Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytuł ▼ (malejąco)Autor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyPapiery po Mieczysławie Stefanie Geniuszu Dyr. Zakł. Wod. Tow. Kanału Suezkiego w Port-Said. Dokumenty osobiste, korespondencja z Wł. Zamoyskim i in. w sprawie polskiej w I Wojnie światowej, pisma publicystyczne M.S. Geniusza (odczyty, odezwy), notaty, rachunki, kwity etc. pożyczka Wł. ZamoyskiegoBailly Rosa; Catzeflis Emile inżynier rolnictwa; Dmowski Roman przywódca Narodowej Demokracji w Polsce; Gasztowott Wacław pisarz; Geniusz Mieczysław Stefan dyrektor Zakładu Wodnego Towarzystwa Kanału Sueskiego w Port-Saidzie; Homeni Christo F. de; Łazarska Stefania; Lutosławski Wincenty filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego; Mickiewicz Władysław; Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy; Picon; Smólski; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924Rękopisy1914-1922