Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData ▼ (malejąco)
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1770).Bachowski Jan regimentarz warsz. konf. bar.; Bęklewski Onufry Gniewomir stta lachowicki, marsz. konf. lit. konf. bar.; Bełdowski J.; Biernacki Michał miecznik piotrk., rotmistrz konf. woj wlkp konf. bar.; Biernacki Paweł; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier; Błeszyński Jan Nepomucen; Bogusławski F. oficjalista Zarembów; Borkowska Agnieszka z Surdawskich; Borowski Ludwik; Branicki Ksawery gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojsk rosyjskich; Bratkowski Józef; Brzeziński Pafnucy przeor jasnogórski; Brzostowski Adam, kaszt. połocki; Chłapowski Ludwik; Chlebowski Ignacy rotm.; Chodakowski M.; Chotecki S.; Cielecki Andrzej skarbnik, wojski mniejszy, chorąży szadkowki, marsz. konf. łęcz. konf. bar., stta zgierski; Cieński Kazimierz stta dzwinogrodzki, kons. konf. zatorsko-oświęcimskiej konf. bar.; Dobiecki Andrzej podkom. sandom., cześnik, chor. chęciń., pułk. znaku pancern.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Domański Jakub kons. konf. czerskiej konf. bar.; Drwęski Piotr pisarz ziemski pozn., kons. konf. wlkp konf. bar.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Jan; Głowacki Ignacy stta rutkowski; Görtz rotm. pruski; Jaraczewski Tadeusz stta solecki, kons. konf. wlkp konf. bar; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kempisty Jakub komornik gran. wiel., sędzia grodz., wojski, łowczy piotrk.; Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., mieczni; Kiedrowski J.; Kobielski F. ks.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korabiewski Karol rotm. konf. bar.; Korzuchowski Stanisław; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kuczyński Ignacy miecznik, cześnik, stolnik, chorąży, podczaszy wiel., kons. konf. podlaskiej konf. bar.; Kwilecki Konstanty chorąży wschowski, kal., pozn., major wojsk kor., stta mosiński, kons. konf. wlkp konf. bar.; Lasocki Józef marsz. konf. z. czeskiej konf. bar.; Łaszczyński Wacław kons. konf. wlkp konf. bar.; Łubieński Wojciech podstoli piotrkowski; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Łuczycki Józef proboszcz strzeliński; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowska Izabela kanclerzowa wielka koronna; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Malczewski Jan podstoli gnieżn.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Wojciech stta wiel., radomski, kaszt. sandecki, marsz. konf. wiel. konf. bar.; Miączyński Józef marsz. konf. bełzkiej konf. bar.; Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.; Mielżyński Maksymilian pisarz w. kor., szamb.; Mikorski Franciszek Ksawery wojski mn., pisarz gost., podstoli gąbiński, pisarz ziem., sędzia kal., stta ostrzesz.; Mniewski Jan wojski mn. sier.; Morawski Antoni pułk. konf. wlkp konf. bar.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Niemojewski Andrzej skarbnik wiel., podczaszy, stolnik ostrzesz.; Niemojowski Wojciech podcz. wieluń.; Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf. wlkp konf. bar. bar.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Pęczelski Antoni; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; Podrez J. sekr. A. Brzostowskiego; Potocki Wawrzyniec; Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.; Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.; Prądzyński Maciej; Przeździecki Franciszek; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rumiejowski W. chorąży konf. wlkp., konf. bar.; Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.; Rychłowski Józef; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.; Sadowski Wojciech; Sapieha Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Schlichting B. pułk. wojsk pruskich; Sienicki Józef Kolumna; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp konf. bar.; Skórzewski Paweł, płk wojsk konf. wlkp.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sokolnicki Franciszek Ksawery podkomorzy kal., chorąży pozn.; Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.; Stamierowski Antoni; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Suchecki X. E.; Suchodolski A.; Sudrawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Sudrawskich; Sulimierski Sebastian; Surdawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Surdawskich; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.; Taczanowski J. pisarz skarbowy komory Wieruszów; Tayler Józef Robert kpt wojsk kor.; Topolski T.; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.; Walewska K.; Walewski Jan chorąży radomski, chorąży szadkowski; Walewski Michał stta libertowski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Wędrychowski J. ekonom siewierski; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.; Wysocki J. G.; Wyszkowski M.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba B.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawadzki Andrzej podczaszy czernichowski, kons. konf. krak. konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zawadzki Antoni; Zawisza M. C. major konf. bar.; Zbijewski Maciej kaszt. konarsko-sieradzki, stta warcki; Żelisławski F.; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.; Złotnicki Z. komendant chorągwi panc. wojsk kor. konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1770).Bachowski Jan regimentarz warsz. konf. bar.; Bęklewski Onufry Gniewomir stta lachowicki, marsz. konf. lit. konf. bar.; Bełdowski J.; Biernacki Michał miecznik piotrk., rotmistrz konf. woj wlkp konf. bar.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier; Błeszyński Jan Nepomucen; Bogusławski F. oficjalista Zarembów; Borkowska Agnieszka z Surdawskich; Borowski Ludwik; Branicki Ksawery gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojsk rosyjskich; Bratkowski Józef; Budlewski Dominik ks., przeor klasztoru w Gidlach; Chlebowski Ignacy rotm.; Cielecki Andrzej skarbnik, wojski mniejszy, chorąży szadkowki, marsz. konf. łęcz. konf. bar., stta zgierski; Cieński Kazimierz stta dzwinogrodzki, kons. konf. zatorsko-oświęcimskiej konf. bar.; Dobiecki Andrzej podkom. sandom., cześnik, chor. chęciń., pułk. znaku pancern.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Domański Jakub kons. konf. czerskiej konf. bar.; Drwęski Piotr pisarz ziemski pozn., kons. konf. wlkp konf. bar.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki F.; Głębocki Jan; Głowacki Ignacy stta rutkowski; Görtz rotm. pruski; Jaraczewski Tadeusz stta solecki, kons. konf. wlkp konf. bar; Karczewski Jan marsz. konf. z. warsz.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kempisty Jakub komornik gran. wiel., sędzia grodz., wojski, łowczy piotrk.; Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., mieczni; Kiedrowski J.; Kobielski F. ks.; Kobielski F. Saryusz; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korabiewski Karol rotm. konf. bar.; Korzuchowski Stanisław; Kossowski Franciszek podkom. drohicki; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kuczyński Ignacy miecznik, cześnik, stolnik, chorąży, podczaszy wiel., kons. konf. podlaskiej konf. bar.; Kwilecki Konstanty chorąży wschowski, kal., pozn., major wojsk kor., stta mosiński, kons. konf. wlkp konf. bar.; Lasocki Józef marsz. konf. z. czerskiej konf. bar.; Łaszczyński Wacław kons. konf. wlkp konf. bar.; Łubieński Wojciech podstoli piotrkowski; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Łuczycki Józef proboszcz strzeliński; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Malczewski Jan podstoli gnieżn.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Wojciech stta wiel., radomski, kaszt. sandecki, marsz. konf. wiel. konf. bar.; Miączyński Józef marsz. konf. bełzkiej konf. bar.; Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.; Mielżyński Maksymilian pisarz w. kor., szamb.; Mikorski Franciszek Ksawery wojski mn., pisarz gost., podstoli gąbiński, pisarz ziem., sędzia kal., stta ostrzesz.; Mniewski Jan wojski mn. sier.; Morawski Antoni pułk. konf. wlkp konf. bar.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Niemojewski Andrzej skarbnik wiel., podczaszy, stolnik ostrzesz.; Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf. wlkp konf. bar. bar.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Pęczelski Antoni; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; Podrez J. sekr. A. Brzostowskiego; Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.; Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.; Prądzyński Maciej; Przeździecki Franciszek; Przeździecki Jan; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkammer Jacek Antoni marsz. konf. Ks. Żmudz.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rumiejowski W. chorąży konf. wlkp., konf. bar.; Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.; Rychłowski Józef; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.; Sapieha Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Schlichting B. pułk. wojsk pruskich; Sienicki Józef Kolumna; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp konf. bar.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sokolnicki Franciszek Ksawery podkomorzy kal., chorąży pozn.; Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.; Stamierowski Antoni; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Suchodolski A.; Sudrawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Sudrawskich; Sulimierski Sebastian; Surdawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Surdawskich; Szczawiński Jan; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.; Taczanowski J. pisarz skarbowy komory Wieruszów; Tayler Józef Robert kpt wojsk kor.; Topolski T.; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.; Walewska K.; Walewski Jan chorąży radomski; Walewski Michał stta libertowski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Wędrychowski J. ekonom siewierski; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.; Wysocki J. G.; Wyszkowski M.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba B.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawadzki Andrzej podczaszy czernichowski, kons. konf. krak. konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zawisza M. C. major konf. bar.; Zbijewski Maciej kaszt. konarsko-sieradzki, stta warcki; Żelisławski F.; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.; Złotnicki Z. komendant chorągwi panc. wojsk kor. konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Bronisz Jan; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierżanowski Michał; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kikulinus M. wikariusz dominikanów w Piotrkowie; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kraśnicki Ambroży rektor pijarów w Piotrkowie; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Leśniowski Dominik ksiądz; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Makowski Jakub prezydent Piotrkowa; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Oklin; Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Przyjemski P.; Przyłuski Tadeusz woj. czernichowski; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann rajca międzychodzki; Weisse Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński R. kons. konf. wlkp konf. bar.; Woytynski A. gwardian franciszkanów w Piotrkowie; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bachowski Jan regimentarz konf. warsz.; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Brzostowski Adam; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski G. mjr regimentu łanowego; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Ohlen v.; Ordyniec Maciej Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Synagoga Kaliska; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Michał; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński M. kons. konf. wlkp konf. bar.; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.