Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyListy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892)Akielewicz Mikołaj filolog litewski, emigr. 1863, prezes Literackiego T-wa Litwinów w Paryżu; Antonin; Arson P.J. bankier, wyd. dzieł Wrońskiego; Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie; Baudelaire Charles autogr.; Bertinaria François; Bertrand Albert; Bertrand Joseph; Borchartowa Joanna z; Britt Ernest Emil?; Brockhaus Friedrich księgarz, wydawca; Bruel archiwista Archives Nationales w Paryżu; Burthe Philippe; Chodźko Aleksander filareta, prof. Collège de France, prezes Stow. Naukowej Pomocy; Conseillant z Serres Jeanne; Durutte François Camille Antoine pisarz, filozof, muzykolog; Działyński Jan Kanty; Grzymała Franciszek poeta emigr., red. Sybilli, Astrei; Hoene-Wrońska Joanna zob. Borchartowa Joanna z Hoene-Wrońskich; Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier; Januszkiewicz Eustachy por. 1831, emigr., wydawca i księgarz paryski; Klinksieck Friedrich; Lacome François; Lamathiere T. wyd. Pantheon de la Legion d'Honneur; Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec; Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.; Montferrier Victoire Henriette zob. Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier; Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski; Petau de Maulette zob. Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec; poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu; Ribeira Sottomayor Gaspar zob. Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra; Rousset Camille; Różański Feliks Antoni ks., ppor. 1831, emigr.; Serres Joanne zob. Conseillant Joanne nee Serres; Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra; Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.; Villars-Gautier P. M. wyd., księgarz; Zamoyski Władysław gen. (1803-1868); Żebrowski Ignacy Oskar emigr., czł. T-wa Hist.-Lit.RękopisyBK 02386; BK 0238619 w.
Brak miniaturyListy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892).Amyot F. wydawca paryski; Birkbeck Lloyd W.; Błotnicki Hipolit kpt. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr., sekr. A. Czartoryskie; Borchartowa Joanna z; Cayley Artur matematyk; Croegaert Edmond J. kompozytor; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn; Duchiński Franciszek Henryk pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, komserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego; Durutte François Camille Antoine pisarz, filozof, muzykolog; Działyński Jan Kanty; Favre Jules adwokat, senator; Friedländer J.R.; Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863; Girard Henry major, prof. fortyfikacji w Szkole Wojskowej w Brukseli; Girard Philippe inż., założyciel Żyrardowa; Habich Edward Jan inż., matematyk, powst. 1863, komisarz Rządu Nar. w Galicji Wsch., dyr. Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu i Escule de Construcciones Civilles y de Minas del Peru w Limie; Jaubert Leon sekr. Commision des chemins de fer; Kasprzak Józef ppor. 1831, emigr.; Klaczko Julian publicysta, krytyk literacki, współpracownik Hotelu Lambert; Klinksieck Friedrich; Kossiłowski Ildefons emigrant 1831, kpt. adj. d-cy Dyw. Koz. Sułt., sekretarz Szkoły Polskiej Batignolles; Kotula Andrzej; Kotula Jerzy księgarz cieszyński; Koźmian Stanisław Egbert literat, powst. 1831, emigr., wyd. Przeglądu Pozn., prezes PTPN; Krasicki Kazimierz kpt. 1831, prezes Galic. T-wa Ziem.-Kredyt., kurator Ossolineum; Kurc Julian emigrant; Lacome François; Lagrange Charles; Lancaster A. bibliotekarz Obserwatorium w Brukseli; Leffler Cösta Mittag- zob. Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie; Łempicka Adela zob. Łubieńska Adela z Łempickich; Lenartowicz Teofil; Lepine E.; Letalle Paul inż. geometra; Łubieńska Adela z Łempickich; Lubomirski Jerzy II pisarz, ordynat przeworski, kurator Ossolineum; Mańkowski Teodor emigr.; Marbeau Eduard; Marca Eugène de; Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec; Mialle S. stenograf, językoznawca; Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie; Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.; Muir Thomas matematyk; Neumann Charles; Orchowski Alojzy emigr. 1831, pułk.; Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski; Pelz C. prof. Szkoły Technicznej w Grazu; Petit-Dossaris B.; Philippe E. inż mechanik w Paryżu; Piccon Louis prof. prawa w Nicei; Pinet Henri syndyk Tribunal de Commerce; poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu; Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego; Połotsky Havriił zob. Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego; Rayleigh John William lord; Retaux A.; Rusteyko Józef emigr. 1863, sekr., kasjer Stow. Naukowej Pomocy; Skórzewski Arnold Franciszek czł. PTPN, poseł sejmu pozn., parlamentu pruskiego; Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra; Straszewski Maurycy prof. filozofii Uniw. Jag.; Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.; Tissot van Patot L. oficer holenderski; Villars-Gautier P. M. wyd., księgarz; West Emile inż. chemik; Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta; Zamoyski Władysław gen. (1803-1868); Zienkowicz Leon podoficer 4 p. strzelców konnych, emigr. 1831, publicysta, czł. T-wa Dem. Pol. lub Wincenty ks. emigr.RękopisyBK 02388; BK 0238819 w.
Znaleziono 2 rekordy