Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."Alentano Francesco; Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra wice król Neapolu (1568-1639); Baglio Giacomo da generał Franciszkanów; Balbi Giovanni Battista; Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627); Borlay de kardynał włoski; Charnace Hercules de poseł franc.; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Krzysztof chorąży W. Ks. Lit. (?-1652); Chrisostomo de Capranica; Ciepielowski Stanisław; Corcione Vincenzo minister króla hiszpańskiego; Cosimo II de Medici wlk. książę Toskani (1590-1621); Costa Pietro Maria; Cuniga Baltazar de dyplomata hiszpański (1561-1622); d'Alba zob. Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra; Daniłowicz Jan wda podolski (?-1628); Farnese Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Ferdynand II Medyceusz książę Toskani (1610-1670); Galeota Giuseppe; Gąsiewski Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin; Gaspar de Guzman y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar hrabia Olivares hiszpański polityk pierwszy minister Filipa IV (1587-1645); Gembicki Albertus Laurentius zob Gembicki Wawrzyniec; Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Giovani Domenico Paolini; Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Grassi Giorgio; Guzman Belasco Francisco de gubernator Filipin (?-1603); Homanay Jerzy de sędzia dworu król.; Iskander Basza; Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. (1634-1702); Jan Albrecht zob. Jan Albert Waza; Juan Enriquez; Kantymir Murza basza Sylistrii (?-1637); Karol Medyceusz kardynał (1595-1666); Kazanowski Marcin hetman pol. kor. sta bohusławski (1563-1636); Kołudzki Szymon kanonik pozn. sekr. król. (ca 1570-1656); Konaszewic Piotr hetman wojska zaporoskiego (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Kosma II Medyceusz zob: Cosimo II de Medici; Kosma II Medyceusz zob. Cosimo II de Medici; Kozielewski Kasper kanonik gnieźnieński sekretarz król.; Łempicki Jakub sekr. wlk. kor.; Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632); Makowski Adam opat jędrzejowski dyplomata (ca 1578-1623); Mąkowski Adam zob: Makowski Adam; Monteforte Łukasz de franciszkanin penitencjarz arcybiskupi; Nevers; Noris Mattia e Giovanni; Nowodworski Adam bp kamieniecki (1572-1634); Nowodworski Bartłomiej kawaler maltański kapitan gwardii przybocznej (1552-1625); Onorato [Honoriusz] II książę Monako (1597-1662); Opaliński Andrzej bp poznański (1575-1623); Orlandizio Claudio; Ostrowski sta sandomierski; Paoli Lorenzo prokurator generalny Jezuitów; Peoldi N.; Peroni Nicolo; Petagna Partenio; Plichta Konstanty kaszt. sochaczewski, sta gostyński; Powsiński Bartłomiej szambelan papieski (1568-1622); Raduł Mihnea hospodar wołoski (1586-1626); Roxas Bernard Sandoval de kardynał Toledo; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudomin Andrzej jezuita (1596-1631); Sapieha Leon; Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł kanclerz w. lit.; Scaglia Desiderio kardynał Cremony (1567-1639); Serra Francisco; Sobieski Jakub wda bełski i ruski, ojciec króla Jana III Sobieskiego (1591-1646); Spinelli Filippo kardynał (1566-1616); Szyszkowski Marcin bp krakowski (1554-1630); Tadino Giulio Cesare; Tarnowski Stanisław; Tryzna Marcin sekretarz króla; Tyszkiewicz Teodor Skumin podskarbi w. lit. (1533-1618); Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu; Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński poseł polski w Rzymie; Uszakowski; Vescovo di Ferminia; Wężyk Jan proboszcz sandomierski kanonik krak.; Wiktoria della Rovere księżniczka Urbino (1622-1694); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza zob. Władysław książę; Władysław Waza książę (1595-1648); Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi ziemski pisarz w. lit.; Wolski Mikołaj marsz. w. kor. (1553-1630); Zapeta zob. Zapata Antonio y Cisneros; Zebrzydowski Mikołaj wda krak marszałek wlk. kor. (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman i kancl. wlk. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław kanclerz hetman wlk. kor. (1547-1620); Żórawiński Stanisław; Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Znaleziono 1 rekord