Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Silva rerum w. 17 i czasy saskie.August III (król Polski ; 1696-1763); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bengligirej chan; Chmielnicki, Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Ciąske, Andrzej Florian proconsul bydgoski, właściciel sylwy?; Ciechanowski poseł; Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Dłuski, Wojciech stolnik podlaski; Dłużewski, Kazimierz chorąży, klan chełmski (?-1726); Dolgorukov, Vasilij Lukič minister ros. (1672-1739); Dzieduszycki, Jerzy Stanisław koniuszy kor. (1670-1730); Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit., feldmarszałek saski (1667-1728); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Gołowkin, Gawriłło kanclerz rosyjski (1660-1734); Goski pleban szczurowiecki; Hadziewicz, Piotr podstoli łukowski (?-1782); Hessemburk; Jabłonowski; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jełowiecki, Hieronim sufragan lwowski (1672-1732); Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653; Komorowski, Adam Ignacy (1699-1759); Kukułowski Dudek ksiądz; Ledóchowski, Stanisław wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (ca 1666-1725); Lipski, Józef Antoni klan bełski łęczycki (ca 1686-1752); Lubomirski, Antoni wda lubelski krakowski (1718-1782); Luther Martin 1483-1546; Melanchthon Phillip 1497-1560; Miaskowski Wojciech podkomorzy lwowski dyplomata pamiętnikarz zm. 1654; Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Olszański, Mikołaj Baltazar chorąży, klan wołyński (?-1731); Orlik, Filip hetman zaporoski (1672-1742); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski 1595-1650; Pac, Kazimierz Michał pisarz w lit., kawaler maltański (?-1719); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Poniatowski, Kazimierz (1721-1800); Poniatowski, Kazimierz podkomorzy kor.; Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. (1676-1762); Potocka, Marianna strażnikowa w. lit. (?-1722); Potocki, Antoni Michał wda bełski (1702-1766); Potocki, Józef hetman w. kor. (1673-1751); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751; Potocki Teodor Andrzej prymas 1664-1738; Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705); Radziwiłł, Michał Kazimierz hetman w. lit. (1702-1762); Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman w. lit. (1702-1762); Rosnowski, Józef stolnik sanocki (?-1749); Rupniewski, Stefan Bogusław bp kamieniecki, łucki (1671-1731); Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Rzewuski Stanisław Mateusz hetman w. kor. 1662-1728; Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Paweł Karol podskarbi nadw. lit., marszałek w. lit. (1680-1750); Sapiehowie (ród); Sieniawski, Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726); Skoroszewski, Mikołaj klan krzywiński (ca 1680-1729); Skuropacki hetman wojsk zaporoskich; Spinola, Nicolai nuncjusz apostolski w Polsce (1659-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Suffczyński Kazimierz Sylwester z Sufczyna pisarz lubelski; Sulerzycki, Andrzej rotmistrz królewski 18 w.; Szaniawski, Felicjan Konstanty bp kujawski, krakowski (1668-1732); Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Szembek, Jan kanclerz w. kor. (?-1731); Szembek, Krzysztof Antoni prymas (1667-1748); Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721); Szpilewski; Szpillowski stolnik rzeczycki; Sztembok senator szwedzki; Tarło, Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło, Jan wda lubelski sandomierski (1684-1750); Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1703); Tarłowa, Anna kuchmistrzowa w. kor. 18 w.; Waleński, Kazimierz marszałek konfederacki; Wessel, Franciszek Stanisław wda mazowiecki (?-1696); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. (1680-1744); Wołucki, Paweł bp kamieniecki, łucki, kujawski (1560-1622); Załuski Chryzostom Henryk sta lubelski; Załuski, Franciszek Jan wda płocki (1660-1735)Rękopisy17 w.