Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyAkta Józefa Zaremby - sprawy pieniężne i gospodarcze (1768-1774)Batko Jan regent ziemski rawski, stolnik mszczonowski, szamb. król.; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., miecznik, wojski wiel., podstoli, podczaszy, stolnik piotrk.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Lubomirski Franciszek Ferdynand miecznik, łowczy, chorąży w. kor.; Męciński Adam kaszt. spicimirski, stta bodaczewski; Męciński Walenty gen. adj., stta ostrzesz.; Morawski Tomasz wojski sieradz.; Polankowski Mikołaj stta dąbrowiecki; Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.; Stokowski Jan chorążyc łęcz.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Szaniawski A. D.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Wessel Teodor gen. major wojsk kor. major wojsk kor., podskarbi w. kor.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.Rękopisy18 w.
Brak miniaturyListy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)Czarnecki Hipolit Z.; Gozimirski Stanisław cześnik, podskarbi chęciński; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Jabłoński Sebastian Kazimierz pisarz ceł kor., patron zadwornych sądów asesorskich; Jeziorkowski Andrzej pułk. wojsk kor., wójt częstochowski; Kempisty Franciszek burgrabia grodzki nurski, podpisarz ziemski i grodzki nurski, regent ziemski i grodzki, sędzia kamieńczykowski; Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów; Kiedrzyński Stanisław; Krasicki A. pijar; Łącka A.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Madaliński Ludwik łowczy kowalski, cześnik brzesko-kujawski, chorąży inowrocławski; Morawski Tomasz wojski sieradz.; Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor., gen. major wojsk kor. wojsk kor.; Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski; Sołtanowa z Zarembów; Straszewski Franciszek łowczy dobrzyński; Święcicka A.; Święcicki Maciej wojski sieradz.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Tymowski Kazimierz stolnik szadkowski, łowczy, vicestta, sędzia piotrk.; Walewska M.; Walewski Jan Aleksander stta warecki, chorąży piotrk.; Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski; Załuskowski Hilary; Zaremba Felicjan podczaszy czerski; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Ignacy I; Zaremba Jan II komornik graniczny sandomierski; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zarembianka Agnieszka zob. Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów; Zarembianka zob. Sołtanowa z Zarembów; Zarembianka Zofia; Zarembina Józefa z GrodzickichRękopisy18 w.
Brak miniaturyListy do Józefy Zarembiny (za życia męża Józefa Zaremby) w sprawach publicznych i prywatnych (konfederacja barska, rodzinne, gospodarcze, itd.) 1764-luty 1774.Biernacki Władysław chorąży, kaszt. sieradz.; Błeszyńska Konstancja zob. Grodzicka z Błeszyńskich Konstancja I; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Grodzicka z Błeszyńskich Konstancja I; Grodzicki Franciszek; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Kłossowski Stanisław ks.; Krupocki W. pułk. konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni; Lipski Tadeusz; Lossow gen. major wojsk pruskich; Mączyński Aleksander chorąży, podkomorzy sieradz., podstta ostrzeszowski, stta lubomlski, kaszt. sieradz.; Mączyński Wojciech stta lubomirski, wieluński, szamb., prezes Rady dep. kal.; Męcińska Elżbieta zob. Walewska Elżbieta z Męcińskich; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Podbielski Tomasz komornik nurski, burgrabia piotrk.; Radlicka F.; Radoliński Maksymilian pułk.; Rokossowski Tomasz pisarz grodzki i pyzdrski, komornik gran., wojski gnieźn.; Skórzewski Paweł; Sotro F. por. art.; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Szaniawski Tadeusz; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Walewska Elżbieta z Męcińskich; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.; Winkler; Załuskowski Piotr pleban cierzęciński, kan., oficjał wiel.; Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Szymon sędzia sieradz., kaszt. konarsko-sieradzki; Zarembina Józefa z Grodzickich; Zebrzydowski Marcin skarbnik wiel.; Żeromski Tomasz ekonom ZarembyRękopisy18 w.
Brak miniaturyAkta i korespondencja Józefy ZarembinyBąkowski Jan; Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Bystrzanowski Kajetan kaszt. małogorski; Byszewski Arnold Anastazy pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Herka Jan Nepomucen subdelegat grodzki, biecki; Jeziorkowska Agnieszka; Kiedrzyński Antoni; Kijeński Alojzy; Koszutski Łukasz miecznikowic kal.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Miączyński Piotr Augustyn stta krzepicki, szamb., rotm. kaw. narodowej; Orłowski Wojciech viceregent grodzki wiel.; Politalski Ludwik subdelegat grodzki, burgrabia piotrk., burgrabia ostrowski, wojski radomski; Posaiński Wacław ppułk. wojsk kor., fliegeladj. król.; Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.; Psarski Andrzej stolnik bracławski; Radoliński Michał; Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski; Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Skorupski J. por., cześnik halicki?; Skowrońska Franciszka zob. Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Sławianowski Antoni Sarjusz podczaszy żytomierski?; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Święcicki Maciej wojski sieradz.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Turski Gabriel; Tymowski Józef; Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski; Wróblewski Antoni; Zabłocki Sebastian; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zaremba Wojciech [I lub II]; Zarembianka Teresa zob. Prądzyńska Teresa z Zarembów; Zarembina Jadwiga; Zarembina Józefa z Grodzickich; Zarembina KrystynaRękopisy18 w.
Znaleziono 4 rekordy