Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Bronisz Jan; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierżanowski Michał; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kikulinus M. wikariusz dominikanów w Piotrkowie; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kraśnicki Ambroży rektor pijarów w Piotrkowie; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Leśniowski Dominik ksiądz; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Makowski Jakub prezydent Piotrkowa; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Oklin; Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Przyjemski P.; Przyłuski Tadeusz woj. czernichowski; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann rajca międzychodzki; Weisse Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński R. kons. konf. wlkp konf. bar.; Woytynski A. gwardian franciszkanów w Piotrkowie; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bachowski Jan regimentarz konf. warsz.; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Brzostowski Adam; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski G. mjr regimentu łanowego; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Ohlen v.; Ordyniec Maciej Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Synagoga Kaliska; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Michał; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński M. kons. konf. wlkp konf. bar.; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.
Znaleziono 2 rekordy