Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyListy do Józefa Zaremby po kapitulacji, dotyczące czynności po amnestii 1772.Artemiev I; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Białobrzeski J. major wojsk kor.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Branicki Ksawery gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojsk rosyjskich; Brodziński Kazimierz Maciej; Byszewski Arnold Anastazy pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chlebowska Anna ze Swinarskich; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chrzanowski S. kpt. chor. huzarów wojsk kor.; Cielecki Józef Zaremba II kaszt. lądzki; Czapski Stanisław I gen. adj. król.; Czarnecki Wawrzyniec regent grodzki, pisarz grodzki, łęcz., podstarości, podczaszy, stolnik inowodzki; Dębski A.; Dębski F.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Ebszelewicz Elżbieta z Taylerów; Fryderycy Jan major; Gabier Johann Karl; Garnysz S. ks. kustosz wiel.; Głogowska Anna zob. Męcińska Anna z Głogowskich; Gołembiowski Jan Nepomucen pisarz ziemski sieradz.; Golicyn P.P. pułk., brygadier wojsk rosyjskich; Gordon Fabian por. konf. bar., adj. król., pułk. wojsk kor.; Hildebrand; Hoffman Jan Baptysta pułk. wojsk kor.; Kamieński Kajetan kpt wojsk kor.; Kamocki Ignacy; Karaś Kazimierz cześnik burski, liwski, kaszt. wiski, gen. adj. król.; Karśnicki Ludwik chorąży ostrzesz., podczaszy, kaszt. wiel., marsz. tryb. kor.; Kaszowski Stanisław proboszcz brzeziński, dziekan łecz.; Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., miecznik, wojski wiel., podstoli, podczaszy, stolnki piotrk.; Konarski Sebastian Wit; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Kraszewski Jan Aleksander oficer chor. husarskiej wojsk kor.; Krobanowski Maciej wojski mn., miecznik sieradz.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Łącki J.; Łapuchtin pułk. wojsk rosyjskich; Laskowska Antonina; Łaszczyński Michał major wojsk kor; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Lölhoffel oficer huzarów pruskich; Lossow gen. major wojsk pruskich; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Stanisław stta sandecki, referendarz w. kor., marsz. sejmu czteroletniego, prezes senatu; Mauchart Ignacy; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męcińska Anna z Głogowskich; Młodziejowski Andrzej Stanisław bp przemyski, pozn., podkancl., kanclerz w. kor.; Morsztyn stta kowalski, por. wojsk kor.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Mrowiński W. ks.; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Myszkowski Kazimierzstta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Nostitz Franz; Ogrodzki Jacek regent kancekarii, pisarz, sekr. w. kor., stta gołąbski, trechtemirowski; Oleszyński Wojciech; Olszewski J. por., rotm., komendant chorągwi huzarów, komisarz podatkowy Rady Wojskowej Generalności konf. bar.; Opaliński Andrzej kaszt. przemęcki, śremski, marsz. nadw. i w. kor.; Orłowski Wojciech viceregent grodzki wiel.; Ostaszewski Piotr; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Pągowski Seweryn komornik pozn., pisarz ziem. kal., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Pfaltz J. A.; Pirche Karol gen. major wojsk kor.; Placydy Franciszek geometra, architekt król., kpt-inż. pułku dragonów; Podschart; Połubiński L.; Poniński Adam kuchmistrz w. kor., podskarbi w. kor., przeor maltański; Popiel Paweł stolnik, chorąży wiślicki, kaszt. małogoski, sandomierski; Przyjemski Ignacy stta łomżyński, kons. konf. łomżyńskiej konf. bar.; Radoszewski Michał stolnik gost., stta szadkowski, kaszt. brzeziński; Reichenstein; Roemhildt Johann Erdmann; Rokossowski Tomasz pisarz grodzki i pyzdrski, komornik gran., wojski gnieźn.; Rumiejowski W. chorąży konf. wlkp., konf. bar.; Sadowski Stanisław pisarz grodzki wałecki; Saldern Kasper poseł rosyjski w W-wie; Sapieżyna Elżbieta z Branickich; Savrosov Petr pułk. kaw. rosyjskiej; Schulenberg oficer wojsk pruskich; Sczaniecki Józef podkoniuszy kor., stta średzki; Seydlitz; Siemieńska Agnieszka z Zarembów; Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Skórzewski Ignacy podstoli ostrzesz., kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel. konf. bar., pułk. wojsk kor., podwojewodzy kal.; Sławianowski Antoni Sarjusz podczaszy żytomierski?; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Stackelberg Otto Magnus poseł i ambasador rosyjski w Polsce, poseł w Sztokholmie; Stamierowski Antoni; Strzeżyński J. major konf. wlkp konf. bar.; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Święcicki W.; Swinarska Anna zob. Chlebowska Anna ze Swinarskich; Szaniawski Tadeusz; Szymanowska Bogumiła łowczyni sochaczewska; Taylerówna Elżbieta zob. Ebszelewicz Elżbieta z Taylerów; Turski Maksymilian chorąży radomski; Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.; Tymowski Józef; Wenda T.; Wessel Teodor gen. major wojsk kor. major wojsk kor., podskarbi w. kor.; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wieluchowski Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Wilkanowski O.; Wolski Samuel oficer wojsk kor.; Wysocki K. pułk. wojsk kor.; Załuskowski Piotr pleban cierzęciński, kan., oficjał wiel.; Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Jan Kapistran bernardyn; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Wojciech I skarbnik, wojski radomski; Zarembianka Agnieszka zob. Siemieńska Agnieszka z Zarembów; Żelisławski B.; Złotnicki Sebastian łowczy szadkowski; Żytkowski JakubRękopisyBK 02120; BK 0212018 w.
Brak miniaturyAkta Józefa Zaremby - sprawy pieniężne i gospodarcze (1768-1774)Batko Jan regent ziemski rawski, stolnik mszczonowski, szamb. król.; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., miecznik, wojski wiel., podstoli, podczaszy, stolnik piotrk.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Lubomirski Franciszek Ferdynand miecznik, łowczy, chorąży w. kor.; Męciński Adam kaszt. spicimirski, stta bodaczewski; Męciński Walenty gen. adj., stta ostrzesz.; Morawski Tomasz wojski sieradz.; Polankowski Mikołaj stta dąbrowiecki; Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.; Stokowski Jan chorążyc łęcz.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Szaniawski A. D.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Wessel Teodor gen. major wojsk kor. major wojsk kor., podskarbi w. kor.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.RękopisyBK 02096; BK 0209618 w.
Brak miniaturyListy do Józefy Zarembiny (po śmierci męża Józefa Zaremby) w sprawach prywatnych, rodzinnych, majątkowych, gospodarczych, itd. (marzec - grudzień 1774-1800)Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Branicka Elżbieta zob. Sapieżyna Elżbieta z Branickich; Byszewski Arnold Anastazy pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.; Engiel Władysław gwardian bernardynów wschowskich; Gołembiowski Jan Nepomucen pisarz ziemski sieradz.; Grodzicka Konstancja II; Grodzicki Józef rotm. kawalerii narodowej, gen. adj.; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Kotkiewicz Mikołaj kan. reg. proboszcz kłobucki; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Miaskowski Antoni scholastyk pozn., piotrkowski, kantor gnieźn.; Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.; Młodziejowski Andrzej Stanisław bp przemyski, pozn., podkancl., kanclerz w. kor.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżyna Elżbieta z Branickich; Skórzewski Paweł; Suchecka Ewa; Suchecki E. ks.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Tomicka Gertruda zob. Zarembina Gertruda z Tomickich; Załuskowski Piotr pleban cierzęciński, kan., oficjał wiel.; Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zaremba Wojciech [I lub II]; Zarembina Gertruda z Tomickich; Zarembina Józefa z Grodzickich; Zarembina Krystyna; Zarembina LudwikaRękopisyBK 02123; BK 0212318 w.
Brak miniaturyAkta i korespondencja Józefy ZarembinyBąkowski Jan; Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Bystrzanowski Kajetan kaszt. małogorski; Byszewski Arnold Anastazy pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Herka Jan Nepomucen subdelegat grodzki, biecki; Jeziorkowska Agnieszka; Kiedrzyński Antoni; Kijeński Alojzy; Koszutski Łukasz miecznikowic kal.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Miączyński Piotr Augustyn stta krzepicki, szamb., rotm. kaw. narodowej; Orłowski Wojciech viceregent grodzki wiel.; Politalski Ludwik subdelegat grodzki, burgrabia piotrk., burgrabia ostrowski, wojski radomski; Posaiński Wacław ppułk. wojsk kor., fliegeladj. król.; Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.; Psarski Andrzej stolnik bracławski; Radoliński Michał; Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski; Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Skorupski J. por., cześnik halicki?; Skowrońska Franciszka zob. Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Sławianowski Antoni Sarjusz podczaszy żytomierski?; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Święcicki Maciej wojski sieradz.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Turski Gabriel; Tymowski Józef; Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski; Wróblewski Antoni; Zabłocki Sebastian; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zaremba Wojciech [I lub II]; Zarembianka Teresa zob. Prądzyńska Teresa z Zarembów; Zarembina Jadwiga; Zarembina Józefa z Grodzickich; Zarembina KrystynaRękopisyBK 02125; BK 0212518 w.
Znaleziono 4 rekordy