Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
"Rękopisma służące do dzieiów za Augusta III i za Stanisława Augusta od 1734 do 1768." z terenów księstwa Żmudzkiego.August III (król Polski ; 1696-1763); Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (?-1766); Billewicz sędzia żmudzki; Billewicz sta wołyński; Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Czartoryscy; Flemming Jan Jerzy Detlof podskarbi w. lit. (1699-1766); Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786); Giełgud Antoni; Goltz gen. pruski; Hilzen wda miński; Humiecki Stefan wda podolski (?-1736); Karol Krystian Wettyn (królewicz polski ; 1733-1796); Karwowski łowczy ziemu bielskiej; Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki (1714-1800); Łopaciński Jan Dominik bp żmudzki (1708-1778); Łopaciński pisarz w. lit.; Łubieński Władysław prymas (1703-1767); Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762); Massalski Michał Józef hetman w. lit. (1700-1768); Mniszech Jerzy August klan krakowski (1715-1778); Niesiołowski płk.; Odachowski Stanisław ciwun Małych Dyrwian marszałek konfederacji; Ogiński Ignacy marszałek w. lit. klan wileński (ca 1698-1775); Pac Józef Franciszek klan żmudzki; Piłsudski Franciszek piwniczy lit.; Podoski Gabriel prymas (1719-177); Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński (1734-1790); Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. (1722-1787); Repnin, Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801); Romer Helena zob. Billewiczowa Helena z Romerów; Szymakowski Michał; Tarło Adam wda lubelski (1713-1744); Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski (1716-1792); Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zawisza Ignacy Aniceta sta miński podkomorzy lit.Rękopisy18-19 w.
Znaleziono 1 rekord