Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.Anton płk kijowski; Chreptowicz Joachim kanclerz w. lit. 1729-1812; Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665; Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775; Denhoff Teodor podkomorzy królewski; Erazm z Rotterdamu; Garampi Józef nuncjusz apostolski; Goclenius Conrad zob. Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Hilzen bp smoleński 18 w.; Jaskólski strażnik wojskowy 1654; Jerzy I Stefan hospodar wołoski; Kalinowski Marcin wda czernihowski hetman polny kor. ok. 1605-1652; Krynicki Makary zob. Makary Krynicki czerniec; Lacki Teodor Aleksander marszałek w. lit.; Lanckoroński Stanisław wda ruski hetman polny kor. zm. 1657; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok 1608-1658; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok. 1608-1658; Leszczyński Jan wda poznański krakowski kanclerz w. kor. 1603-1678; Makary Krynicki czerniec; Mehmed Girej chan krymski; Melanchthon Phillip 1497-1560; Mohammedgirej zob. Mehmed Girej chan krymski; Osman II sułtan; Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas 1617-1673; Protopia? ks. z Czarnobyla 17 w.; Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667; Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655; Sapieha Kazimierz Leon podkanclerzy lit. 1609-1656; Stanisław August Poniatowski król Polski; Wyhowski Jan płk. wda kijowskiRękopisyBK 01286; BK 0128619 w.
Przejdź do zbioru
Prace naukowe i artykuły M. Malinowskiego.Adamowicz konsyliarz radca; Ajess Basza; Andrzej z Tęczyna zob. Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536; Bakschay Abraham z Szemnia sekretarz Olbrachta Łaskiego; Bandtkie Jan Wincenty; Baronowicz Łazarz abp czernichowski; Bellay Martin du; Beyschlay Fryderyk Jakub; Bibikow? generał 19 w.; Bielski Marcin; Bronyowski Mikołaj proboszcz; Buczyńska 19 w.; Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657; Czarnkowski Stanisław sędziwoj referendarz kor. sekretarz; Dąbrowski; Dalloz? Edward 19 w.; Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535; Erazm z Rotterdamu; Ernest Ludwik ks. szczeciński; Ferrand Antoine François Claude polityk historyk 1751-1825; Głuchowski Jan; Horbaczewski Jan; Ibrahim Basza; Jan Fryderyk ks. zachodniopomorski; Jan Kazimierz król Polski; Janusz III książę mazowiecki zm. 1526; Jan Zapolya król Węgier; Jan ze Służewa zob. Służewski Jan zm. 1580; Jocher Adam Benedykt 1791-1860; Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603; Kazanowski Adam klan sandomierski marszałek nadw. kor.; Kisielow? minister spraw zagranicznych; Kobierzycki Stanisław wda pomorski historyk ok. 1600-1665; Korywiński Stefan kanclerz w. kor.; Kowakiewicz Jan ksiądz; Kwiatkowski Kajetan historyk ok. 1769-1852; Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604; Lelewel Joachim; Maciej z Mławy; Malinowski Mikołaj; Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski; Mikołaj z Kurozwęk zm. 1507 zob. Kurozwęcki Mikołaj wda lubelski zm. 1507; Modzelewski W. 19 w.; Mustafa Basza; Naruszewicz Mikołaj Pawłowicz podskarbi w. lit. zm. 1575; Niesiecki Kasper jezuita heraldyk; Orzelski Świętosław sta radziejowski 1549-1598; Pac Mikołaj bp kijowski; Palaeologus Iacobus; Paprocki Bartosz heraldyk 1543-1614; Perowski? minister 19 w.; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656; Radziwiłł Stanisław Albrycht zob. Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656; Rudawski Wawrzyniec historyk kan. warmiński i ołomuniecki 1617-1674; Sakowicz Kasjan augustianin ok. 1578-1647; Sinigiani Ambroży; Śliwnicki Maciej; Służewski Jan zm. 1580; Sokołowski; Sołtan Mikołaj; Starowolski Szymon 1588-1656; Strzeszkowski Jakub sta rytwiański; Tarnowski Jan Amor? hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561; Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536; Tomicki Mikołaj; Tyszkiewicz Eustachy 19 w.; Tyzenhaus 19 w.; Uchański Jakub bp chełmski kujawski prymas 1502-1581; Wapowski Bernard kartograf, historyk (1450-1535); Żbitowski Stanisław klan sandomierski; Zieleniecki Jan dziedzic pow. szadkowskiego; Zygmunt II August król Polski; Zygmunt I król PolskiRękopisyBK 01305; BK 0130519 w.
Brak miniatury"Notatki robione w Petersburgu [...] 1827."Albertrandi Jan Chrzciciel; Bielski Joachim; Bilinowicz Cyprian; Bohatkiewicz Aleksander bibliotekarz 1798-ok.1831; Bronikowski Aleksander powieściopisarz 1783-1834; Commendone Giovanni Francesco kard. 1523-1584; Czacki Tadeusz 1765-1813; Eurypides; Fabius Quintilianus Marcus pisarz rzymski; Genersick Chrystian; Grabowski Ambroży; Groddeck Godfryd Ernest profesor języków klasycznych w Uniwersytecie Wileńskim; Guagnini, Alessandro historyk (1538-1614); Irving Washington pisarz 1783-1859; Jocher Adam Benedykt 1791-1860; Karol Boromeusz św.; Kochanowski Jan; Kojałowicz Wojciech Wijuk jezuita profesor teologii Uniwersytetu Wileńskiego; Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537; Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541; Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604; Łaski Samuel poseł sekretarz królewski; Łaski Stanisław wda sieradzki; Lengnicka G.; Malinowski Mikołaj; Manzoni Alessandro 1785-1873; Miedzielecki Laurencjusz bp kamieniecki; Modrzewski Andrzej Frycz; Ossoliński Józef Maksymilian 1748-1826; Ostrogska Halszka zob. Górkowa Elżbieta z Ostrogskich 1v Słucka; Paprocki Bartosz heraldyk 1543-1614; Pichot Amedee pisarz 1795-1877; Plutarch; Raynaldi Oderyk?; Różniecki Aleksander zob. Rożniecki Aleksander; Seneca Lucius Annaeus filozof i tragik rzymski; Sobolewski Ludwik filolog klasyczny bibliotekarz 1791-1830; Sołtykowicz Józef Florian profesor prawa 1762-1831; Terentius Publius Afer; Trzecieski Andrzej; Unieszowski Jakub; Witmiński AugustRękopisyBK 01342; BK 013421827
Znaleziono 3 rekordy