Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 28 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Prowentowe tyczące się 1. magazynu zboża, 2. propinacji, gorzelni i browaru, 3. lasów i z tychże dochodów, 4. pachtu krów po folwarkach, 5. masła z folwarków oddanego, 6. rybitwy i cegielni, 7. ptastwa [!] czynszowego, 8. porządków i materiałów do nich, 9. extrakt zboża & na długach", 1806-1807.RękopisyBK 03868; BK 038681806-1807
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Prowentowe tyczące się 1. magazynu zboża, 2. proponacji, gorzelni i browaru, 3. lasów i z tychże dochodów, 4. masła z folwarków oddanego, 5. rybitwy zimowej i letniej, 6. cegły i dachówki, 7. przędzy i płótna", 1809-1810.RękopisyBK 03869; BK 038691809-1810
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Prowentowe Dóbr Kórnickich zawierające się 1. z magazynowych, 2. propinacyjnych, 3. lasowych, 4. z pachtu krów na folwarkach, 5 z masła, 6. rybitwy z roku 1810-11, 7. przędzy i płotna, 8. cegielni, 9. wapna", 1810-1811.RękopisyBK 03870; BK 038701810-1811
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Prowentowe tak percepty jako expensy zboża, gorzalni i browaru, rachunek masła przedanego, rachunek drobiazgu, rybitwy, rachunek cegły i wapna, obrachunek pachtu krów na folwarkach Majętności Kórnickiej zaczynające się od 24. czerwca 1812 aż do tego dnia 1813."RękopisyBK 03871; BK 038711812-1813
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Prowentowe Majętności Kórnickiej tak percepty jako expensy zboża, gorzalni, browaru, obrachunek pachtu krów na folwarkach, rachunek przedanego masła, rachunek rybitwy latowej i zimowej, płótna, przędzy i rachunek drobiazgu pro 1814-15".RękopisyBK 03873; BK 038731814-1815
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] lasowe, rejestra cegielni i wapna, rachunek pachtu krów po folwark[ach], rachunek masła, rachunek rybitwy latowej i zimowej, rachunek płótna i przędzy, rachunek drobiazgu, rach[unek] porząd[kowego] żelastwa, statków brow[arnych] i gorzalni pro 1816-17".RękopisyBK 03874; BK 038741816-1817
Brak miniatury"Regestra [rachunki] lasowe, cegielni, rybitwy latowej, zimowej, obrachunek pachtu krów, przędzy i płótna, drobiazgu, masła i skór, rachunek odebranego drobiazgu, sera, jaj do Prowentu i rachunek koni w Prowencie. Rachunek żelastwa i innych porządków jako statków w browarze, gorzalni etc. w roku 1818-19. [...]."RękopisyBK 03875; BK 038751818-1819
Brak miniatury"Regestra [rachunki] Majętności Kórnickiej zawierające a. obrachunek pachtu krów, b. obrachunek percepty i expensy masła, c. obrachunek przędzy i płótna, d. obrachunek percepty i expensy skór, e. obrachunek percepty i expensy drobiazgu, f. obrachunek koni w Prowencie Kórnickim, g. obrachunek odebranego drobiazgu, sera, jajec, masła etc. h. rachunek percepty i expensy żelaza w magazynie Prowentowym tudziesz [!] wszystkich porządków w browarze, gorzalni i skarbcu, i. rachunek wapna za rok 1820/21".RękopisyBK 03876; BK 038761820-1821
Brak miniatury"Rejestra [rachunki] Majętności Kórnickiej zawierające a. rejestr skór, b. [...] masła, c. [...] drobiazgu i jajec, d. [...] żelaza i wszelkich porządków, e. [...] koni, f. [...] odebranego drobiaz[gu], masła itp do kuchni, g. [...] obrachunek pachtu krów, i h. [...] przędzy i płótna z 1821/22 r."RękopisyBK 03877; BK 038771821-1822
Brak miniatury"Rachunek percepty i expensy koni, żelaza, porządków z żelaza, sprzętów w gorzalni, browarze, w spichlerzu, skarbcu, w kuchni i przy officynie, włókna, skór, porządków ze skór i włókna, drobiazgu i masła, prowadzony w 1825/26 r."RękopisyBK 03878; BK 038781825-1826
Brak miniatury"Dziennik sprzedaży mleka w Babinie od 1go lipca 1858 za rok 1858/59".RękopisyBK 04350; BK 043501858-1859
Brak miniatury"Dziennik sprzedaży mleka w Babinie od 1 lipca 1859 na rok 1859/60".RękopisyBK 04351; BK 043511859-1860
Brak miniatury"Dziennik sprzedaży mleka w Babinie za rok 1869-70".RękopisyBK 04352; BK 043521869-1870
Brak miniatury"Sprzedaż mleka w Bagrowie od dnia 1 lipca 1867 do 1-go lipca 1868".RękopisyBK 04353; BK 043531867-1868
Brak miniatury"Dziennik sprzedanego mleka w Bagrowie od dnia 1-go lipca 1868 do 30. czerwca 1869."RękopisyBK 04354; BK 043541868-1869
Brak miniatury"Dziennik sprzedanego mleka w Bagrowie od 1-go lipca 1870 do 30. czerwca 1871."RękopisyBK 04355; BK 043551870-1871
Brak miniatury"Rachunek codzienny zapisanego mleka i oddanego pachcierzowi Pinkus w Folw[arku] Dziecmierowskiem od dnia 9go lipca 1829 do tegoż dnia 1830 roku."RękopisyBK 04356; BK 043561829-1830
Brak miniatury"Dziennik przychodu i rozchodu nabiału na folwarku Granowo pro 1849-50."RękopisyBK 04357; BK 043571849-1850
Brak miniatury"Dziennik sprzedaży mleka w Jarosławcu za rok 1867-68".RękopisyBK 04358; BK 043581867-1868
Brak miniatury"Dziennik sprzedaży mleka w Jarosławcu od 1-go lipca 1858 za rok 1858-59".RękopisyBK 04359; BK 043591858-1859
Znaleziono 28 rekordów