Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Opisanie disputaciey nowogrodzkiey, ktorą miał X. Marćin Smiglecki Societatis Iesu, z Janem Licyniuszem Ministrem Nowokrzeżeńskim: o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego. 24 y 25 Ianuarii. W roku 1594 /Drukarnia Akademicka (Wilno); Śmiglecki, Marcin (1563-1618); Zajączkowski, Wojciech (?-post 1594) Wyd.Starodruki1594 [rz.]
Przejdź do zbioru
Obrona prawdziwego szafunku Wieczerzey Pańskiey.Chrząstowski, Andrzej (ca 1555-1618); Chrząstowski, Andrzej teolog (ca 1555-1618); Drucki-Sokoliński, Jerzy podkomorzy witebski; Kosakowicz, Jan; Markowicz, JakubStarodruki1594
Przejdź do zbioru
Ekthesis Abo Krotkie zebranie spraw ktore się dźiały na Partykularnym to iest Pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim.s.n.]Starodruki1597
Przejdź do zbioru
Disputacia Księdza Hieronijma Powodowskiego z Ministrem Zboru Nowoariańskiego Smigelskiego Janem Krotowiciuszem. O niktorych Artikułach przedwiecznego Bostwa Syna Bożego y Troyce przenaświetszey. Tamże w Zborze Smigielskim przy nie małej liczbie osob rozmaitego stanu równie odprawowana dnia 27 Grudnia w Roku 1581 /Szamotulski, Sebastian; Wolrab, Jan (?-1591/1592)Starodruki1581 [post 27 XII]
Przejdź do zbioru
Appellatia ktorą sie popiera y znowu wywodzi Obroną dołożna Confederatiey Kroliestwa Polskiego z okazaniem pewnym że Evangeliey Auspurskiey Confessiey tu w Polszcze w Litwie w Prusiech y wszędzie w Państwie Korony Polskiey w Miastach Koronnych Stołecznych y innych: Słusznie potrzebnie według woli Bożey nauk Evangelii Christusowey uczą Sacramenta a nabożeństwo prawdziwe sprawuią. A isz samisz Doctorowie Kościoła Rzymskiego około obłądzenia tegosz Kościoła swego y tesz o Nauce y Nabożeństwie prawdziwym nas Evangelikow ganią iey wyznawce trapią kościoły im biorą kaznodzieie y liud wiern prześladuią. Przes Erasmusa Glicznera Sługę Christusa Pana y Kaznodzieie Jey mości Paniey a Paniey Zophiey Zamoscia Dzialinskiey Podczaszyney Coronney Brodnickey Starościney napisana y wydana.Agryppa, Wacław (?-1597); Baliński, Adam kasztelan bydgoski; Cema, Fabian (1539/1540-1604); Chełmicki, Adrian; Chlebowicz, Jan zob. Hlebowicz, Jan; Chlebowicz, Mikołaj; Dorpowski, Wojciech ławnik pruski; Ferdynand książę austriacki; Gliczner, Erazm (1535-1603); Gorajski, Adam kalwin (?-1602); Henryk III (król Francji ; 1551-1589); Hlebowicz, Jan (?-1590); Latalski, Stanisław starosta; Leszczyński, Andrzej (ca 1559-1606); Osterberger, Georg (1542-1602); Ostromiecki, Jan chorąży chełmiński; Ostroróg, Mikołaj (1567-1612); Pielgrzymowski, Eliasz (ca 1550-1604); Pogorzelski, Stanisław podsędek kaliski; Radziwiłł, Krzysztof (1547-1603); Rokosowski, Jan kasztelan przemyski; Rozdrażewski, Jan (ca 1543-1600); Roztworowski, Maciej sędzia wschowski; Rożyński, Mikołaj sędzia inowrocławski; Rusinowski, S. chorąży; Semet, Malcher; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Talwosz, Adam (?-1628); Zenowicz, Krzysztof (?-ca 1614); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)Starodruki1598)
Znaleziono 5 rekordów