Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i korespondencji w sprawach publicznych z lat 1749-1753.Adolf Fryderyk król Szwecji (1710-1771); Albani Annibale kard. kamerling (1682-1751); Antoni teatyn; Arciszewski; Arents? Henryk; Arslan Girej chan krymski; August III (król Polski ; 1696-1763); Awedyk Michał Jan Nepomucen kanonik gnieźnieński; Bekierski Feliks kpt. komendant białocerkiewski; Benedykt XIV (papież ; 1675-1758); Bielińska Dorota z Przebendowskich 1v. Radziwiłłowa; Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (?-1766); Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Brühl, Henryk minister Augusta III, gen. artylerii koronnej (1700-1763); Burzyński Stanisław Antoni instygator kor. (1701-1775); Chciecki Kazimierz wojski bracławski poseł do chana; Czarnkowski; Czartoryski Aleksander August wda ruski (1697-1782); Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Denhoff Konstancja zob. Sanguszkowa Konstancja Kolumba z Denhoffów 2v. Rogalińska marszałkowa n. lit. 1716-1791; Dłuski Piotr; Ernest Jan Biron ks. Kurlandii; Franciszek Ksawery Wettyn (królewicz polski ; 1730-1806); Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786); Fuchs Karol Daniel; Gozdzki Stanisław kuchmistrz kor. wda podlaski (?-1771); Grabowski Adam Stanisław bp kujawski warmiński (1698-1766); Hrebnicki metropolita ruski; Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jordan Kazimierz; Komorowski Adam Ignacy abp gnieźn. (1699-1759); Kossowski Antoni podskarbi nadw. kor. (1701-1771); Krimgirej chan krymski; Krosnowska Barbara z Ostrowskich 1v. Malczewska; Krosnowski Jan łowczy stężycki; Kruszelnicki Krzysztof sędzia ziemski lwowski; Kuczyński stolnik mielnicki; Lengnich Godfryd doradca w sprawach poselskich; Leubnitz Antonio de podkomorzy; Lipski Michał kanonik gnieźnieński; Luven? gen. ros.; Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762); Małachowski Mikołaj wda łęczycki sieradzki (1730-1784); Malczewska Barbara z Ostrowskich zob. Krosnowska Barbara z Ostrowskich 1v. Malczewska; Malczewski podsędek; Maria Józefa (królowa Polski ; 1699-1757); Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780); Massalski Michał Józef hetman w. lit. (1700-1768); Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763); Michowska Aniela Teresa zob. Zamoyska Aniela Teresa z Michowskich wojewodzina lubelska; Morski Antoni chorąży przemyski klan lwowski; Mostowski Bogdan Teodor klan płocki; Moszczeński Franciszek Michał klan brzesko-kujawski (?-1752); Niniewski Adam; Ostrowska Barbara zob. Krosnowska Barbara z Ostrowskich 1v. Malczewska; Otkowski Wawrzyniec mieszczanin kazimierski; Podoski Mikołaj wda płocki (1676-1762); Potocki Józef wda poznański hetman w. kor. (1673-1751); Przebendowska Dorota zob. Bielińska Dorota z Przebendowskich 1v. Radziwiłłowa; Radziwiłłowa Dorota z Przebendowskich zob. Bielińska Dorota z Przebendowskich 1v. Radziwiłłowa; Rexyn Michał kpt. malborski; Rogalińska Konstancja z Denhoffów zob. Sanguszkowa Konstancja Kolumba z Denhoffów 2v. Rogalińska marszałkowa n. lit. 1716-1791; Rosenberg Albert rajca gdański; Rzewuski Wacław kpt. chełmski; Sanguszkowa Konstancja Kolumba z Denhoffów 2v. Rogalińska marszałkowa n. lit. (1716-1791); Sedlnicki Karol Odrowąż podskarbi w. kor. (1703-1761); Sługocki Stanisław stolnik chełmski wda lubelski; Szreniawski Tomasz obywatel Krakowa; Tarło Jan wda lubelski sandomierski (1684-1750); Tarło Teresa zob. Potulicka Teresa z Tarłów; Turno Zygmunt stolnik poznański; Walewski chorąży piotrkowski; Wielopolski Franciszek; Wielopolski Hieronim sta żarnowiecki; Wielopolski Józef; Wilczek; Wilhelm Aleksander regent Kurlandii; Witt Jan kpt.; Wodzicki Michał podkanclerzy kor. bp przemyski (1687-1764); Załuski Andrzej Stanisław bp krak. kancl. w. kor. (1695-1758); Zamoyska Aniela Teresa z Michowskich wojewodzina lubelska; Zelski płk. Augusta III; Zienkowicz Mikołaj Jan bp wileński (1670-1762); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00449; BK 004491751-1800
Znaleziono 1 rekord