Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyKorespondencja Anny z Radomickich DziałyńskiejAlojzy reformator, przeor w Pakości?; Aniela przeorysza karmelitanek bosych; Bolesz J.; Bousquet du Laurans de, kapitan Jego Królewskiej Mości; Bronikowski P.; Bronisz Franciszek pisarz grodzki koniński; Bronisz Józef; Chęcki ksiądz; Chrząstowski Jan (Antoni) cysters, opat koronowski; Chrząstowski Wojciech; Chwaliszewski Stanisław; Czaplic Tekla zob. Jabłonowska Tekla z Czapliców; Czapska Dorota z Działyńskich; Czapski Franciszek wojewoda chełmiński; Czartoryski Teodor 1704-1768 bp poznański; Dobkowa M.; Działyńska Dorota zob. Czapska Dorota z Działyńskich; Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Działyński Ignacy 1754-1797; Działyński Ksawery 1756-1819; Franciszka Ksawera karmelitanka bosa; Gabriel karmelita; Gajewska Józefa starościna gnieźnieńska; Garczyńska Róża przełożona klarysek w Bydgoszczy; Gruszczeńska Józefa zob. Gruszczeska Józefa; Gruszczeska Józefa zob. Gruszczeńska Józefa klaryska; Grzemski P.; Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Guzowski Jan regent grodzki nakielski; Jabłonowska Dorota z Broniszów 1v. Szołdrska 2v. Jabłonowska; Jabłonowska Józefa; Jabłonowska Tekla z Czapliców wojewodzina poznańska; Jabłonowski Antoni Barnaba wojewoda poznański; Jabłonowski Stanisław Wincenty wojewoda rawski; Kierski Józef Tadeusz sufragan poznański, bp przemyski; Kołaczkowska A.; Krajewski Ignacy jezuita; Kwilecki Konstanty chorąży poznański?; Lahmann Johann aptekarz; Lipska Wiktoria ze Skaławskich kasztelanowa łęczycka; Łoyko R.? ksiądz; L. P.; M. B. K. M.; Nasierowska Wiktoria; Niedźwiecki Kazimierz burgrabia ziem. pozn.; Obrębski; Piotrowska Stefania dominikanka; Ponińska; Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska 1714-1790; Przyjemska L.; Rembowski Jan ksiądz; Rola? Zbijewski J. zob. Zbijewski J. Rola?; Rybiński ksiądz; Rzesotarska Ludwika; Sapieha Joanna z Sułkowskich wojewodzina smoleńska 1736-1800; Sczaniecki Franciszek; Skaławska Wiktoria zob. Lipska Wiktoria ze Skaławskich; Skórzewski Franciszek gen. lejtnant wojsk koronnych; Sleżanowski J.; Sułkowska Joanna zob. Sapieha Joanna z Sułkowskich; Szabelski Jerzy; Szczaniecki Franciszek zob. Sczaniecki Franciszek - do uzup.; Szołdrska Franciszka z Radomickich wojewodzina inowr.; Szołdrska Maria Bogumiła z Unrugów wojewodzina poznańska; Szuberski; Waber Simon jezuita; Wosiński Szymon kanonik poznański; Woynicz Konstanty W. r. by. r?; Zasowski Stefan J. oficjalista Augustyna Działyńskiego; Zbijewski J. Rola? kasztelan gnieźnieńskiRękopisyBK 07262; BK 072621739-1763
Brak miniaturyListy NN do Augustyna DziałyńskiegoChajem; Chajem Frejda Lewek; Cząstkiewicz Sebastian; Czerpiński szafarz; Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Działyński Wawrzyniec 18 w.; Engell; Fleury Alexandre de; Fragin?; Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Guzowski Jan regent grodzki nakielski; Haste Jan ksiądz; Haubitz de; Hersz Józef; Jagwicz Thomas; Jagwitz Thomas; Kazimierz gwardian reformatów w Pakości; Kiencer Charles Friedrich mieszczanin złotowski; Krega Gottfried zob. Kreiga lub Krieg, oficjalista Augustyna Działyńskiego wojewody kaliskiego; Kreiga Gottfried zob. Krega Gottfried; Krieg Gottfried zob. Krega Gottfried; Kurzeski Jan zob. Kurzewski Jan; Kurzewska Barbara; Kurzewski Jan zob. Kurzeski Jan, komisarz dóbr Augustyna Działyńskiego; Lewek Abram; Lewek Frejda zob. Chajem Frejda Lewek; Müller H.; Naramowski N. D.; Nasierowski J.; Radoliński J.; Scherwitz J. G.; Skórzewski Franciszek gen. lejtnant wojsk koronnych; Skrzetuski A.; Slama faktor; Steift Aleksander kupiec; Strobieński Hilary; Świerczewska Zofia; Trzciński J. J. p. o. s.; Wilczyński Andrzej; Zasowski Stefan J. oficjalista Augustyna Działyńskiego; Zbikowski Stanisław j. e.? z. p.RękopisyBK 07257; BK 072571746-1756
Brak miniaturyFragment papierów i korespondencji rodziny linii Ignacego Działyńskiego. Anna Gurowska do Henryki później Błędowskiej i Rotermundowej i Zygmunta, dzieci Ignacego oraz na tych samych listach do matki ich Szczęsnej Woronowiczowej Działyńskiej, Zygmunt Działyński do sióstr i NN, Felińska Ewa do Stefanii z Jóźwińskich Starzeńskiej, prawnuczki Ignacego oraz papiery osobiste Zygmunta Działyńskiego: świadectwa szkolne, umowa z nauczycielem domowym oraz związane z jego małżeństwem z Anielą Wodzicką córką Stanisława i Anny z JabłonowskichBellons Silvestre de; Bielińska Józefa z Działyńskich; Działyńska Aniela z Wodzickich zm. 1832; Działyńska Józefa zob. Bielińska Józefa z Działyńskich; Działyńska Szczęsna z Woroniczów 1770-1831; Działyński Ignacy 1754-1797; Działyński Zygmunt 1791-1852; Felińska Ewa pisarka; Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Hülzen Justynian J. zob. Hylzen Justynian J.; Hylzen Justynian J. zob. Hülzen Justynian J. generał; Hylzen Katarzyna z Działyńskich; Jaźwińska Stefania zob. Starzeńska Stefania z Jaźwińskich; Kropiński; Krysiński Dominik nauczyciel domowy Zygmunta Działyńskiego; Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa; Starzeńska Stefania z Jaźwińskich; Wodzicka Aniela zob. Działyńska Aniela z Wodzickich; Woronicz Szczęsna zob. Działyńska Szczęsna z WoroniczówRękopisyBK 07273; BK 072731797-1858
Przejdź do zbioru
Listy do Franciszki Szołdrskiej i koncepty jej listówAmblet G., d' z d. de Waldau; Bieliński Stanisław kasztelanic lędzki; Brudzewski Karol; Carroci Carl de, porucznik; Czachorski F.; Czarnkowska Zofia zob. Radzewska Zofia z Czarnkowskich; Dąmbska Teresa zob. Lipska Teresa z Dąmbskich?; Dembińska Marianna zob. Załuska Marianna z Dembińskich; Działyńska Anna zob. Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Jabłonowska Dorota z Broniszów 1v. Szołdrska 2v. Jabłonowska; Joneman Józef pisarz ziemski wschowski; Kiciński Michał; Korzecka? Teresa; Kosiński wikary pniewski; Lipska Teresa z Dąmbskich? oboźna w. kor.; Łukaszewicz Teodor; Małachowski Jan kanclerz wielki koronny; Męcińska Teresa z Mycielskich kasztelanowa spicymir.; Mniszech Jerzy August kasztelan krakowski; Mycielska Teresa zob. Męcińska Teresa z Mycielskich; Niedźwiecki Kazimierz burgrabia ziem. pozn.; Ossolińska Teresa z Stadnickich; Radzewska Zofia z Czarnkowskich podkomorzyna poznańska; Rostworowski Franciszek starosta żytom.; Schmidt Anton Leopold; Skrzebowski; Stadnicka Teresa zob. Ossolińska Teresa z Stadnickich; Sypniewska; Szołdrska Franciszka z Radomickich wojewodzina inowr.; Szołdrski Jakub starosta rogoz.; Szołdrski Władysław wojewoda inowrocławski, star. generalny wielkop.; Urbanowski J.; Waldau G. de zob. d'Amblet G.; Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydacz.; Wilga Maciej; Załuska Marianna z DembińskichRękopisyBK 07902; BK 079021729-1774
Znaleziono 4 rekordy