Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 9 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyListy dalszej rodziny do Celestyny Działyńskiej.A. K.; Amparo Maria zob. Czartoryska Maria z d. Amparo; Błędowska Wincenta zob. Jaźwińska Wincenta z Błędowskich; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu; Czartoryska Józefa zob. Potocka Józefa z Czartoryskich; Czartoryska Maria z d. Amparo 1834-1864; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Denhoff Ludwika; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Klaudyna zob. Potocka Klaudyna z Działyńskich; Działyńska Paulina zob. Dzieduszycka Paulina z Działyńskich; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzieduszycka Magdalena zob. Morska Magdalena z Dzieduszyckich; Dzieduszycka Paulina z Działyńskich 1795-1856; Dzieduszycki Józef 1776-1847; Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Jaźwińska Wincenta z Błędowskich; Kelly M. sercanka w Dublinie; Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Lubomirska Maria z Zamoyskich 1841-1922; Mac Intosh guwernantka; Morska Magdalena z Dzieduszyckich; Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.; Potocka Celina z Wodzickich ur. 1838; Potocka Józefa z Czartoryskich 1788-1862; Potocka Klaudyna z Działyńskich 1801-1836; Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903; Potocka Róża zob. Zamoyska Róża z Potockich ż. Andrzeja Artura; Potocka Teresa z Sapiehów 1811-1895; Potocki Aleksander 1798-1868; Potocki Antoni 1841-1909; Potulicka Maria z Zamoyskich; Radziwiłł Edmund ks. 1842 ur.; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa; Rzyszczewska Zofia zob. Wodzicka Zofia z Rzyszczewskich; Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Sanguszko Jadwiga zob. Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918; Sapieha Aniela zob. Zamoyska Aniela z Sapiehów; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859; Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918; Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890; Sapieha Teresa zob. Potocka Teresa z Sapiehów; Tomińska E.; Walicka Józefa zob. Zamoyska Józefa z Walickich; Walicka K.; Wodzicka Celina zob. Potocka Celina z Wodzickich; Wodzicka Zofia z Rzyszczewskich; Wyleżyńska K.; Zamoyska Aniela z Sapiehów 1799-1866; Zamoyska Anna zob. Sapieha Anna z Zamoyskich; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Józefa z Walickich 1807-1880; Zamoyska Maria zob. Lubomirska Maria z Zamoyskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zamoyska Róża z Potockich ż. Andrzeja Artura 1802-1862; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Żółtowska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski? 19 w.; Zamoyski Andrzej Artur Minister Spraw Wewn., prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Zamoyski Zdzisław 1810-1855; Żółtowska Zofia z Zamoyskich; Żółtowski FranciszekRękopisy1822-1881
Przejdź do zbioru
Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji; Brzozowski Karol I; Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu; Czartoryska Marcelina z Radziwiłów pianistka i filantropka 1817-1894; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu; Czartoryski Aleksander Romuald 1811-1886; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold polityk i działacz emigracyjny 1822-1865; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska J.; Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844; Działyński Jan Kanty; Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholski Tadeusz 1839-1913; Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich; Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Milewski J pełnomocnik dóbr sławuckich; Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich; Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.; Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich; Potocki Mieczysław Franciszek; Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rembieliński Aleksander; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Sanguszko Paweł Roman; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859; Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878; Szczepanowski Ignacy; Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Michał 1832 ur.; Zamoyski Józef 1835-1878; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Stefan 1837-1899; Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868Rękopisy1841-1880
Przejdź do zbioru
Listy Jadwigi Zamoyskiej do rodziny (Oryg. i kop. maszyn.)Bourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryska Maria zob. Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Cecylia 1836-1899; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholski Remigiusz 1888-1965; Grudzińska Celina szarytka; Grudzińska Maria z Działyńskich; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Lubomirska Maria z Zamoyskich 1841-1922; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Ogińska Maria z Potulickich; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Teresa ur. 1886; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Romer Maria z Potockich; Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941; Zamoyska Maria zob. Lubomirska Maria z Zamoyskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.Rękopisy1838-1919
Przejdź do zbioru
Listy rodziny do Jadwigi ZamoyskiejBourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon; Branicka Maria zob. Lubomirska Maria z Branickich; Brzozowska Helena z Grocholskich; Brzozowski Karol II; Brzozowski Władysław; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Czarnecka Helena zob. Potocka Helena z Czarneckich; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich 1867-1941; Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich; Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942; Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie; Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836; Dzieduszycka Jadwiga zob. Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich; Dzieduszycka Klementyna zob. Szembek Klementyna z Dzieduszyckich; Gawrońska Helena z Lubomirskich; Grocholska Helena zob. Brzozowska Helena z Grocholskich; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grudzińska Maria z Działyńskich; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich; Krasińska Maria z Czartoryskich; Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Maria z Branickich 1873-1934; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich; Ogińska Maria z Potulickich; Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów zm. 1928; Plater Broel Zofia zob. Puzyna Zofia z Platerów; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Teresa ur. 1886; Potocka Helena z Czarneckich 1868-1922; Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952; Potocka Maria zob. Romer Maria z Potockich; Potocki Antoni 1880-1952; Potulicka Maria zob. Ogińska Maria z Potulickich; Puzyna Zofia z Platerów; Radziwiłł Pelagia z Sapiehów 1844-1929; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Romer Maria; Romer Maria z Potockich; Sanguszko Konstancja z Zamoyskich; Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Elżbieta z Potulickich 1859-1948; Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918; Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890; Sapieha Paweł 1860-1934; Sapieha Pelagia zob. Radziwiłł Pelagia z Sapiehów; Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771; Sapieha Władysław 1853-1920; Siemieńska Zofia z Tarnowskich; Szembek Klementyna z Dzieduszyckich; Szołdrska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich; Tarnowski Juliusz 1857-1932; Tarnowski Zdzisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie 1862-1937; Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet Lwów 1920; Tyszkiewicz Joanna zob. Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów; Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich; Zaleska Maria zob. Czartoryska Maria z Zaleskich; Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.; Zamoyska Celina 1855 ur.; Zamoyska Elżbieta zob. Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga 1870 ur.; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941; Zamoyska Konstancja zob. Sanguszko Konstancja z Zamoyskich; Zamoyska Maria zob. Żółtowska Maria z Zamoyskich; Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.; Zamoyski Tomasz 1861-1935; Zamoyski Zdzisław 1810-1855; Żółtowska Maria z Zamoyskich; Żółtowski Adam filozof, prof. Uniw. Pozn.Rękopisy1840-1923
Brak miniaturyListy rodziny do Marii Zamoyskiej.Birt Anne guwernantka; Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański; Branicka Jadwiga zob. Rey Jadwiga z Branickich; Broel Plater zob. Plater Broel; Brzozowska Anna zob. Plater Broel Anna z Brzozowskich; Brzozowska Róża z Zamoyskich; Brzozowska Zofia z Krasińskich; Brzozowski Karol II; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Czartoryska Anna ur. 1891; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryska Helena z Skrzyńskich ur. 1894; Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich; Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950; Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 ordynat sieniawski i gołuchowski, prezes Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Artystycznego Literackiego w Paryżu; Czartoryski Witold 1864-1945; Czartoryski Witold Kazimierz 1870-1911; Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Cecylia 1836-1899; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836; Dzieduszycki Kazimierz 20 w.; Dziewulska Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska; Gawrońska Helena z Lubomirskich; Grocholska Helena ur. 1888; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grudzińska Maria z Działyńskich; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Krasicka Zofia zob. Popiel Zofia z Krasickich; Krasińska Izabella z Potockich; Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich; Krasińska Maria z Czartoryskich; Krasińska Zofia zob. Brzozowska Zofia z Krasińskich; Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska; Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Helena zob. Sierakowska Helena z Lubomirskich; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich; Plater Broel Anna z Brzozowskich 1880-1964; Plater Broel Eliza z Zamoyskich 1874-1939; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Popiel Zofia z Krasickich; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Potocka Izabella zob. Krasińska Izabella z Potockich; Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952; Potocki Henryk 1868-1958; Potocki Jan 1867-1943; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Jadwiga z Branickich; Sanguszko Teresa zob. Sapieha Teresa z Sanguszków; Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890; Sapieha Teresa z Sanguszków 1864-1954; Sierakowska Helena z Lubomirskich; Skrzyńska Helena zob. Czartoryska Helena z Skrzyńskich; Szymborska Anna; Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Eliza zob. Plater Broel Eliza z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Maria 1860-1937; Zamoyska Róża zob. Brzozowska Róża z Zamoyskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868Rękopisy1865-1936
Brak miniaturyKorespondencja dot. wydawnictwa "Generał Zamoyski ": wskazówki, opinie, recenzje (wycinki z gazet). Listy do Jadwigi Zamoyskiej : Jan Czubek, Bronisław Gembarzewski, J. Kallenbach i in.Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Czubek Jan filolog klasyczny i historyk literatury; Drabczyk Teodor lekarz; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Gembarzewski Bronisław pułkownik, muzeolog i historyk wojskowości; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Jasieńska Maria; Jaskólska Stefania; Kaczkowska Cecylia zob. Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Kallenbach Józef historyk literatury polskiej, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Kwilecka Jadwiga z Lubomirskich; Leszczyńska Teresa; Likowski Edward arcybiskup gnieźnieński; Lubomirska Jadwiga zob. Kwilecka Jadwiga z Lubomirskich; Lubomirska Maria ur. 1876; Łyskowska Józefa; Matczyńska H.; Morawska Konstancja ur. 1843; Mycielska Maria z Szembeków; Osten-Sacken Lucjan; Pietrzkiewicz Maria zob. Witkiewicz Maria z Pietrzkiewiczów; Popiel Konstanty; Portalska Franciszka; Potocka Cecylia zob. Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Potocki Antoni 1880-1952; Pusłowski Emil; Rey Cecylia zob. Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Sacken Lucjan Osten zob. Osten-Sacken Lucjan; Tarnowska Zofia z Zamoyskich 1839-1930; Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917; Witkiewicz Maria z Pietrzkiewiczów; Zaleska Julia dyrektorka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868; Zimmermann Kazimierz ksiądz; Żółtowska Maria z ZamoyskichRękopisy1911-1920
Przejdź do zbioru
Materiały różne do procesu o Morskie Oko.Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Baczewski Leopold; Badeni Kazimierz namiestnik Galicji, prezydent ministrów w Austrii; Bauer A.; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bielińska Kazimiera z Zawiszów; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Bocheński Józef; Borowiecki Adam ksiądz; Branicka Anna zob. Tarnowska Anna z Branickich; Branicka Anna z Potockich 1864-1953; Branicki Ksawery 1864-1926; Breza Anna zob. Stablewska Anna z Brezów; Brzykczyński Antoni ksiądz; Bury Jan; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Ch. Jacques; Chramiec Andrzej lekarz; Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Chwalibóg; Cieszkowski Zygmunt; Czartoryscy z Pełkini; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryski Witold 1864-1945; Czermiński Juliusz; Czetwertyńska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich; Czyżewska Róża zob. Skarbek Róża z Czyżewskich; Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Dębicki Ludwik publicysta; Dobrzańska Natalia; Dobrzańska Róża; Doms Robert; Drohojowska Anna; Drohojowska Helena; Drohojowska Olga; Dudziński Władysław; Dulowski P.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Ekielski Józef; Eliasz Stanisław Radzikowski lekarz; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Fedorowicz Adam; Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Geppert Z. starosta w Nowym Targu; Gniewosz Edward; Gniewosz Włodzimierz; Gorayska; Grocholska Maria zob. Sobańska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grosicka Tekla z Zaleskich; Grosicki Kazimierz; Hanik; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Husarzewska Eleonora zob. Lubomirska Eleonora z Husarzewskich; "Ilustrowany Kurier Codzienny" redakcja Kraków 1933; Jakubowski; Jarmakowski J.; Jarosz; Jelinek Vacslav; Jordan Adam; Jordan Roman; Jordan Zofia; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Kamocki Ksawery; Karczewski; Karpińska Amelia zob. Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Komendant Cyrkułu, Nowy Targ; Konopka Józefa zob. Rey Józefa z Konopków; Kosicki Edmund; Kossak Wojciech malarz; Kossonogowie; Kowalewski Mieczysław; Koziebrodzki Władysław pisarz, dramaturg; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Kozłowski Włodzimierz; Krasiński Adam wydawca i redaktor "Biblioteki Warszawskiej"; Kukliński I. ksiądz; Kusiba Sylwester geometra; Łaciak Błażej proboszcz w Bukowinie Tatrzańskiej; Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Łakociński Józef; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Langie Tadeusz publicysta i działacz rolniczy; Lewiecki Henryk; Lewiński; Lipiński Bogumił Rudolf adwokat w Warszawie; Lituracki; Lubomirska Eleonora z Husarzewskich 1866-1940; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Teresa z Wodzickich 1869-1930; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Lubomirski Kazimierz 1869-1930; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Molicki A.; Neyman Walenty kasjer w kasie powiatowej w Środzie; Nowicki Franciszek; Nowicki Maksymilian biolog, prof. Uniw. Jagiell.; Nowotny Kazimierz adwokat w Nowym Sączu; Obrochta Bartłomiej strażnik leśny w Zakopanem; Obst Adolf leśniczy w Zazadniej; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Peszkowski; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Stanisław 1849-1926; Potocka Aniela zob. Zamoyska Aniela z Potockich; Potocka Anna zob. Branicka Anna z Potockich; Potocka Zofia zob. Zamoyska Zofia z Potockich; Potocki Jan 1867-1943; Pruszak Maria; Pruszyńska Honoryna zob. Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937; Radzikowski-Eliasz Stanisław zob. Eliasz Stanisław Radzikowski; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Józefa z Konopków; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Sienkiewicz Henryk; Skarbek Róża z Czyżewskich; Sobańska Maria z Grocholskich; Stablewska Anna z Brezów; Stablewska Anna z d. de Mylo; Starostwo, Nowy Targ; Tarnowska Anna z Branickich 1876-1953; Towarzystwo Tatrzańskie Zarząd Kraków 1891; Wodzicka Teresa zob. Lubomirska Teresa z Wodzickich; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Czortków 1892; Wydział Powiatowy, Podhorce; Zaleska Tekla zob. Grosicka Tekla z Zaleskich; Zamoyska Aniela z Potockich ur. 1850; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich 1875-1937; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zawisza Kazimiera zob. Bielińska Kazimiera z ZawiszówRękopisy1883-1908
Przejdź do zbioru
Materiały różne do procesu o Morskie Oko.Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Baczewski Leopold; Badeni Kazimierz namiestnik Galicji, prezydent ministrów w Austrii; Bauer A.; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bieczyńska Jadwiga zob. Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Bielińska Kazimiera z Zawiszów; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Bocheński Józef; Borowiecki Adam ksiądz; Branicka Anna zob. Tarnowska Anna z Branickich; Branicka Anna z Potockich 1864-1953; Branicki Ksawery 1864-1926; Breza Anna zob. Stablewska Anna z Brezów; Brzykczyński Antoni ksiądz; Bury Jan; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Ch. Jacques; Chramiec Andrzej lekarz; Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Chwalibóg; Cieszkowski Zygmunt; Czartoryscy z Pełkini; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryski Witold 1864-1945; Czermiński Juliusz; Czetwertyńska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich; Czyżewska Róża zob. Skarbek Róża z Czyżewskich; Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Dębicki Ludwik publicysta; Dobrzańska Natalia; Dobrzańska Róża; Doms Robert; Drohojowska Anna; Drohojowska Helena; Drohojowska Olga; Dudziński Władysław; Dulowski P.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Ekielski Józef; Eliasz Stanisław Radzikowski lekarz; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Fedorowicz Adam; Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Geppert Z. starosta w Nowym Targu; Gniewosz Edward; Gniewosz Włodzimierz; Gorayska; Grocholska Maria zob. Sobańska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grosicka Tekla z Zaleskich; Grosicki Kazimierz; Hanik; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Husarzewska Eleonora zob. Lubomirska Eleonora z Husarzewskich; "Ilustrowany Kurier Codzienny" redakcja Kraków 1933; Jakubowski; Jarmakowski J.; Jarosz; Jelinek Vacslav; Jordan Adam; Jordan Roman; Jordan Zofia; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Kamocki Ksawery; Karczewski; Karpińska Amelia zob. Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Komendant Cyrkułu, Nowy Targ; Konopka Józefa zob. Rey Józefa z Konopków; Kosicki Edmund; Kossak Wojciech malarz; Kossonogowie; Kowalewski Mieczysław; Koziebrodzki Władysław pisarz, dramaturg; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Kozłowski Włodzimierz; Krasiński Adam wydawca i redaktor "Biblioteki Warszawskiej"; Kukliński I. ksiądz; Kusiba Sylwester geometra; Łaciak Błażej proboszcz w Bukowinie Tatrzańskiej; Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Łakociński Józef; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Langie Tadeusz publicysta i działacz rolniczy; Lewiecki Henryk; Lewiński; Lipiński Bogumił Rudolf adwokat w Warszawie; Lituracki; Lubomirska Eleonora z Husarzewskich 1866-1940; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Teresa z Wodzickich 1869-1930; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Lubomirski Kazimierz 1869-1930; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Molicki A.; Neyman Walenty kasjer w kasie powiatowej w Środzie; Nowicki Franciszek; Nowicki Maksymilian biolog, prof. Uniw. Jagiell.; Nowotny Kazimierz adwokat w Nowym Sączu; Obrochta Bartłomiej strażnik leśny w Zakopanem; Obst Adolf leśniczy w Zazadniej; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Peszkowski; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Stanisław 1849-1926; Potocka Aniela zob. Zamoyska Aniela z Potockich; Potocka Anna zob. Branicka Anna z Potockich; Potocka Zofia zob. Zamoyska Zofia z Potockich; Potocki Jan 1867-1943; Pruszak Maria; Pruszyńska Honoryna zob. Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937; Radzikowski-Eliasz Stanisław zob. Eliasz Stanisław Radzikowski; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Józefa z Konopków; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Skarbek Róża z Czyżewskich; Sobańska Maria z Grocholskich; Stablewska Anna z Brezów; Stablewska Anna z d. de Mylo; Starostwo, Nowy Targ; Tarnowska Anna z Branickich 1876-1953; Towarzystwo Tatrzańskie Zarząd Kraków 1891; Wodzicka Teresa zob. Lubomirska Teresa z Wodzickich; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Czortków 1892; Wydział Powiatowy, Podhorce; Zaleska Tekla zob. Grosicka Tekla z Zaleskich; Zamoyska Aniela z Potockich ur. 1850; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich 1875-1937; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zawisza Kazimiera zob. Bielińska Kazimiera z ZawiszówRękopisy1883-1908
Brak miniaturyListy różnych do różnych przeważnie dot. Zakładu w KuźnicachApponyi; Bandrowska Maria; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Birt Anne guwernantka; Błotnicki Hipolit literat; Branicka Jadwiga z Potockich zm. 1884; Branicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich; Breza Stanisław minister - sekretarz stanu Księstwa Warszawskiego; Brillet Gaston ksiądz; Brown Lucy Griborne; Bucker George; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chiżyńska Ludwika nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Chwaliszewski Marcin proboszcz w Granowie; Ciepliński A. ksiądz; Culles Edith; Czartoryska Aniela 1837-1869; Czartoryska Anna ur. 1891; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold 1864-1945; Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich; Drohojowski Seweryn; Dubrowski M.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Gniewosz Karol; Gorayski Jan; Graillot; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grodzicka Michalina; Grudziński Zygmunt; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Hube Małgorzata przewodnicząca Rady Generalnej Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Jabłońska Augusta; Janczewska Karolina; Jaskólska Stefania; Karnicka Ludwika; Kulaszyński Mikołaj kapelan w Rohatyniu; La Vernette St. Maurice Marguerite de; Leader Helène; Lechevalier D. oratorianin; Lescoeur L. oratorianin; Leszczyńska Teresa; Longeville G. de; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lusat Eugène ksiądz; Łyskowska Józefa; Łyskowska Maria; Manuszowski B.; Merode Westerloo de; Meszczyńska Władysława; Meszczyński Władysław, ksiądz; Mieloch Jan; Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920; Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta; Nouvelle A. przełożony generalny oratorianów we Francji; Nowak Anatol bp przemyski; Nowak Gustaw; Nowakówna; Nowakowska Agnieszka; Nowakowski Wawrzyniec ksiądz; Nowodworska H.; Nowodworska Waleria; Nowodworski St.; Paris Elisabeth; Pelczar Józef Sebastian bp przemyski; Podhorodeńska; Podhorodeńska Lorka; Portalska Zofia; Potocka Jadwiga zob. Branicka Jadwiga z Potockich; Pruszyńska A.; Rebelliau Alfred pisarz francuski; Retinger Maria z Czyrniańskich; Roussel; Rylska Martyna; Ryżniczuk - do uzup.; Ryżniczuk Fedor - do uzup.; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sass Sophie; Sebald Maria nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Sielecki Cyryl ksiądz; Skirmunt Maria; Słaba Maria; Stablewska Anna z d. de Mylo; Szeligowska Maria; Szeptycki Jan konserwator zabytków sztuki w Galicji; Szkoła Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, Zakopane 19-20 w.; Szołdrska Maria z Szołdrskich; Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942; Tołowiński Stanisław proboszcz w Siedlcu; Villers de; Villers Fany de; Wodzicka Jadwiga z Zamoyskich; Zakrzewska Zofia; Zaleska Justyna przewodn. Rady Generaln. Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zaleski Karol 1; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Jadwiga zob. Wodzicka Jadwiga z Zamoyskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Jan Władysław 1849 ur.; Zamoyski Stanisław ordynat, prezes senatu Król. Pol. 1775-1856; Ziemski A.Rękopisy1809-1938