Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."Anrep Reinhold; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Czarnkowski Andrzej wda kaliski (1560-ca 1618); Delwig Euerardus a; Delwig Euherardus zob. Delwig Euerardus a; Drucki Jan z Dziecinowic; Działyński Mikołaj wda chełmiński (ca 1540-1604); Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602); Farensbach Jerzy wda wendeński hetman inflancki (1551-1602); Firlej Jan podskarbi kor. (?-1614); Fryderyk Kettler książę Kurlandii i Semigalii (1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610); Jan hrabia Fryzji Wschodniej; Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kos Stanisław podkomorzy wendeński; Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602); Krutniewicz Hawryło; Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Linderson Andreas; Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Mierzejewski Adam rotmistrz król.; Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613); Ostrowski [Ostrogski] Konstanty książę wda kijowski; Potulicki Piotr wda kaliski; Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Prittwitz Jakub zob. Pretwicz Jakub wda podolski 1546-1613; Pstrokoński, Maciej bp przemyski (ca 1553-1609); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609); Rosen Jerzy; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Schenking Otto bp inflancki (1554-1637); Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605); Sobieski, Marek wda lubelski (1549/50-1605); Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (?-1606); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strik Teodor; Sudermański Karol zob. Karol IX Waza; Tarnowski Jan podkancl. kor. prymas (1550-1605); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tylicki Piotr podkancl. kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Wołowicz Andrzej płk. sędzia żmudzki; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17-19 w.