Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyKorespondencja i zapiski Joachima Lelewela 1832-1861. Korespondencja i zapiski Joachima Lelewela 1832-1861Biberstein Wojciech zob. Kazimirski Wojciech Biberstein; Bratoszewski Leopold uczeń Szkoły Polskiej na Batignolles; Chodźko Leonard kpt gwardii narodowej paryskiej, historyk, geograf, kartograf, bibliotekarz Sorbony, St. Geneviève, Min. Oświaty 1800-1871; Dmochowska Eleonora zob. Heltmanowa Eleonora z Dmochowskich; Dmochowski Włodzimierz 1810-1882; Elżanowski Seweryn więzień Moabitu 1846, uczestnik Wiosny Ludów, emigr., sekr. T-wa Nauk Ścisłych, komisarz Rządu Narodowego w Galicji zach. 1863 1821-1874; Gałęzowski Seweryn lekarz, emigr. 1831, prezydent Rady Szkoły Polskiej na Batignolles 1801-1878; Godebski Franciszek Ksawery pisarz, działacz emigr. 1801-1869; Gorecki Antoni II major 13 p. piech. 1831, emigr., czł. T-wa Demokr. Pol. 1787-1861; Heltmanowa Eleonora z Dmochowskich; Heltman Wiktor emigr. 1831, czł. Centralnego Tow. Dem. Pol. 1796-1874; Januszkiewicz Eustachy por. 1831, emigr., wydawca i księgarz paryski 1805-1874; J.K. podp. pod listem; Kazimirski Wojciech Biberstein orientalista, filolog, emigr. 1831, szef Wydz. Franc. Min. Spraw Zagranicznych 1808-1887; Kossiłowski Alfons (Ildefons) sekretarz Szkoły Polskiej na Batignolles; Kraszewski Stefan emigr. z Wołynia; Królikowski Karol księgarz i wyd., emigr. 1831, prezes Inst. Czci i Chleba 1806-1871; Lanckoroński emigr. 19 w.; Lelewel Joachim; Lelewel Joachim 1786-1861; Odyniec Antoni Edward; Rykaczewski Erazm dziennikarz, emigr. 1831, działacz demokratyczny, historyk 1803-1873; Sawaszkiewicz Lew emigr. czł. Komitetu Nar.Pol.; TDP l806-1870; Sienkiewicz Adam s. Karola 1836-1898; Sienkiewicz Artur s. Karola 1834-1896; Sienkiewicz Karol sekr. A. Czartoryskiego, bibliotekarz B-ki Puławskiej, kustosz Ossolineum, emigr., organizator B-ki Polskiej, sekr. wydz. hist. T-wa Hist.-Literackiego, red. Kroniki Emigracji Polskiej 1793-1860; Smith Roach numizmatyk angielski 19 w.; Sołtan Adam pułk. kaw. 1831, emigr. 1792-1863; Uldyński z Krzemieńca 19 w.; Wychowski emigrant 19 w.; Zmorski Roman poeta, red. Nadwiślanina, Jaskółki, Stadła, Pszczoły 1822-1867; Zwierkowski Walenty poseł 1831, major 1 p. Krakusów, emigr. 1788-1959RękopisyBK 01691; BK 01691
Znaleziono 1 rekord