ksiądz komendarz w Rogoźnie; Jastrzębski Bonifacy ksiądz; Jełowicki Aleksander zmartwychwstaniec, wydawca i księgarz paryski; Jeziołowski Sylwester aptekarz; Jordanus rzemieślnik; Jordan Zygmunt generał, działacz emigracyjny; Jourdain Elie; Kaczkowski Michał lekarz; Kalinka Walerian historyk; Kamocki Marian ksiądz, komisarz i dyrektor Kongregacji Panien św. Wincentego à Paulo Prowincji Poznańskiej; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Kicka Teresa; Klajner Antoni proboszcz w Parzynowie i Dubinie; Konarska Katarzyna; Koncewicz A.; Koncewicz Aleksander lekarz; Kończyna Gabriela z Mielżyńskich; Konsystorz, Poznań; Kotkowska Emilia; Kownacka Aniela Antonina zob. Łoś Aniela Antonina z Kownackich; Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Koźmian Kajetan pisarz; Koźmian Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Koźmian Zofia z Chłapowskich; Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta; Kurtzmann Maria z Neyów; Kutzner Franciszek; Ledóchowski Ignacy; Ledóchowski Mieczysław arcybiskup i kardynał; Łempicka Adelajda zob. Łubieńska Wentworth Adelajda z Łempickich; Łempicka Konstancja z Sołtyków; Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej; Lewocka Katarzyna; Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego; Lizak Anna z Gibosiewiczów; Loga Kazimierz Adam ksiądz; Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy; Łoś Aniela Antonina z Kownackich; Łoziński Franciszek; Łubieńska Wentworth Adelajda z Łempickich; Łubieński Roger ksiądz; Lucas M.; Mercurelli Franciscus sekretarz papieża Piusa IX; Mielżyńska Gabriela zob. Kończyna Gabriela z Mielżyńskich; Morawska Irena zob. Bodenham Irena de z Morawskich; Ney Maria zob. Kurtzmann Maria z Neyów; Niezabytowska Maria zob. Brzostowska Maria z Niezabytowskich; Pius IX. papież; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Potocka Wanda zob. Caboga Wanda z Potockich; Pruszak Seweryna Duchińska zob. Duchińska Pruszak Seweryna; Przyłuski Leon arcybp; Przytulisko"; Radziwiłł Bogusław Fryderyk Wilhelm 1809-1873; Sołtyk Konstancja zob. Łempicka Konstancja z Sołtyków; Tańska Klementyna zob. Hoffman Klementyna z Tańskich; Towarzystwo "; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Ziemięcka Eleonora z GagatkiewiczówRękopisy1820-1883
Brak miniaturyListy różnych do Jadwigi ZamoyskiejC - DBenoist d'Azy Adeline zob. Cochin Adeline z d. Benoist d'Azy; Casier Hubert benedyktyn, rektor szkoły w Maredsons w Belgii; Chacharowska Józefa; Chambon Raphael dominikanin; Chambrun Marie Helène Marthe Tircuy z d. de Corcelle; Ch. Andre; Chazel Marie sercanka; Chiżyńska Ludwika nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Chiżyński W. ksiądz; Chłapowska Anna z Chłapowskich; Chłapowska Józefa; Chłapowska Zofia z Kurnatowskich; Chłapowski Kazimierz II; Ciechomski W.; Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk; Cochin Adeline z d. Benoist d'Azy; Cochin Denis Pierre Augustin Marie polityk i publicysta francuski; Cochin Henry polityk i pisarz farncuski; Corcelle Marie Helène Marthe Tircuy de zob. Chambrun Marie Helène Marthe Tircuy z d. de Corcelle; Coriolis? de; Crank G.; Crepon Augustin ksiądz; Cronzit Lucien; Czacki Włodzimierz kardynał; Czaplicka Mieczysława nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Czapska Józefa z Thunów; Czechowicz Konstanty bp przemyski; Dauprat L.; Davis Judith; Dedrzeńska Józefa; Delière L. H. proboszcz parafii w Celles; Dembińska Klara; Demel Maria; Dihm Jan; Dobrowolska Maria z Rettingerów; Domvile Margaret; "Dowson Ainslie and Garle" biuro notarialne w Londynie; Drabczykowa Karolina; Drouët S.; Duchińska Pruszak Seweryna poetka; Duchiński Franciszek historyk i etnograf; Du Lac Stanislas jezuita i kaznodzieja francuski; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Dziędzielewicz ksiądz; Kurnatowska Zofia zob. Chłapowska Zofia z Kurnatowskich; Mezieres Alfred Jean François polityk i pisarz, członek Akademii Franc.; Pruszak Seweryna Duchińska zob. Duchińska Pruszak Seweryna; Rettinger Maria zob. Dobrowolska Maria z Rettingerów; Thun Józefa zob. Czapska Józefa z Thunów; Zamoyska Jadwiga z DziałyńskichRękopisy1869-1923