Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji; Brzozowski Karol I; Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu; Czartoryska Marcelina z Radziwiłów pianistka i filantropka 1817-1894; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu; Czartoryski Aleksander Romuald 1811-1886; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold polityk i działacz emigracyjny 1822-1865; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska J.; Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844; Działyński Jan Kanty; Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholski Tadeusz 1839-1913; Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich; Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Milewski J pełnomocnik dóbr sławuckich; Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich; Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.; Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich; Potocki Mieczysław Franciszek; Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rembieliński Aleksander; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Sanguszko Paweł Roman; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859; Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878; Szczepanowski Ignacy; Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Michał 1832 ur.; Zamoyski Józef 1835-1878; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Stefan 1837-1899; Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868Rękopisy1841-1880
Brak miniaturyListy do Cecylii Działyńskiej. Fragment korespondencji i różne.Adamski Jan ksiądz; Birt Anne guwernantka; Byrne nauczycielka; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Dąbrowski bazylianin, prowincjał prowincji polskiej; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Cecylia 1836-1899; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Działyński Jan Kanty; Frankenberg Ludwik; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grudzińska Maria z Działyńskich; Janiszewska M.; Jełowicki Aleksander zmartwychwstaniec, wydawca i księgarz paryski; Kalinka Walerian historyk; Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Lasota Gustaw; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Sołtan Adam płk; Tarnowska Zofia z Zamoyskich 1839-1930; Trąmpczyński Stanisław ksiądz; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Tarnowska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868; Żórawski Józef red. "Dziennika Poznańskiego"Rękopisy1855-1899
Przejdź do zbioru
Listy rodziny do Jadwigi ZamoyskiejBourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon; Branicka Maria zob. Lubomirska Maria z Branickich; Brzozowska Helena z Grocholskich; Brzozowski Karol II; Brzozowski Władysław; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Czarnecka Helena zob. Potocka Helena z Czarneckich; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich 1867-1941; Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich; Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942; Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie; Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836; Dzieduszycka Jadwiga zob. Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich; Dzieduszycka Klementyna zob. Szembek Klementyna z Dzieduszyckich; Gawrońska Helena z Lubomirskich; Grocholska Helena zob. Brzozowska Helena z Grocholskich; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grudzińska Maria z Działyńskich; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich; Krasińska Maria z Czartoryskich; Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Maria z Branickich 1873-1934; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich; Ogińska Maria z Potulickich; Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów zm. 1928; Plater Broel Zofia zob. Puzyna Zofia z Platerów; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Teresa ur. 1886; Potocka Helena z Czarneckich 1868-1922; Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952; Potocka Maria zob. Romer Maria z Potockich; Potocki Antoni 1880-1952; Potulicka Maria zob. Ogińska Maria z Potulickich; Puzyna Zofia z Platerów; Radziwiłł Pelagia z Sapiehów 1844-1929; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Romer Maria; Romer Maria z Potockich; Sanguszko Konstancja z Zamoyskich; Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Elżbieta z Potulickich 1859-1948; Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918; Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890; Sapieha Paweł 1860-1934; Sapieha Pelagia zob. Radziwiłł Pelagia z Sapiehów; Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771; Sapieha Władysław 1853-1920; Siemieńska Zofia z Tarnowskich; Szembek Klementyna z Dzieduszyckich; Szołdrska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich; Tarnowski Juliusz 1857-1932; Tarnowski Zdzisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie 1862-1937; Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet Lwów 1920; Tyszkiewicz Joanna zob. Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów; Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich; Zaleska Maria zob. Czartoryska Maria z Zaleskich; Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.; Zamoyska Celina 1855 ur.; Zamoyska Elżbieta zob. Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga 1870 ur.; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941; Zamoyska Konstancja zob. Sanguszko Konstancja z Zamoyskich; Zamoyska Maria zob. Żółtowska Maria z Zamoyskich; Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.; Zamoyski Tomasz 1861-1935; Zamoyski Zdzisław 1810-1855; Żółtowska Maria z Zamoyskich; Żółtowski Adam filozof, prof. Uniw. Pozn.Rękopisy1840-1923
Brak miniaturyListy rodziny do Marii Zamoyskiej.Birt Anne guwernantka; Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański; Branicka Jadwiga zob. Rey Jadwiga z Branickich; Broel Plater zob. Plater Broel; Brzozowska Anna zob. Plater Broel Anna z Brzozowskich; Brzozowska Róża z Zamoyskich; Brzozowska Zofia z Krasińskich; Brzozowski Karol II; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Czartoryska Anna ur. 1891; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryska Helena z Skrzyńskich ur. 1894; Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich; Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950; Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 ordynat sieniawski i gołuchowski, prezes Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Artystycznego Literackiego w Paryżu; Czartoryski Witold 1864-1945; Czartoryski Witold Kazimierz 1870-1911; Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Cecylia 1836-1899; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836; Dzieduszycki Kazimierz 20 w.; Dziewulska Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska; Gawrońska Helena z Lubomirskich; Grocholska Helena ur. 1888; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grudzińska Maria z Działyńskich; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Krasicka Zofia zob. Popiel Zofia z Krasickich; Krasińska Izabella z Potockich; Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich; Krasińska Maria z Czartoryskich; Krasińska Zofia zob. Brzozowska Zofia z Krasińskich; Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska; Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Helena zob. Sierakowska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich; Plater Broel Anna z Brzozowskich 1880-1964; Plater Broel Eliza z Zamoyskich 1874-1939; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Popiel Zofia z Krasickich; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Potocka Izabella zob. Krasińska Izabella z Potockich; Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952; Potocki Henryk 1868-1958; Potocki Jan 1867-1943; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Jadwiga z Branickich; Sanguszko Teresa zob. Sapieha Teresa z Sanguszków; Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890; Sapieha Teresa z Sanguszków 1864-1954; Sierakowska Helena z Lubomirskich; Skrzyńska Helena zob. Czartoryska Helena z Skrzyńskich; Szymborska Anna; Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Eliza zob. Plater Broel Eliza z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Maria 1860-1937; Zamoyska Róża zob. Brzozowska Róża z Zamoyskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868Rękopisy1865-1936
Brak miniaturyKorespondencja Zofii Krasickiej.Dembińska Maria zob. Mycielska Maria z Dembińskich; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Zofia zob. Krasicka Zofia z Grocholskich; Konarska Anna zob. Logo Anna z Konarskich; Krasicka Zofia z Grocholskich zob. Krasicka Zofia; Lubomirska Julia zob. Morawska Julia z Lubomirskich; Madalińska Maria zob. Łosiowa Maria z Madalińskich; Mańkowska Maria zob. Mycielska Maria z Mańkowskich; Maria Ksawera zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Mycielska Cecylia 20 w.; Mycielska Helena z Broel Platerów 20 w.; Zamoyska Maria zob. Lubomirska Maria z ZamoyskichRękopisy1921-1941