Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytuł ▼ (malejąco)Autor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyMemoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapkiBalzer Oswald historyk; Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem; Baryń? Jan; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Broniewski Andrzej; Browicz Tadeusz lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Chramiec Andrzej lekarz; Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich; Dydyński A.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Elsner Rudolf pełnomocnik dóbr Zakopane; Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu; Friedlei Józef księgarz i bibliofil w Krakowie; Gietranowski; Homolacz Klementyna; Horwath leśniczy w Bukowinie; Iwański Jan adwokat w Wadowicach; Jahl Władysław adwokat w Jarosławiu; Jüter? Alois leśniczy; Korytowski Witold finansista i polityk, namiestnik Galicji; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Krókowski Wiktor notariusz w Mościskach; "Kurier Polski" administracja 1892; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Lewitowicz M. rządca dóbr w Przyłbicach; Łogoyski Witold; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Maykowski Jan; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń 1891; Mochnacki Edmund prezydent m. Lwowa; Moschet R. kierownik fabryki papy Jaworzyna; Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane 1892; Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń 1896; Nędzowski Hipolit plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem; Nieszczyński Stanisław; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Ossowska Tekla; Ossowski Jan; Ossowski Stanisław; Pilasiewicz?; Piotrowski? Ksawery urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie; Prochaska Antoni historyk i wydawca źródeł; Retinger Józef adwokat w Krakowie; Retinger Maria z Czyrniańskich; Reutt Gustaw dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie; Rudzki Józef starosta w Nowym Targu; Runge Aleksander notariusz w Wiśniczu; Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Sanguszko Eustachy marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie; Sawczak 2; Slak? Franciszek; Starostwo, Nowy Targ; Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie; Świeżawski Ernest historyk; Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich; Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu; Urząd Obwodowy, Nowy Sącz; Waśkowski; Wdowiszewski Jan Kasper architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie; Wilkosz prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie; Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Jaworów; Wysocki Kasper leśniczy; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane; Żółtowski Fr.Rękopisy1883-1908
Przejdź do zbioru
Materiały różne do procesu o Morskie Oko.Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Baczewski Leopold; Badeni Kazimierz namiestnik Galicji, prezydent ministrów w Austrii; Bauer A.; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bielińska Kazimiera z Zawiszów; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Bocheński Józef; Borowiecki Adam ksiądz; Branicka Anna zob. Tarnowska Anna z Branickich; Branicka Anna z Potockich 1864-1953; Branicki Ksawery 1864-1926; Breza Anna zob. Stablewska Anna z Brezów; Brzykczyński Antoni ksiądz; Bury Jan; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Ch. Jacques; Chramiec Andrzej lekarz; Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Chwalibóg; Cieszkowski Zygmunt; Czartoryscy z Pełkini; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryski Witold 1864-1945; Czermiński Juliusz; Czetwertyńska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich; Czyżewska Róża zob. Skarbek Róża z Czyżewskich; Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Dębicki Ludwik publicysta; Dobrzańska Natalia; Dobrzańska Róża; Doms Robert; Drohojowska Anna; Drohojowska Helena; Drohojowska Olga; Dudziński Władysław; Dulowski P.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Ekielski Józef; Eliasz Stanisław Radzikowski lekarz; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Fedorowicz Adam; Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Geppert Z. starosta w Nowym Targu; Gniewosz Edward; Gniewosz Włodzimierz; Gorayska; Grocholska Maria zob. Sobańska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grosicka Tekla z Zaleskich; Grosicki Kazimierz; Hanik; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Husarzewska Eleonora zob. Lubomirska Eleonora z Husarzewskich; "Ilustrowany Kurier Codzienny" redakcja Kraków 1933; Jakubowski; Jarmakowski J.; Jarosz; Jelinek Vacslav; Jordan Adam; Jordan Roman; Jordan Zofia; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Kamocki Ksawery; Karczewski; Karpińska Amelia zob. Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Komendant Cyrkułu, Nowy Targ; Konopka Józefa zob. Rey Józefa z Konopków; Kosicki Edmund; Kossak Wojciech malarz; Kossonogowie; Kowalewski Mieczysław; Koziebrodzki Władysław pisarz, dramaturg; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Kozłowski Włodzimierz; Krasiński Adam wydawca i redaktor "Biblioteki Warszawskiej"; Kukliński I. ksiądz; Kusiba Sylwester geometra; Łaciak Błażej proboszcz w Bukowinie Tatrzańskiej; Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Łakociński Józef; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Langie Tadeusz publicysta i działacz rolniczy; Lewiecki Henryk; Lewiński; Lipiński Bogumił Rudolf adwokat w Warszawie; Lituracki; Lubomirska Eleonora z Husarzewskich 1866-1940; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Teresa z Wodzickich 1869-1930; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Lubomirski Kazimierz 1869-1930; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Molicki A.; Neyman Walenty kasjer w kasie powiatowej w Środzie; Nowicki Franciszek; Nowicki Maksymilian biolog, prof. Uniw. Jagiell.; Nowotny Kazimierz adwokat w Nowym Sączu; Obrochta Bartłomiej strażnik leśny w Zakopanem; Obst Adolf leśniczy w Zazadniej; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Peszkowski; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Stanisław 1849-1926; Potocka Aniela zob. Zamoyska Aniela z Potockich; Potocka Anna zob. Branicka Anna z Potockich; Potocka Zofia zob. Zamoyska Zofia z Potockich; Potocki Jan 1867-1943; Pruszak Maria; Pruszyńska Honoryna zob. Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937; Radzikowski-Eliasz Stanisław zob. Eliasz Stanisław Radzikowski; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Józefa z Konopków; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Sienkiewicz Henryk; Skarbek Róża z Czyżewskich; Sobańska Maria z Grocholskich; Stablewska Anna z Brezów; Stablewska Anna z d. de Mylo; Starostwo, Nowy Targ; Tarnowska Anna z Branickich 1876-1953; Towarzystwo Tatrzańskie Zarząd Kraków 1891; Wodzicka Teresa zob. Lubomirska Teresa z Wodzickich; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Czortków 1892; Wydział Powiatowy, Podhorce; Zaleska Tekla zob. Grosicka Tekla z Zaleskich; Zamoyska Aniela z Potockich ur. 1850; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich 1875-1937; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zawisza Kazimiera zob. Bielińska Kazimiera z ZawiszówRękopisy1883-1908
Przejdź do zbioru
Materiały różne do procesu o Morskie Oko.Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Baczewski Leopold; Badeni Kazimierz namiestnik Galicji, prezydent ministrów w Austrii; Bauer A.; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bieczyńska Jadwiga zob. Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Bielińska Kazimiera z Zawiszów; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Bocheński Józef; Borowiecki Adam ksiądz; Branicka Anna zob. Tarnowska Anna z Branickich; Branicka Anna z Potockich 1864-1953; Branicki Ksawery 1864-1926; Breza Anna zob. Stablewska Anna z Brezów; Brzykczyński Antoni ksiądz; Bury Jan; Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Ch. Jacques; Chramiec Andrzej lekarz; Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich; Chwalibóg; Cieszkowski Zygmunt; Czartoryscy z Pełkini; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Czartoryski Witold 1864-1945; Czermiński Juliusz; Czetwertyńska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich; Czyżewska Róża zob. Skarbek Róża z Czyżewskich; Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Dębicki Ludwik publicysta; Dobrzańska Natalia; Dobrzańska Róża; Doms Robert; Drohojowska Anna; Drohojowska Helena; Drohojowska Olga; Dudziński Władysław; Dulowski P.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Ekielski Józef; Eliasz Stanisław Radzikowski lekarz; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Fedorowicz Adam; Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Geppert Z. starosta w Nowym Targu; Gniewosz Edward; Gniewosz Włodzimierz; Gorayska; Grocholska Maria zob. Sobańska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grosicka Tekla z Zaleskich; Grosicki Kazimierz; Hanik; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Husarzewska Eleonora zob. Lubomirska Eleonora z Husarzewskich; "Ilustrowany Kurier Codzienny" redakcja Kraków 1933; Jakubowski; Jarmakowski J.; Jarosz; Jelinek Vacslav; Jordan Adam; Jordan Roman; Jordan Zofia; Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Kamocki Ksawery; Karczewski; Karpińska Amelia zob. Gałęzowska Amelia z Karpińskich; Komendant Cyrkułu, Nowy Targ; Konopka Józefa zob. Rey Józefa z Konopków; Kosicki Edmund; Kossak Wojciech malarz; Kossonogowie; Kowalewski Mieczysław; Koziebrodzki Władysław pisarz, dramaturg; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Kozłowski Włodzimierz; Krasiński Adam wydawca i redaktor "Biblioteki Warszawskiej"; Kukliński I. ksiądz; Kusiba Sylwester geometra; Łaciak Błażej proboszcz w Bukowinie Tatrzańskiej; Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Łakociński Józef; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Langie Tadeusz publicysta i działacz rolniczy; Lewiecki Henryk; Lewiński; Lipiński Bogumił Rudolf adwokat w Warszawie; Lituracki; Lubomirska Eleonora z Husarzewskich 1866-1940; Lubomirska Maria ur. 1876; Lubomirska Teresa z Wodzickich 1869-1930; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Lubomirski Kazimierz 1869-1930; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich; Molicki A.; Neyman Walenty kasjer w kasie powiatowej w Środzie; Nowicki Franciszek; Nowicki Maksymilian biolog, prof. Uniw. Jagiell.; Nowotny Kazimierz adwokat w Nowym Sączu; Obrochta Bartłomiej strażnik leśny w Zakopanem; Obst Adolf leśniczy w Zazadniej; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Peszkowski; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Plater Zyberk Stanisław 1849-1926; Potocka Aniela zob. Zamoyska Aniela z Potockich; Potocka Anna zob. Branicka Anna z Potockich; Potocka Zofia zob. Zamoyska Zofia z Potockich; Potocki Jan 1867-1943; Pruszak Maria; Pruszyńska Honoryna zob. Dębicka Honoryna z Pruszyńskich; Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937; Radzikowski-Eliasz Stanisław zob. Eliasz Stanisław Radzikowski; Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska; Rey Józefa z Konopków; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Skarbek Róża z Czyżewskich; Sobańska Maria z Grocholskich; Stablewska Anna z Brezów; Stablewska Anna z d. de Mylo; Starostwo, Nowy Targ; Tarnowska Anna z Branickich 1876-1953; Towarzystwo Tatrzańskie Zarząd Kraków 1891; Wodzicka Teresa zob. Lubomirska Teresa z Wodzickich; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Czortków 1892; Wydział Powiatowy, Podhorce; Zaleska Tekla zob. Grosicka Tekla z Zaleskich; Zamoyska Aniela z Potockich ur. 1850; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia z Czetwertyńskich 1875-1937; Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927; Zawisza Kazimiera zob. Bielińska Kazimiera z ZawiszówRękopisy1883-1908
Znaleziono 3 rekordy