Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData ▼ (malejąco)
Brak miniaturyMateriały z konferencji Leona Janta-Połczyńskiego.Baie, Eugène; Barczy, Etienne de urzędniczka sekretariatu węgierskiej Rady Ministrów; Bartel, Jan doktor wiceprezes Stowarzyszenia Polaków na Węgrzech; Brii, Alessandro sekretarz generalny Instytutu Międzynarodowego Rolnictwa; Chełmicki, Zdzisław doktor konsul Rzeczypospolitej na Węgrzech; Csekonics, Ivan ksiaże dawny minister pełnomocny Węgier, członek Izby Deputatów; Czlenow, Władysław inżynier, kore3spondent "Wschodniej Agencji Telegraficznej" i "Gazety Handlowej"; Dosyteusz biskup prawosławny eparchii zagrzebskiej (1878-1945); Drucki-Lubecki, Bogdan książe; Ercole, Francesco profesor minister instytucji publicznych; Esty, Nicolas de szambelan Jego Świętobliwości, Szlachcic Jego Wysokiej Eminencji Kardynała Księcia Prymasa Królestwa Węgier; Gömbös de Fakfa, Jules główny ekonomista, prezes Rady Ministrów Węgier; Guirguinoff, Alexandre doktor bułgarski minister spraw wewnętrznych; Guitcheff, Dimitri węgierski minister rolnictwa i własności ziemskiej; Homan, Balint minister Królestwa Węgier do spraw religii; Huszar, Aladar de doktor premier-burmistrz Budapesztu; Janos, Bartel (Budapeszt) doktor; Janta-Połczyński, Leon minister rolnictwa, senator (1867-1961).; Kallay, Nicolas de minister rolnictwa Królestwa Węgier; Karski, Szymon; Kissow, Alexandre bułgarski minister wojny; Kostourkoff, Stoyan P. jugosłowiański minister Kolei, Poczty i Telegrafu; Krbek, Ivo (Zagrzeb) profesor; Kumanudi, Kosta doktor przewodniczacy Izby Deputatów Jugosławii; Laszlo, Almasy marszałek parlamentu; Lazar, Andre minister sprawiedliwości Królestwa Węgier; Łepkowski, Stanisław poseł Rzeczypospolietj w Budapeszcie (1892-1961); Liot, Stark (Budapeszt); Lubienski książe; Michelis, G. de minister Królestwa Włoch, przewodniczący Instytutu Międzynarodowego Rolnictwa; Mouchanoff, Nicolas przewodniczący Rady Ministrów Bułgarii, minister spraw zagranicznych i religii; Mycielski, Kazimierz polski attache na Węgrzech; Niciloff, Ivan inżynier rolnictwa, pracownik Banku Rolnego w Bułgarii; Ouzounovitch, Nicolas T. przewodniczący Rady Ministrów Jugosławii; Pallay, Stefano (Budapeszt) doktor dyrektor generalny firmy farmaceutycznej; Perovi~'c, Ivo (Zagrzeb) doktor; Petroff, George bułgarski minister handlu, przemysłu i pracy; Popesco, Virgilio; Popovitch, Milan L. sekretarz grupy jugosłowiańskiej Zjednoczenia Międzyparlamentarnego; Potocki, Artur; Schwarzburg-Günther, Ladislas de minister Rzeczypospoltej; Seredi, Jusztinian kardynał prymas Węgier (1884-1945); Skrzyński, Władysław ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej; Somkuthy, Joseph generał wojska Królestwa Węgier; Szapary, Antoine; Szechenyi, Charles (Budapeszt) książe; Szviezsenyi, Zoltan de (Budapeszt) radca ministerialny; Tomaši~'c, Ljubomir doktor przewodniczący senatu Jugosławii; Vasić, Dragutin zob. Dosyteusz; Warbenoff, Dimiter bułgarski minister sprawiedliwości; Wlassics, Jules baron radca sądowy, dawny minister węgierski, przewodniczący Wysokiej Izby, członek Rady Arbitrażowej w HadzeRękopisy1919-1936