Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyBiblij czeska.Melantrich Jiři; Netolicky Bartoloměj; Roždalowsky zob. MelantrichStarodruki1549 [rz.]
Brak miniaturyHerbarz ginak bylinař [...] figåurami pieknymi [...] bylin ozdobeny [...] od [...] Petra Ondřege Matthiola [...] nayprw w latinskie ržeči sepsany [...] a [...] na cžeskau ržeč od [...] Thadeasse Hagka z Hagku přeloženy [...] Při koncy přidano kratke naučenij a z prawa o rozlicznem distyllowanij a palenij wod [...] Gest take trogij index [...].Hajek Tadeaš z Hajku; Mattioli, Pietro Andrea; Melantrich JiřiStarodruki1562 [rz.]
Brak miniaturyPrawa městska kralowstwij czieskeho.Adam Daniel z; Melantrich Jiři; VeleslavinaStarodruki1579 [rz.]
Brak miniaturyPrawa městska kralowstwij czieskeho.Adam Daniel z; Melantrich Jiři; VeleslavinaStarodruki1579 [rz.]
Znaleziono 4 rekordy