Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
"Manuskrypt przezemnie [...] spisany" 1769Antonius Eugenius legat papieski; Borch, Jan Andrzej kanclerz w. kor. (1715-1780); Branicki, Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Brühl, Henryk minister saski (1700-1763); Chreptowicz, Karol Litawor konfederat barski (?-ca 1801); Cicero, Marcus Tullius (106-43 a.C.); Cicero, Quintus Tullius (102-43 a.C.); Czartoryski, Adam Kazimierz generał ziem podolskich (1734-1823); Czartoryski, Aleksander August wda ruski (1697-1782); Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Gąsowski 18 w.; Grandis, Jan Hieronim malarz 18 w.; Kraszewski, Jan Aleksander chorąży, poseł inowrocławski (ca 1730-1787); Loullier 18 w.; Łubieński, Kazimierz biskup chełmski (1652-1719); Łubieński, Władysław Aleksander (prymas Polski ; 1703-1767); Lubomirski 18 w.; Massalski, Michał Józef hetman w. lit. (1700-1768); Mniszech, Jerzy August marszałek nadw. kor., klan krakowski (1715-1778); Ogińska, Aleksandra (1730-1798); Ogińska, Izabela kasztelanowa trocka (1711-1761); Ogiński, Andrzej Ignacy Joachim poseł polski w Wiedniu, wda trocki (1740-1787); Ogiński, Ignacy marszałek w. lit., klan wileński (ca 1698-1775); Oskierka, Gerwazy Ludwik referendarz litewski (ca 1700-1771); Pociej, Leonard strażnik w. lit. (ca 1730-1774); Przezdziecki, Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. (1718-1772); Rajkowski ksiądz; Rzewuski, Seweryn hetman polny kor. (1743-1811); Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Józef Paulin sta krzemieniecki (?-1768); Sanguszkowa, Barbara z Duninów marszałkowa w. lit. (1718-1791); Seneca Lucius Annaeus (ca 4 a.C.-65); Sołtyk, Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788); Supiński; Szawernowski, Tadeusz Kajetan 18 w.; Szembek, Krzysztof Hilary bp płocki (1723-1797); Tyszkiewicz klan mścisławski 18 w.; Wołodkowicz chorąży mścisławski; Zamoyski, Andrzej kanclerz w. kor., wda inowrocławski (1716-1792); Zbijewski, Roch klan nakielski (1710-1790); Zienkowicz, Michał marszałkowic lit.RękopisyBK 00924; BK 0092418 w.
Przejdź do zbioru
"Manuscripta variarum curiositatum ex multis authoribus ac manuscriptis itidem decerptarum inchoata Anno Salutis Nostrae MDCCXVII."August III (król Polski ; 1696-1763); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)RękopisyBK 00970; BK 009701727 i po
Przejdź do zbioru
Silva rerum w. 17 i czasy saskie.August III (król Polski ; 1696-1763); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bengligirej chan; Chmielnicki, Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Ciąske, Andrzej Florian proconsul bydgoski, właściciel sylwy?; Ciechanowski poseł; Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Dłuski, Wojciech stolnik podlaski; Dłużewski, Kazimierz chorąży, klan chełmski (?-1726); Dolgorukov, Vasilij Lukič minister ros. (1672-1739); Dzieduszycki, Jerzy Stanisław koniuszy kor. (1670-1730); Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit., feldmarszałek saski (1667-1728); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Gołowkin, Gawriłło kanclerz rosyjski (1660-1734); Goski pleban szczurowiecki; Hadziewicz, Piotr podstoli łukowski (?-1782); Hessemburk; Jabłonowski; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jełowiecki, Hieronim sufragan lwowski (1672-1732); Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653; Komorowski, Adam Ignacy (1699-1759); Kukułowski Dudek ksiądz; Ledóchowski, Stanisław wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (ca 1666-1725); Lipski, Józef Antoni klan bełski łęczycki (ca 1686-1752); Lubomirski, Antoni wda lubelski krakowski (1718-1782); Luther Martin 1483-1546; Melanchthon Phillip 1497-1560; Miaskowski Wojciech podkomorzy lwowski dyplomata pamiętnikarz zm. 1654; Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Olszański, Mikołaj Baltazar chorąży, klan wołyński (?-1731); Orlik, Filip hetman zaporoski (1672-1742); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski 1595-1650; Pac, Kazimierz Michał pisarz w lit., kawaler maltański (?-1719); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Poniatowski, Kazimierz (1721-1800); Poniatowski, Kazimierz podkomorzy kor.; Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. (1676-1762); Potocka, Marianna strażnikowa w. lit. (?-1722); Potocki, Antoni Michał wda bełski (1702-1766); Potocki, Józef hetman w. kor. (1673-1751); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751; Potocki Teodor Andrzej prymas 1664-1738; Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705); Radziwiłł, Michał Kazimierz hetman w. lit. (1702-1762); Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman w. lit. (1702-1762); Rosnowski, Józef stolnik sanocki (?-1749); Rupniewski, Stefan Bogusław bp kamieniecki, łucki (1671-1731); Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Rzewuski Stanisław Mateusz hetman w. kor. 1662-1728; Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Paweł Karol podskarbi nadw. lit., marszałek w. lit. (1680-1750); Sapiehowie (ród); Sieniawski, Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726); Skoroszewski, Mikołaj klan krzywiński (ca 1680-1729); Skuropacki hetman wojsk zaporoskich; Spinola, Nicolai nuncjusz apostolski w Polsce (1659-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Suffczyński Kazimierz Sylwester z Sufczyna pisarz lubelski; Sulerzycki, Andrzej rotmistrz królewski 18 w.; Szaniawski, Felicjan Konstanty bp kujawski, krakowski (1668-1732); Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Szembek, Jan kanclerz w. kor. (?-1731); Szembek, Krzysztof Antoni prymas (1667-1748); Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721); Szpilewski; Szpillowski stolnik rzeczycki; Sztembok senator szwedzki; Tarło, Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło, Jan wda lubelski sandomierski (1684-1750); Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1703); Tarłowa, Anna kuchmistrzowa w. kor. 18 w.; Waleński, Kazimierz marszałek konfederacki; Wessel, Franciszek Stanisław wda mazowiecki (?-1696); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. (1680-1744); Wołucki, Paweł bp kamieniecki, łucki, kujawski (1560-1622); Załuski Chryzostom Henryk sta lubelski; Załuski, Franciszek Jan wda płocki (1660-1735)RękopisyBK 00973; BK 0097317 w.
Przejdź do zbioru
Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.Chreptowicz, Joachim kanclerz w. lit. (1729-1812); Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Jaxa-Bykowski, Ignacy (1750-po 1817); Jeleński, Gedeon klan nowogrodzki (1712-1798); Karpiński, Franciszek (1741-1825); Katarzyna II (caryca Rosji ; 1729-1796); Korsak, Rajmund (1768-1817); Naruszewicz, Adam Stanisław (1733-1796); Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841); Sapieha, Kazimierz Nestor (1757-1798); Trembecki, Stanisław (ca 1739-1812); Węgierski, Tomasz Kajetan (1756-1787); Wodziński, Gabriel bp smoleński (1727-1788); Zabłocki, Franciszek (1752-1821)RękopisyBK 01380; BK 0138018 w.
Przejdź do zbioru
Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)RękopisyBK 01303; BK 0130316-19 w.
Znaleziono 5 rekordów