Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 10 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Korespondencja i akta z lat 1595-1628.Rękopisy16-17 i 19 w.
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III. Skarb No 1o"Rękopisy16-17 i 18 w.
Przejdź do zbioru
[Materiały do historii Polski z lat 1598-1625 dotyczące głównie spraw tureckich i moskiewskich].Krokier Paweł 17 w.; Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. (1573-1640); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Siergiej abp Smoleńska; Wasyl Szujski (car Rosji ; 1552-1612); Wiesiołowski Krzysztof stolnik lit. marszałek nadworny (?-1637); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627)Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
Kolekcja akt z lat 1615-1632.Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
Akta do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.Kościelecka Katarzyna zob. Opalińska Katarzyna (1548-1601); Żółkiewski, Stanisław hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny (1547-1620); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt Batory (książę Siedmiogrodu ; 1572-1613); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. MiscellaneaAlbrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Bellarmino Robert kardynał (1542-1621); Bock Abraham; Boxa Paweł zob. Boksza Paweł; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Delfini, Giovanni Antonio kard. (1506-1561); Dymitr Samozwaniec II (?-1610); Fedorowicz Kaszyn Michał; Fedorowicz Kaszyn Michał zob. Kaszyn Michał Fedorowicz; Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Firlej Andrzej klan radomski (?-1609); Firlej, Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej Mikołaj wda krakowski (?-1601); Garzez [Garces] Martin wielki mistrz zakonu joannitów (1526-1601); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849); Górnicki Łukasz kanonik warmiński (1585-1651); Heidenstein Reinhold sekr. król. (1553-1620); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603); Joachim Fryderyk Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kaszyn Michał Fedorowicz wda czernihowski; Kolegium Jezuitów Braniewo; Konarski Daniel opat oliwski (1564-1616); Konopacki Fabian dziekan poznański; Kostitz Johann; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kragius[?] Mikołaj poseł duński; Kryski Feliks kancl. wlk. kor. (1562-1618); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lyndsay? S.; Maciejowski Bernard abp. gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Malcyan [Maltzan] Joachim; Mendoza Franciszek poseł hiszpański 16 w.; Młodzianowski Tomasz jezuita; Mortęski Ludwik wda pomorski (1554-1615); Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. (1540-1593); Ostrogski Wasyl Konstantynowicz wda kijowski (ca 1524-1608); Possevino Antonio (ca 1533-1611); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (1553-1609) kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski; Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (ca 1553-1609); Radziwiłł Albrycht marszałek w. lit. (1558-1592); Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant (1556-1600); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Romanus Franciszek; Roszkowski Jan klan poznański (ca 1575-1613); Rozdrażewski Hieronim bp włocławski (1546-1600); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Saltykov Michail' Glěbovič; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy kasztelan wendeński (1554-1605); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Sczawiński Mikołaj klan łęczycki (?-1620); Sherleo Roberto; Stanisławski Baltazar podskarbi w. kor. (?-1610); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Trubeckoj Jurij Nikitič; Tylicki Piotr (1543-1616); Tylicki Piotr bp warmiński sekretarz król. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński krakowski; Wignacourt Alof de wielki mistrz zakonu joannitów (1547-1622); Włoszek Stanisław podskarbi nadworny lit.; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi w. lit. (?-1643); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zygmunt III Waza III (król polski (1566-1632); Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w. i.
Przejdź do zbioru
[Korespondencja i inne akta do panowania Zygmunta III Wazy 1589-1608].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baruicius Joannes; Barvitius, Jan sekr. kancelarii ces. Rudolfa II Habsburga w Pradze; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Corraducius Rudolf; Delwig Euerardus a; Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602); Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Firlej, Andrzej klan radomski (?-1609); Firlej Henryk prymas (1574-1626); Firlej, Jan podskarbi kor. (?-1614); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Goślicki Wawrzyniec bp. pozn. (ca 1530-1607); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Grimani Marino doża wenecki; Henryk III Walezy (król Francji ; 1551-1589); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610); Huebner Joachim tajny radca dworu; Jerin Andrzej bp wrocławski (1540-1596); Joachim Fryderyk Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1546-1608); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy (1563-1634); Klemens VIII (papież ; 1536-1605); Kuczborski Jan sekr. król. bp cheł. (1572-1624); Łaszcz Piotr; Łempicki Jakub opat lubiński; Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Linderson Andreas; Lipski Franciszek kanonik gnieźn.; Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Maksymilian III Habsburg arcyksiążę Austrii (1558-1618); Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Marszewski Jan z Bużenina podsędek kaliski; Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Nazau Jan de ks.; Opaliński Andrzej bp poznański (1575-1623); Opaliński Andrzej marszałek w. kor. kanclerz wlk. kor. (1540-1593); Opaliński Łukasz marszałek w. kor. wda rawski (1581-1654); Opaliński Piotr krajczy kor. (1566-1600); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Ostroróg Jan wda poznański (1565-1622); Paweł V (papież ; 1552-1621); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609); Rangoni Claudio nuncjusz papieski w Polsce; Reszka Stanisław sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata (1544-1600); Rienholdus Anholp; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudolf II Habsburg (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Slif Antoni; Stadnicki Stanisław sta żygwulski 1551-1610); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Vincenzo I Gonzaga (ks. Mantui ; 1562-1612); Wojna Maciej podskarbi w. lit. (?-1607); Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622); Zamoyski Jan abp lwowski (?-1614); Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zborowski Krzysztof podczaszy kor. (?-1593); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żeroński Mikołaj pisarz ziemski lit.; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
[Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego do Władysława IV króla Polski].Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Chregorowicz Maksym; Czarnkowski Adam Sędziwój (1555-1627); Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Golski Stanisław wda podolski i ruski (zm. 1612); Helnicki Bartosz chorąży dobrzański; Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy; Iskander Basza; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jankuła Bohdan; Jazłowiecki Hieronim wda podolski (ca 1570-1607); Kalinowski Adam sta winn. sta bracł.; Kallimach, Filip Buonaccorsi (1437-1496); Kiełczewski Wacław sta wschowski (zm. 1620); Klemens VIII (papież ; 1536-1605); Konarski Michał wda pomorski (ca 1557-1613); Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609); Krasiński Stanisław klan ciechanowski i podlaski, wda płocki (1558-1617); Lanckoroński Przecław marszałek koła rycerskiego; Lanckoroński Zbigniew pkom. sand.; Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Ligęza Mikołaj Spytek klan żarnowiecki i sandomierski (ca 1562-1637); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. (1573-1640); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Maciejowski Bernard prymas (1548-1608); Mielecki Mikołaj wda podolski hetman w. kor. (?-1585); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Niszczycki Zygmunt marszałek zjazdu rycerskiego pod Warszawą; Opaliński Krzysztof wda poznański (1609-1655); Ossoliński Jan Zbigniew (1555-1623); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Potworowski Jan skarbnik kaliski; Przekora Jakub klan czechowski; Przyjemski Krzysztof marszałek koła rycerskiego; Puszkarzewski Stanisław; Radoszewski Jerzy podkomorzy wieluński; Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1620); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rytwiański Jan wda sandomierski; Salamet Herei car tatarski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sieniawski Adam Hieronim podczaszy kor. (ca 1576-1619); Sierakowski Marcin klan inowłodzki; Słupecki Feliks klan żarnowski; Smarzewski Paweł marszałek zjazdu lipińskiego; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stabrowski Piotr klan parnawski; Stokowski Mikołaj; Stolecki Jachym Wierusz; Tęczyński Gabriel wda lubelski (?-1617); Uhrowiecki Mikołaj sta chełmski (?-1612); Walewski Adam dworzanin król. skarbnik sieradzki; Waliszewski Adam podskarbi sieradzki; Wężyk Piotr łowczy sieradzki; Wiszgarth Piotr marszałek kowiński; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wolski Adrian; Wolski Jan; Zaliwski Stanisław sta warmiński; Zaremba Aleksander; Zawojski Jan; Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zdrowski Piotr; Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
"Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra"Rękopisy16-17 i 18 w.
Przejdź do zbioru
[Miscellanea z okresu bezkrólewia po Stefanie Batorym i panowania Zygmunta III].Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hozjusz, Stanisław (1504-1579); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Kromer, Marcin (1512-1589); Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Possevino, Antonio (ca 1533-1611); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Zbaraski, Krzysztof (1580-1627); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy18 w.
Znaleziono 10 rekordów