Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyConstitucie Seymu Walnego Koronnego, Warszawskiego, Roku Pańskiego M.DC.XX.Piotrkowczyk Andrzej młodszyStarodruki3961[1637]
Brak miniaturyConstitucie Seymu Walnego Koronnego, Warszawskiego, Roku Pańskiego M.DC.XX.Piotrkowczyk Andrzej młodszyStarodruki3961[1637])
Brak miniaturyConstitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, Roku Pańskiego M.DC.XX.Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1585-1645); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Starodruki310276[1620 ca]
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.Anton płk kijowski; Chreptowicz Joachim kanclerz w. lit. 1729-1812; Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665; Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775; Denhoff Teodor podkomorzy królewski; Erazm z Rotterdamu; Garampi Józef nuncjusz apostolski; Goclenius Conrad zob. Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Hilzen bp smoleński 18 w.; Jaskólski strażnik wojskowy 1654; Jerzy I Stefan hospodar wołoski; Kalinowski Marcin wda czernihowski hetman polny kor. ok. 1605-1652; Krynicki Makary zob. Makary Krynicki czerniec; Lacki Teodor Aleksander marszałek w. lit.; Lanckoroński Stanisław wda ruski hetman polny kor. zm. 1657; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok 1608-1658; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok. 1608-1658; Leszczyński Jan wda poznański krakowski kanclerz w. kor. 1603-1678; Makary Krynicki czerniec; Mehmed Girej chan krymski; Melanchthon Phillip 1497-1560; Mohammedgirej zob. Mehmed Girej chan krymski; Osman II sułtan; Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas 1617-1673; Protopia? ks. z Czarnobyla 17 w.; Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667; Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655; Sapieha Kazimierz Leon podkanclerzy lit. 1609-1656; Stanisław August Poniatowski król Polski; Wyhowski Jan płk. wda kijowskiRękopisyBK 01286; BK 0128619 w.
Przejdź do zbioru
"Pisma różne z czasow panowania Króla Augusta II".August III (król Polski ; 1696-1763); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Billau Gotthard poseł kurlandzki; Bogusz sędzia latyczowski; Borejko podstoli owrucki; Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Brzostowski Konstanty Kazimierz bp smoleński wileński (1644-1722); Conti, François Louis de Bourbon (1664-1709); Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa (1699-1771); Czartoryski Adam Kazimierz generał ziem podolskich (1734-1823); Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski płocki kujawski (ca 1638-1700); Denhoff Jerzy Albrecht kanclerz w. kor. bp krakowski (1640-1702); Denhoffowa Zofia z Sieniawskich zob. Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771; Dłużewski Kazimierz chorąży klan chełmski (?-1726); Drozdowski; Działyński; Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Finch? minister angielski; Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Fredro Aleksander Antoni bp chełmski przemyski (1674-1734); Fryderyk Wilhelm I (król Prus ; 1688-1740); Godlewski Stanisław sta nurski klan podlaski (?-1709); Grudziński Andrzej Karol wda kaliski poznański (1611-1678); Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687); Gurowski; Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hornowski Aleksander skarbnik mielnicki; Humiecki Stefan wda podolski (?-1736); Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski pisarz (1669-1731); Jabłonowski sta białocerkiewski; Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jerzy I (król Wielkiej Brytanii ; 1660-1727); Karol Filip III (książę bawarsko-neuburski ; 1661-1742); Karol I (król Anglii ; 1600-1649); Karol VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1685-1740); Kaszewski; Kawiecki guwerner Wacława Rzewuskiego hetmana w. kor.; Kleczkowski Hieronim rtm. lisowczyków; Krasicka Urszula zob. Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska wojewodzina kaliska zm. 1719; Krasiński Jan Dobrogost wda płocki (?-1717); Kretkowski; Krukiennicki Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej; Kunicki Mikołaj miecznik chełmski (?-1729); Leszczyński Bogusław podskarbi podkanclerzy kor. (ca 1612-1659); Leszczyński Rafał sta gen. Wielkopolski (1650-1703); Leszczyński Wacław prymas (1605-1666); Lipski Józef Antoni klan bełski łęczycki (ca 1686-1752); Lubomirska Elżbieta zob. Sieniawska Elżbieta Helena z Lubomirskich hetmanowa w. kor. 1669-1729; Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706); Lubomirski Jan kawaler maltański; Lubomirski Jerzy Dominik podkomorzy kor. wda krakowski (ca 1665-1727); Lubomirski Jerzy gen.; Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman polny kor. (1616-1667); Lubomirski Józef kuchmistrz kor.?; Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz (ca 1642-1702); Luiza Ulrika (królowa Szwecji ; 1720-1782); Małachowski Jan bp krakowski podkanclerzy kor. (1623-1699); Maniecki Maciej podkomorzy poznański (?-1638); Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673); Mieszkowski podsędek poznański; Mniszech Józef marszałek w. kor. (1670-1747); Modrzewska Urszula z Krasickich zob. Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska wojewodzina kaliska zm. 1719; Mustafa Pasza chocimski; Nadolski Samuel; Olszowski Andrzej prymas podkanclerzy kor. (1621-1677); Orzeszko Florian; Ossoliński Franciszek Maksymilian podskarbi w. kor. (1676-1756); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650); Pac Kazimierz Michał pisarz w. lit. kawaler maltański (?-1719); Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Pierzchliński Andrzej podkomorzy poznański (?-1624); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Podoski Mikołaj wda płocki (1676-1762); Polignac Melchior de poseł francuski (1661-1741); Poniński Hieronim klan rogoziński gnieźnieński (?-1702); Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz wda sieradzki krakowski hetman w. kor. (?-1702); Potocki Michał pisarz polny kor. wda wołyński (?-1749); Potocki Stanisław Władysław strażnik w. lit. wda bełski (?-1732); Potocki Stefan referendarz kor. marszałek nadw. kor. (?-1730); Potocki strażnik kor.; Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738); Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas (1617-1673); Radziejowski Michał kard. prymas (1641-1705); Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków kanclerzyna w. lit. (1676-1746); Rybiński Jakub Zygmunt wda chełmiński gen. (?-1725); Rychtowski; Rzewuski Seweryn Józef sta chełmski (?-1786); Rzewuski Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski (1706-1779); Sanguszko Anna Katarzyna zob. Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków kanclerzyna w. lit. 1676-1746; Sieniawska Elżbieta Helena z Lubomirskich hetmanowa w. kor. (1669-1729); Sieniawska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771; Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726); Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz (1590-1646); Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski (1667-1737); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Stoiński przeor dominikanów w Lublinie; Szaniawski Felicjan Konstanty bp kujawski bp krakowski (1668-1732); Szczuka Stanisław Antoni podkanclerzy lit. (?-1710); Szembek Jan kanclerz w. kor. (?-1731); Szembek Krzysztof Jan bp chełmski przemyski i warmiński (?-1740); Tacitus Publius Cornelius (ca 55-ca 120); Towiański Jerzy Hipolit klan i wda łęczycki (?-1715); Urban VIII (papież ; 1568-1644); Warszycki Jerzy Antoni wda łęczycki (?-ca 1734); Wężyk Jan prymas (1575-1638); Wielopolski Jan kanclerz w. kor. (?-1688); Wiesiołowski Mikołaj stolnik lit. (?-1634); Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Witwicki Jan Stanisław bp kijowski poznański (1630-1698); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wolski Mikołaj marszałek w. kor. (?-1630); Wydżga Jan Stefan kanclerz w. kor. prymas (ca 1610-1685); Załuski Ludwik Bartłomiej bp płocki (?-1721); Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Zapolski podwojewoda łęczycki; Żegocki Marcin marszałek poselski; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00423; BK 004231701-1750
Znaleziono 5 rekordów