Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData ▼ (malejąco)
Brak miniatury"Liber Annotandorum Universalium Ab Excelso Gubernio Mediantibus Processibus Ill[ust]ri[ssi]mi Excel[len]t[issi]mi et R[evere]nd[issi]mi D[omi]ni Loci Ordinarji Premislien[sis] aut Ejus Officji per Dioecesim Stante praesenti Dominio S[acr]ae Ca[e]s[are]o R[e]giae et Ap[osto]licae Ma[ies]t[a]tis Emanatorum Et circa Ecclesiam in Oppido Sądowa Wisznia R[itus] G[raeci] U[nici] pro memoria Conservandorum"Rękopisy18 w. koniec