Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 7 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
"Thomus secundus Epistolarum, Legationum Responsorum et Rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Duorum 1512-1513"Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy16 w.
Przejdź do zbioru
"Secundus Tomus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Domini 1512, 1513"Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Karnkowski, Stanisław (prymas Polski ; 1520-1603)Rękopisy16 w.
Brak miniatury"Tomus septimus Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum sub Divo Sigismundo Primo Rege Poloniae per sapientissimum senatorem Petrum Tomicki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae [vicecancellarium] actarum dictarum consultarum et scriptarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1528, 1529"Bourgoin, Aignan humanista francuski; Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Woyczyński sekretarz królewski kopista; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Legationum Responsionum Literarum et Rerum Polonicarum sub divo Sigismundo primo rege Poloniae per sapientem senatorem Petrum Tomiczki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae Vicecancellarium Actarum dictarum consultarum et scriptarum. Per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum ejus in cancellaria scriptorem collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1526, 1527".Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568); Andrzej z Rymanowa wikariusz gnieźnieński; Anna Jagiellonka (królowa Czech i Węgier ; 1503-1547); Arciszewski, Jakub kanonik krakowski (1470-1533); Bakócz, Tamas (prymas Węgier ; 1442-1521); Bażyński, Jerzy wojewoda malborski (1469-1546); Bedleński, Mikołaj scholastyk wikariusz generalny krakowski; Bona (królowa Polski ; 1494-1557); Boner, Jan żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski (?-1523); Boner, Seweryn kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592); Brudzewski, Jan Jarand wojewoda łęczycki (?-1532); Buczacki, Jakub biskup płocki (?-1541); Burgo Andreas de radca cesarski (?-1532); Charbiewski, Jan kanonik poznański; Chodecki, Otto wojewoda krakowski (ca 1470-1534); Chodecki, Stanisław starosta lwowski, lubaczowski (?-1529); Chotecki, Rafał kanonik krakowski (1490-1531); Ciołek, Erazm biskup płocki (1474-1522); Czema, Achacy wojewoda malborski (ca 1485-1565); Dąbrowski Jan 16 w.; Dantyszek, Jan (1485-1548); Dmochowski, Marcjan 16 w.; Dolci Giovanni Vincenzo profesor uniwersytetu w Padwie; Drzewicki, Maciej (prymas Polski ; 1467-1535); Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529); Ferber, Jan dziekan warmiński 16 w.; Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Fryderyk II (książę legnicki i brzeski ; 1480-1547); Fugger, Jakub poseł Zygmunta Starego do papieża; Gasztołd, Olbracht wojewoda wileński (1470-1539); G., Jan zarządca klucza majątkowego diecezji krakowskiej; Gliński, Mikołaj rajca krakowski; Górecki, Stanisław kanonik gnieźnieński i poznański, kustosz płocki; Górka, Łukasz wojewoda poznański, biskup kujawski (1482-1542); Grębocki, Jan podstoli ziemski płocki; Grodowski, Marcin z Królewic; Isabella d'Aragona (księżna Mediolanu i Bari ; 1470-1524); Izdbieński, Benedykt biskup poznański (1488-1553); Jakub z Bobowej 16 w.; Jakub z Nowej Woli kleryk; Janusz III (książę mazowiecki ; 1502-1526); Jan z Książąt Litewskich (1499-1538); Jerzy de Monfrot II (1482-1544); Jerzy margrabia brandenburski; Jordan, Achacy kasztelan żarnowski, biecki; Karnkowski, Jan biskup przemyski, kujawski (1472-1537); Katarzyna de Montfort (ca 1503-1548); Kłoczewski, Marcin kolektor biskupi w Bodzętynie i Kunowie; Konarski, Jan biskup krakowski (1447-1525); Kościelecka, Katarzyna (post 1480-1528); Kościelecki, Stanisław wojewoda sieradzki (1460-1534); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Leszczyński, Jan kasztelan brzesko-kujawski, starosta radziejowski (ca 1480-1535); Lubowicki, Jan kanonik poznański; Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523); Maria (królowa Czech i Węgier ; 1505-1558); Mikołaj z Grodźca kleryk; Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.; Niszczycki, Andrzej wojewoda płocki, poseł na sejm (ca 1460-1532); Niszczycki, Mikołaj kasztelan sierpski, starosta płocki (ca 1500-1542); Ochstat Katarzyna zob. Kościelecka Katarzyna; Olelkowicz, Jerzy Semenowicz (książę słucki ; ca 1492-1542); Oleski, Mikołaj kanonik poznański; Oleśnicki, Stanisław sekretarz Zygmunta I Starego, biskup poznański (1469-1539); Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551); Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530); P. dzierżawca czchowski; Pirro, Antonio protonotariusz papieski; Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski; Polentz, Georg von biskup sambijski (1478-1550); Proček, Jan sekretarz królewski; Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech; Radzimiński, Adam starosta czchowski; Rechenberg, Jan dworzanin królewski poseł na Węgry; Rožmberk, Ondřej de kanclerz czeski; Rožmital, Zdenko Leo de starosta generalny Czech; Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532); Schillinberg, Jiři de pokojowiec czeski; Sch~onberg, Mikołaj poseł papieski do Zygmunta I; Sforzowie (rodzina); Ślepkowski, Jan szlachcic z ziemi płockiej; Stanisław ze Strzelec oficjał warszawski, scholastyk płocki (?-1532); Stanisław z Krakowa prepozyt pułtuski; Švihovsky, Břetislav ochmistrz króla węgierskiego; Szalkai, Laszlo arcybiskup ostrzyhomski (1475-1526); Szamotulski, Wincenty Świdwa kasztelan gnieźnieński (?-1528); Szathmary, György arcybiskup ostrzyhomski (ca 1457-1524); Szczepanowski, Erazm ze Szczekocin 16 w.; Szich Achmat chan Tatarów zawołżańskich; Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532); Szydłowiecki, Mikołaj podskarbi wielki koronny (1480-1532); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Thedaldi, Giovanni legat papieski; Tomicki, Mikołaj kasztelan gnieźnieński, starosta koniński,pyzdrski, koniuszy koronny (?-1586); Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Walentynowa, Barbara mieszczanka lwowska; Wasyl III (wielki książę moskiewski ; 1479-1533); Wawrzyniec z L. altarzysta kościoła w Myślenicach; Wedelicjusz, Jakub kopista; Wedelicjusz, Piotr rektor Akademii Krakowskiej, rajca krakowski, lekarz (ca 1483-1543); Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516); Wolski, Jan administrator dóbr biskupich poznańskich, kanonik poznański; Zaliwski, Dersław kuchmistrz koronny (?-1524); Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski; Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532); Žirotynsky, Jan dowódca czeskich wojsk zaciężnych; Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy16 w.
Przejdź do zbioru
Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego.Baptista, Mantuanus (1448-1516); Dominik z Secemina dominikanin, prof. Akademii Krakowskiej 15/16 w.; Gallus z Raciborza włodarz krakowskich dóbr biskupich (?-1515); Grzegorz z Sanoka (ca 1407-1477); Jan z Oświęcimia (1443-1527); Koszyrski, Korybut medyk i prawnik; Kropacz 16 w.; Krzycki, Andrzej (1482-1537); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Krzycki, Jan kanonik gnieźnieński, krakowski; kszOstroróg, Jan syn Wacława, kasztelana kaliskiego (?-po 1535); Lachowski, Jakub dworzanin Krzyckiego; Lang Katarzyna zob. Wedelicjusz Katarzyna; Lannoy, Carlos de wicekról Neapolu (1487-1527); Lansanus, Franciscus 16 w.; Łaska, Beata (1515-1576); Łaski, Hieronim dyplomata, żupan spiski, wojewoda sieradzki (1496-1541); Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527); Longenus, Joannes lekarz; Longueil, Christophe; Lubrański, Grzegorz podkanclerzy koronny (?-1500); Lubrański, Jan biskup poznański (1456-1520); Maciejowski, Kasper kasztelan lubelski (?-1611); Magnus, Johannes arcybiskup Uppsali (1488-1544); Mąkoliński, Filip 16 w.; Malatesta, Ruperto kapitan; Melanchthon, Phillip (1497-1560); Międzyleski, Wawrzyniec biskup kamieniecki (przed 1480-1529); More, Jane żona Tomasza, humanisty angielskiego; Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.; Negri, Tommaso biskup skardinski, legat Hadriana VI w Polsce; Nidecki, Andrzej Patrycy (1522-1587); Niempcza, Jan mieszczanin gdański; Niepelski poseł do Mołdawii; Niszczycki, Mikołaj kasztelan sierpski, starosta płocki (ca 1500-1542); Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563); Odrowąż, Anna (ca 1498-1557); Odrowąż Stanisław ze Sprowy wda podolski wda ruski zm. 1545; Oleśnicki, Jan wojewoda sandomierski (ca 1400-1460); Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551); Orsini, Giovanni Battista kardynał (1450-1503); Orzechowski, Aleksander dworzanin królewski 16 w.; Ostroróg, Wacław kasztelan kaliski (?-1527); Passis, Jacobus de; Piccolomini, Giovanni kardynał sieneński (1475-1537); Pieczychowski, Leonard astrolog, lekarz Zygmunta I (1479-1517); Pilecki, Stanisław dworzanin królewski, starosta sanocki (?-1523); Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski; Poliander, Johann kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach (1487-1541); Polidamus, Valentinus humanista, medyk niemiecki 16 w.; Pontano, Giovanni 16 w.; Potulicki, Piotr wojewoda płocki, brzeski, kujawski, kaliski (?-1606); Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech; Querini, Gerolamo dominikanin, patriarcha wenecki (1468-1554); Rąbiewski, Marcin; Revexla, Francesco dr prawa, humanista; Rożnowski, Tomasz kanonik i oficjał krakowski; Rudolf dr obojga praw, prowincjał dominikanów; Rydzyński, Piotr kanonik poznański; Sadowski, Piotr 16 w.; Salviati, Francesco arcybiskup Pizy (1443-1478); Samsey, Gyorgy Węgier zmarły w Polsce 16 w.; Sclafenati, Filippo; Sclafenati, Giacomo; Sculteti, Aleksander kanonik warmiński (ca 1485-1564); Secundus Janus humanista niderlandzki; Silvius, Jan filolog, prof. Akademii Krakowskiej (ca 1465-1537); Słomowski, Stanisław arcybiskup lwowski (?-1575); Smolikowski, Mikołaj dworzanin królewski, komendant Kieżmarku; Spławski, Wincenty 16 w.; Staszkowski, Jakub kanonik krakowski, sekretarz królewski; Stemberg z Oleśnicy, Michał Ślązak, dr teologii (?-1527); Szydłowieccy (rodzina); Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532); Szydłowiecki, Paweł prepozyt poznański, kustosz krakowski, sekretarz królewski (1478-1506); Tanzi, Francesco mediolański humanista 15-16 w.; Targowidzki, Zygmunt doktor, kustosz sandomierski, kanonik krakowski (?-1512); Tarło, Stanisław sekretarz królewski, biskup przemyski (ca 1480-1544); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Tarquinia, Modesta; Tęczyński, Andrzej wojewoda bełski, krakowski (ca 1510-1588); Tęczyński, Stanisław; Tomasz Morus (św. ; 1478-1535); Tomicka Magdalena zob. Wrzesińska Magdalena; Tomicki, Jan syn Mikołaja, koniuszego królewskiego; Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Tomicki, Piotr kasztelan nakielski; Tonstall, Gurbert bp londyński; Ungler, Florian wydawca krakowski (?-1536); Ursinus, Joannes; Utišenić, Georgius biskup Waradynu, kardynał; Valeria, Paulina; Veigell, Kaspar; Verb~oczy, Istvan kanclerz węgierski; Vrančić, Antonius poseł królowej Izabeli do Francji (1504-1573); Vrančić, Mihovil poeta, humanista (ca 1507-1571); Waleczek oficer wojsk zaciężnych; Wapowski, Bernard kartograf, historyk (1450-1535); Wapowski, Piotr dziekan krakowski; Wedelicjusz, Katarzyna żona Piotra; Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516); Wrzesińska, Magdalena siostra Piotra Tomickiego; Zakrzewski, Andrzej dworzanin królewski, poseł do Turcji; Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski; Zebrzydowski, Andrzej biskup włocławski, krakowski (1496-1560); Zimmermann, Jan rajca krakowski; Złotkowski, Jan 16 w.; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548); Żyto, Mikołaj mieszczanin krakowskiRękopisy16 w.
Przejdź do zbioru
Poezje Andrzeja Krzyckiego i Klemensa Janickiego.Amulena zob. Virgilia Amulena; Bapowski Bernardus zob. Wapowski Bernard; Brodericus Stephanus; Dantyszek, Jan (1485-1548); Droisius, Wolfgang Silesita; Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579); Jachimowski, V. S. pisarz kodeksu; Janicki, Klemens (1516-1543); Karnkowski, Jan biskup przemyski, kujawski (1472-1537); Kromer, Marcin historyk (1512-1589); Krzycki, Andrzej (1482-1537); Krzycki, Andrzej (prymas Polski ; 1482-1537); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan (prymas Polski ; 1463-1540); Polidamius, Valentinus humanista, medyk niemiecki 16 w.; Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Tomicki, Piotr kasztelan nakielski; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy17 w.