Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 6 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyZwyerciadło albo kstałt w ktorym każdy stan snadnie sie może swym sprawam iako we zwierciadle przypatrzyć. Za szczęsnego panowania sławnego krola Zygmunta Augusta krola Polskiego / Roku po narodzeniu Pańskim 1567. Omnia probate quod melius est tenete. To iest nawiekszy rozum możesz temu wierzyć ktosie umie w swych sprawach nadobnie rozmierzyć.Farat Podwysocki Jakub (ca 1505-ca 1577); Ferhad Jakub zob.: Farat Podwysocki Jakub; Łaski, Mikołaj (ca 1530-1572); Pherrat Jakub zob.: Farat Podwysocki Jakub; Rej, Mikołaj (1505-1569); Rej Mikołaj (1505-1569); Sieniawski, Hieronim (1519-1582); Spytek, Wawrzyniec Jordan (1518-1568); Szafraniec, Stanisław (ca 1525-1598); Tricesius Andreas zob.: Trzecieski Andrzej; Trzecieski Andrzej (ca 1490-post 1547); Wirzbięta, Maciej (1523-1605); Zborowski, Piotr (?-1580)Starodruki1568)
Przejdź do zbioru
Psalma przyiazdu szczęsliwego Naiaśnieyszego Zygmunta trzeciego z łaski Bożey Krola Polskiego y wielkiego X. Litewskiego. etc. [et]c. /Kmita, Jan Achacy (?-ca 1628); Łaski, Olbracht (1536-1604); s.n.]Starodruki1587
Przejdź do zbioru
Sprawa Rycerska według postępku y zachowania starego obyczaiu Rzymskiego Greckiego Macedońskiego y innych Narodow pierwszego y ninieyszego Wieku tak Pogańska iako y Krześciańska z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu y Nauce Ludziom rycerskim pożyteczna. Książki na osm Części rozdzielone [...]Bielski, Marcin (ca 1495-1575); Łaski, Olbracht (1536-1604); Rycerstwo Polska; Siebeneicher, Mateusz (?-1582); Wolski, Marcin zob. Bielski, MarcinStarodruki1569
Przejdź do zbioru
Historya o żywocie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego pospolicie Szkanderbegiem zową, książęcia epireńskiego, na trzynaście ksiąg rozdzielona, napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika.Barleti, Marin (1454-1512); Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600); Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) Tł.; Chalkokondyles, Laonikos (ca 1430-ca 1490); Drechsler, Wolfgang; Giovio, Paolo (1483-1552); Lacyus, Bartholomeus; Łaski, Jan (1499-1560); Łaski, Olbracht (1536-1604); Maffei, Raffaele (1451-1522); Pictorius, Casparus; Pius II (papież ; 1405-1464); Pontano, Giovanni Giovano (ca 1426-1503); Przyłuski, Jakub (ca 1512-1554); Ruiz de Moros, Pedro (ca 1506-1571); Sabellico, Marco Antonio (ca 1436-1506); Skanderbeg Jerzy Kastriota zob. Skanderbeg Gjerg Kastrioti; Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584)Starodruki1569 [sł.])
Przejdź do zbioru
Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] et d[omi]n[um] dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[ro] adhortatione[m], p[ro] i[n]structio[n]e regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis mandate[que] sacra eadem maiestate accuratissime castigatis.Haller, Jan (ca 1467-1525); Łaski, Jan (1456-1531); Wiener-Neustadt, Raymundus vonStarodruki1506 [rz.])
Przejdź do zbioru
Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et idnultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] et dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis que p[rp] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[ne] regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis.Haller, Jan (ca 1467-1525); Łaski, Jan (1456-1531); Wiener-Neustadt, Raymundus vonStarodruki1506 [rz.])
Znaleziono 6 rekordów