Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Appellatia ktorą sie popiera y znowu wywodzi Obroną dołożna Confederatiey Kroliestwa Polskiego z okazaniem pewnym że Evangeliey Auspurskiey Confessiey tu w Polszcze w Litwie w Prusiech y wszędzie w Państwie Korony Polskiey w Miastach Koronnych Stołecznych y innych: Słusznie potrzebnie według woli Bożey nauk Evangelii Christusowey uczą Sacramenta a nabożeństwo prawdziwe sprawuią. A isz samisz Doctorowie Kościoła Rzymskiego około obłądzenia tegosz Kościoła swego y tesz o Nauce y Nabożeństwie prawdziwym nas Evangelikow ganią iey wyznawce trapią kościoły im biorą kaznodzieie y liud wiern prześladuią. Przes Erasmusa Glicznera Sługę Christusa Pana y Kaznodzieie Jey mości Paniey a Paniey Zophiey Zamoscia Dzialinskiey Podczaszyney Coronney Brodnickey Starościney napisana y wydana.Agryppa, Wacław (?-1597); Baliński, Adam kasztelan bydgoski; Cema, Fabian (1539/1540-1604); Chełmicki, Adrian; Chlebowicz, Jan zob. Hlebowicz, Jan; Chlebowicz, Mikołaj; Dorpowski, Wojciech ławnik pruski; Ferdynand książę austriacki; Gliczner, Erazm (1535-1603); Gorajski, Adam kalwin (?-1602); Henryk III (król Francji ; 1551-1589); Hlebowicz, Jan (?-1590); Latalski, Stanisław starosta; Leszczyński, Andrzej (ca 1559-1606); Osterberger, Georg (1542-1602); Ostromiecki, Jan chorąży chełmiński; Ostroróg, Mikołaj (1567-1612); Pielgrzymowski, Eliasz (ca 1550-1604); Pogorzelski, Stanisław podsędek kaliski; Radziwiłł, Krzysztof (1547-1603); Rokosowski, Jan kasztelan przemyski; Rozdrażewski, Jan (ca 1543-1600); Roztworowski, Maciej sędzia wschowski; Rożyński, Mikołaj sędzia inowrocławski; Rusinowski, S. chorąży; Semet, Malcher; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Talwosz, Adam (?-1628); Zenowicz, Krzysztof (?-ca 1614); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)Starodruki1598)
Znaleziono 1 rekord