Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
[Miscellanea z okresu bezkrólewia po Stefanie Batorym i panowania Zygmunta III].Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hozjusz, Stanisław (1504-1579); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Kromer, Marcin (1512-1589); Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Possevino, Antonio (ca 1533-1611); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Zbaraski, Krzysztof (1580-1627); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00340; BK 0034018 w.
Przejdź do zbioru
Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. MiscellaneaAlbrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Bellarmino Robert kardynał (1542-1621); Bock Abraham; Boxa Paweł zob. Boksza Paweł; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Delfini, Giovanni Antonio kard. (1506-1561); Dymitr Samozwaniec II (?-1610); Fedorowicz Kaszyn Michał; Fedorowicz Kaszyn Michał zob. Kaszyn Michał Fedorowicz; Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Firlej Andrzej klan radomski (?-1609); Firlej, Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej Mikołaj wda krakowski (?-1601); Garzez [Garces] Martin wielki mistrz zakonu joannitów (1526-1601); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849); Górnicki Łukasz kanonik warmiński (1585-1651); Heidenstein Reinhold sekr. król. (1553-1620); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603); Joachim Fryderyk Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kaszyn Michał Fedorowicz wda czernihowski; Kolegium Jezuitów Braniewo; Konarski Daniel opat oliwski (1564-1616); Konopacki Fabian dziekan poznański; Kostitz Johann; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kragius[?] Mikołaj poseł duński; Kryski Feliks kancl. wlk. kor. (1562-1618); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lyndsay? S.; Maciejowski Bernard abp. gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Malcyan [Maltzan] Joachim; Mendoza Franciszek poseł hiszpański 16 w.; Młodzianowski Tomasz jezuita; Mortęski Ludwik wda pomorski (1554-1615); Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. (1540-1593); Ostrogski Wasyl Konstantynowicz wda kijowski (ca 1524-1608); Possevino Antonio (ca 1533-1611); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (1553-1609) kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski; Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (ca 1553-1609); Radziwiłł Albrycht marszałek w. lit. (1558-1592); Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant (1556-1600); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Romanus Franciszek; Roszkowski Jan klan poznański (ca 1575-1613); Rozdrażewski Hieronim bp włocławski (1546-1600); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Saltykov Michail' Glěbovič; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy kasztelan wendeński (1554-1605); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Sczawiński Mikołaj klan łęczycki (?-1620); Sherleo Roberto; Stanisławski Baltazar podskarbi w. kor. (?-1610); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Trubeckoj Jurij Nikitič; Tylicki Piotr (1543-1616); Tylicki Piotr bp warmiński sekretarz król. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński krakowski; Wignacourt Alof de wielki mistrz zakonu joannitów (1547-1622); Włoszek Stanisław podskarbi nadworny lit.; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi w. lit. (?-1643); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zygmunt III Waza III (król polski (1566-1632); Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00290; BK 0029017 w. i.
Brak miniaturySejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674 /DZIĘGIELEWSKI, JanNowe Druki287041; 2870412003.
Brak miniaturySejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632) /LEWANDOWSKA-MALEC, Izabela.; Malec, Izabela zob. Lewandowska zob. Lewandowska-Malec, IzabelaNowe Druki296846 BPR.D,774a; 296846 BPR.D,774a2009.
Brak miniaturyThe Polish Parliament at the summit of its development (16th-17 th centuries] : anthologies /Czapliński, Władysław (1905-1981). Red.; Dorosz, Janina. Tł.Nowe Druki261873; 2618731985.
Znaleziono 5 rekordów